Hlavní

Hypertenze

Malé anomálie vývoje srdce

Malé anomálie vývoje srdce - pro neosvícenou osobu, diagnóza zní na první pohled děsivě. Anomálie vývoje u sluchu mnoha, a znamenat odchylku ve vývoji, nemoci nebo vyrovnat deformitu. A kombinace vývojových anomálií v srdci vytváří zcela děsivý obraz. Vůbec ne! Nebojte se!

1 Definice

MARS je nejčastěji detekován u dětí mladších tří let.

Malé anomálie vývoje srdce (zkráceně "MARS") jsou rysy vývoje srdce, ve kterých se nevyskytují významné změny v jeho práci, stejně jako poruchy oběhového systému v 97-99% případů. Lze říci, že ve většině případů jsou menší anomálie zcela neškodné rysy lidského „motoru“. MARS jsou položeny stále v děloze, když se začíná tvořit malé srdce. Díky širokému využití ultrazvukové diagnózy byla diagnostika MARS zjištěna desetkrát častěji než dříve.

MARS je nejčastěji detekován u dětí mladších tří let (ale může být detekován v každém věku) a stanovení takové diagnózy není v žádném případě děsivé mladých rodičů. Je třeba mít na paměti, že to není patologie srdce a ne zlozvyk. Hemodynamika je narušena malformacemi, existuje riziko pro život člověka, MARS neovlivňuje funkci srdce a hemodynamiku a při růstu dítěte mohou některé malé srdeční abnormality vymizet. Chápeme, proč jsou malé abnormality srdce?

2 Důvody

Arytmogenní dysplazie pravé komory

Lidské srdce se skládá ze svalové a pojivové tkáně. Pojivová tkáň je druh kostry, podpora mnoha vnitřních orgánů, může být až 60-88% jejich celkové hmotnosti. To se nalézá ve všech orgánech a systémech: chrupavka, šlachy, krev, kosti, duhovka - to jsou všechny jeho odrůdy. V srdci je pojivová tkáň reprezentována kolagenovými a elastinovými vlákny. V MARS je tvorba pojivové tkáně narušena ještě před narozením: na genetické úrovni jsou defekty, které zabraňují tomu, aby se vláknité struktury, hlavní látka tkáně, rozvinuly normálně.

Toto porušení má jméno - dysplazie. Protože struktury pojivové tkáně jsou nejen v srdci, může se u dětí vyvinout nejen MARS u dětí s dysplazií, ale závažnějšími změnami v pohybovém aparátu a vnitřních orgánech. V tomto případě jsou diagnostikovány syndromy: Marfan, osteogenesis imperfecta, Ehlers a další. S těmito syndromy budou malé abnormality srdce pouze jedním (ne nejvýznamnějším) z mnoha symptomů.

Mutagenní účinek alkoholu, nikotinu

Proto přítomnost pouze MARS u dětí v nepřítomnosti jiných projevů dysplazie nezpůsobuje, že by se rodiče obávali, naopak, naznačuje mírný projev dysplazie. Příčiny dysplazie - změny na genetické úrovni, dědičnost, mateřská onemocnění, mutagenní účinek alkoholu, nikotinu, toxinů na vývoj vnitřních orgánů plodu během těhotenství. Důležitá nuance! Pokud má dítě 1-2 abnormality v malém srdci, pak je příliš brzy na to, abychom mohli mluvit o dysplazii, s největší pravděpodobností se lékař zabývá zvláštnostmi vývoje srdce.

Koneckonců, srdce nejsou tvořena modrotiskem, každý má své specifické rysy. Pokud se však na ultrazvuku zjistí 3 nebo více MARS, můžete předpokládat dysplazii a hledat potvrzení vyšetřením dalších orgánů a systémů. Ve prospěch dysplasie bude svědčit hypermobilita kloubů, prolaps ledvin, patologie zraku a další projevy slabosti pojivové tkáně. Pouze přítomnost abnormalit srdce neznamená nemoc!

3 Klasifikace

Proliferace mitrální chlopně

Pro snazší orientaci v klasifikaci „procházka“ strukturami srdce shora dolů:

 1. Atria a septum mezi nimi:
  • prolaps chlopně inferior vena cava,
  • otevřené oválné okno
  • abnormální trabekuly a papilární svaly;
 2. trikuspidální ventil:
  • prolaps
  • expanze;
 3. klapka:
  • prolaps
  • prodloužení, nadměrná pohyblivost akordů,
  • anomální montáž klapky
  • další papilární svaly;

Prolaps hrbolků plicní tepny

Toto jsou změny, které může lékař vidět v srdci během echokardiografie. Po prostudování této klasifikace lze vyvodit závěr, že MARS se nevztahuje vždy výhradně na samotné srdce a na chlopňové struktury, změny pojivové tkáně hlavních cév od hlavního „motoru“ organismu platí také pro MARS.

4 Bylo to nebo nebylo?

Jmenování pediatrů

Často rozzlobené matky přijdou k pediatrovi s výsledky ultrazvukového vyšetření jejich dítěte, nebo terapeut je navštíven dospělými, kteří jsou také agresivně obviněni obviňovat lékaře neschopnosti. Jak to? Můj syn měl před dvěma lety prolaps mitrální chlopně a teď doktor řekl, že ho nemá? Neměli byste bezdůvodně obviňovat lékaře z nedostatku profesionality a zkazit náladu: prolaps by ve skutečnosti mohl zmizet.

Znakem některých MARS u dětí je, že s věkem mohou skutečně zmizet. Tělo dítěte roste, rozvíjí se, spolu s ním roste vnitřní orgány, mění se jejich proporce, délka jejich struktury, dozrávají struktury pojivové tkáně, dochází k výměně nezralých vláken za zralé, dochází k obnově proteinů a enzymů. Všechny tyto změny způsobují „ztrátu“. Rodiče mohou být jednou ročně poučeni, aby dělali ultrazvuk dítěte.

5 Otevřete oválné okno

Otevřete oválné okno

Dočasné otevření v přepážce mezi horními komorami srdce, oválným oknem vždy funguje během období nitroděložního vývoje, tato adaptace je nezbytná pro nenarozené dítě, aby lépe naplnilo malé srdce kyslíkem. Obvykle se okno zavře v prvních dnech nebo týdnech narození, ale možná později - do roku, dva, pět. Ve 23% případů je uzavřen pevně, nebo nepřestává žít. Přes to, malé množství krve je hozeno z jednoho atria k jinému, a jestliže tato anomálie se ne projeví hemodynamicky, není důvod k obavám.

