Hlavní

Dystonie

Jak nebezpečná je vzestupná aneuryzma aorty

Významným rizikovým faktorem pro zdraví se stává lokální zvýšení velikosti hlavního cévního trupu v lidském těle. Aneurysma vzestupné aorty může vést k závažným komplikacím, které se stávají jednou z příčin invalidity a prudkého zhoršení kvality života. Pouze včasná detekce patologie v této části hrudní aorty a provedení chirurgického zákroku zajistí prevenci smrtelných komplikací.

Proč existuje expanze v aortě

Aneuryzma je slabost a porušení intraparietální vaskulární struktury aorty. Výrazné změny v cévní stěně jakékoli části aorty mohou nastat z různých důvodů. Mezi nejčastější patří následující stavy:

 • dědičné a vrozené choroby, které přispívají k patologickým změnám v arteriální stěně (tkáňová dysplazie, aortální koarktace);
 • metabolické poruchy ve formě aterosklerotických vaskulárních lézí;
 • chronický a akutní zánět v tepnách způsobený rozšířenými bakteriemi nebo vzácnou specifickou infekcí;
 • jakýkoliv druh traumatického poškození cévních svazků;
 • různé možnosti chirurgických zákroků a operací na plavidlech.

Jaké jsou hrozby a nebezpečí při tvorbě aneuryzmatu aorty?

Rychle nebo pomalu se zvětšující velikost hrudní aorty ve vzestupné části může způsobit mnoho problémů, projevit nepříjemné symptomy a vyvolat řadu mimořádných situací.

Komprese přilehlých orgánů

Pokud přední cévní formace začne tlačit proti kostem hrudní kosti a žeber, může dojít ke změkčení kostních struktur se zkázou. Možnou možností s růstem vpravo je komprese velké žilní cévy s výrazným klinickým obrazem.

Roztržení plavidla

Slabá a natažená stěna nádoby může prasknout, což může vést k extrémně nebezpečnému krvácení. Tato mimořádná situace vyžaduje neodkladnou operaci.

Průlom do superior vena cava

Vzestupná aorta je v těsné blízkosti veny cava. Zvýšení aneuryzmatu ve velkém arteriálním trupu může proniknout do velké žilní cévy, což představuje ohrožení života.

Trombóza a tromboembolie

Kvůli zhoršenému průtoku krve v oblasti rozšířené aorty nebo aterosklerózy je riziko ucpání tepen extrémně vysoké. Tromboembolické komplikace patří mezi nejčastější v průběhu tvorby aneuryzmat jakékoli lokalizace.

Příznaky onemocnění

Expanze aorty kdekoli v hrudní oblasti se projevuje typickými symptomy, které se mohou lišit v závislosti na přesné poloze. Zejména se zvýšením průměru vzestupné části všechny projevy sestávají ze známek zhoršeného průtoku krve a komprese sousedních orgánů.

Symptomy poruch oběhového systému zahrnují:

 • bolestivá a tupá bolest na hrudi, zhoršená cvičením;
 • mírná dušnost;
 • mírná cyanóza (cyanóza) kůže.

Často se žádné z těchto příznaků nevyskytuje, nebo jsou tak slabé, že si je člověk nevšimne nebo je ignoruje a odepíše příznaky únavy.

Mezi příznaky komprese superior vena cava patří:

 • těžké otoky a opuch tváře;
 • otoky krčních žil;
 • výraznou cyanózu kůže;
 • časté dýchání s astmatem;
 • těžké bolesti hlavy.

Pokud se aneuryzma prorazí do duté žíly, objeví se typické příznaky akutních poruch oběhového systému se vzrůstajícím krátkým dechem, pulzací krčních žil a pulzující bolestí v hlavě. V tomto případě je jedinou léčbou nouzová operace.

Diagnostika patologie vzestupné aorty

I při obvyklém vyšetření a poslechu srdečních zvuků může zkušený lékař navrhnout závažné problémy v oblasti aorty a srdce. Povinné a informativní metody diagnostiky patologie aorty zahrnují:

 • Radiografické snímky hrudníku ve 3 projekcích s povinným zavedením kontrastní látky do jícnu. Metoda umožňuje detekci posunu hrudních orgánů způsobených aneuryzmatickou expanzí aorty. A známky destrukce kostních struktur hrudní kosti nebo páteře, způsobené kompresí rostoucí aneuryzmy.
 • Ultrazvuk srdce a aorty. Pomocí ultrazvuku můžete detekovat nárůst téměř všech cévních struktur umístěných v blízkosti srdce. Kromě toho bude lékař schopen si všimnout problémů a komplikací v srdci.
 • Tomografie Techniky CT nebo MRI umožňují hodnocení závažnosti aneuryzmatické expanze vzestupné aorty v reálném čase, míry postižení sousedních struktur v patologickém procesu a možného odlupování stěny aneuryzmatu.
 • Aortografie Kontrastní studie lumen aorty se provádí před operací, což umožňuje předběžně naplánovat objem a techniku ​​operace.

Metody léčby vaskulární patologie

Detekce aneuryzmatické expanze aorty ve vzestupné části je indikací pro operaci, i když pacient nemá žádné symptomy nebo projevy akutního oběhového onemocnění. Důvod této taktiky je jednoduchý: slabá a přetažená stěna aorty může s minimálním dopadem prasknout, což vede k smrtelnému masivnímu krvácení do hrudní dutiny. V některých případech lze operaci provést plánovaným způsobem a připravit tak osobu na vážnou operaci. Často je vyžadována nouzová chirurgie, zejména při vysokém riziku aortální ruptury nebo průlomu.

Kontraindikace pro chirurgickou léčbu aneuryzmatu jsou:

 • nedávný infarkt myokardu;
 • mrtvice;
 • chronická onemocnění močového systému s těžkým selháním ledvin;
 • kardiovaskulární onemocnění s extrémním stupněm oběhového selhání.

U žádného z těchto problémů nelze operaci na aortě provést z důvodu velmi vysokého rizika úmrtí pacienta během operace.

Předpokladem operace na hrudní aortě je použití kardiopulmonálního bypassu. Aby chirurg pracoval v míru, je nutné dočasně zastavit průtok krve ze srdce přes hlavní cévu do všech ostatních orgánů a tkání. Je to zařízení AIC, které umožňuje tento nekonečný a život vázající proces nahradit.

Podstatou chirurgického zákroku v aneuryzmatu je odstranění prodloužené a přehnuté části trupu aorty, po které následuje náhrada speciální protézou. Technika cévní chirurgie byla dlouho vyvinuta a je široce používána v odděleních kardiovaskulární chirurgie velkých všeobecných nemocnic.

