Hlavní

Diabetes

Ať už vezme armádu s arytmií

Srdeční problémy se mohou projevit jako poruchy rytmu, kontrakce nebo zvýšená tepová frekvence. Proto je vhodnost mladého muže vojenského věku pro vojenskou službu dána typem arytmie, její závažnosti a souvisejících onemocnění.

Ve většině případů jsou vojenští experti s onemocněním srdce vážní. Často, když porušování rytmu občanů je osvobozeno od branné povinnosti v armádě. Zároveň je nutné znát podrobnosti o odkladu a vojenskou jízdenku s rozbitým rytmem.

Typy arytmií

Lidské srdce je srovnatelné s výkonnou čerpací stanicí, čerpá krev a zásobuje vnitřní orgány a systémy živinami a kyslíkem. Hlavní funkce je převzata myokardem, který během kontrakce odebírá určitý objem krve a redistribuuje ji prostřednictvím hlavních cév. Myokard pracuje offline s určitou frekvencí - 60-80 úderů za minutu. Mezi jednotlivými zkratkami v normálu by měly být stejné intervaly.

Jakmile se objeví nervový impuls, poslaný sinusovým uzlem (z pravé síně), začíná se stahovat srdeční sval. Ale srdeční selhání a abnormality srdeční frekvence jsou považovány za arytmie.

V současné době existuje několik typů srdečních arytmií:

Těžké dutiny

Problém je v sinusovém uzlu, který není schopen spustit správné impulsy. Při časté generaci dochází k tachykardii a vzácně doprovázené bradykardií.

Předsíň

Průchod pulzní vlny ze sínusového uzlu a prostřednictvím systému vedení atrií s přechodem na myokard může bloudit na úrovni síní, což způsobuje patologicky změněné impulsy.

Ventrikulární

V systému komorového vedení jsou generovány patologicky modifikované impulsy. Na rozdíl od síní mají přímo negativní vliv na srdeční vlákna.

Paroxyzmální

Pokud je impuls na cestě z atria do komor naplněn blokem, pak to může zcela vypnout impulsní vlnovou soustavu. V takových situacích budou poruchy rytmických kontrakcí trvalé.

Ve většině případů tato srdeční patologie vede k vážným následkům. Při pomalém vývoji nemoci si člověk všimne únavy s obvyklou fyzickou námahou.

Arytmický stav negativně ovlivňuje krevní oběh, což přispívá k výskytu únavy způsobené hladověním orgánů a tkání kyslíkem. Podobné stavy mohou nastat iu zdánlivě zdravých lidí.

Důvody

Mezi hlavní příčiny arytmií patří:

 • vyčerpávající fyzické přetížení;
 • stresové situace;
 • nedostatek draslíku, vápníku a hořčíku;
 • všeobecná intoxikace na pozadí škodlivých závislostí - zneužívání alkoholu, omamných látek nebo kouření;
 • vrozené srdeční anomálie;
 • endokrinní poruchy.

Arytmické stavy jsou považovány za běžné u chlapců ve věkové skupině 18–25 let. Ale bez paroxyzmu, srdeční poruchy neslouží k úlevě od kluků od odvodu.

Jak prokázat diagnózu vojenské registrace a zařazení do úřadu?

Vojenská komise rozhoduje o vhodnosti náboru a věnuje pozornost jeho schopnosti provádět maximální fyzickou námahu. Proto jsou u mladých mužů s chronickou formou srdeční arytmie a diagnostikovaných nemardiálních onemocnění předepsány kategorie „G“, „C“ nebo „D“ podle článku 42 Seznamu onemocnění.

Konečný verdikt proti mladému muži s variantou sinusové arytmie je vyřazen po určení druhu stavu arytmie. Po vyhodnocení závažnosti stavu, s ohledem na četnost arytmie, její stupeň a přítomnost příznaků srdečního selhání, jsou antiarytmické léky předepisovány průběžně.