Tato anomálie se téměř neprojevuje, příležitostně může dítě slyšet srdeční hluk, únavu a epizody dočasného závratě. Ale častěji je diagnóza stanovena výsledky echokardiografie nebo ultrazvuku srdce. Na EchoCG, lékař určuje velikost otevřeného okna, množství krve tekoucí do něj během srdečního tepu, ve kterém směru se pohybuje krev, a pokud existují jiné srdeční abnormality.

Pokud nejsou žádné významné poruchy krevního oběhu, žádné stížnosti, pak není léčba anomálie vyžadována. Postačí ke sledování kardiologa a opakování echokardiografie. Pokud je velikost oválného okénka podstatná, jsou zde stížnosti a hemodynamické poruchy, léčba podle indikací srdečního chirurga může být endovaskulární léčbou: lékař vloží do srdeční dutiny katétr speciálním lepidlem a „přilepí okno“: lepidlo mu pomáhá při ucpávání.

6 Prolaps mitrální chlopně

Regurgitace mitrální chlopně

Sagging, ochabnutí chlopní bicuspidální chlopně srdce při snížení komor ve směru levé síně. To může prohnat jednu klapku nebo oba. Pokud ohyb listu podle výsledků ultrazvuku nepřesáhne 2-6 mm, pak je stupeň této anomálie 1. Když prolaps 6-9 mm - 2. stupeň, ale pokud ventil klesne na 9 mm nebo více - diagnostikováno s 3. stupně prolapsu.

Mnohem důležitější pro lékaře není stupeň ochabnutí chlopní, ale přítomnost nebo absence reverzního průtoku krve - regurgitace. Pokud vůbec neexistuje regurgitace, v tomto případě netrpí hemodynamika, pacient se cítí dobře. A pokud je reverzní průtok krve, pak tento stav vyžaduje podrobné pozorování a někdy i chirurgickou léčbu.

7 Další akord levé komory

Další akord levé komory

V komorách srdce, hlavně komorách, jsou speciální "nitě" - akordy. Skládají se z prvků pojivové tkáně a hrají roli mechanismu pružinového srdce: jsou zkráceny, poté prodlouženy, čímž umožňují srdečním chlopním zůstat pružné, pohyblivé, pružné. Akordy jsou připojeny na jednom konci přímo k ventilům a druhé na srdeční komory. V procesu embryogeneze může být pozorován nárůst počtu takových akordů jedním nebo více. Nejčastěji se v levé komoře položí další nitě.

Ve více než 90% případů se jediná akord nevykazuje žádným způsobem, neovlivňuje průtok krve a pacient nepředkládá stížnosti, pokud existuje. Tato anomálie, stejně jako mnoho jiných, je občasným nálezem ultrazvukového lékaře. Někdy v adolescenci, v období intenzivního „skoku“ v růstu a vývoji pohybového aparátu, srdce „nemá čas“ pro rychlý růst a u pacientů s extra akordem mohou být nespecifické symptomy: závratě, palpitace, brnění v srdci. Tyto jevy se však vyskytují zřídka.

Malé anomálie vývoje srdce

Lidské srdce je položeno na konci třetího týdne těhotenství a vyvíjí se během prenatálního období. V procesu jeho vývoje se tvoří nejen srdeční sval (myokard), ale také pojivová tkáň, která tvoří vláknitý "kostra" orgánu a velkých cév (aorty, plicní tepny, horní a dolní duté žíly, plicní žíly). Během těhotenství se pozoruje řada fyziologických rysů krevního oběhu plodu, například v jeho srdci existuje cévní komunikace (oválné okénko mezi pravou a levou předsíní, arteriální a venózní žlázy, Eustachova chlopně - formace v dolní duté žíle, která směřuje část krve z pravé síně přes ovál do levého atria). Tyto komunikace jsou vytvořeny přírodou, aby zajistily, že krev, tekoucí ze srdce plodu, cirkuluje malým organismem, obchází plíce, protože jsou ve stavu funkčního odpočinku a nedýchají v děloze. Pro mateřství dozrávají všechny struktury pojivové tkáně srdce a v době prvního výkřiku novorozence jsou cévní komunikace uzavřena pod vlivem zvýšeného intrakardiálního tlaku.

Někdy se stává, že v průběhu těhotenství dochází ke změnám ve vývoji pojivové tkáně srdce, nebo nestačí k fyziologickému uzavření děr v srdci dítěte, ke kterému dochází během porodu. Struktury pojivové tkáně srdce jsou buď příliš měkké na to, aby vykonávaly své kosterní funkce, nebo nezralé, a pak, jak se vyvíjí novorozené dítě, vše se vrací do normálu. V takových případech se říká, že dítě má malé anomálie vývoje srdce.

Menší anomálie srdce jsou velká skupina stavů, které zahrnují anatomické abnormality ve struktuře srdce, které nezpůsobují významné klinické a hemodynamické poruchy (určující práci srdce). Malé, tyto anomálie jsou považovány za to, že mohou zmizet v procesu vývoje dítěte a nemají významný vliv na kardiovaskulární systém a celý organismus, například na rozdíl od srdečních vad, protože dochází k hrubému porušení anatomie a fyziologie. srdce. V posledních letech vzrostla frekvence registrace anomálií srdce, což je spojeno s rozšířenějším rozšířením vyšetření novorozenců ultrazvukem srdce.

Pokud má dítě jednu nebo dvě abnormality, pak je s největší pravděpodobností vrozeným rysem struktury srdce, která nepředstavuje ohrožení zdraví dítěte; pokud je tři nebo více, pak musí lékař přemýšlet o pacientovi s onemocněním, jako je dysplazie pojivové tkáně, onemocnění charakterizované poškozením pojivové tkáně nejen v srdci, ale také v jiných orgánech a systémech (svaly, kostra, moč, trávicí, bronchopulmonální systémy a další). Také expanze nebo kontrakce kořene aorty a plicního trupu je častější u dědičných onemocnění pojivové tkáně (například Marfanův syndrom).