Patologická expanze a zvětšení průměru jakékoliv části aorty je významným ohrožením lidského života. Pokud lékař zjistil indikace k operaci, pak není třeba zdržovat a zdržovat chirurgický zákrok do budoucna. Jedinou účinnou metodou eliminace rizika ruptury je odstranění nadměrně natažené a slabé části cévní stěny a nahrazení protézou.

Kompletní charakterizace aneuryzmatu aorty

Z tohoto článku se dozvíte: nemoci aneuryzmatu aorty v srdci - co to je, proč k ní dochází, jak nebezpečné je to, jaké změny jsou doprovázeny, zda mohou být zcela vyléčeny. Typy, symptomy, komplikace, metody diagnostiky a léčby tohoto onemocnění.

Autor článku: Victoria Stoyanova, lékař 2. kategorie, vedoucí laboratoře v diagnostickém a léčebném centru (2015–2016).

Když se aneuryzma aorty srdce (aneurysma aortae), lumen určitého segmentu aorty expanduje. Vyvíjí se v důsledku zeslabení, ztenčení a protažení jeho stěny vytvořením výčnělku ve tvaru vačku nebo vřetena. Vzhled takových změn je možný v každé tepně, ale toto je nejvíce charakteristické pro největší nádobu v těle, aortu. Co je aneuryzma aorty? Jedná se o stav, kdy je zjištěn nárůst průměru lumenu cévy o faktor 2 nebo více ve srovnání s normálními velikostmi odpovídajícími pohlaví a věku pacienta.

Aneuryzma se vyvíjí jako nezávislá patologie nebo v důsledku jiného onemocnění. Spouštěcím mechanismem patologických změn ve strukturách stěny aorty může být: zánětlivý proces, ateroskleróza, mechanické poškození, další získané patologie nebo vrozený vývoj.

Z různých důvodů dochází ke vzniku strukturálních změn v pojivové tkáni stěny velké nádoby. Tento proces pod vlivem síly průtoku krve vede k roztažení nejslabší části stěny. Výsledkem je vytvoření rozšířené dutiny nebo tzv. Vaku. V tomto místě se průtok krve zpomaluje, krev stagnuje, tvoří se krevní sraženiny. Velikost vytvořeného aneuryzmatu se zvyšuje. Vřetenovitá aneuryzma s difúzním roztažením stěny se vyvíjí častěji, tj. Stěna se táhne po celém obvodu cévy a ne pouze na jedné straně.

Aeuryzma aorty je považována za jednu z nejnebezpečnějších patologií. Její záludnost spočívá v tom, že prasknutí stěny vede k okamžité smrti nebo k extrémně závažnému stavu způsobenému masivním krvácením, i když si člověk nemusí být vědom tohoto problému.

Onemocnění léčí kardiolog a vaskulární chirurg, pacienti s touto patologií jsou registrováni u nich.

Příčiny aneuryzmatu aorty

Z důvodů aneuryzmatu jsou vrozené a získané:

Rizikové faktory vzniku anestezie

 1. Starší věk (nad 55–65 let).
 2. Mužský sex (u mužů je aneuryzma zjištěna 2–14krát častěji než u žen).
 3. Přítomnost hypertenze.
 4. Obezita.
 5. Zneužívání alkoholu.
 6. Kouření
 7. Dědičná zátěž.
 8. Hypodynamie.
 9. Přebytek cholesterolu v krvi.

Typy aneuryzmat aorty

Aneuryzma jsou různých typů v závislosti na příčině, umístění, struktuře, segmentu a tvaru stěn.

Získané - všechny ostatní varianty zánětlivé a nezánětlivé povahy.

Aneuryzma vzestupné aorty - aneuryzmatický vak ve vzestupné části

Obloukové aneuryzma - zvětšování pytlů nebo difuzí mezi vzestupným a sestupným segmentem aorty

Aneurysma sestupné části - resp. Na sestupné části aorty

Abdominální aneuryzma aorty - tvorba vaku v břišní aortě

Kombinace anatomie - objevuje se na torakabdominálním segmentu aorty

Falešný (pseudoaneuryzma) - vlastní stěna plavidla se nepodílí na tvorbě vyboulení a pytel je tvořen pojivovou tkání, která se objevila v důsledku pulzujícího hematomu

Vřeteno - difuzní expanze stěny kolem celého obvodu aorty

Komplikované - s rozvojem komplikací

Exfoliační - s výskytem hematomu, který podélně rozděluje cévní stěnu, v důsledku čehož vzniká falešný kanál

Příznaky

Patologie každého pacienta se klinicky projevuje různými způsoby. Symptomy aneuryzmatu aorty, jejich intenzita závisí na umístění a velikosti aneuryzmatického vaku, rozsahu léze a příčině jejího výskytu. Může být asymptomatická nebo s tak vzácnými příznaky, že člověk nevěnuje pozornost občasným nepohodlím nebo bolestivým pocitům.

Hlavním příznakem aneuryzmatu je bolest vyplývající z lézí cévní stěny, její protahování a komprese kompresí aneurysmatickým výběžkem blízkých orgánů. Přesně podle polohy bolesti lze předpokládat umístění aneuryzmatu.

Příznaky aneuryzmatu vzestupné aorty

Klinicky se tato patologie projevuje bolestí v hrudníku nebo v oblasti srdce. S nedostatkem aorty se člověk obává bušení srdce, dušnosti, závratě, slabosti. Instinktivně se snaží omezit pohybovou aktivitu. Velká velikost aneuryzmatu vyvolává rozvoj syndromu vyšší vena cava. Vyznačuje se komplexem symptomů s nafouknutím a modrostí obličeje, otokem horní poloviny těla, bolestí hlavy, chrapotem, dušností, kašlem. Tyto příznaky vznikají v důsledku zhoršeného žilního odtoku krve z horní části těla do dolní části.

Symptomy aneuryzmatu břišní aorty

Mezi projevy přetrvávající nebo opakující se bolesti a nepohodlí v břiše, pocitu plnosti v žaludku, dokonce i po malém množství požitého jídla, říhání, nevolnosti, nadýmání, jiné dyspepsii, úbytku hmotnosti. Pacienti se často ocitají v husté, pulzující, bolestivé formaci v břiše.

Příznaky aorty Aneurysm

S tímto druhem patologie dochází ke kompresní kompresi jícnu s poruchou polykání. Charakterizuje chrapot, suchý kašel, slintání, dušnost, bradykardie, bolest nad hrudní kostí, zvláště při polykání. Komprese plicního kořene vede ke stagnaci a časté pneumonii.

