Hlavní

Ischemie

Aneuryzma mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév jsou abnormální lokální výstupky arteriálních cév mozku. V kursu podobném nádoru napodobuje mozková cévní aneuryzma kliniku masové léze s poškozením optických, trigeminálních a okulomotorických nervů. V apoplexickém průběhu se aneuryzma mozkových cév projevuje příznaky subarachnoidního nebo intracerebrálního krvácení, které se náhle projeví jako výsledek jeho ruptury. Aneuryzma mozkových cév je diagnostikována na základě anamnézy, neurologického vyšetření, roentgenografie lebky, vyšetření mozkomíšního moku, CT vyšetření, MRI a mozkové MPA. Pokud existuje důkaz mozkového aneuryzmatu, je předmětem chirurgické léčby: endovaskulární okluze nebo ořezání.

Aneuryzma mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév je důsledkem změny struktury cévní stěny, která má obvykle 3 vrstvy: vnitřní - intimu, svalovou vrstvu a vnější - adventitii. Degenerativní změny, zaostalost nebo poškození jedné nebo více vrstev cévní stěny vedou k řídnutí a ztrátě pružnosti postižené části cévní stěny. Výsledkem je, že dochází k vyboulení cévní stěny na oslabeném místě pod tlakem průtoku krve. Tak vzniká mozková aneuryzma. Nejčastěji se mozková aneuryzma nachází v místech větvení arterií, protože na stěně cévy působí největší tlak.

Podle některých zpráv je aneuryzma mozkových cév přítomna u 5% populace. Často je však asymptomatická. Zvýšení aneuryzmatické expanze je doprovázeno ztenčením jejích stěn a může vést k prasknutí aneuryzmatu a hemoragické mrtvice. Aneuryzma mozkových cév má krk, tělo a kopuli. Krk aneuryzmatu, podobně jako cévní stěna, se vyznačuje třívrstvou strukturou. Kopule sestává pouze z intima a je nejslabší bod ve kterém mozková aneuryzma může prasknout. Nejčastěji je tento rozdíl pozorován u pacientů ve věku 30-50 let. Podle statistik je to rupturovaná aneuryzma mozku, která způsobuje až 85% netraumatických subarachnoidních krvácení (SAH).

Příčiny mozkové aneuryzmatu

Vrozená aneuryzma mozkových cév je důsledkem vývojových abnormalit, což vede k narušení normální anatomické struktury jejich stěn. Často je kombinován s jinou vrozenou patologií: polycystickou chorobou ledvin, koarktací aorty, dysplazií pojivové tkáně, cerebrální arteriovenózní malformací atd.

Získaná mozková cévní aneuryzma se může vyvinout v důsledku změn, ke kterým dochází ve stěně cévy po poranění kraniocerebrálních orgánů, při nastavení hypertonické choroby, při ateroskleróze a hyalinóze cév. V některých případech to může být způsobeno infekčním embolem v mozkových tepnách. Taková aneurysma mozkových cév v neurologii se nazývá mykotická. Hemodynamické faktory, jako je nepravidelnost průtoku krve a hypertenze, přispívají k tvorbě aneuryzmatu mozku.

Klasifikace mozkového aneuryzmatu

Podle jeho tvaru je mozková aneuryzma oboustranná a ve tvaru vřetena. A první jsou mnohem běžnější, v poměru asi 50: 1. Sériová aneuryzma mozkových cév může být zase jednokomorová nebo vícekomorová.

Podle lokalizace je mozková aneuryzma zařazena do aneuryzmatu přední mozkové tepny, střední mozkové tepny, vnitřní karotidy a vertebrobasilárního systému. Ve 13% případů se vyskytuje několik aneuryzmat na několika tepnách.

Klasifikace mozkového aneuryzmatu je také podle velikosti, podle které jsou rozlišovány milialové aneuryzmy do velikosti 3 mm, malé - do 10 mm, střední - 11 - 15 mm, velké - 16 - 25 mm a obří - více než 25 mm.

Symptomy mozkové aneuryzmatu

Podle jeho klinických projevů může mít cévní aneuryzma mozku nádorový nebo apoplexický průběh. S variantou podobnou nádoru se cévní aneuryzma cév postupně zvyšuje a dosahuje značné velikosti a začíná komprimovat anatomické útvary mozku vedle ní, což vede k výskytu odpovídajících klinických symptomů. Aneurysma cerebrálního cévního nádoru podobného nádoru je charakterizována klinickým obrazem intrakraniálního tumoru. Jeho příznaky závisí na místě. Nejčastěji se nádorová aneuryzma podobná nádoru detekuje v optickém chiasmu a kavernózním sinusu.

Aneuryzma chiasmatické oblasti je doprovázena zhoršenou ostrostí a zorným polem; s dlouhodobou existencí může vést k atrofii zrakového nervu. Cerebrální vaskulární aneuryzma, umístěná v dutině duté, může být doprovázena jedním ze tří syndromů kavernózního sinusu, které jsou kombinací párů parézy III, IV a VI FMN s poškozením různých větví trojklanného nervu. Paréza párů III, IV a VI se klinicky projevuje okulomotorickými poruchami (oslabení nebo nemožnost konvergence, vývoj strabismu); porážka trojklaného nervu - symptomy trigeminální neuralgie. Dlouho existující aneuryzma mozkových cév může být doprovázena destrukcí kostí lebky, detekovaných během rentgenového vyšetření.

Cerebrální aneuryzma má často apoplexický průběh s náhlým výskytem klinických symptomů v důsledku ruptury aneuryzmatu. Ruptura aneuryzmatu předchází jen občasným bolestem hlavy ve fronto-orbitální oblasti.

Ruptura aneuryzmatu mozku

Prvním příznakem ruptury aneuryzmatu je náhlá, velmi intenzivní bolest hlavy. Zpočátku může být lokální povahy, což odpovídá umístění aneuryzmatu, poté se stává difuzní. Bolest hlavy je doprovázena nevolností a opakovaným zvracením. Existují meningeální symptomy: hyperestézie, ztuhlý krk, příznaky Brudzinsky a Kerniga. Pak je zde ztráta vědomí, která může trvat po různou dobu. Epileptiformní záchvaty a duševní poruchy se mohou pohybovat od mírných zmatků až po psychózu. Subarachnoidní krvácení, ke kterému dochází při prasknutí mozkové cévní aneuryzmy, je doprovázeno dlouhým křečem tepen umístěných v blízkosti aneuryzmatu. V asi 65% případů tento vaskulární křeč vede k porážce mozkové substance typu ischemické mrtvice.