Příčiny malých abnormalit vývoje srdce u dítěte

Proč se tyto anomálie vyskytují? Jak již bylo zmíněno, základem pro rozvoj srdečních abnormalit je změna vlastností pojivové tkáně tohoto orgánu. Hlavní příčinou dysplazie pojivové tkáně srdce je geneticky determinovaný defekt v syntéze typu kolagenu 111 (jde o protein používaný jako hlavní stavební materiál těla). To znamená, že vrozené rysy struktury srdce jsou zděděny dítětem, zejména od matky. Důležité jsou také nepříznivé environmentální podmínky, stres, nedostatečný příjem vitamínů z potravy těhotné ženy, užívání toxických látek během těhotenství (léky, alkohol, nikotin), hladovění plodu kyslíkem a všechny faktory, které mohou mít negativní vliv na plod během vývoje plodu..

Příznaky a příznaky drobných abnormalit srdce

Ve většině případů je diagnóza MARS náhodným zjištěním při provádění pravidelného ultrazvukového vyšetření novorozenců nebo malých dětí. Menší anomálie se zpravidla neprojevují, ale lze pozorovat následující stížnosti:

- u novorozenců a kojenců, cyanózy (zbarvení šedé nebo modré kůže) nasolabiálního trojúhelníku, dušnosti nebo bušení srdce při krmení, cvičení (například po plavání, aktivních hrách)
- adolescenti v období hormonálních změn a rychlý růst těla mohou obdržet stížnosti ze srdce a cév: rychlý srdeční tep, pocit vyblednutí, přerušení práce v srdci, kardialgie (bolest v srdci), pocit "komatu" v krku, snížená tolerance k zátěži. Mohou být také přítomny projevy vegetativně-vaskulární dystonie: závratě, nevolnost, mdloby, nadměrné pocení, únava, slabost, mírné zvýšení teploty.
- v případech, kdy má pacient současně několik abnormalit, může to ovlivnit funkci srdce. Například zpětný tok krve do atria v důsledku prolapsu ventilu (regurgitace 3 stupně) a vypuštění krve do pravé síně skrze otevřené oválné okno může vést ke stagnaci krve v plicích, která se projevuje jako dušnost s minimální námahou, a příčné akordy v levé komoře a Eustachův ventil může způsobit poruchy srdečního rytmu (sinusová tachykardie, krátký PQ syndrom).

Diagnostika malých anomálií vývoje srdce

Lékař může navrhnout přítomnost abnormalit ve struktuře srdce i ve stadiu klinického vyšetření dítěte. U novorozenců, spolu s abnormalitami srdce, mohou být detekovány pupeční a tříselné kýly a vrozené dislokace kyčelních kloubů. Při vyšetření teenagera může lékař vidět vysokou výšku, prodloužené končetiny a prsty, zakřivení hrudníku, zvýšenou pohyblivost (hypermobilitu) kloubů.

Auskultace (v procesu naslouchání hrudníku), všechny drobné anomálie se projevují systolickým šelestem, klikáním nebo jejich kombinací.

Od instrumentálních vyšetřovacích metod je předepsáno EKG (aby se určilo, zda jsou přítomny arytmie), radiografie orgánů hrudní dutiny (aby se určilo, zda je srdce širší a zda krev nestojí v cévách plic).

Nejvíce informativní je echokardiografie (ultrazvuk srdce). Tato metoda umožňuje vizualizovat srdce a velké cévy, objasnit přítomnost srdečních anomálií a zjistit, zda v jeho práci dochází k nějakému porušení.

V závislosti na umístění ultrazvuku můžete vidět následující anomálie:

1. Síňová přepážka a atria:
- otevřené oválné okno;
- mírná aneuryzma (vyčnívání) meziobratlové přepážky;
- větší než 1 cm Eustachův ventil.
2. Mitrální chlopně a levá komora:
- prolaps (sagging) mitrální chlopně (s nebo bez regurgitace);
- další akordy v levé komoře (šlachovité nitě připojené k ventilu, zajišťující jeho podporu a pohyblivost);
- ektopické připojení šlachových akordů (na nesprávném místě).
3.Tricuspidální ventil:
- přemístění ventilu do dutiny pravé síně (prolaps trikuspidální chlopně), v izolované formě je vzácné, je častěji kombinováno s prolapsem mitrální chlopně.
4. Aorta a plicní tepna:
- dvojitý aortální ventil (místo tří listů),
- prolaps aortální chlopně;
- zúžení aortálního kořene;
- dilatace (expanze) kořene aorty;
- prolaps plicního ventilu;
- dilatace plicního trupu.

K některým z uvedených strukturních anomálií může docházet jak nezávisle, tak v kombinaci s jinými.

Každá anomálie vypadá jinak na ultrazvuku srdce. Pokud má tedy pacient dilataci nebo expanzi kořene aorty nebo plicního trupu, ultrazvuk detekuje charakteristické strukturální změny a přítomnost nebo nepřítomnost intrakardiálních hemodynamických poruch, zejména významný tlakový rozdíl v dutině aorty a levé komory, objemové přetížení pravé síně a komory.

V přítomnosti otevřeného oválného okénka je v oblasti interatriálního přepážky přerušen signál ozvěny a Doppler odhalí v jeho blízkosti turbulentní (se „zvraty“) a nepřítomnost hemodynamických poruch. Aneuryzma interatriální přepážky se projevuje na ultrazvuku vyčníváním do pravé síně, bez přetížení pravé síně a komory. Eustachův ventil je považován za dodatečnou strukturu delší než 1 cm na okraji pravé atria a nižší duté žíly.

Ektopické upevnění akordů na ultrazvuku vypadá jako nitě, které nejsou připojeny k ventilům z komor, ale k mezioložkové přepážce nebo zadní stěně komor. V přítomnosti prolapsu mitrální nebo trikuspidální chlopně se odhaduje stupeň prolapsu chlopně v milimetrech, stejně jako stupeň regurgitace v závislosti na úrovni, do které zpětný tok krve zaplňuje síňovou dutinu. Další akordy v komorové dutině jsou další lineární formace s echo hustou strukturou a mohou být jednoduché nebo násobné, stejně jako podélné, příčné a diagonální.

Tak například prolaps mitrální chlopně vypadá během echokardiografie (PML).