Pokud je v rekrutu nalezena trvalá forma patologického stavu s nízkou nebo vysokou srdeční frekvencí, je mu přiřazena kategorie "D". Posoudit funkčnost zátěžových testů myokardu - testování běžeckého pásu a šestiminutovou chůzi. Kromě toho je nutné kontrolovat kontraktilní funkci srdečního svalu pomocí EchoCG.

V přítomnosti poruch srdečního rytmu stále přetrvává riziko závažných komplikací s pravidelným přechodem na závažné klinické formy:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • prolaps primární povahy;
 • kardiosklerotická léze;
 • extrasystoly komorového původu;
 • Adams-Stokes-Morgagniho syndrom;
 • syndrom slabosti řidiče rytmu.

Pokud mladý muž takový stav našel, pak má možnost se zbavit armády. Kromě toho je nutné léčit onemocnění a nečekat na vývoj myokarditidy, tromboembolie, infarktu myokardu nebo kardiosklerózy. Po provedených zdravotnických úkonech je možné rekvalifikovat v kategorii „B“. Pak se pojistka hodí do války.

Po důkladném přezkoumání návrh komise vydá stanovisko, na jehož základě je odloženo, zcela osvobozeno od služby nebo vyzváno k doručení. Kardiolog je v roli předsedy komise.

V komplexním průzkumu pro tyto nemoci patří následující pozice:

 • elektrokardiografie v klidném a vzrušeném stavu;
 • základní analýzy;
 • zátěžové zkoušky a zkoušky.

Pokud je to nutné, provádějte Holterův denní monitoring, který umožní vyhodnotit srdeční aktivitu za 24 hodin. Na základě získaných výsledků provádí vojenská komise kolektivní rozhodnutí s přihlédnutím k závěrům několika odborníků.

Je třeba poznamenat, že v případě podrobného vyšetření mohou být požadovány všechny zdravotní záznamy ze zdravotního průkazu pacienta, které jsou umístěny na klinice v místě bydliště. Pokud držitel nemá žádnou lékařskou dokumentaci potvrzující skutečnost arytmie, pak nemůže být porucha srdečního rytmu zjištěna vojenskou expertní komisí. A drobné změny na kardiogramu vysvětlují charakteristické vzrušení před voláním.

Navíc v případě mírné srdeční arytmie a absence jiné patologie může být rekrut považován za vhodný pro armádu.

Problémy se srdcem a arytmie

Arytmie může zhoršit další srdeční onemocnění. Většina těžkých forem srdečních onemocnění vyžaduje pozornost odborníků. Proto, aby se odstranily srdeční problémy, musí být pacientovi poskytnuta účinná léčba. Hlavní důvody pro úplné odstranění mladého muže z vojenských povinností jsou:

 • akutní srdeční selhání;
 • reumatoidní stavy;
 • chronické srdeční onemocnění;
 • funkční poruchy systému vedení impulzů;
 • prolaps dvojitý ventil;
 • abnormální vývoj různých částí srdce;
 • dysfunkční srdeční poruchy.

Všechny tyto srdeční choroby jsou často spojeny se sinusovou arytmií. To je důvod, proč může služba způsobit nenapravitelné škody na zdraví náboru. Hlavními důvody, které mohou způsobit zhoršení celkového stavu pacienta, mohou být:

 • fyzická aktivita;
 • stresové situace;
 • přísný denní režim, nedostatek spánku a odpočinku;
 • nevyvážená strava

Pokud je nábor diagnostikován s „arytmií“, pak nebude přijata jasná odpověď o vojenské službě z vojenské komise. Především je nutné určit závažnost poruch srdečního rytmu a prozkoumat mladého muže pro somatickou patologii, která může sloužit i jako důvod pro odložení nebo propuštění z branné povinnosti.

Arytmie a armáda

Pravděpodobnost náboru mladých mužů do armády je ovlivněna určitými omezeními zdraví a jeho stavu. Legislativa schválila seznam nemocí, jejichž přítomnost uznává mladé lidi za neschopné nebo vhodné pro vojenskou službu. Zodpovědnost za sestavení takového seznamu je zdravotní lékařská rada. Rovněž uzavírá - jsou v armádě s arytmií, například draftee.