Kromě subarachnoidního krvácení může prasklá mozková cévní aneuryzma způsobit krvácení do substance nebo komor mozku. Intracerebrální hematom se vyskytuje ve 22% případů ruptury aneuryzmatu. Kromě cerebrálních symptomů se projevuje zvýšením fokálních symptomů v závislosti na místě hematomu. Ve 14% případů způsobuje rupturovaná mozková aneuryzma mozkové krvácení. Toto je nejzávažnější varianta vývoje nemoci, často fatální.

Fokální symptomy, které jsou doprovázeny roztrženým aneuryzmatem mozkových cév, mohou být různorodé a závisí na umístění aneuryzmatu. Tudíž aneuryzma mozkových cév, která se nachází v oblasti bifurkace karotid, způsobuje poruchy zrakových funkcí. Aneuryzma přední mozkové tepny je doprovázena parézou dolních končetin a duševních poruch, střední mozkovou - hemiparézou na opačné straně a poruchami řeči. Aneurysma mozkových cév v průběhu ruptury je lokalizována v vertebro-basilární soustavě a je charakterizována dysfagií, dysartrií, nystagmem, ataxií, střídavými syndromy, centrální parézou obličejového nervu a lézí trojklanného nervu. Aneuryzma mozkových cév, která se nachází v dutině duté, je mimo dura mater, a proto její ruptura není doprovázena krvácením do dutiny lebky.

Diagnóza mozkové aneuryzmatu

Poměrně často je aneuryzma mozkových cév charakterizována asymptomatickým průběhem a může být detekována náhodně při zkoumání pacienta na zcela jiné onemocnění. S rozvojem klinických symptomů je neurochirurgická aneuryzma mozku diagnostikována neurologem na základě údajů o anamnéze, neurologickém vyšetření pacienta, rentgenových a tomografických vyšetřeních a vyšetření mozkomíšního moku.

Neurologické vyšetření odhalí meningální a fokální symptomy, na jejichž základě může být provedena lokální diagnostika, to znamená, že může být stanoveno umístění patologického procesu. Roentgenografie lebky může detekovat zkamenělé aneuryzmy a zničení kostí lebky. Přesnější diagnóza poskytuje CT a MRI mozku. Konečná diagnóza „mozkové cévní aneuryzma“ může být založena na výsledcích angiografické studie. Angiografie umožňuje nastavit polohu, tvar a velikost aneuryzmatu. Na rozdíl od rentgenové angiografie, magnetická rezonance (MPA) nevyžaduje zavedení kontrastních látek a může být prováděna iv akutním období ruptury aneuryzmatu mozkových cév. Poskytuje dvojrozměrný obraz průřezu nádob nebo jejich trojrozměrného trojrozměrného obrazu.

Při absenci více informativních diagnostických metod může být roztržená aneuryzma mozkových cév diagnostikována lumbální punkcí. Detekce krve ve výsledném mozkomíšním moku indikuje přítomnost subarachnoidního nebo intracerebrálního krvácení.

Během diagnózy by měla být nádorová aneuryzma podobná nádoru odlišena od nádoru, cysty a abscesu mozku. Apoplexická cévní aneuryzma vyžaduje diferenciaci od epileptického záchvatu, přechodného ischemického záchvatu, ischemické cévní mozkové příhody, meningitidy.

Léčba mozkového aneuryzmatu

Pacienti, jejichž mozková aneuryzma je malá, by měl být neustále sledován neurologem nebo neurochirurgem, protože taková aneuryzma není indikací pro chirurgickou léčbu, ale vyžaduje kontrolu nad její velikostí a průběhem. Konzervativní léčebná opatření jsou zaměřena na prevenci zvýšení velikosti aneuryzmatu. Ty mohou zahrnovat normalizaci krevního tlaku nebo srdeční frekvence, korekci hladin cholesterolu v krvi, léčbu účinků TBI nebo existujících infekčních onemocnění.

Chirurgická léčba je zaměřena na prevenci ruptury aneuryzmatu. Její hlavní metody jsou ořezávání krčku aneuryzmatu a endovaskulární okluze. Může být použita stereotaktická elektrokoagulace a umělá trombóza aneuryzmatu pomocí koagulantů. Pro vaskulární malformace se provádí radiochirurgická nebo transkraniální ablace AVM.

Rupturovaná aneuryzma mozkových cév je nutná a vyžaduje konzervativní léčbu podobnou léčbě hemoragické mrtvice. Podle indikací se provádí chirurgická léčba: odstranění hematomů, endoskopická evakuace nebo stereotaktická aspirace. Pokud je aneuryzma mozkových cév doprovázena krvácením do komor, provádí se komorová drenáž.

Prognóza mozkové aneuryzmatu

Prognóza onemocnění závisí na místě, kde se nachází mozková aneuryzma, na její velikosti, stejně jako na přítomnosti patologie vedoucí k degenerativním změnám v cévní stěně nebo hemodynamických poruchách. V průběhu života pacienta může docházet k nezvyšující se mozkové aneuryzmě, aniž by došlo ke klinickým změnám. Rupturovaná aneuryzma mozku ve 30-50% případů vede k úmrtí pacienta. U 25-35% pacientů po rupturě aneuryzmatu přetrvávají přetrvávající invalidizující účinky. Opakované krvácení je pozorováno u 20-25% pacientů, mortalita po dosažení 70%.

Aneurysma mozkových cév: symptomy, příčiny, diagnostika, léčba a prognóza

Deset minut před koncem představení, během závěrečného monologu Figaro, Andrei Mironov ustoupil, opřel se o altán a začal se potopit... Jeho přítel a partner Alexander Shirvindt ho popadl za záda a za zády ho křičí: „Opona!“. Andrei Mironov byl odvezen do místní nemocnice, kde zemřel o dva dny později, aniž by znovu získal vědomí... Zemřel kvůli roztržení aneuryzmy mozkových cév.

V Izraeli může cévní aneuryzma mozku spolehlivě diagnostikovat a úspěšně vyléčit. Vím to nejen z tisku a lékařských příruček.

Jsem izraelský rodinný lékař. Několik mých izraelských pacientů bylo léčeno a zcela se zbavilo aneuryzmatu.

Dnes je tato nemoc léčitelná.

Obsah článku o mozkové aneuryzmě

Co je mozková aneuryzma?

Cerebrální vaskulární aneuryzma (také nazývaná intrakraniální aneuryzma) je malá formace na cévní mozkové cévě, která se rychle zvětšuje a plní se krví. Konvexní část aneuryzmatu může vyvíjet tlak na nerv nebo na okolní mozkovou tkáň, ale ruptura aneuryzmatu je zvláštním nebezpečím, v důsledku čehož krev vstupuje do okolní mozkové tkáně (toto se nazývá krvácení).