Symptomy aneuryzmatu sestupné aorty

Konstituce sympatického plexu je doprovázena bolestí v levé lopatce a paži. Komprese intercostálních tepen vede k ischemii míchy, paralýze paží nebo nohou, paraplegie - současné paralýze všech končetin. Pacient částečně nebo úplně ztrácí schopnost vykonávat činnosti na postižené končetině. V prelum nervů se vyvíjí interstrikální neuralgie. Výsledkem vertebrální komprese je deformace, posunutí se zakřivením páteře.

Symptomy aneuryzmatu aorty

Disekce aorty je doprovázena náhlými, ostrými, trhavými, nesnesitelnými bolestmi, které migrují v průběhu pitvy a mají široké spektrum ozáření - mezi lopatkami, za hrudní kostí, v žaludku a pod, v dolní části zad, v celém páteři. Pacient má pohyblivou úzkost a zároveň slabost, modravost kůže a hojný pot. Pacientův stav je extrémně závažný.

Zpočátku prudce stoupá krevní tlak, pak klesá. Lékař během vyšetření stanoví asymetrii pulsu na dolních a horních končetinách. Zbývající projevy závisí na lokalizaci začátku separace cévní stěny. Tam může být mdloby, padající do bezvědomí, chrapot, rozvoj akutního selhání ledvin, atd. Většina pacientů s touto patologií umírá na rozvinuté následky.

Komplikace aneuryzmatu aorty

Závažné následky se objevují při roztržení aneuryzmatu:

 • Masivní krvácení vede k šoku, poklesu krevního tlaku s nedostatkem krevního zásobení všech životně důležitých orgánů a akutního srdečního selhání.
 • Intraabdominální nebo gastrointestinální krvácení v závislosti na tom, kde došlo k ruptuře.
 • Srdeční selhání a / nebo aortální vady.
 • Hemothorax - krvácení do pleurální dutiny.
 • Hemoperikard je výtok krve do dvouvrstvé dutiny zvané perikardiální dutina.
 • Symptomatologie akutní vaskulární okluze končetin je akutní porucha krevního oběhu v pažích a nohách v důsledku zablokování periferní tepny krevní sraženinou. Rozvíjí se separací a diseminací krevních sraženin z aneuryzmatického vaku.
 • Mrtvice je způsobena blokádou cév mozku trombusem.
 • Renální selhání nebo renovaskulární hypertenze - přetrvávající zvýšení A / D v důsledku problémů s ledvinami - začíná v důsledku trombózy ledvinové tepny.

Diagnostika

Často je aneuryzma aorty srdce - největší cév - detekována během klinického vyšetření nebo vyšetření na jiné onemocnění. Pokud kardiolog předpokládá přítomnost aneuryzmatu, musí pacient podstoupit komplexní diagnózu. Prioritou jsou instrumentální metody, laboratorní testy pouze potvrzují příčinu patologie, například aterosklerózy.

Aeuryzma aorty

Aortická aneuryzma je patologická lokální expanze oblasti hlavní tepny v důsledku slabosti jejích stěn. V závislosti na lokalizaci aneuryzmatu aorty, bolesti na hrudníku nebo břiše, výskytu pulzující tvorby nádoru, příznacích komprese sousedních orgánů: dušnost, kašel, dysfonie, dysfagie, edém a cyanóza obličeje a krku se mohou projevit. Základem pro diagnózu aneuryzmatu aorty jsou rentgenové (hrudní a břišní radiografie, aortografie) a ultrazvukové metody (USDG, ultrazvukové vyšetření hrudníku / abdominální aorty). Chirurgická léčba aneuryzmatu spočívá v provedení resekce pomocí aortální protézy nebo uzavřené endoluminální protetiky aneuryzmatu se speciální endoprotézou.

Aeuryzma aorty

Aeuryzma aorty je charakterizována ireverzibilní expanzí arteriálního lumen v omezené oblasti. Poměr aneuryzmat aorty různé lokalizace je přibližně následující: aneuryzmy abdominální aorty představují 37% případů, vzestupnou aortu - 23%, aortální oblouk - 19% a sestupnou hrudní aortu - 19,5%. Podíl aneuryzmat hrudní aorty v kardiologii tak představuje téměř 2/3 celkové patologie. Aeuryzma hrudní aorty je často kombinována s jinými aortálními defekty - aortální insuficiencí a aortální koarktací.

Klasifikace aneuryzmat aorty

V cévní chirurgii bylo navrženo několik klasifikací aneuryzmat aorty s přihlédnutím k jejich lokalizaci podle segmentu, tvaru, struktury stěny a etiologie. V souladu se segmentovou klasifikací jsou rozlišeny následující: Valsalva aneuryzma sinus, vzestupná aneuryzma aorty, aneuryzma aorty, sestupná aneuryzma aorty, aneuryzma břišní aorty, aneuryzma kombinované lokalizace - torakababinální aorty.

Hodnocení morfologické struktury aneuryzmat aorty nám umožňuje rozdělit je na pravdivé a nepravdivé (pseudoaneuryzmy). Pravý aneuryzma je charakterizován řídnutím a vyčníváním ze všech vrstev aorty. Podle etiologie jsou aneuryzma aorty obvykle aterosklerotická nebo syfilitická. Stěna falešného aneuryzmatu je tvořena pojivovou tkání vytvořenou v důsledku organizování pulzujícího hematomu; Vlastní stěny aorty při tvorbě falešných aneuryzmat nejsou zahrnuty. Pseudoaneurysmata původu jsou častěji traumatická a pooperační.

Ve tvaru jsou nalezeny aneuryzmy ve tvaru aorty a vřetenovitého tvaru: první jsou charakterizovány lokálním vyčníváním stěny, druhá difuzní expanzí celého průměru aorty. Normálně u dospělých je průměr vzestupné aorty asi 3 cm, sestupná aorta hrudníku je 2,5 cm a abdominální aorta je 2 cm, aneuryzma aorty se zvyšuje o 2 nebo vícenásobek průměru cévy v omezené oblasti.

S ohledem na klinický průběh se vyskytují nekomplikované, komplikované, exfoliační aorty. Mezi specifické komplikace aneuryzmatu aorty patří ruptury aneuryzmatického vaku, doprovázené masivním vnitřním krvácením a tvorbou hematomů; trombóza aneuryzmatu a tromboembolie tepen; celulitidy okolních tkání v důsledku infekce aneuryzmatu. Zvláštním typem je disekční aneuryzma aorty, kdy mezerou ve vnitřní podšívce proniká krev mezi vrstvami stěny tepny a šíří se pod tlakem podél cévy, postupně ji rozděluje.

Při posuzování příčin onemocnění je podrobně popsána etiologická klasifikace aortálních aneuryzmat.