Pravděpodobnost, že bude mladík vyvolán, je ovlivněna nejen přítomností nemocí, ale také formou proudění, všeobecným blahobytem, ​​příčinami a četností recidiv nemocí, pokud existují.

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, kterou lze pozorovat nejen u starších osob.

Kategorie definující vhodnost pro vojenskou službu

Speciální lékařská rada, která určuje způsobilost mladých mužů ve vojenském věku, tak pracuje s několika předpisy, které upravují nemoc s patologickými syndromy. Na tomto základě se dospělo k závěru, že osvobození od vojenské služby ze zdravotních důvodů, nebo brance braný do armády za všeobecných podmínek služby.

Každý soubor specifických procesů patologie v těle má své vlastní kategorie fitness:

 • A - vhodné pro bojovou službu;
 • B - dobré, ale existují určitá omezení;
 • B - hodí se pouze v době míru pro vojenské jednotky;
 • G - dočasně není vhodná pro vojenskou službu (skupina lidí s diagnózami, které lze léčit). Vhodnost je určena po podrobném stanovení diagnózy a získání opakovaných výsledků - zda je mladý člověk způsobilý sloužit;
 • D - nevejde se nebo zcela uvolní z provozu v ozbrojených silách.

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni z hlediska vhodnosti.

Je arytmie kontraindikací?

Nejčastěji mají srdeční onemocnění řadu komplikací a navíc mohou významně snížit fyzickou vytrvalost pacienta. Například při fyzickém cvičení může dojít ke snížení průtoku krve v důsledku zhoršeného rytmu a srdeční frekvence. Vzhledem k tomu, že se jedná o strukturu, která má značně vysoké nároky na fyzickou aktivitu, nepřijme se do armády se srdeční arytmií. Rozhodnutí bude učiněno ve vztahu k tomu, jaký druh arytmie u rekrutů. Přítomnost chronických forem s významným nárůstem nebo poklesem srdeční frekvence naznačuje, že v této situaci nejsou arytmie a armáda srovnatelné. Návrh zdravotnické komise vyvodí závěr, opírající se o opakované studie, jakož i o přítomnost jiných diagnóz:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze;
 • porušení funkční aktivity ledvin;
 • porušení funkční činnosti nervového systému.

Určitá onemocnění srdce a cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, což se zvyšuje se silnou fyzickou námahou.

Proto před odpovědí na otázku: „Budou sloužit s určitými zdravotními problémy?“, Je nutné podrobit se důkladnému vyšetření k identifikaci specifického onemocnění a jeho následků.

Sinusová arytmie a odvod

Srdeční choroba je v některých případech obvykle kombinována s vojenskou službou. Taková onemocnění jsou na stejné úrovni jako sinusová arytmie. Existují různé typy onemocnění a kromě identifikace druhu je zohledněn celkový stav mladého člověka.

Porušení srdeční frekvence není nutně kontraindikací služby, protože jednotlivé symptomy mohou být zcela bezpečné. Osvobození od armády je povinné pouze v případě, že existující typ sinusové arytmie má vážné riziko vzniku komplikací nebo může být příčinou jiné nebezpečné nemoci.

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství

Mezi nebezpečné typy arytmie patří:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • některé formy komorových extrasystolů;
 • projev Adams-Stokes-Morgagniho choroby,
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto nemoci jsou přísným kontraindikací pro vojenskou službu. Lidé s takovými nemocemi nemohou poskytovat sebe-péči. Kromě toho mohou být vystaveny myokarditidě, infarktu myokardu a kardioskleróze. Pouze pokud dojde ke zlepšení po léčbě, může být nábor převeden do kategorie B.

Příčiny sinusové arytmie

Zdraví, na první pohled lidé mohou být také ohroženi rozvojem sinusové arytmie. Odstranění příčin, můžete se zbavit nemoci. Nadměrná fyzická námaha a dokonce i stres mohou ji vyvolat.

Sinusová arytmie, která se vyskytuje bez zjevného důvodu, se ve většině případů objevuje u méně aktivních mladých mužů.