Léčba abnormalit malého srdce

Je nutné léčit drobné srdeční abnormality? V těch případech, kdy tyto rysy struktury srdce neovlivňují práci srdce a cév a neprojevují se klinicky, takové dítě nepotřebuje léčbu. Roční návštěva kardiologa s echokardiografií je dostačující. Není však zakázáno uplatňovat obecná zdravotní opatření zaměřená na ochranu zdraví jakéhokoli dítěte, včetně těch se srdečními abnormalitami. Patří mezi ně správný denní rozvrh s racionálním střídáním práce a odpočinku, dostatečný spánek po celou dobu, aktivní procházky na čerstvém vzduchu, racionální výživa obohacená vitamíny, adekvátní sporty (druh sportu, který pro něj můžete udělat, lékař individuálně rozhodne).

Pokud má pacient znatelné příznaky menších srdečních abnormalit, existuje několik anomálií současně, nebo se objevují známky hemodynamických poruch, pak je třeba předepsat léky. Nejčastěji používané vitamíny (kyselina nikotinová, riboflavin, thiamin), přípravky hořčíku a draslíku (manna B6, orotat draselný, panangin, magnerot), léky, které zlepšují přívod kyslíku do srdečního svalu (ubichinon, cytochrom C, karnitin). Když se vyskytnou arytmie a poruchy vedení, jsou uvedeny adrenobloky (karvedilol, bisoprolol atd.). Jako léčba projevů vegetativně-vaskulární dystonie jsou předepsány sedativní bylinky (matka, hloh, kozlík, atd.).

Velmi vzácně, pokud existuje několik abnormalit a mají významný vliv na hemodynamiku, významně zhoršují ukazatele celkového zdraví a kvality života, lze indikovat léčbu srdečních operací srdečních abnormalit.

Závěrem bych rád poznamenal, že rodiče, kteří slyšeli takovou diagnózu u svého dítěte, by neměli být paničtí, protože obvykle malé srdeční abnormality neohrožují zdraví a život dítěte. Neměli byste však zapomenout ani na takové vrozené rysy dítěte, musíte pravidelně podstoupit rutinní fyzikální vyšetření s využitím instrumentálních diagnostických metod. O otázce potřeby předepisování léků rozhoduje pouze lékař v každém jednotlivém případě.

Extrémně vzácně (2–4%) v případě vícečetných srdečních abnormalit jsou komplikace, včetně těch ohrožujících život, jako jsou poruchy smrtelného rytmu a náhlé srdeční smrti, paradoxní embolie, bakteriální endokarditida, akutní mitrální insuficience. Prevence vzniku komplikací je včasná návštěva u lékaře v případech stížností ze srdce pacienta a realizace všech léčebných a diagnostických opatření předepsaných lékařem.

MARS (malé anomálie vývoje srdce) u dětí - nebezpečné nebo ne

Lidské srdce začíná svou existenci ve 4. týdnu těhotenství ve formě malé trubkovité struktury. Jak plod roste, orgán podstoupí obrovské množství změn: to roste ve velikosti, příčky se objeví mezi atriami a komorami, a ventily.

Malé anomálie vývoje srdce (MARS) jsou malé odchylky v jeho anatomické struktuře, které jsou zpravidla odhaleny během screeningových studií a nemají žádné klinické projevy.

Odrůdy strukturálních rysů srdce

Malé strukturální abnormality srdce u dětí mohou postihnout téměř všechny anatomické struktury. Podle povahy výskytu to může být:

 1. Fetální komunikace, které se nezavírají (cévy potřebné pro krevní oběh během vývoje plodu) - budeme o nich mluvit podrobněji níže.
 2. Vzniká v důsledku nesprávného růstu pojivové tkáně, dalších chlopní ventilů, vytěsnění intrakardiální septum.

Zvažte nejběžnější anomálie:

 1. Prolaps (prohnutí) chlopní ventilů - mitrální (mezi levým atriem a komorou), trikuspidální (mezi pravým srdcem), aortou. Pokud neúplné uzavření ventilů nezpůsobí významný návrat krve, není důvod k obavám.
 2. Přítomnost dalších akordů v komorách - šňůrá pojivové nebo svalové tkáně.
 3. Posun nebo mírná expanze interatriální nebo interventrikulární přepážky.
 4. Otevřené oválné okno - závažnost stavu přímo koreluje s velikostí otevřené díry.
 5. Otevřený arteriální kanál, zvětšený Eustachův ventil - to vše závisí na stupni hemodynamických (oběhových) poruch.

Příčiny a mechanismy výskytu

Krevní oběh a práce srdce plodu v mnoha ohledech má své vlastní vlastnosti. Děti v procesu nitroděložního vývoje nemusí dýchat světlo - dostávají kyslík od matky přes cévy pupeční šňůry. V srdci plodu je zde mnoho strukturních rysů:

 1. Oválné okno je díra v meziobratlové přepážce.
 2. Arteriální (Botallovův) kanál - spojuje aortu s plicním trupem.
 3. Eustachův ventil - směřuje krev oválným oknem do levé síně.

Po narození dítěte a jeho prvním dechu, všechny výše uvedené struktury nakonec rostou s pojivovou tkání jako nadbytečné. Někdy se to děje částečně nebo vůbec a pak se zabýváme malými anomáliemi u dětí.

 • vliv nepříznivých environmentálních faktorů v prvním trimestru;
 • užívání určitých léků (antikonvulziv, léků obsahujících lithium);
 • virové infekce odloženy až na 12 týdnů;
 • alkohol, drogová závislost;
 • špatně kontrolovaný diabetes mellitus během těhotenství.

Nejčastěji však není možné určit konkrétní příčinu. Dědičná predispozice také hraje roli: přítomnost podobných abnormalit vývoje srdce u jednoho nebo obou rodičů.

Jak objevit speciální srdce

Frekvence výskytu MARS v dětské populaci je od 3 do 10%. Ve většině případů malé anatomické anomálie, na rozdíl od vrozených vad, nezpůsobují dětem a rodičům žádné nepohodlí. Zjistit je v procesu plánovaných preventivních ultrazvukových vyšetření srdce. Někdy pediatrové během auskultace (poslech se stetoskopem) dávají pozor na drobné srdeční zvuky. Většina hluku se vyskytuje při kombinaci několika anatomických anomálií.

Přítomnost 3 nebo více anatomických rysů struktury srdce u dítěte vás vede k přemýšlení o systémové patologii pojivové tkáně. V této situaci strukturální rysy jistě existují v jiných orgánech. Pokud se však dítě vyvíjí normálně a nestěžuje si na nic, nestojí za to, aby se alarm ozval. Navíc, mnoho srdečních abnormalit může být modifikováno, jak dítě roste. Některé zmizí dohromady o 6-7 let.