Příčiny aorty Aneurysm

Podle etiologie mohou být všechny aneuryzmy aorty rozděleny na vrozené a získané. Tvorba vrozených aneuryzmat je spojena s dědičnými onemocněními stěny aorty - Marfanovým syndromem, fibriální dysplazií, Ehlers-Danlosovým syndromem, Erdheimovým syndromem, dědičným nedostatkem elastinu atd.

Získané aneuryzmy aorty zánětlivé etiologie vyplývají ze specifické a nespecifické aortitidy s plísňovými infekcemi aorty, syfilis a pooperačních infekcí. Nezánětlivé nebo degenerativní aneuryzmy aorty zahrnují případy onemocnění způsobené aterosklerózou, defekty sutury a protézy. Mechanické poškození aorty vede k tvorbě hemodynamicky-poststenotických a traumatických aneuryzmat. Idiopatická aneuryzma se vyvíjí v aortální medionekróze.

Rizikové faktory pro tvorbu aneuryzmatu aorty jsou považovány za stáří, mužské pohlaví, arteriální hypertenzi, kouření tabáku a zneužívání alkoholu, dědičné zatížení.

Patogeneze aneuryzmat aorty

Kromě defektů stěny aorty se na vzniku aneuryzmatu podílejí mechanické a hemodynamické faktory. Aortické aneuryzmy se vyskytují s větší pravděpodobností ve funkčně stresujících oblastech, kde dochází ke zvýšenému stresu v důsledku vysoké rychlosti proudění krve, strmosti pulsní vlny a jejího tvaru. Chronická trauma aorty, stejně jako zvýšená aktivita proteolytických enzymů způsobují destrukci elastické struktury a nespecifické degenerativní změny ve stěně cévy.

Vzniklá aneuryzma aorty se postupně zvětšuje, protože tlak na její stěny se zvyšuje úměrně expanzi průměru. Průtok krve v aneuryzmatickém vaku se zpomaluje a stává se turbulentním. Pouze asi 45% objemu krve v aneuryzmatu vstupuje do distálního arteriálního lůžka. To je způsobeno tím, že se do aneuryzmatické dutiny dostává krev, která proudí podél stěn, a centrální tok je omezen mechanismem turbulence a přítomností trombotických hmot v aneuryzmatu. Přítomnost krevních sraženin v dutině aneuryzmatu je rizikovým faktorem tromboembolie distálních větví aorty.

Symptomy aneuryzmatu aorty

Klinické projevy aneuryzmatu aorty jsou variabilní a jsou určeny umístěním, velikostí aneurysmatického vaku, jeho délkou a etiologií onemocnění. Aeuryzma aorty může být asymptomatická nebo může být doprovázena slabou symptomatologií a může být detekována při běžných kontrolách. Vedoucím projevem aneuryzmatu aorty je bolest způsobená lézí stěny aorty, jejímu protažení nebo kompresním syndromem.

Klinika aneuryzmatu abdominální aorty se projevuje přechodnou nebo perzistentní rozlitou bolestí, nepohodlí v břiše, řasením, váhou v epigastriu, pocitem plnosti žaludku, nevolností, zvracením, dysfunkcí střev, úbytkem hmotnosti. Symptomatologie může být spojena s kompresí kardie, dvanáctníkového vředu a postižení viscerálních tepen. Často pacienti nezávisle určují přítomnost zvýšené pulsace v břiše. Palpace je dána napjatou, hustou, bolestivou pulzující formací.

Pro aneuryzma vzestupné aorty, typická bolest v srdci nebo za hrudní kostí, způsobená kompresí nebo stenózou koronárních tepen. Pacienti s aortální insuficiencí se obávají o dušnost, tachykardii, závratě. Velké aneuryzmy způsobují rozvoj syndromu nadřazené duté žíly s bolestmi hlavy, otoky obličeje a horní části trupu.

Aeuryzma aortálního oblouku vede ke kompresi jícnu se symptomy dysfagie; v případě upnutí recidivujícího nervu, chrapotu hlasu (dysfonie), suchého kašle; zájem nervu vagus je doprovázen bradykardií a slintáním. S kompresí průdušnice a průdušek se vyvíjí dýchavičnost a sípání; s kompresí kořenů plic - kongesce a častá pneumonie.

Při podráždění aneurysmatem sestupné aorty periaortálního sympatického plexu vzniká bolest v levé ruce a lopatce. V případě postižení vnitřních tepen se může vyvinout ischemie míchy, paraparézy a paraplegie. Komprese obratlů je doprovázena jejich stabilizací, degenerací a vytěsněním s tvorbou kyfózy; Komprese cév a nervů se klinicky projevuje radikulární a interkonstální neuralgií.

Komplikace aneuryzmatu aorty

Aeuryzma aorty může být komplikována rupturou s rozvojem masivního krvácení, kolapsu, šoku a akutního srdečního selhání. Průlom aneuryzmatu může nastat v systému nadřazené duté žíly, perikardiální a pleurální dutiny, jícnu, břišní dutiny. Současně se vyvíjí těžké, někdy fatální stavy - syndrom vyšší vena cava, hemoperikard, srdeční tamponáda, hemotorax, plicní, gastrointestinální nebo intraabdominální krvácení.

Se separací trombotických hmot z aneuryzmatické dutiny se vyvíjí obraz akutní okluze cév končetin: cyanóza a citlivost prstů na nohou, vlevo na kůži končetin, přerušovaná klaudikace. Renální arteriální hypertenze a renální selhání vznikají v trombóze renální arterie; s poškozením mozkových tepen - mrtvice.

Diagnostika aorty Aneurysm

Diagnostické vyhledávání aneuryzmatu aorty zahrnuje hodnocení subjektivních a objektivních dat, rentgenové, ultrazvukové a tomografické studie. Auskultura aneurysma je přítomnost systolického šelestu v projekci dilatace aorty. Aneuryzma abdominální aorty se zjistí při palpaci břicha ve formě pulzující formace podobné nádoru.

Plán rentgenového vyšetření pacientů s aneuryzmou hrudní nebo abdominální aorty zahrnuje fluoroskopii a rentgen hrudníku, revizní radiografii dutiny břišní, rentgen rentgenu jícnu a žaludku. Jako uznání aneuryzmat vzestupné aorty se používá echokardiografie; v jiných případech se provádí USDG hrudní / abdominální aorty.