Některé typy aneuryzmat, zejména těch, které mají velmi malou velikost, nevedou k krvácení nebo jiným komplikacím. Aneuryzma mozkových cév se může vyskytovat v jakékoli oblasti mozku, ale zpravidla se nachází v místě oddělení větve od tepny, mezi spodním povrchem mozku a základnou lebky.

Jaké jsou příčiny aneuryzmatu mozku?

Aneuryzma mozkových cév může být způsobena vrozenými abnormalitami stěn cév. Také se u lidí s určitými genetickými poruchami vyskytuje intrakraniální aneuryzma, jako jsou například onemocnění pojivové tkáně, onemocnění polycystických ledvin, některé poruchy oběhu, jako jsou arteriovenózní vrozené vady (patologické plexy tepen a žil mozku, které poškozují krevní oběh).

Další příčiny mozkové aneuryzmatu zahrnují poranění hlavy nebo zranění, vysoký krevní tlak, infekce, otok, aterosklerózu (vaskulární onemocnění doprovázené ukládáním cholesterolu na stěnách cév) a další onemocnění cévního systému, stejně jako: kouření a užívání drog. Někteří výzkumníci se domnívají, že perorální kontraceptiva mohou zvýšit riziko vzniku aneuryzmatu.

Aneuryzma vyplývající z infekce se nazývá infikovaná (mykotická) aneuryzma. Aneuryzma spojená s rakovinou jsou často spojeny s primárními nebo metastatickými nádory hlavy a krku. Užívání omamných látek, zejména časté užívání kokainu, může vést k poškození krevních cév a vést k rozvoji aneuryzmatu mozku.

Typy aneuryzmat

Jsou stanoveny tři hlavní typy mozkových aneuryzmat.

Bagulární aneuryzma vypadá jako zaoblený sáček krve, který je připojen krkem nebo základnou k tepně nebo k větvi krevní cévy. Toto je nejvíce obyčejná forma mozkového aneuryzmatu (také známý jak “berry” aneurysm, kvůli vnější podobnosti s berry visící od stonku) obvykle se vyvíjí v tepnách základu mozku. Bagulární aneuryzma se nejčastěji vyskytuje u dospělých.

Postranní aneuryzma vypadá jako nádor na jedné ze stěn krevní cévy a v důsledku expanze stěny cévy v jednom z jejích úseků vzniká aneuryzma ve tvaru vřetena.

Aneurysmy jsou také klasifikovány podle velikosti. Malé aneuryzmy mají průměr menší než 11 milimetrů, střední aneuryzma jsou 11–25 milimetrů a obří aneuryzma mají průměr větší než 25 mm.

Kdo je v ohrožení?

Aneurysma mozkových cév se může objevit v každém věku. Toto onemocnění je častější u dospělých než u dětí a je o něco častější u žen než u mužů. Lidé s určitými dědičnými chorobami jsou vystaveni vyššímu riziku.

Riziko ruptury a krvácení v mozku existuje u všech typů mozkových aneuryzmat. Existuje asi 10 hlášených ruptur aneuryzmatů na 100 000 lidí ročně, neboli asi 27 000 lidí ročně ve Spojených státech). Nejčastěji postihuje aneurysma osoby ve věku od 30 do 60 let.

Hypertenze, zneužívání alkoholu, drogová závislost (zejména užívání kokainu) a kouření mohou také přispět k roztržení aneuryzmat. Kromě toho stav a velikost aneuryzmatu také ovlivňují riziko prasknutí.

Jaké je nebezpečí aneuryzmatu mozku?

Ruptura aneuryzmatu vede k krvácení v mozku, což způsobuje závažné komplikace, včetně hemoragické mrtvice, poškození nervového systému nebo smrti. Po první přestávce může aneuryzma opět prasknout s opakovaným krvácením v mozku, mohou se také vyvinout nové aneuryzmy.

Nejčastěji ruptura vede k subarachnoidnímu krvácení (krvácení do dutiny umístěné mezi lebeční kostí a mozkem). Nebezpečným důsledkem subarachnoidního krvácení je hydrocefalus, který je charakterizován nadměrnou akumulací mozkomíšního moku (CSF) v komorách mozku, které se pod jeho vlivem rozšiřují a vyvíjejí tlak na mozkovou tkáň.

Další komplikací je vazospazmus, při kterém se krevní cévy omezují, což omezuje průtok krve do vitálních oblastí mozku. Nedostatek krevního zásobení může vést k poškození mrtvice nebo tkáně.

Aneuryzma mozkových cév: symptomy

Cerebrální cévní aneuryzmy jsou často asymptomatické, pokud nedosahují velkých velikostí nebo nedochází k prasknutí. Malá aneurysma, která se nemění ve velikosti, zpravidla nemá žádné příznaky, zatímco velké, neustále rostoucí aneurysma mohou vyvíjet tlak na tkáně a nervy.

Symptomy mozkové aneuryzmatu jsou: bolest v oblasti očí, znecitlivění, slabost nebo ochrnutí jedné strany obličeje, rozšířené žáky a rozmazané vidění.

Když se roztrhne mozková cévní aneuryzma, člověk může pociťovat náhlou a velmi silnou bolest hlavy, dvojité vidění, nevolnost, zvracení, ztuhlé šíje a také ztrátu vědomí. Lidé tuto situaci obvykle popisují jako „nejhorší bolest hlavy v životě“, která je zpravidla ostrá a intenzivní. V některých případech, před rupturou aneuryzmatu u pacienta, se objeví "signál" nebo varovné bolesti hlavy, které trvají několik dní nebo dokonce týdny před útokem.

Mezi další příznaky ruptury mozkové aneuryzmatu patří nevolnost a zvracení, doprovázené těžkou bolestí hlavy, poklesem očního víčka, citlivostí na světlo, změnami v duševním stavu nebo mírou úzkosti. Někteří pacienti mají křeče. Je to také možná ztráta vědomí a ve vzácných případech koma.

Pokud trpíte akutní bolestí hlavy, zejména v kombinaci s dalšími výše uvedenými příznaky, okamžitě vyhledejte lékaře.

Diagnóza mozkové aneuryzmatu

Zpravidla se aneuryzma neprojeví, dokud nedojde k prasknutí. Někdy se náhodně vyskytuje při provádění obsledovany spojené s jinými chorobami.

Některé diagnostické metody mohou poskytnout informace o aneuryzmě a nejvhodnější metodě léčby. Tato vyšetření se obvykle provádějí po subarachnoidním krvácení, aby se potvrdila diagnóza mozkové aneuryzmy.

Angiografie je rentgenové cévní vyšetření, které se provádí pomocí kontrastních látek. Intracerebrální angiogram může odhalit, jak zúžené nebo zničené tepny nebo krevní cévy mozku, hlavy nebo krku, a může identifikovat změny v tepně nebo žíly, včetně slabého místa, to je aneuryzma.