Někdy tyto projevy stále existují:

 1. U malých dětí - cyanóza (cyanotické barvení) kůže obličeje, bušení srdce a dušnost s aktivní zábavou.
 2. Starší děti, zejména v pubertě, mají závratě, pocit srdečního tepu, brnění v srdci při fyzické námaze, časté mdloby, rychlou únavu.
 3. Někdy se rodiče setkávají s poruchami srdečního rytmu. Charakteristika dalších akordů levé komory. Taktika a potřeba užívat antiarytmické léky určuje pediatra.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou podobné příznaky a v rodině se vyskytnou srdeční vady a abnormality, je správné se poradit s lékařem. Pediatr nebo kardiolog určí, zda je léčba nezbytná. Zjistit, že malé anomálie v čisté formě jsou lékaři omezeni na pozorování. V přítomnosti klinických projevů se doporučuje provádět ultrazvukové vyšetření srdce jednou ročně.

Léčba a životní styl

I přes přítomnost MARS v Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD 10 lékaři tyto podmínky stále zahrnují v běžné variantě. To znamená, že malé vývojové anomálie nejsou nemocí, ale znakem struktury chlopňového aparátu nebo dělících stěn srdce. Taková léčba nevyžaduje žádné podmínky.

Vícečetné kombinované anomálie doprovázené vnějšími projevy vyžadují individuální přístup. Pokud neexistuje ohrožení života a zdraví, lékaři dodržují taktiku čekání. Dítě "vyrostlo", abych tak řekl. Ve skutečnosti, velmi často ve věku 7–10 let života, srdce získává strukturu, která je lékařům známa.

Možná jmenování podpůrné léčby vitamíny, léky, které zlepšují metabolismus v myokardu. Techniky chirurgické léčby jsou používány velmi vzácně a pouze v těžkých případech.

Omezit dítě ve fyzické aktivitě není nutné. Pro plný rozvoj a růst kardiovaskulárního systému jsou optimální mírné zátěže pod širým nebem, cyklistika a plavání. Jídla by měla být kompletní a přiměřená věku. Je žádoucí zahrnout do dietních potravin bohatých na draslík a hořčík (maso, zelenina, sušené ovoce), protože tyto stopové prvky se podílejí na provádění impulsu přes srdeční sval.

Nejčastěji je MARS náhodným diagnostickým zjištěním. Tyto strukturní rysy srdce je nutné považovat za variantu normy, která nevyžaduje seriózní léčbu. Pokud se jedná o vnější projevy dítěte, je nejlepší ho vidět pediatr nebo kardiolog.

Anomálie struktury ventilů a příček nebo MARS srdce: jsou tyto patologické stavy hrozné?

Se zlepšením diagnostických metod vzrostl počet identifikovaných malých srdečních abnormalit (MARS). Jedná se o anatomické vady, které se neprojevují. Jsou schopni samy zmizet a neovlivňují zdravotní stav. Pokud jsou nalezeny více než 2, pak to může být známkou poškození pojivové tkáně. Proto je MARS indikací pro hloubkové vyšetření v každém věku.

Přečtěte si v tomto článku.

Co znamená vývojová anomálie?

Nejčastěji takové odchylky od normální struktury srdce a velkých plavidel nevyvolávají obavy. Novorozenci proto nejsou diagnostikováni, vrchol jejich detekce nastává ve věku přibližně 3 let. Odrůdy MARS v dětství mohou být:

 • prolaps nebo expanze, deformace ventilů;
 • otevřené oválné okno;
 • aneuryzma síní;
 • akordy a trabekuly abnormálního množství nebo připevnění;
 • další papilární svaly.
Prolaps mitrální chlopně označuje MARS - abnormality malého srdce

Jak dítě roste, slabá pojivová tkáň v těchto oblastech je nahrazena zralejší a hustší, takže v období dospívání tyto anomálie mizí. Pokud se tak nestane, může být příčinou vrozená dysplazie pojivové tkáně.

V dospělosti je nejčastěji diagnostikováno prolaps mitrální chlopně, další nebo nesprávně procházející akordy (vláknité prameny) v levé komoře.

Doporučujeme přečíst článek o dysplazii pravé komory. Z ní se dozvíte o příčinách vývoje patologie a jejích příznacích, diagnóze a léčbě, prognóze pro pacienta.

A více o restriktivní kardiomyopatii.

Příčiny patologie u dětí, dospívajících a dospělých

Anomálie MARS mohou být geneticky předurčeny. Hlavním „viníkem“ slabosti pojivové tkáně je syntéza defektních kolagenových vláken.

Důležitými faktory, které narušují tvorbu kardiovaskulárního systému, jsou také:

 • užívání alkoholu, drog a léků,
 • kouření
 • otrava
 • virové infekce
 • ozáření
 • napětí
 • špatná strava - nedostatek bílkovin a vitamínů,
 • nedostatek kyslíku v krvi v důsledku anémie,
 • diabetes mellitus
 • onemocnění štítné žlázy.

Co se stane v MARS

Asymptomatická porucha struktury srdce způsobená slabostí pojivové tkáně znamená, že stávající defekt může být kompenzován na úkor jiných oddělení bez ovlivnění aktivity oběhového systému.

Otevřené oválné okno je například umístěno v přepážce oddělující atria. Je nutný pouze pro intrauterinní vývoj. Závada musí být zcela uzavřena do 1. roku. Ale polovina dětí ne. Pokud neexistují žádné projevy otevřeného okna, pak tato podmínka odkazuje na variantu MARS a tyto děti jsou jednoduše pozorovány.

Otevřete oválné okno na MARS

S rozvojem příznaků srdečního selhání v důsledku vypouštění krve je vyřešen problém rychlého uzavření.

Mezi hraniční státy s vývojovými anomáliemi patří:

 • prodloužené končetiny
 • ploché nohy,
 • nadměrná pohyblivost kloubů
 • reflux žaludeční šťávy do jícnu,
 • deformace žlučníku,
 • enuréza
 • poruchy řeči.