Výpočetní tomografie (MSCT) hrudní / abdominální aorty vám umožní přesně a vizuálně prezentovat aneuryzmatickou expanzi, identifikovat přítomnost disekce a trombotických hmot, parakortální hematom, kalcifikační ložiska. V závěrečné fázi průzkumu provedeme aortografii, podle které je specifikována lokalizace, velikost, délka aneuryzmatu aorty a její vztah k sousedním anatomickým strukturám. Na základě výsledků komplexního instrumentálního vyšetření je rozhodnuto o indikacích pro chirurgickou léčbu aneuryzmatu aorty.

Aneuryzma hrudní aorty by měla být odlišena od nádorů plic a mediastina; aneuryzma abdominální aorty - z abdominálních masových lézí, léze mezenterických lymfatických uzlin, retroperitoneálních nádorů.

Léčba aneuryzmatu aorty

V případě asymptomatického progresivního aneuryzmatu aorty jsou omezeny dynamickým pozorováním cévního chirurga a rentgenovou kontrolou. Aby se snížilo riziko možných komplikací, provádí se hypotenzní a antikoagulační terapie, hladiny cholesterolu jsou sníženy.

Chirurgický zákrok je indikován pro aneuryzma břišní aorty o průměru větším než 4 cm; aneuryzma hrudní aorty o průměru 5,5-6,0 cm nebo se zvýšením aneuryzmatů menší velikosti o více než 0,5 cm za šest měsíců. Když je aneuryzma aorty prasklá, indikace pro nouzový chirurgický zákrok jsou absolutní.

Chirurgická léčba aneuryzmatu aorty spočívá v excizi aneurysmaticky modifikované oblasti cévy, sešití defektu nebo jeho nahrazení cévní protézou. S ohledem na anatomickou lokalizaci se provede resekce aneuryzmatu abdominální aorty, hrudní aorty, aortálního oblouku, torakabdominální aorty a subrenální aorty.

U hemodynamicky významné aortální insuficience je resekce vzestupné hrudní aorty kombinována s náhradou aortální chlopně. Alternativou k otevřené vaskulární intervenci je endovaskulární protetika aneuryzmatu aorty s umístěním stentu.

Prognóza a prevence aneuryzmatu aorty

Prognóza aneuryzmatu aorty je dána především velikostí a souběžnou aterosklerotickou lézí kardiovaskulárního systému. Obecně je přirozený průběh aneuryzmatu nepříznivý a je spojen s vysokým rizikem úmrtí na rupturu aorty nebo tromboembolické komplikace. Pravděpodobnost ruptury aneuryzmatu aorty o průměru 6 cm nebo více je 50% ročně, menší průměr - 20% ročně. Včasná detekce a plánovaná chirurgická léčba aneuryzmat aorty je odůvodněna nízkou intraoperační (5%) mortalitou a dobrými dlouhodobými výsledky.

Profylaktická doporučení zahrnují kontrolu krevního tlaku, organizaci správného životního stylu, pravidelné monitorování kardiologem a angiosurgeonem a lékařskou terapii pro doprovodnou patologii. Osoby z rizikových skupin pro rozvoj aneuryzmatu aorty by měly podstoupit screeningové vyšetření ultrazvukem.

Aneuryzma vzestupné aorty: léčba, chirurgie, náklady

Aorta je hlavní krevní cévou v těle, skrze kterou je krev distribuována ze srdce do tkání a orgánů. Nejdříve se větví jako strom - do velkých větví (kmenů), pak do menších větví a větviček a podmíněně rozdělených do několika částí nebo divizí:

 1. Vzestupná aorta je oblast od aortální chlopně k horní končetině.
 2. Oblouk aorty je krátký úsek, ze kterého všechny cévy zásobují ruce a hlavu (tepny hlavy a ramene). Anatomicky tvoří oblouk spojující vzestupnou a sestupnou aortu.
 3. Sestupná (hrudní) aorta začíná od ústí levé subklavické tepny a pokračuje k membráně.
 4. Pod bránicí a bifurkací aorty (bifurkace) je abdominální aorta.

Rozdělení aorty do oddělení je velmi důležité pro posouzení rizika a výběr optimální léčebné taktiky pro pacienty s aorty.

Aortální aneuryzma je oblastí její lokální expanze.

Příčiny rozšíření aorty

Vrozené systémové onemocnění pojivové tkáně: Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom, způsobený genetickými změnami, ve kterých má aortální stěna nepravidelnou strukturu, může způsobit rozvoj aneuryzmatu.

Získaná onemocnění, která způsobují aneuryzmatické změny ve stěně aorty: nejčastěji je to ateroskleróza. Asi 80% všech komplikovaných aneuryzmat aorty jsou aneuryzmy způsobené aterosklerotickým procesem, který vede k oslabení cévní stěny a neschopnosti snášet normální krevní tlak a v důsledku toho ji rozšiřovat.

Méně často se aneuryzma aorty vyvíjí při zánětlivých onemocněních způsobených vnějšími látkami (syfilis, plísňová infekce, tuberkulóza) nebo při autoimunitních onemocněních (nespecifická aortoarteritida).

Symptomy aneuryzmatu aorty

Diagnóza aneuryzmatu aorty nemůže být bohužel vždy stanovena v „chladném období“ (před vznikem komplikací), protože tato choroba je obvykle asymptomatická. Nejčastěji se vyskytuje náhodně při provádění fluorografie, ultrazvuku nebo tomografických studií prováděných v souvislosti s jinými onemocněními. Léčba aneuryzmatu vzestupné aorty až do vývoje komplikací je pro pacienta mnohem bezpečnější, proto je při včasné diagnóze aneuryzmatu aorty důležité naplánovat lékařské vyšetření.

Stojí za zmínku, že každý 100. pacient, který zemřel náhle, zemře na aortální disekci.

Stížnosti se obvykle objevují, když se aneuryzma začne odlupovat nebo zvyšovat, vytlačuje okolní orgány a tkáně. Tam je bolest nebo dysfunkce těch orgánů, které jsou umístěny v oblasti aneurysma. Zpočátku není jasná, a proto neohrožuje pacienta ani lékaře.

Bolest se však zintenzivňuje s rozvojem těchto smrtelných komplikací aneuryzmatu aorty - to je jedna z nejtěžších bolestí, s jakou se člověk může setkat. Je lokalizován v hrudníku, pokud se aneuryzma nachází ve vzestupných, sestupných částech nebo v jeho oblouku nebo v břiše, pokud byla vytvořena v břišní části. Ostrá slabost, bledost je charakteristická, člověk často ztrácí vědomí.