Příčiny sinusové arytmie:

 • nedostatek Ca, Mg a K;
 • intoxikace;
 • špatné návyky (špatný životní styl);
 • nedostatek kyslíku;
 • vedlejší účinky léků;
 • onemocnění endokrinních orgánů;

Poměrně obyčejná sinusová arytmie je mezi dospívajícími, stejně jako chlapci a dívky ve věku 18-25 let. Bez paroxyzmálních srdečních arytmií není toto onemocnění příčinou vyloučení mužů z plnění občanské povinnosti. Tyto výsledky EKG navíc nijak neovlivňují sport.

V takových případech odborníci doporučují užívat sedativa spolu s vitamínovými komplexy. Musíte se vzdát špatných návyků, jíst správně a dočasně snížit intenzitu fyzické aktivity.

Servisní nemoci

Arytmie je zpravidla příznakem jiné nemoci, která může způsobit nebezpečné účinky. V takových případech se ovšem nábor nepřijímá do armády a je zcela vyloučen z řad občanů odpovědných za vojenskou službu.

Mezi tyto choroby patří:

 • revmatoidní typ onemocnění spojeného se srdečním selháním;
 • akutní srdeční selhání a jeho deriváty.

Všechna výše uvedená onemocnění jsou spojena s sinusovou arytmií, která je proto nebezpečná pro odvod. Příliš silná fyzická aktivita, stres, nedostatek denního režimu a vyvážená strava mohou dále zhoršit klinický obraz.

Mladí muži tedy nebudou sloužit v armádě, pokud je sinusová arytmie v nich příznakem jiné patologie. Pokud mladý muž nezjistil nic jiného než malé odchylky tepové frekvence, může být považován za způsobilého pro vojenské povinnosti.

Vezmou do armády sinusovou arytmii?

Agenda v armádě přichází ke všem mužským reprezentantům, kteří dosáhli věku 18 let. Lidé, kteří trpí určitými chorobami, mohou získat status „bez dobrého“. Identifikujte je na lékařské desce v armádě. Zvláštní pozornost je věnována kardiovaskulárnímu systému (organickému poškození, srdečnímu selhání). Ve většině případů lékaři diagnostikují sinusovou formu arytmie u branců, ale ať už to vezme s armádou, bude záviset na příčinném faktoru. Pokud je ten chlap nervózní, pak není důvod odkládat. Úplně odlišná situace ve vývoji selhání na pozadí srdečních onemocnění. V tomto případě se provede důkladná kontrola, na jejímž základě bude rozhodnuto, že bude mít nárok na právní úpravu nebo uznat za nevhodnou.

Vezmou do armády sinusovou formu arytmie?

Rozhodnutí o přijetí mladého muže do vojenské služby přijímá lékařská komise. Zda jsou odvezeni do armády s arytmií sinusového srdce, závisí na její příčině a formě. Takové selhání znamená, že signál pochází z přírodního kardiostimulátoru. Jeho funkce se provádí sinusovým (sinusovým, sinusovým) uzlem. Během útoku může srdce stahovat více než je povolená rychlost (tachykardie) nebo méně (bradykardie). Frekvenci ovlivňují vnější a vnitřní faktory. Pokud je příčinou arytmie rozvoj srdečního onemocnění, pak bude mladík přijat pouze po určitém časovém intervalu nebo bude považován za nevhodný. Neúspěch způsobený úzkostí není důvodem pro odložení nebo porušení smlouvy.

Arytmie a armáda jsou nesrovnatelné, pokud má rekrut následující formy poruchy srdečního rytmu:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • výrazné komorové extrasystoly;
 • fibrilace síní (fibrilace síní);
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto formy arytmie jsou absolutní kontraindikací vojenské služby. Odpůrce nemůže plně sloužit sám sobě a vyrovnat se s požadavky vedení, komise ho proto nebude muset plnit svou armádní povinností na úkor svého zdraví. Do kategorie „omezeného použití“ je možné přeložit pouze na základě zlepšení stavu a snížení četnosti a závažnosti útoků.