Příznaky problému

MARS nelze nazývat nemocí v obecně přijímaném smyslu slova. Proto u 95% pacientů nejsou žádné symptomy, ale při vyšetření na jiné obtíže odhalují anomálii. Existují příznaky, které mohou být důvodem pro důkladnější diagnostiku stavu srdce a cév. Patří mezi ně:

 • Modrá kůže na rtech a nose, potíže s dýcháním, rychlý pulz při krmení novorozence. Starší děti - s fyzickou aktivitou.
 • U adolescentů: vegetativní dystonie, pocit srdečního selhání, přerušovaná srdeční bolest, špatná fyzická vytrvalost, mdloby, pocení, bušení srdce, bolest hlavy, celková slabost.
 • Současná přítomnost dvou nebo více defektů (např. Výtok krve do pravé síně z otevřeného okna a prolapsu ventilu) vede k srdečnímu selhání, stagnaci krve. Další akordy jsou zdrojem arytmie.

Podívejte se na video o malých anomáliích vývoje srdce:

Diagnostické metody

Nejpřesnější a nejbezpečnější metodou je ultrazvuk. S ním můžete vidět většinu MARS, je-li to nutné, doplnit jinými metodami vyšetření.

Abnormální struktura srdce a cév má různé znaky a diagnostický plán:

 • Expanze plicního nebo aortálního trupu: zkontrolujte krevní oběh v srdci, rozdíl mezi tlakem ve velké cévě a odpovídající komorou, stupeň objemového přetížení.
 • Otevřené okno: detekuje přerušení signálu v oblasti přepážky mezi síní, "turbulencí" průtoku krve.
 • Septální aneuryzma: průhyb ve směru pravé síně, pravá polovina srdce není přetěžována objemem krve.
 • Eustachova chlopně: má podobu další formace o velikosti 1,5 cm v oblasti mezi spodní dutou žílou a oblastí pravé síně.
 • Abnormálně připojené nebo další akordy: vizualizované jako vlákna připojená k komorám nebo septa. Přicházejí v různých číslech a směrech.
 • Prolaps ventilu: vyhodnoťte úroveň vůle ventilů, stupeň zpětného pohybu krve.

Další metody

Pro detekci srdečních arytmií je v případě potřeby přiřazeno EKG formou denního sledování Holtera.

Léčba onemocnění

Pokud pacient nemá žádné příznaky, které by mohly být spojeny s přítomností MARS, léčba se neprovádí. Nejméně jednou ročně je nutné navštívit kardiologa a podstoupit ultrazvuk a EKG. U dětí s abnormalitou je doporučeno jídlo s dostatečným obsahem bílkovin a vitamínů, obzvláště důležité je dodržování denního režimu, doba spánku, cvičení s dávkovaným cvičením.

Pokud se vyskytnou známky zhoršeného krevního oběhu nebo vícečetných vývojových postižení, provádí se profylaktická léčba s cílem posílit myokard

 • vitamíny skupiny B, kyselina askorbová - Neyrurubin, Neurobeks;
 • soli draslíku a hořčíku - Panangin, Magne B6, Kalipoz;
 • Prostředky pro zlepšení metabolismu - karnitin, koenzym Q10, mildronát, thiotriazolin;
 • antiarytmické léky - často beta-blokátory (Concor, Carvedilol);
 • sedativní léky - Novo-Passit, Persen.

Prognóza pro pacienty

MARS ve většině případů nejsou doprovázeny následky a pacienti vedou normální život. Spontánní vymizení anomálie také není neobvyklé. Proto je prognóza života příznivá. Ve velmi vzácných případech může být doporučena chirurgická léčba nebo léčba léky.

Při výběru sportu pro aktivity nebo povolání související s nákladem na srdce (piloti, potápěči, vojáci) musíte absolvovat předběžný kardiologický test.

Doporučujeme přečíst článek o Marfanově syndromu. Z ní se dozvíte o příčinách a klasifikaci nemoci, známkách odchylky, diagnóze a léčbě, jakož i doporučení pro pacienty.

A více o dialaktační kardiomyopatii.

MARS jsou anomálie struktury ventilů a přepážek srdce, velkých cév. Patří k hraničním podmínkám, protože mnoho dětí a dospělých nemá žádné příznaky patologie. Detekce častěji náhodou během ultrazvuku. V nepřítomnosti symptomů nepotřebují léčbu a u většiny pacientů anomálie spontánně vymizí v adolescenci.

Je-li MARS mnohonásobný nebo existují známky selhání kardiovaskulárního systému, jsou předepsány přípravky, které posilují myokard.

Nejčastěji je další akord diagnostikován náhodou během vyšetření. Objeví se v dutině srdeční komory u dítěte, může to být ještě od narození a objeví se u lékaře. LV často nenese hrozbu.

Aneurysma srdce u dětí (WFP, interventrikulární septum) se může objevit v důsledku porušení, intoxikace během těhotenství. Symptomy lze zjistit pravidelným vyšetřením. Léčba může být medikace nebo operace.

Naštěstí není často diagnostikována ektopie srdce. Tato patologie novorozenců je nebezpečná s následky. Stává se hrudní, krční. Důvody pro zjištění, že to není vždy možné, s obtížnými možnostmi, léčba je bezvýznamná, děti umírají.

Dokonce i zdraví lidé mohou pociťovat nestabilní sinusový rytmus. Například u dítěte vzniká z nadměrného zatížení. Dospívající může mít poruchu srdce v důsledku nadměrného cvičení ve sportu.

Pro každého je užitečné znát strukturální rysy lidského srdce, vzorec pro průtok krve, anatomické rysy vnitřní struktury u dospělých a dětí, stejně jako kruhy krevního oběhu. To pomůže lépe pochopit váš stav v případě problémů s chlopněmi, atrií, komorami.

Další plod může být diagnostikován s hypoplazií srdce. Tento závažný syndrom srdečního selhání může být levý i pravý. Prognóza je nejednoznačná, novorozenci budou mít několik operací.

V moderních diagnostických centrech lze onemocnění srdce stanovit ultrazvukem. U plodu je vidět od 10-11 týdnů. Symptomy vrozené jsou také stanoveny pomocí dalších metod vyšetření. Chyby při určování struktury nejsou vyloučeny.