Porucha krevního zásobení orgánů v oblasti ruptury aneuryzmatu nebo aortální disekce (mozku nebo míchy, ledvin, střeva, horních a dolních končetin) vede ke ztrátě funkce těchto orgánů a nejzávažnějším rizikem je velké množství ztráty krve během aortální ruptury. Aby se zachránil život, skóre trvá několik minut. Pokud není k dispozici včasná chirurgická léčba, pak je úmrtnost na pitvu aorty první den 1% za hodinu (jedna osoba ve sto zemře každou hodinu). Během prvních dnů pitvy aorty zemře 33% pacientů, 50% pacientů zemře do 48 hodin a 75% zemře do dvou týdnů. Pouze včasný chirurgický zákrok umožňuje zachránit významnou část pacientů.

Diagnostika aorty Aneurysm

V diagnostice aneuryzmat aorty mají největší význam tzv. Zobrazovací techniky (ultrazvuk, MRI, CT, AG). V vzestupné aortě, jejím oblouku a v břišní části může být aneuryzma detekována ultrazvukem (US). Pro diagnózu aneuryzmatu sestupné (hrudní) aorty jsou nezbytné rentgenové metody (radiografie, počítačová tomografie). Pro stanovení konečné diagnózy a výběru metody léčby jsou prováděny kontrastní výzkumné metody. V současné době je nejlepší diagnostickou metodou, která poskytuje co nejúplnější informace o poloze, délce, průměru aneuryzmatu a jeho vztahu k okolním orgánům, multislice počítačová tomografie - aorttografie.

Metody léčby aorty

Hlavní metoda léčby aneuryzmatu aorty je chirurgická. Účelem metody je nahradit prodlouženou část aorty, aby se zabránilo jejímu dalšímu protahování a roztržení. K nahrazení aorty - endovaskulární (intravaskulární) metody se používají dvě metody pomocí speciální intravaskulární protézy (stent-štěp) a otevřené operace - aortální protetiky.

Každá metoda má své vlastní svědectví a každá z nich má své vlastní výhody a nevýhody.

Výhody chirurgické metody spočívají v její univerzálnosti, tj. Možnosti korekce všech poruch spojených s aneuryzmou aorty, bez ohledu na oddělení a povahu léze. Například v případě aneuryzmatu vzestupné aorty a lézí aortální chlopně se provádí náhrada aortální a aortální chlopně ve spojení s koronárním bypassem.

Pro operaci vzestupné aorty a jejího oblouku je nutné použít kardiopulmonální bypass, systémovou hypotermii a často úplné zastavení krevního oběhu.

Indikace pro chirurgickou léčbu

Hlavní indikace pro operaci aneuryzmatu aorty jsou:

 • příčná velikost aneuryzmatu,
 • rychlost růstu aneuryzmatu;
 • vzniku komplikací onemocnění.

Pro každou sekci aorty je hraniční limit pro aortální transverzní velikost, po které je statisticky statisticky významně zvýšeno riziko ruptury aorty. Pro vzestupnou a abdominální aortu je tedy průměr příčného aneuryzmatu 5 cm nebezpečný z hlediska ruptury, pro hrudní aortu - 6 cm Pokud se průměr aneuryzmatu zvýší o více než 6 mm za 6 měsíců, je to také indikace pro operaci. Rovněž ohrožující ruptura a disekce aorty jsou také forma sakrální formy aneuryzmatu a expanze aorty menší než je průměr, který je indikací pro chirurgický zákrok, ale doprovázený bolestí v místě expanze a zhoršených funkcí preposičních orgánů. Stratifikace a roztržená aneuryzma jsou absolutní indikací pro nouzovou operaci.

Typy otevřené operace pro aneuryzma aorty:

Bentall De Bono chirurgie (protézy vzestupné aorty s použitím ventilu obsahujícího potrubí s mechanickou protézou aortální chlopně);

Davidova operace (vzestupná aortální protetika se zachováním vlastní aortální chlopně);

Suprakonární aortální protetika;

Protetika vzestupné aorty a jejího oblouku (Borstova technika s použitím šikmé agresivní anastomózy a dalších technik);

Protetika hrudní aorty;

Protetická abdominální aorta.

Endovaskulární intervence

Umožňují výrazně snížit objem chirurgických zranění, zkrátit délku hospitalizace a snížit nevyhnutelné utrpení pacienta spojené s chirurgickými přístupy. Jednou z hlavních nevýhod metody je potřeba opakovaných zásahů.

Typy endovaskulárních operací pro aneuryzma aorty:

 • implantace štěpu stentu v abdominální aortě,
 • implantace stent-štěpu ve vzestupné (hrudní) aortě.

Nejmodernějším způsobem léčby aneuryzmatu aorty je hybridní metoda, která umožňuje dosáhnout optimálních výsledků léčby s nejmenším operativním poraněním.

Hybridní operace kombinují výhody otevřených a endovaskulárních intervencí.

Aby se zabránilo rozvoji aneuryzmatu aorty, nejdůležitější je potřeba kontrolovat rizikové faktory, a to arteriální hypertenze. Vedle hypertenze jsou nejvýznamnějšími rizikovými faktory věk (nad 55 let), mužské pohlaví, kouření, přítomnost aneuryzmat u přímých příbuzných a zvýšený cholesterol.

Můžete se poradit a určit individuální taktiku léčby nemoci od lékařů našeho centra srdeční chirurgie s klinikou REVDiL. Pirogov.

Dohodněte si schůzku s kardiologem nebo kardiovaskulárním lékařem na telefonním čísle +7 (812) 676-25-25 nebo vyplňte formulář níže.

Pole označená * jsou povinná.

Aneuryzma hrudní aorty (aorty srdce): příčiny, symptomy, diagnostika, léčba, prognóza

Aorta je jedno z hlavních arteriálních cév, které proudí přímo ze srdce a podporuje průtok krve v tepnách menších průměrů. Pohybuje arteriální krví obohacenou kyslíkem, který přes odcházející tepny dosahuje všech lidských orgánů. Aorta začíná od levé srdeční komory ve formě žárovky o průměru asi 2,5 až 3 cm, poté pokračuje jako vzestupná sekce, aortální oblouk a sestupná sekce. Sestupná část aorty je rozdělena do hrudních a břišních oblastí.

Aneuryzma je lokální slabé místo v cévní stěně, které se pod tlakem krve v nádobě vyboulí. Tento výčnělek může dosáhnout různých velikostí až do obrovského aneuryzmatu (o průměru větším než 10 cm). Riziko takových aneuryzmat je, že kvůli nestabilitě cévní stěny v tomto místě může krev proudit mezi vnitřními tepnami a odlupovat je. Někdy může aneuryzma prasknout s masivním vnitřním krvácením, což vede k okamžité smrti pacienta. Aneurysmální vak se může objevit kdekoli v aortě, ale podle statistik je v hrudní oblasti méně častá než v abdominální (25% a 75%). Tvar výčnělku může mít tvar vřetena a sakrální formy.