Tato metoda se používá k diagnostice poruch mozkové cirkulace a také umožňuje přesné určení polohy, velikosti a tvaru mozkového nádoru, aneuryzmatu nebo prasklé cévy.

Angiografie se provádí ve speciálně vybavených rentgenových místnostech. Po zavedení lokálního anestetika se do tepny vloží pružný katétr a dopraví se do postižené cévy. Malé množství radiopakní látky se uvolňuje do krevního oběhu a šíří se přes cévy hlavy a krku, po kterém se odebere několik rentgenových paprsků, s nimiž můžete diagnostikovat aneuryzma nebo jiné oběhové poruchy.

Počítačová tomografie (CT) hlavy je rychlá, bezbolestná, neinvazivní diagnostická metoda, pomocí které je možné detekovat přítomnost aneuryzmatu mozkových cév a roztržených aneuryzmat, aby se zjistilo, zda došlo k krvácení mozku v důsledku ruptury. Zpravidla se jedná o první diagnostický postup předepsaný lékařem, pokud navrhne možnost prasknutí. Rentgenové paprsky jsou zpracovány počítačem jako dvourozměrné obrazy průřezů mozku a lebky. Někdy jsou kontrastní látky injikovány do krevního oběhu před provedením CT vyšetření. Tento proces, nazývaný angiografie (CT angiografie), poskytuje jasnější a detailnější obraz mozkových cév. Počítačová tomografie se zpravidla provádí ambulantně, ve specializovaných laboratořích nebo klinikách.

Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) využívá počítačové rádiové vlny a silné magnetické pole k získání podrobného obrazu mozku a dalších orgánů. Magnetická rezonanční angiografie (MRA) poskytuje ještě podrobnější obraz krevních cév. Obrázky mohou být považovány za trojrozměrné obrazy, nebo dvojrozměrné průřezy mozku a cév. Tato bezbolestná, neinvazivní procedura může ukázat velikost a tvar nevybuchlého aneuryzmatu, stejně jako zjistit přítomnost krvácení v mozku.

Pokud je podezření na roztržený aneuryzma, může lékař odkázat pacienta na analýzu mozkomíšního moku. Po aplikaci lokálního anestetika z subarachnoidního prostoru mezi míchou a okolními membránami se pomocí chirurgické jehly extrahuje malé množství mozkomíšního moku (které chrání mozek a míchu). Tato tekutina se pak kontroluje na krvácení nebo krvácení v mozku. U lidí s podezřením na subarachnoidní krvácení se tento postup obvykle provádí v nemocnici.

Aneurysma mozkových cév: léčba

Ne všechny případy ruptury aneuryzmatu. Pacientům s malou aneuryzmou se doporučuje, aby průběžně sledovali dynamiku růstu aneuryzmatu a rozvoj dalších příznaků za účelem zahájení intenzivní komplexní léčby v čase. Každý případ aneuryzmatu je jedinečný. Volba optimální metody léčby aneuryzmatu je ovlivněna: typem, velikostí a umístěním aneuryzmatu, pravděpodobností jeho prasknutí, věkem osoby, jeho zdravotním stavem, anamnézou onemocnění, dědičností a také rizikem spojeným s léčbou.

Existují dva typy chirurgické léčby mozkových aneuryzmat: aneuryzmatové výstřižky a okluze. Tyto operace patří do kategorie nejsložitějších a nejrizikovějších operací (možná poškození jiných krevních cév, může se vyskytnout opakovaná aneuryzma, existuje i riziko pooperačního útoku).

Alternativou k chirurgii je endovaskulární embolizace. Tento postup se provádí více než jednou během života osoby.

Je možné zabránit výskytu mozkových aneuryzmat?

Dosud neexistuje prevence aneuryzmatu. Lidé s diagnózou mozkových aneuryzmat by měli pečlivě sledovat svůj tlak, nekouřit ani používat kokain nebo jiné drogy. Takoví pacienti se také musí poradit se svým lékařem, zda použít aspirin nebo jiná ředidla. Ženy by měly konzultovat užívání perorálních kontraceptiv.

Důsledky mozkové aneuryzmatu a prognózy

Neexplodovaná aneuryzma může po celý život zůstat bez povšimnutí. Existují případy, kdy ruptura aneuryzmatu může být smrtelná nebo způsobit hemoragickou mrtvici, vazospazmus (hlavní příčina invalidity nebo smrti v důsledku ruptury aneuryzmatu), hydrocefalus, kóma a také dočasné nebo nevratné poškození mozku.

Prognóza po roztržení aneuryzmatu do značné míry závisí na věku, celkovém zdravotním stavu osoby, dalších souvisejících neurologických stavech, lokalizaci aneuryzmatu, stupni krvácení (a opětovném krvácení), jakož i době od okamžiku roztržení do poskytování lékařské péče. Dva nejdůležitější faktory jsou včasná diagnostika a léčba.

Pacienti, kteří podstoupili léčbu nevybuchlé aneuryzmy, budou vyžadovat méně rehabilitační terapie a zotaví se rychleji než ti, kteří měli rupturu aneurysmatu. Zotavení z léčby nebo prasknutí může trvat několik týdnů až měsíců.

Aneurysma mozkových cév: příčiny, příznaky, následky, operace

Mezi cerebrovaskulárními onemocněními může být aneurysma považována za nejnebezpečnější. Vzhledem ke změnám ve struktuře cévy ztrácí svou elasticitu, v důsledku čehož může dojít k ruptuře s krvácením do subarachnoidní oblasti nebo mozkové substance. Aneuryzma mozkových cév vede k závažným poruchám oběhu, smrti. Novotvar v cévě se postupně naplňuje krví a zvětšuje se. Kromě ruptury aneuryzmatu představuje nebezpečí deformace cévy také nebezpečí. Konvexní oblast může tlačit na nervy mozkové tkáně.

Aneuryzma má zvláštní strukturu, která určuje vysoké riziko jejího roztržení. Přirozená třívrstvá struktura tepny je zachována pouze v hrdle formace, tato sekce je nejodolnější. Ve stěnách tělesné výchovy je elastická membrána již zlomená, je zde nedostatek svalové vrstvy. Nejtenčí část aneuryzmatu je kopule tvořená intimou cévy. Zde se zlomí a způsobuje krvácení.

Mozkové aneuryzma: typy

Mozkové aneuryzma se liší tvarem, velikostí, typem. Formace mohou být ve tvaru vřetena, sakulátové, boční, sestávající z několika komor a jedné. Po rozpínání určité části stěny cévy se vytvoří aneuryzma ve tvaru vřetena. Jeho laterální aneuryzma se vyznačuje tvorbou na stěně cévy.