Detekuje nižší síňový rytmus hlavně na EKG. Důvody spočívají v IRR, takže mohou být instalovány i u dítěte. Zrychlený srdeční tep vyžaduje léčbu jako poslední možnost, častěji je předepisována neléčebná terapie

U dospělých a dětí je supraventrikulární tachykardie. Příznaky - náhlé bušení srdce, závratě a další. Indikace na EKG neodrážejí vždy problém. Úleva paroxysmálních NT útoků může být prováděna sama, ale bez léčby v budoucnosti nestačí.

Malé anomálie vývoje srdce (MARS): co to je, formy a důsledky, léčba

MARS (drobné abnormality srdce) jsou speciální stavy, které nejsou doprovázeny zjevným porušením orgánu, ale mohou ještě projevovat příznaky nemoci a dokonce život ohrožující. Až donedávna byly považovány za variantu normy, ale jak studovali svou úlohu v činnosti kardiovaskulárního systému, zdánlivá neškodnost byla zpochybňována. Nyní je známo, že pacienti s MARS by měli být pod dohledem a v některých případech potřebují léky.

MARS se obvykle projevuje srdečním šelestem a arytmiemi, ale bylo problematické navrhnout přesnou příčinu těchto jevů. Se zavedením ultrazvuku do srdeční praxe začalo studium problému malých anomálií a v 90. letech minulého století byl navržen samotný termín MARS. Naléhavost problému je také způsobena tím, že tyto vady se vyskytují hlavně u dětí a mladých lidí a včasná diagnóza, sledování a léčba jsou nezbytné, aby se zabránilo nebezpečným následkům.

Malá abnormalita srdce je spojena s defekty ve struktuře pojivové tkáně. Obecně se uznává, že základem tohoto stavu je dysplazie struktur pojivové tkáně, ke kterým dochází v děloze v důsledku genetických mutací nebo po narození pod vlivem nepříznivých vnějších faktorů.

Pojivová tkáň hraje roli kostry pro vnitřní orgány, tvoří základ valvulárního aparátu srdce, cévy, proto, bez jeho normální formace, různé druhy odchylky vznikají jak ve struktuře, tak v práci orgánů. Často je MARS kombinován s patologií jiných orgánů, kde jsou také nalezeny dysplastické změny v pojivové tkáni.

Nejednoznačnost názoru odborníků na abnormality malých srdce je způsobena nejen jejich různorodostí a častým asymptomatickým průběhem. Jak dítě roste, práce vnitřních orgánů se mění, srdce roste, takže některé abnormality mohou samy zmizet, například otevřené oválné okno může spontánně zavřít. Spolu s tím, takové změny jako prolaps mitrální chlopně nebo další akord v komoře vedou k některým hemodynamickým poruchám s věkem, tak to je nyní přijímáno zvažovat MARS jako patologie spíše než jako varianta normy.

Přítomnost malých anomálií srdce by měla být důvodem pro komplexní vyšetření, protože pokud pojivová tkáň v jednom orgánu není zcela vyvinuta, pak je také pravděpodobnost problémů s ostatními vysoká. Pacienti s MARS tak často trpí patologií gastrointestinálního traktu (reflux, střevní divertikul, diafragmatická kýla), bronchiektáza je možná na části dýchacího systému; problémy s močením. Časté kombinace malých anomálií s vegetativními poruchami ve formě vegetativně-vaskulární dystonie, možnými poruchami řeči, mentálními abnormalitami, vymočením, záchvaty paniky atd.

Příčiny a odrůdy malých srdečních anomálií

Mohou nastat různé abnormality ve struktuře srdce v důsledku:

 • Genetické mutace;
 • Patologie těhotenství;
 • Vlivy vnějších faktorů.

Genetické mutace jsou dědičné a způsobují některé dědičné syndromy (Marfan, Ehlers-Danlos), kdy je narušena diferenciace pojivové tkáně v mnoha orgánech.

Vrozené formy MARS jsou spojeny s porušením pokládání orgánů v časném těhotenství, až do 5-6 týdnů intrauterinního vývoje, kdy si matka, která nastává, nemusí být vědoma svého nového stavu. Pití alkoholu, kouření během těchto období může způsobit onemocnění srdce.

Někdy se MARS vyvíjí u dítěte s původně dobře formovaným srdcem. V tomto případě je role přiřazena nepříznivým podmínkám prostředí, vystavení škodlivým chemikáliím, infekci.

Obvykle jsou MARS diagnostikovány u dětí mladších tří let a jsou primárně exprimovány v anatomických abnormalitách, které se neprojevují klinicky nebo nesymptomaticky, ale s věkem se mohou projevit příznaky onemocnění srdce.

Klasifikace MARS zahrnuje následující typy:

příkladem hemodynamických poruch s otevřeným oválným oknem v srdci

Na části atria a interatriální septum - prolaps chlopní chlopně dolní duté žíly a hřebenových svalů, otevřené oválné okno, aneuryzma septa, abnormální trabekule, zvýšení Eustachovy chlopně.

 • Ze strany trikuspidální chlopně a ventilu plicní arterie - prolapsu listů, expanze.
 • Aortální otevření - dilatace, asymetrie chlopní, expanze nebo zúžení kořene aorty.
 • V levé komoře jsou možné abnormální akordy a změna jejich správného umístění, nadměrný počet trabekul, aneuryzma interventrikulární přepážky, deformace odchozího traktu.
 • Na straně dvoukřídlého ventilu - porušení distribuce a připevnění akordů, prolapsu listů chlopně, přebytečných, abnormálně umístěných, vidlicových nebo hypertrofovaných papilárních svalů.
 • Je-li stanoven přesný typ anomálie, je nutné objasnit, zda existuje regurgitace a hemodynamické poruchy, jejich stupeň projevení.

  Více než 95% případů popsaných abnormalit není doprovázeno žádnými hemodynamickými poruchami a symptomy. Jak dítě roste, méně diferencované tkáně jsou nahrazeny zralejšími a adolescence, strukturální abnormality mizí. Pokud nenastane normalizace struktury srdce, jsou uvedené procesy považovány za dysplazii pojivové tkáně.

  U dospělých je nejčastějším typem MARS jako prolaps ventilu, další a abnormálně lokalizované akordy v levé komoře, nadměrná trabekulárnost.