Příčiny aneuryzmatu aorty

Kauzální faktory aneuryzmatu hrudní aorty nejsou u konkrétního pacienta často zjištěny. Obecně lze říci, že muži starší padesáti let jsou nejvíce náchylní k rozvoji vzestupné aneuryzmy aorty, tj. Pohlaví a věk ovlivňují slabost cévní stěny v tepnách a také v aortě.

aortální ateroskleróza s tvorbou aneuryzmatu

Navíc ve většině případů existuje vztah mezi aneuryzmou a existující aterosklerózou aorty. Vzhledem k tomu, že ateroskleróza je příčinou jiných kardiologických onemocnění, u pacientů s pokročilým srdečním infarktem, mrtvicí a ischemickou chorobou srdeční je aneuryzma hrudní aorty častější než u pacientů bez těchto onemocnění.

Někteří pacienti mají vrozené rysy kardiovaskulárního systému. Jsou zvláště výrazné u osob s Marfanovým syndromem. Jedná se o syndrom charakterizovaný "slabostí" pojivové tkáně. Protože odrůdy pojivové tkáně jsou umístěny v každém orgánu, stěny cév také sestávají z rámce pojivové tkáně. V Marfanově syndromu porušování syntézy strukturních proteinů vede ke skutečnosti, že cévní stěna se postupně stává tenčí a stává se předmětem tvorby aneuryzmatu.

Někdy se může během několika let po poranění hrudníku vyvinout aneuryzma. Doba výskytu aneuryzmatu je různá pro každého a pohybuje se od roku nebo dvou až 15-20 nebo více.

Ze vzácnějších kauzálních onemocnění lze zaznamenat přenesenou tuberkulózu a syfilis s poškozením vzestupné části, aortální oblouk nebo jeho sestupnou část, jakož i další infekční onemocnění se zánětem aortální stěny.

Kromě predisponujících faktorů, které mohou způsobit ztenčení stěny aorty, by vliv zevnitř měl vést k tvorbě výčnělků, což je způsobeno vysokým krevním tlakem. U pacientů s arteriální hypertenzí je tedy riziko vzniku aneuryzmatu hrudní aorty.

Symptomy aneuryzmatu hrudní aorty

S aneurysmem malé velikosti (méně než 2 - 3 cm v průměru) mohou být příznaky poměrně dlouho nepřítomny a objevují se pouze v případě, že již došlo k komplikacím. To je pro pacienta špatné, protože po dlouhou dobu člověk žije bez nepříjemných příznaků, aniž by něco podezříval, a pak může zažít oddělení nebo rupturu aneuryzmatu, která má nepříznivý výsledek.

V případě, že vzestupná aneuryzma nebo aortální oblouk tlačí na mediastinální orgány v hrudi, má pacient odpovídající symptomy. Obvykle, když je dosaženo aneuryzmatu aortálního oblouku, jsou zaznamenány významné znaky, jako jsou:

 • Záchvaty suchého kašle s mačkání trachey,
 • Dojíždění při cvičení nebo v klidu,
 • Obtížnost při polykání potravy způsobená kompresí jícnu,
 • Chrapot až do úplného aphonia, s kompresí rekurentního nervu inervujícího larynx a hlasivky,
 • Bolest v srdci, vyzařující do mezikrstního prostoru,
 • V případě komprese horní duté žíly pacient zaznamenává otok kůže obličeje a krku, otok krčních žil, někdy na jedné straně, modré zbarvení obličeje,
 • Při kompresi nervových svazků lze pozorovat jednostranné zúžení zornice a vynechání horního víčka v kombinaci se suchýma očima a v kombinaci s konceptem Hornerova syndromu.

Klinický obraz komplikované aneuryzmy hrudní aorty probíhá rychle a vyznačuje se závažností stavu pacienta.

Diagnóza nekomplikovaného aneuryzmatu hrudní aorty

Diagnóza onemocnění může být stanovena ve fázi rozhovoru a vyšetřování pacienta. Kromě anamnestických dat lékař hodnotí přítomnost objektivních příznaků - pocit pulzace při sondování jugulární fossy nad hrudní kostí při aneuryzmě aorty, pulzující formaci viditelnou pod xipidovým procesem hrudní kosti, zvýšený puls, bledost a cyanózu kůže.

Pro potvrzení diagnózy se pacientovi zobrazí další metody výzkumu:

 1. Při provádění radiografie hrudníku v přímých, laterálních a šikmých projekcích určených stíny expanze aorty a v některých případech stíny vytvořené ukládáním vápníku ve stěně prodlouženého aortálního oblouku.
 2. Spolehlivější metodou vizualizace srdce a aorty je echokardioskopie s dopplerem. Umožňují odhadnout velikost aneuryzmatického vaku, přítomnost trombotických překryvů v něm a povahu hemodynamických poruch v srdci a aortě.
 3. Duplexní skenování aorty a větví vyčnívajících z ní poskytuje významnou pomoc při diagnostice zhoršeného průtoku krve v těchto cévách.
 4. Výpočetní tomografie umožňuje určit lokalizaci aneuryzmatu a jeho umístění vzhledem k sousedním orgánům. Pro srdce a hrudní aortu je výhodná multispirální CT (MSCT).

Léčba nekomplikovaného aneuryzmatu aorty

Naneštěstí aneuryzma aorty je naprosto nevratná anatomická formace, takže bez chirurgické léčby může růst růst, se zvýšeným rizikem komplikací. Aneuryzma hrudní aorty, které mají průměr 5-6 cm a více, jsou tímto nejčastěji postiženy. V tomto ohledu jsou aneuryzma přesně takových rozměrů předmětem chirurgické léčby a aneuryzma menší než 5 cm mohou být podrobeny čekací taktice a konzervativní léčbě základního onemocnění, pokud je to možné.

Se zvýšeným růstem aneuryzmatu, když jsou přijímány údaje o MSCT nebo Echo-CS, což svědčí ve prospěch pitvy aortální stěny, je pacientovi ukázána operace. S nárůstem průměru aneuryzmy o více než půl centimetru za šest měsíců nebo palec za rok je tedy absolutní indikací operace. Obvykle je dynamika růstu aneuryzmatu asi jeden milimetr za rok pro vzestupnou a sestupnou aortu.