Obecně platí, že sinusová arytmie a armáda jsou zcela kombinované, pokud není organická příčina. Výjimkou jsou případy, kdy k útoku častého nebo pomalého srdečního tepu dochází trvale nebo ve velmi výrazné formě. Lékaři provedou sérii testů a najdou mladého muže nevhodného pro vojenskou službu.

Kategorie trvanlivosti

S arytmií vezměte do armády jen s určitými omezeními. Zdravotnická komise se zaměřením na právní předpisy rozhodne o míře způsobilosti náboru. Celkem existuje 5 kategorií, které popisují, jak mladý muž přistupuje k vojenské službě:

Kategorie je vybrána individuálně na základě zdravotního stavu pacienta a přítomnosti patologických procesů v těle. V případě obtíží spojených s diagnózou je odběratel odložen na vyšetření. Podle jejich výsledků vypracuje Komise vlastní závěry.

Komplikace a příčiny arytmií, které brání vojenské službě

Poruchy srdečního rytmu jsou symptomem konkrétního faktoru a ne samostatným patologickým procesem. Odběratel nesmí být užíván pro sinusovou arytmii z důvodu její příčiny. Přísná kontraindikace je Sokolsky-Buyoova choroba (revmatická horečka) v kombinaci se srdečním selháním. Vyznačuje se zánětem svalové tkáně a rozvojem selhání hemodynamiky (průtok krve). Neméně nebezpečné je akutní srdeční selhání, které může být příčinou i následkem dlouhého průběhu sinusové arytmie. Když je odhalen, mladý muž je považován za nezpůsobilého pro vojenskou službu. Výjimky jsou mírná závažnost patologie.

Mezi jinými onemocněními spojenými s tímto typem selhání můžete zvýraznit nejčastější:

 • závažné porušení systému vedení srdce;
 • prolaps (neúplné uzavření) mitrální chlopně;
 • srdeční vady (získané a vrozené);
 • kardioskleróza (náhrada svalové tkáně pojivovou tkání);
 • stadium 3 hypertenze;
 • nebezpečné hemodynamické poruchy způsobené vaskulárním poškozením;
 • zanedbaná forma ischemické choroby srdeční.


Zvukové patologické procesy jsou příčinou nebo důsledkem arytmie. Výsledná zátěž při provádění služby může vyvolat zhoršení stavu pacienta, což zvýší pravděpodobnost život ohrožujících komplikací. Při zjištění takových srdečních onemocnění je rekrut přidělen do kategorie „D“.

Diagnostika nemocí při průchodu komise

V přijímací kanceláři brance je zdravotnická komise, která zahrnuje následující lékaře:

 • optometrist;
 • zubař;
 • psychiatr;
 • otolaryngolog;
 • terapeut;
 • chirurg;
 • neuropatolog.

Mladý muž bude postupně procházet každým odborníkem. Na začátku se lékař zeptá na několik otázek, jejichž účelem je zjistit zjištěná onemocnění a rušivé symptomy. Dále provede inspekci a seznámí se s údaji zdravotní karty. Pokud se v ní vyskytnou záznamy o srdečním selhání, musí se rekrutovat navíc ke kardiologovi. Lékař zkontroluje dostupné údaje a předepíše nezbytné vyšetření.

Většina případů sinusové arytmie je přisuzována vzrušení. Ten je předepsán elektrokardiografii (EKG) a podle výsledků nazývá kategorii fitness. Pokud se objeví odchylky, bude třeba provést další instrumentální výzkumné metody.

Mírné formy arytmie, například respirační tachykardie, komise nepovažuje za kontraindikaci vojenské služby. Pokud je identifikován závažnější typ selhání, jehož příčina může být částečně nebo úplně vyloučena, je léčba prodlevy prodloužena. Po jeho skončení mladý muž čeká na další vyšetření, jehož výsledky rozhodnou, zda je fit nebo ne.

Sinusová arytmie není kontraindikací pro odvod. Pokud jsou k dispozici, mohou přiřadit pouze kategorii „B“ nebo „C“. Pokud má porucha srdečního tepu závažný průběh nebo se vyskytne v důsledku vývoje závažných patologických procesů, pak není povoleno provádět vojenskou službu. Tým lékařů, který je součástí lékařské komise u vojenského úřadu pro evidenci a zařazení, provádí vyšetření a vydává verdikt.