  Symptomatologie

  Klinické příznaky menších abnormalit jsou vzácné nebo zcela chybí a pouze systolický šelest může hovořit o přítomnosti odchylek ve struktuře srdce. Mezi projevy MARS patří nejtypičtější různé typy arytmií a poruch ve vedení nervových impulzů podél myokardu: extrasystoly, paroxysmální tachykardie, blokáda pravého svazku svazku svalových svazků, syndrom slabosti sinusových uzlin atd. Tyto arytmie jsou charakteristické pro prolaps ventrikulárních ventrikulárních otvorů, abnormálních chormas, anemických anemických mas, anemických chormů, anemických komorových komorových komor, anemických anemických mas, anemických chormů, komorových komor anemických komorových komor, anterických anemických mas, anemických chormů, komorových komor anemických komor, anterických anemických mas, anemických chormů, ventrikulárního anemického komorového prolamu, anterických anemických mas, anemických chormů, ventrikulárního prolamu anemických komor, anterických anemických mas, anemických chormů, ventrikulárního prolamu anemických komor, předního komorového otvoru..

  Výskyt arytmií, jako nejčastějšího symptomu patologie, je spojen s dalšími způsoby vedení impulsů v dalších akordech, mechanickými účinky na komorové stěny dystroficky modifikovaných akordů. Důležitou roli hrají stresy a poruchy autonomní inervace. Riziko arytmie přímo souvisí se závažností prolapsu chlopňové chlopně, kdy regurgitace (reverzní průtok krve) přispívá k podráždění srdeční stěny a sinusového uzlu, což je zvláště výrazné u abnormalit trikuspidální chlopně.

  Děti s malými anomáliemi srdce netolerují fyzický a emocionální stres, rychle se unavují, pociťují narušení práce srdce. Různé vegetativní příznaky jsou charakteristické - záchvaty paniky, kolísání krevního tlaku, slabost a závratě, emoční nestabilita, bolesti hlavy, zažívací problémy, pocení.

  prolaps MK - společný MARS, charakteristický pro děti i dospělé

  Prolaps mitrální chlopně je jednou z nejčastějších forem MARS, která často přetrvává v dospělosti. Známky prolapsu (sagging) letáků závisí na závažnosti anomálie a přítomnosti nebo nepřítomnosti regurgitace. Symptomy PMK jsou považovány za slabost, únavu, nízkou odolnost vůči fyzické námaze, závratě, kardialgii. S arytmiemi pacienti pociťují přerušení práce srdce, se kterým obvykle přicházejí ke kardiologovi k vyšetření.

  Častým jevem je také akord akordu levé komory (LVHL), který se vyskytuje asymptomaticky nebo ve formě patologie srdečního rytmu v důsledku přítomnosti dalších drah v „extra“ akordu.

  Otevřené oválné okno (LLC) je považováno za nejméně studovanou formu MARS. Jeho klinické příznaky jsou sníženy na slabost, závratě, přerušení práce v srdci, výraznou emoční nestabilitu. U většiny dětí tato anomálie spontánně vymizí v procesu růstu a zvýšení hmotnosti myokardu.

  Diagnostika a léčba MARS

  Důvodem pro detailní vyšetření v kardiologii pro přítomnost malé anomálie srdce je nejčastěji slyšet systolický šelest. Pediatr nebo kardiolog, který ho najde v miminko, určí další nezbytné postupy.

  Stanovení diagnózy MARS je založeno na:

  • Data auskultace (šum, kliknutí, poruchy srdečního rytmu);
  • Vyhodnocení stížností (z velké části vegetativní symptomy, nízká odolnost vůči stresu, únava);
  • Analýza vnějších příznaků dysplazie pojivové tkáně a stavu jiných orgánů (astenický typ těla, skolióza, ploché nohy, dysfunkce trávicího traktu, problémy s viděním atd.);
  • Datové instrumentální metody výzkumu - EKG, ultrazvuk srdce.

  Řada pacientů s MARS musí vyhodnotit stav jiných orgánů, zejména u běžných vrozených nebo geneticky determinovaných forem dysplazie pojivové tkáně.

  Hlavní potvrzující přítomnost anomálií testu je považován za ultrazvuk (Echo-KG), který poskytuje největší množství informací o anatomických vlastnostech orgánu. Tato metoda je nejúčinnější pro prolaps, kdy trojrozměrná echokardiografie vám umožňuje určit stupeň ochabnutí chlopní, přítomnost a závažnost regurgitace, degenerativní změny v prvcích chlopně. Abnormálně umístěné akordy jsou těžko diagnostikovatelné a pro jejich detekci používají dvojrozměrný Echo-KG.

  V přítomnosti arytmií nutně provádějte EKG. Neméně důležité jsou testy s měřeným cvičením, které umožňují vyhodnotit rezervní kapacitu myokardu a cév. Transesofageální stimulace pomáhá detekovat další cesty pro vedení elektrických impulsů.

  S relativní neškodností malých anomálií srdce mohou stále vést k vážným změnám v krevním oběhu a všem možným komplikacím. Zejména existuje riziko náhlé srdeční smrti (u některých typů patologie vodivosti), bakteriální endokarditidy ovlivňující chlopňové chlopně, mitrální insuficience, ruptury dalších nebo abnormálně umístěných akordů. Tyto okolnosti nutí lékaře v některých případech MARS uchýlit se k aktivní lékařské taktice.

  Non-drogové přístupy pro MARS zahrnují:

  1. Dodržování režimu práce a odpočinku, odpovídající věku dítěte, omezující nadměrnou fyzickou námahu;
  2. Normalizace výživy;
  3. Masáže, kurzy fyzické terapie;
  4. Psychoterapie podle indikací.

  Protože ve většině případů se příznaky autonomní dysfunkce dostávají do popředí mezi symptomy MARS, obvykle stačí učinit obecná opatření a normalizovat životní styl.

  Drogová terapie je zaměřena na korekci srdečního rytmu a metabolických procesů v něm. Použití patogenů, které zahrnují hořčík (magnerot, magnet B6), který podporuje normalizaci metabolismu a tvorbu kolagenu pojivové tkáně, je tedy považováno za patogenetické. Zlepšit metabolismus v srdečním svalu, jako jsou léky jako je L-karnitin, nikotinamid a vitamíny skupiny B. Pomáhají-li arytmie antiarytmikám, které jsou vybrány kardiologem.

  Studie menších srdečních abnormalit pokračuje, odborníci různých profilů hledají optimální metody prevence komplikací a existujících poruch. Se správným přístupem, pravidelným sledováním a dodržováním všech doporučení lékaře není diagnóza MARS u absolutní většiny pacientů nebezpečná.