Chirurgická léčba zahrnuje dva typy operací. První technika spočívá v provedení operace s otevřeným srdcem za použití stroje srdce-plíce a provádí se pitvou hrudní stěny - thoracotomy. Operace se nazývá resekce aneuryzmatu aorty. Po přístupu k hrudní aortě je aneurysmatický vak vyříznut a umělý transplantát je aplikován na oddělené stěny aorty se stehy. Po pečlivém pečlivém překrytí anastomóz mezi vzestupnou částí, obloukem a hrudní částí sestupné aorty se provede uzavření vrstvy po vrstvě.

příklad protetiky části oblouku a sestupné aorty

aortální protéza

V současné době se pro artroplastiku aorty používají transplantace z materiálu zvaného Dacron. Protéza může být instalována v jakékoliv části hrudní aorty - ve vzestupném, v oblouku nebo v sestupném směru. Pro nejlepší přihojení transplantátu je potažen kolagenem a antibakteriálními léky. To zabraňuje zánětu a tvorbě sraženiny stěny v lumenu protetické aorty.

Druhou technikou pro eliminaci aneuryzmatu je, že pacient je podáván tepnami do místa sondy aneuryzmatu s endoprotézou na konci, která je fixována nad a pod aneurysmatickým vakem. Aneurysma je tedy „vypnuta“ z krevního oběhu, což zabraňuje vzniku komplikací.

Vzhledem k tomu, že v současné době se endovaskulární techniky teprve začínají široce používat, nejčastěji se používá resekce aneuryzmatu s otevřeným přístupem s použitím umělého krevního oběhu. Riziko používání tohoto zařízení je samozřejmě vážnější než u endovaskulární intervence, takže srdeční chirurg může nabídnout společné použití těchto dvou technik u jednoho pacienta.

Která z metod, která se použije u konkrétního pacienta a kdy, rozhodne lékař během dynamického pozorování pacienta. Pacienti s nově diagnostikovanými stížnostmi, stejně jako s již diagnostikovaným aneuryzmatem hrudní aorty, by proto měli okamžitě kontaktovat kardiologa a srdečního chirurga a následně je každých šest měsíců navštívit v souladu se všemi lékařskými doporučeními.

Existují nějaké kontraindikace pro chirurgii?

Vzhledem k tomu, že aneuryzma hrudní aorty je extrémně nebezpečné onemocnění, neexistují pro operaci žádné absolutní kontraindikace, zejména z důvodů života. Z relativních kontraindikací lze pozorovat akutní infekční, akutní srdeční a neurologická onemocnění, jakož i exacerbaci těžké chronické patologie. Ale v případě, že se předpokládá plánovaná intervence na aortě a neexistuje riziko pro život v důsledku zpožděného provozu, může být po stabilizaci stavu pacienta převedeno do příznivějšího období. Zvláštní rizikovou skupinou jsou starší pacienti (starší 70 let), zejména s těžkým chronickým srdečním selháním. V tomto případě je otázka proveditelnosti operace rozhodována individuálně.

Video: Příklad endoprotetiky hrudní aorty

Komplikace bez léčby

prasknutí stěny disekované aorty

Přestože operace resekce aneuryzmy hrudní aorty je mnoho hodin a obtížná, není nutné se jí bát, pokud lékař doporučuje operaci s jistotou. Podle statistik je podle různých autorů míra úmrtnosti na operačním stole av počátečním pooperačním období od 5 do 15%. To je neporovnatelně nižší než úmrtnost bez léčby, protože v prvních pěti letech po nástupu stížností způsobených rostoucí aneuryzmou nebo od okamžiku, kdy byla aneuryzma diagnostikována, až 60-70% pacientů zemře. V tomto ohledu je operace jediným způsobem, jak zabránit komplikacím z aneuryzmy hrudní aorty. Bez léčby se u pacienta nevyhnutelně vyvine stratifikace a ruptura aneuryzmatu, ale když se to stane, žádný lékař nemůže předpovědět. V tomto ohledu aneuryzma aorty připomíná časovanou bombu.

Komplikace tohoto onemocnění tedy ztrácejí aneuryzma, rupturu aneurysmatu a tromboembolické stavy. Všechny se projevují všeobecným vážným stavem, s těžkou bolestí v hrudníku a břiše (s rozšířením delaminace na sestupnou aortu). Zaznamená se také bledost kůže, studený pot, mdloby a obraz šoku. Bez léčby a často i při nouzové operaci pacient umírá.

Jsou po operaci nějaké komplikace?

Komplikace po operaci se vyskytují vzácně (asi 2,7%), ale stále existuje určité riziko jejich vývoje. Nejnebezpečnější jsou tedy krvácení z aorty, akutního srdečního infarktu, akutní mrtvice a paralýzy dolních končetin (při léčbě torakabdominálních aneuryzmat - na hranici hrudních a břišních oddělení). Komplikace mohou být způsobeny nejen selháním stehů na stěně aorty, ale také sraženinou vstupující do menších tepen vyčnívajících z žárovky a oblouku, který dodává srdce a mozek. Výskyt komplikací nezávisí ani na kvalitě operace, ale spíše na počátečním stavu aneuryzmatu a přítomnosti trombotických mas v něm.

Kde se provádí resekce aorty a jaká je její cena?

Operaci resekce s protetikou hrudní aorty lze provádět v mnoha velkých federálních centrech. Operaci lze provádět jak podle kvóty, tak na úkor osobních prostředků pacienta. Náklady na intervenci se mohou značně lišit v závislosti na umístění aneuryzmatu, typu protézy a typu operace (otevřené nebo intravaskulární). Například v Moskvě se provádí resekce aneuryzmatu v nemocnici. Sechenov, na chirurgickém ústavu pojmenovaném. Vishnevsky, v nemocnici k nim. Botkin a další kliniky. Cena se pohybuje od 50 000 rublů do 150 000 rublů a výše.

Předpověď

Prognóza aneuryzmatu hrudní aorty je součtem lokalizace, velikosti aneuryzmatického vaku a dynamiky růstu aneuryzmatu. Prognóza je navíc určena mírou rizika rozvrstvení a roztržení. Jedním z kritérií pro posouzení míry rizika je například výpočet indexu aortálního průměru. Tento ukazatel je definován jako poměr průměru aneuryzmatu v cm k oblasti těla pacienta vm. “ Ukazatel menší než 2,75 cm / m naznačuje, že prognóza pro pacienta bude pravděpodobně příznivá, protože riziko ruptury je nižší než 4% ročně, ukazatel 2,75-4,25 ukazuje mírné riziko (8%) a relativně příznivou prognózu a index vyšší než 4,25 by měl upozornit lékaře, protože riziko mezery je vysoké (více než 25%) a prognóza zůstává pochybná. Proto by měl pacient dodržovat doporučení kardiochirurga a souhlasit s operací, pokud lékař trvá na tom, že chirurgie významně snižuje riziko fatálních komplikací aneuryzmatu hrudní aorty.