Obří formace jsou obvykle umístěny v oblasti bifurkace, v karotické tepně procházející kavernózním sinusem, dosahují 25 mm. Malé vzdělání má velikost až 3 mm. Riziko krvácení se dramaticky zvyšuje s rostoucí velikostí aneuryzmatu.

Je obvyklé rozlišovat dva hlavní typy útvarů v cévách mozku: arteriální a arteriovenózní.

Arteriální aneuryzma

Když jsou stěny arteriálních cév vybouleny jako koule nebo pytel - to je arteriální aneuryzma. Nejčastěji se umístění těchto útvarů stává kružnicí Willis v základně lebky. Tam jsou tepny maximálně rozvětvené. Existuje několik jednoduchých, obřích malých útvarů.

Arteriovenózní aneuryzma

Když jsou venózní cévy mozku dilatovány a tvoří spleť, tvorba je arteriovenózní aneuryzma. Při hlášení venózních a arteriálních cév se může vyvinout tento typ aneuryzmatu. V žilách je nižší krevní tlak než v tepnách. Arteriální krev se uvolňuje pod vysokým tlakem do žil, díky čemuž se stěny rozšiřují, deformují a objevují se aneuryzmy. Nervová tkáň je vystavena kompresi a dochází k narušení dodávky krve do mozku.

Aneuryzma žil Galenovy

Zřídka aneuryzma žil Galenovy žíly. Tuto anomálii však tvoří třetina arteriovenózních malformací u malých dětí a novorozenců. Toto vzdělání je dvakrát častější u chlapců. Projekce tohoto onemocnění jsou nepříznivá - smrt se vyskytuje v 90% případů v kojeneckém a neonatálním období. Při embolizaci zůstává vysoká úmrtnost - až 78%. Symptomatologie chybí v polovině nemocných dětí. Mohou se objevit známky srdečního selhání, vyvíjí se hydrocefalus.

Bagular Aneurysm

Kulatý sáček krve se vizuálně podobá sakrální aneuryzmě. Je připojen k větvi cév, hlavní tepně s krkem. Tento typ aneuryzmatu je nejčastější. Nejčastěji se vyvíjí na základně mozku. Obvykle se vyskytuje u dospělých. Typická formace má malou velikost, menší než 1 cm, strukturálně vylučuje dno, tělo a krk.

Příznaky onemocnění

Symptomy aneuryzmatu závisí do značné míry na ploše cévy, kde se nachází. Příznaky aneuryzmatu:

 • Slabost;
 • Nevolnost;
 • Rozmazané vidění;
 • Fotofobie;
 • Závratě;
 • Porucha řeči;
 • Problémy se sluchem;
 • Necitlivost jedné strany těla, obličej;
 • Bolesti hlavy;
 • Dvojité oči.

Je snadnější identifikovat vzdělávání ve fázi jeho roztržení, kdy jsou známky výraznější.

Bolesti hlavy

Lokální bolest v hlavě různé intenzity, která se opakuje v jedné oblasti, je charakteristická pro mozkové aneuryzma. S porážkou bazilární tepny se bolest vyskytuje v jedné polovině hlavy, když je tvorba v zadní mozkové tepně, v chrámu se objevuje bolest v týlní oblasti. Pro aneuryzma předních vazivových a předních mozkových tepen je běžná silná bolest v čelní oblasti orbitální oblasti.

Další známky aneuryzmatu

Existují další známky aneurysmatu mozku. Možné jsou následující příznaky:

 1. Drsný pískavý hluk v uchu;
 2. Je pozorován strabismus;
 3. Jednostranná ztráta sluchu;
 4. Horní víčko padá (fenomén ptózy);
 5. Žák se rozšiřuje;
 6. Objeví se dvojité vidění;
 7. Náhlá slabost nohou;
 8. Zrak je zlomený: všechno se rozbije, objekty jsou zkreslené;
 9. Paréza obličejového nervu periferního typu;
 10. Pole vidění jsou zkreslená nebo vypadávají.

Příznaky aneuryzmatu se obecně mohou podobat příznakům mrtvice, oběhovým poruchám.

Pozor! Pokud jsou pozorovány i jednotlivé příznaky aneuryzmatu, je nutné okamžitě se poradit s lékařem. Je-li stav vážný, je důležité okamžitě zavolat sanitku. Včasná léčba, operace může vyrovnat se s nemocí.

Příčiny mozkových aneuryzmat

V současné době se vyvíjí úplná teorie výskytu aneuryzmat. Faktory, které přispívají k rozvoji formací, jsou však podrobně studovány.

Nejzávažnější příčinou vývoje aneuryzmatu jsou vrozené vady přítomné ve svalové vrstvě mozkových tepen. Často se objevují v oblastech silného ohýbání tepen, kloubů. Tam je nedostatek kolagenu, provokující abnormální formace. Tento faktor je dědičný.

Způsobuje vznik aneuryzmat a hemodynamických poruch: nerovnoměrný průtok krve, vysoký krevní tlak. To je nejvýraznější v oblastech, kde se tepny rozvětvují. Průtok krve je rozbitý, vytváří tlak na již deformovanou stěnu cévy, což vede k jejímu ztenčení, prasknutí.

Genetická porucha, která způsobuje poškození cév, je patologickým jevem, kdy se žíly a tepny mozku proplétají a narušují krevní oběh. Aneuryzma a zhoubné novotvary doprovázejí metastázování nádorů krku a hlavy. Je třeba poznamenat některé další příčiny aneuryzmat:

 • Kouření;
 • Užívání drog, zejména kokainu;
 • Různá onemocnění cévního systému jako celku;
 • Ateroskleróza;
 • Rakovina;
 • Infekce;
 • Vysoký krevní tlak;
 • Rány, poranění hlavy.

Všechny tyto faktory ohrožují oběhový systém, krevní cévy, přispívají k rozvoji aneuryzmat.

Ruptura a její následky

Ruptura anestezie v nejtenčím místě vede k krvácení subarachnoidního typu nebo intracerebrálního hematomu. Krev se může dostat do mozkových komor, mozkové tkáně. Ve 100% případů se vyvíjí cévní spazmus. Akutní okluzivní hydrocefalus mozku je pravděpodobný, když se krev uzavře v komorách, když se mozkomíšní tekutina uzavře, mozkový edém je pravděpodobný. Mozková tkáň reaguje na produkty rozpadu krve, charakteristická je nekróza a jednotlivé oblasti mozku přestanou fungovat

Když praskne aneuryzma, dochází k částečné paralýze, těžké nevolnosti, bolesti hlavy a zvracení. Vědomí je zmatené, pacient může upadnout do bezvědomí. Křeče jsou charakterizovány ptózou a různým zrakovým postižením.

Komplikace po roztržení aneuryzmatu

Kvůli krvácení vyvolanému rupturou aneuryzmatu existuje řada komplikací. Tam je mozkový angiospasmus, opakovaná ruptura aneurysm je pravděpodobná. Možná vývoj mozkové ischemie, který je smrtelný v 17% případů. Komplikace jsou podobné komplikacím s ischemickou, hemoragickou mrtvicí. V některých případech se po ruptuře rozvíjí křečovitý syndrom. Pravděpodobné jsou následující komplikace.

 1. Bolestový syndrom Po mrtvici se mohou vyvinout bolestivé záchvaty různé intenzity a trvání. Pulsující a střelná bolest, pocit tepla je sotva zmírněn léky proti bolesti.
 2. Kognitivní poškození. Pacienti ztrácejí schopnost zpracovávat externí informace, vnímat to. Logika a jasnost myšlení, paměti a schopnosti plánovat, učit se, činit rozhodnutí jsou ztracena.
 3. Psychologické poruchy. Charakterizovaný depresí, výkyvy nálady, zvýšenou podrážděností, nespavostí, úzkostí.
 4. Obtížné vyprazdňování a močení. Pacienti mají potíže s močovým měchýřem, střevem a jejich vyprazdňováním.
 5. Poruchy vidění aneurysma karotidy je charakterizována snížením zrakové ostrosti, ztrátou zrakových polí, dvojitým viděním.
 6. Těžké nebo zhoršené polykání. Tato komplikace může vést k pronikání potravy do průdušnice a průdušek a ne do jícnu. Pravděpodobná je dehydratace a zácpa.
 7. Poruchy chování. Vyznačuje se emoční labilitou, pomalou reakcí, agresivitou nebo strachem.
 8. Poruchy vnímání. Pacient není schopen objekt vyzvednout, nechápe, co vidí před sebou.
 9. Problémy s řeči. Obtížné porozumění a reprodukce řeči. Pacienti mají potíže s počítáním, psaním, čtením. Tato komplikace je typická v případě poškození levé hemisféry mozku (u praváků).
 10. Poruchy pohybu. Tam jsou ochrnutí, slabost, nemocný pohyb a chůze s obtížemi, koordinace je narušena. Někdy je hemiplegie - pohybové poruchy jedné strany těla.

Po roztržení aneuryzmatu je důležité zahájit léčbu včas, řádně zorganizovat následnou rehabilitaci pacienta.

Operativní zásah

Ve většině případů je nejúčinnější léčbou aneuryzmatu operace. Vytvářejí výstřižky, posilují stěny cév, porušují propustnost cév v místě poranění speciálními mikroskopickými spirály.

Oříznutí

Ořezávání se provádí přímou operací. Operace je otevřená intrakraniální. Aneuryzma je vypnuta z celkového průtoku krve při zachování průchodnosti nosiče a okolních cév. Odstranění krve v celém subarachnoidním prostoru nebo odvodnění intracerebrálního hematomu je povinné.

Tato operace je v neurochirurgii rozpoznána jako jedna z nejobtížnějších. Hrdlo aneuryzmatu by mělo být zablokováno najednou. Je zvolen optimální chirurgický přístup, jsou používány moderní mikrochirurgické přístroje a operační mikroskop.

Posílení stěn plavidla

Někdy se uchýlil k metodě posílení stěn aneuryzmatu. Postižená oblast je obalena chirurgickou gázou, která vyvolává tvorbu speciální kapsle z pojivové tkáně. Nevýhodou metody je vysoká pravděpodobnost krvácení v pooperačním období.

Endovaskulární chirurgie

Nyní populární metoda cíleného porušení průchodnosti aneuryzmatu. Požadovaná část nádoby je uměle blokována použitím speciálních mikro-cívek. Průchodnost sousedních cév je pečlivě zkoumána, operace je řízena angiografií. Tato metoda je minimálně invazivní, široce používaná v Německu. Operace nevyžaduje otevření lebky, méně traumatické.

Aneurysma před a po endovasální operaci

Pooperační komplikace

Často se vyskytují pooperační komplikace. Obvykle jsou spojeny s rozvojem hypoxie mozku, cévním spazmem, zvláště když byl zákrok prováděn v akutním období krvácení v mozku. Při poškození stěn aneuryzmat jsou pozorovány také komplikace. V některých případech mikrospirála proniká stěnou.

Hladina kyslíku je charakteristická pro úplnou nebo částečnou obstrukci cévy, která nese aneuryzma. Díky moderním technikám může být prostor plavidla uměle rozšířen a posílen, aby byl zajištěn nezbytný průtok krve v přesně vymezených oblastech.

Smrtelný výsledek je pravděpodobný, pokud je aneuryzma obrovský, je v těžké fázi vývoje. Je důležité zahájit léčbu včas, provést operaci bez zahájení onemocnění. Úmrtnost je minimální, pokud nemoc neměla čas jít do akutní fáze, operace je přímá. Individuální úmrtí jsou pravděpodobně způsobena individuálními vlastnostmi organismu, přímo nesouvisejícími s onemocněním, operací.

Neoperační léčba

Navzdory tomu, že hlavní a radikální metodou boje s touto nemocí je chirurgický zákrok, provádí se také konzervativní léčba. Především je nutné být neustále pod dohledem lékaře. Každý pacient potřebuje individuální přístup, musíte vzít v úvahu jeho stav jako celek, všechny rysy těla. Tento přístup je také důležitý při výběru chirurgické léčby. K prevenci ruptury aneuryzmatu, ke zlepšení celkového stavu, se používají různá léčiva.

 • Antiemetika a léky proti bolesti. Jsou nezbytné pro zmírnění stavu pacienta.
 • Přípravky pro stabilizaci krevního tlaku. Nejdůležitější věcí je zajistit určitou pevnou hranici, nad kterou se tlak nezvýší. Růst krevního tlaku může vést k prasknutí aneuryzmatu, krvácení.
 • Antikonvulzivní léky. Tyto léky jsou také obvykle předepisovány, protože záchvaty pravděpodobně nastanou.
 • Blokátory kalciových kanálů. Léky zabraňují mozkové křeči, stabilizují cévy. Je nutné používat léky, aby krev nezastavila přístup k těm částem mozku, které utrpěly v důsledku vývoje aneuryzmatu.

Je optimální kombinovat konzervativní a chirurgickou léčbu, protože mozková aneuryzma potřebuje přesně chirurgický zákrok, aby se snížilo riziko jeho prasknutí a zabránilo se smrti.

Prevence mozkových aneuryzmat

V první řadě je třeba věnovat pozornost faktoru dědičného přenosu nemoci, predispozici k ní. Prevence mozkových aneuryzmat je založena na včasné diagnóze onemocnění, identifikaci symptomů, vyšetření, po které je ihned předepsána vhodná léčba. Magnetická rezonanční tomografie a počítačová tomografie mozku poskytují dostatečně spolehlivé výsledky. Také provádí angiografii.

Osoba, která již má podezření na přítomnost této choroby, by se měla udržovat ve speciálním stavu nejen fyzicky, ale i emocionálně. Je důležité, aby nedošlo k přepracování, aby se zabránilo přepracování. Je nutné usilovat o neustálou stabilizaci emocionálního pozadí a ne nadměrné. Musíme zapomenout na stres, starosti, marné přestupky a pochybnosti, musíme žít v přítomnosti a užívat si každý den.

Je důležité snížit riziko poškození cév, poranění hlavy na minimum. Je nutné neustále sledovat krevní tlak. Hlavní roli hraje včasná detekce primárního preventivního krvácení. Ignorovat příznaky mozkové aneurysma nemůže - musíte okamžitě kontaktovat odborníka.

Mozková anestezie: Symptomy a léčba

Aneuryzma mozkových cév - hlavní symptomy:

 • Tinnitus
 • Bolesti hlavy
 • Křeče
 • Slabost
 • Závratě
 • Porucha řeči
 • Koordinace pohybu
 • Bolest v očích
 • Necitlivost obličeje
 • Dvojité oči
 • Úzkost
 • Fotofobie
 • Ztráta sluchu
 • Snížené vidění
 • Poruchy moči
 • Úzkost
 • Paralýza obličejových svalů na jedné straně
 • Citlivost na šum
 • Zvyšte jeden žák

Aneuryzma mozkových cév (také nazývaná intrakraniální aneuryzma) je reprezentována jako malá abnormální tvorba v cévách mozku. Toto těsnění se může aktivně zvýšit v důsledku naplnění krví. Před jeho roztržením, takové vyboulení nese žádné nebezpečí nebo ublížení. Vyvolává jen mírný tlak na tkáň orgánu.

Když dojde k průniku aneuryzmatu, krev vstupuje do mozkové tkáně. Tento proces má název - krvácení. Ne všechny aneuryzmy mohou být komplikovány krvácením, ale jen některými jeho typy. Navíc, pokud je patologická boule poměrně malá, pak obvykle nezpůsobuje žádné škody.

Aneuryzma se mohou objevit kdekoli na cévách, které krmí mozek. Nezáleží na věku člověka. Ale stále stojí za zmínku, že nemoc středního věku a starší lidé jsou nejčastěji postiženi nemocí, děti jsou velmi zřídka diagnostikovány. Lékaři říkají, že novotvary v mozkové cévě se objevují u mužů méně často než u žen. Lidé, kterým hrozí riziko, se často pohybují od třiceti do šedesáti let.

Ruptura aneuryzmatu mozkových cév se stává „úrodnou půdou“ pro mrtvice, poškození centrálního nervového systému nebo katastrofální následky. Je pozoruhodné, že po jedné přestávce se taková patologická formace může objevit a znovu prasknout.

Etiologie

V dnešní době vědci ne zcela objasnili faktory výskytu aneuryzmat v cévách mozku. Ale téměř všechny "jasné mysli" souhlasí s tím, že faktory výskytu mohou být:

 • přirozené - které zahrnují genetické abnormality v tvorbě vaskulárních vláken v mozku a další abnormální procesy, které mohou oslabit stěny cév. To vše může vést ke vzniku nádorů;
 • získané. Existuje mnoho takových faktorů. Jedná se především o traumatické poranění mozku. Často se aneuryzmy vyskytují po závažných infekcích nebo onemocněních, které nepříznivě ovlivňují stav cévních stěn, které živí mozek.

Mnoho kliniků věří, že dědičnost je nejčastější příčinou mozkové aneuryzmatu.

Vzácně mohou být příčiny vzniku mozkových cév:

 • poranění hlavy;
 • zvýšený krevní tlak;
 • infekce nebo nádory;
 • hromadění cholesterolu na stěnách mozkových cév;
 • závislost na nikotinu;
 • náhodné užívání drog;
 • expozice člověka.

Odrůdy

Existuje několik typů mozkových aneuryzmat, které se mohou lišit podle mnoha faktorů.

Ve formě jsou:

 • pouchy. Na základě názvu to vypadá jako malý pytel naplněný krví, který je připojen k tepně v mozku. Nejběžnější typ aneuryzmatu u dospělých. Může to být jednokomorový nebo se může skládat z několika kamer;
 • postranní. Je to nádor lokalizovaný přímo na stěně cévy;
 • spindly. Vyskytuje se v důsledku expanze stěny nádoby v určité části.

Velikost aneuryzmatu je:

 • miliary - nedosahují tří milimetrů;
 • malý - až deset milimetrů;
 • střední velikost - až patnáct milimetrů;
 • velký - od šestnáct do dvacet pět milimetrů;
 • velmi velké - více než dvacet pět milimetrů.

Podle místa původu se rozlišují aneuryzmy:

 • přední tepna mozku;
 • střední mozková tepna;
 • uvnitř karotidy;
 • vertebro-basilární systém.

Příznaky

Objevuje se aneurysma mozkových cév malých objemů a pokračuje bez příznaků. To je však přesně do doby, než vzdělání začne růst a vyvíjet tlak na cévy (až do úplného roztržení). Středně velké aneuryzmy (které se nezmění) nezpůsobují nepříjemné pocity a nezpůsobují závažné příznaky. Velké formace, které neustále rostou, vyvíjejí velký tlak na tkáně a nervy mozku, což vyvolává projev živého klinického obrazu.

Nejživější symptomy se však projevují při rozsáhlém mozkovém aneuryzmatu (bez ohledu na místo vzniku). Příznaky:

 • bolest v očích;
 • nízké vidění;
 • čelo;
 • ztráta sluchu;
 • zvýšení pouze u jednoho žáka;
 • ztuhlost svalů obličeje, nejen všeho, ale na jedné straně;
 • bolesti hlavy;
 • křeče (s obrovskými aneuryzmaty).

Příznaky, které často předcházejí přestávce:

 • dvojité vidění při pohledu na předměty nebo lidi;
 • těžké závratě;
 • tinnitus;
 • porušení řečové aktivity;
 • znecitlivění a slabost.

Vyskytly se příznaky, které naznačují krvácení:

 • ostrá, intenzivní bolest v hlavě, kterou nelze tolerovat;
 • zvýšené vnímání světla a hluku;
 • svaly končetin na jedné straně těla jsou ochrnuté;
 • změna duševního stavu (úzkost, úzkost, atd.);
 • snížení nebo úplná ztráta koordinace;
 • porušení procesu emise moči;
 • kóma (pouze v těžké formě).

Komplikace

V mnoha případech se aneurysma nemusí projevit a člověk s ní žije mnoho let, aniž by věděl o její přítomnosti. Přesný čas, kdy se prasknutí aneuryzmatu také nedá zjistit, proto mohou být komplikace jeho zničení závažné.

Smrt se vyskytuje téměř v polovině klinických případů, pokud dojde k krvácení. Zhruba čtvrtina osob s aneuryzmou se stala zdravotně postiženou. A pouze pětina lidí, kteří utrpěli rupturu aneuryzmatu, může zůstat schopná. Aneurysmové komplikace jsou následující:

 • mrtvice;
 • hydrocefalus;
 • nevratné poškození mozku;
 • otoky mozku;
 • poruchy řeči a pohybu;
 • může dojít k epilepsii;
 • snížení nebo zastavení dodávky krve do určitých oblastí mozku, což povede k ischemii jeho tkání;
 • neustálý agresivní stav pacienta.

Diagnostika

Velmi vzácně, častěji v případě rutinní kontroly nebo diagnózy jiných nemocí, můžete takový nádor zjistit dříve, než se zlomí. Diagnostická opatření se často používají po roztržení aneuryzmatu. Diagnostické metody:

 • Angiografie - X-ray s kontrastem, vám umožní vidět celý mozek v obraze, a tak zvážit, kde je vzdělávání lokalizováno;
 • CT vyšetření mozku - určuje, ve které části mozku byla mezera a počet postižených tkání a cév;
 • CT angiografie - kombinace výše uvedených dvou metod;
 • MRI mozku - ukazuje přesnější obraz cév;
 • EKG;
 • příjem tekutiny umístěné mezi míchou a membránami, které ji obklopují.

Kromě vyšetření hardwaru se provádí podrobný průzkum pacienta s cílem určit hlavní symptomy, úzkosti osoby, přítomnost dalších zranění nebo nemocí atd. Poté lékař provede úplné vyšetření pacienta a nařídí mu, aby provedl testy.

Léčba

V současné době je nejúčinnějším způsobem léčby aneuryzmatu operativní zákrok. Metody léčení se provádějí pouze pro prevenci a stabilizaci pacienta, protože farmaceutické léky nezničí aneuryzma, ale pouze sníží riziko ruptury.

V moderní medicíně existuje několik operací zaměřených na odstranění aneuryzmatu z mozku.

Metody operativní léčby:

 • kraniotomie a výstřižek mozkového aneuryzmatu. Zásah spočívá v otevření lebky a umístění svorky na krk formace, která udrží formaci neporušenou a nedovolí ji prasknout. Po nastavení aneuryzmatu svorky umírá a je nahrazena regenerační tkání;
 • endovaskulární intervence. Provádí se uprostřed cév, takže bylo možné dostat se zevnitř k aneuryzmě. Operace se provádí pozorováním na rentgenovém přístroji. Když lékař dosáhne katétru na místo s aneuryzmou, vstoupí do spirály, což povede k jeho smrti. Tato metoda může být použita po roztržení aneuryzmatu.

Před rupturou aneuryzmatu a jeho malou velikostí rozhoduje o tom, zda léčbu provést, pouze pacient. Rozhodnutí by mělo být založeno pouze na doporučení lékaře, který poskytne podrobné informace o možných výsledcích operace nebo jejím odmítnutí.

Vlastní léčba mozkového aneuryzmatu je zakázána.

Prevence

Preventivní metody prevence vzniku aneuryzmatu a jeho prasknutí jsou redukovány na včasné odstranění této formy. Prevence je zaměřena na snížení rizika vzniku krevního vaku v cévách mozku. Preventivní opatření zahrnují:

 • úplné ukončení kouření a alkoholu;
 • kontrola krevního tlaku;
 • permanentní nat. cvičení a břemena;
 • vyhýbání se traumatickým sportům;
 • pravidelně podstupuje úplné vyšetření lékařem;
 • užívání léků předepsaných lékařem.

Prevence může být prováděna lidovými metodami. Nejúčinnějšími prostředky jsou:

 • čerstvá šťáva z řepné šťávy;
 • tinktura zimolezu;
 • odvar z slupky brambor;
 • valeriánský kořen;
 • kukuřičný nápoj;
 • odvar z černého rybízu;
 • infuze motherwort a immortelle.

Není nutné provádět prevenci pouze lidovými metodami a ještě více jim dávat přednost. Budou užitečné pouze v kombinaci s léky.

Aby se aneuryzma znovu netvořila, musíte provést jednoduché akce:

 • monitorovat krevní tlak;
 • držet se diety;
 • pravidelně podstupujte lékařskou prohlídku a užívejte předepsané léky.

Pokud si myslíte, že máte Aneurysma mozkových cév a příznaky charakteristické pro toto onemocnění, pak vám mohou lékaři pomoci: vaskulární chirurg, neurolog.

Doporučujeme také využít naší online diagnostické služby, která na základě zadaných příznaků vybere možné nemoci.

Neurom (shvannoma, neurolemma) je benigní nádor, který je lokalizován v pomocných měkkých tkáních s nervovými zakončeními. Tvorba této povahy má však sklon k degeneraci na zhoubnou, což je přímá hrozba již pro zdraví pacienta, ale pro život.

Migréna je poměrně běžné neurologické onemocnění doprovázené těžkou paroxyzmální bolestí hlavy. Migréna, jejíž symptomy jsou vlastně bolest, koncentrovaná od poloviny hlavy hlavně do očí, chrámů a čela, v nevolnost, a v některých případech při zvracení, se vyskytuje bez odkazu na neoplasmy mozku, mrtvice a vážná poranění hlavy, i když a může naznačovat význam vývoje určitých patologií.

Rakovina mozku je onemocnění, které je výsledkem progrese, která je tvořena maligním nádorem v mozku, klíčícím v tkáni. Patologie je velmi nebezpečná a ve většině klinických situací je smrtelná. Život pacienta se však může významně rozšířit, pokud jsou první příznaky onemocnění včas identifikovány a vy můžete jít do zdravotnického zařízení pro komplexní léčbu.

Insulinom je novotvar, který má často benigní průběh a vzniká v pankreatu. Nádor má hormonální aktivitu - vylučuje inzulín ve velkém množství. To způsobuje hypoglykémii.

Astrocytom je zhoubný nádor gliálního typu, který je tvořen astrocytovými buňkami. Lokalizace intracerebrálních nádorů může být velmi odlišná - od jedné polokoule až po poškození pouze mozkového kmene, optického nervu a tak dále.

S cvičením a střídmostí, většina lidí může dělat bez medicíny.