Arytmie a armáda

Vedoucí právního oddělení asistenční služby pro úřady.

Expert na lékařské a vojenské právo.

Tel. 8 800-333-53-63

Arytmie a armáda: kdy mohou zavolat k službě?

Pro určení možného rozhodnutí vojenského štábu je nutné podrobně prostudovat příčinu, četnost recidiv a potřebu jít k lékaři, když dojde k dalšímu útoku.

Nejčastěji se mezi draky nacházela sinusová arytmie. Armáda s touto diagnózou je možná: pokud patologie nepředstavuje vážné ohrožení zdraví a nevyžaduje lékařský zásah, může být zaměstnán nábor. Tělesná výchova pro takové rekruty je dokonce užitečná, pomůže trénovat srdce a snížit frekvenci záchvatů.

Při jaké arytmii je služba zrušena?

Někdy může být syndrom součástí závažnější nemoci. Příčinou jeho vzniku nebo vývoje může být ischemie, hypertenze, závažná obezita, srdeční selhání, neurózy a srdeční vady. V tomto případě musíte podstoupit vyšetření, abyste zjistili, co způsobilo poruchu tepu.

Všechny tyto diagnózy mohou být ne-přitažlivé, ale pro osvobození od vojenské služby budete potřebovat plný balíček lékařských dokumentů potvrzujících diagnózu a splňujících požadavky Plánu nemocí.

Kromě sinus, tam jsou jiné druhy anomalies, které nejsou vzaty do armády. Všechny jsou uvedeny v článku 44 harmonogramu chorob. Patří mezi ně:

 • paroxyzmální a atriální fibrilace,
 • výrazné komorové extrasystoly.

Podle harmonogramu nemocí, osoby odpovědné za vojenskou službu s přetrvávajícími srdečními rytmy a poruchami vedení, které vyžadují antiarytmickou léčbu a jsou obnoveny po léčbě, jsou osvobozeny od odvodu. Kategorie "B" nebo "D" pro tyto pacienty je stanovena na základě FC - funkční třídy srdečního selhání. Pokud není FC, obdrží rekrut kategorie „B“ a je připsán do rezervy.

Arytmie: Vezmou do armády komplikace?

Hlavní problém spočívá v tom, že změna rytmu srdečního tepu může být způsobena jinými, závažnějšími onemocněními. Vojenský komisariát proto musí před rozhodnutím o odvodu zjistit příčinu této anomálie.

Podle zákona, chirurg nebo terapeut - jeden z členů vojensko-lékařské komise musí dát mladému muži doporučení k dalšímu vyšetření kardiologovi. Během tohoto vyšetření budou provedeny různé lékařské prohlídky a bude provedena konečná diagnóza, na jejímž základě bude náborová kancelář schvalovat kategorii platnosti.

V praxi to není vždy snadné. Tento problém je zvláště důležitý pro ty mladé lidi, kteří nemají doklady potvrzující jejich odvolání ke kardiologovi - pouze ústní zdravotní stížnosti. Pokud výsledky EKG (elektrokardiogramu) - metody studie, které musí rekrutovat před provedením lékařské prohlídky - nevykazují změny nebo nesrovnalosti, vojenská lékařská komise bude moci odmítnout vydat akt pro další vyšetření.

Chcete vědět, zda vzít armádu s arytmií? Obraťte se bezplatně na advokáta.

Ať už vezme armádu s arytmií

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, která může být pozorována nejen u starších lidí, ale také u dětí, dospívajících a mladých lidí vojenského věku. Existuje více než tucet druhů této poruchy a všechny mají své příčiny a následky a některé druhy jsou schopny způsobit nenapravitelné škody na zdraví. Rozhodnutí o tom, zda je draftee předmětem vojenské služby za přítomnosti srdečních arytmií, závisí na několika faktorech, takže je provedeno důkladné vyšetření, jehož výsledky vedou k závěru.

Vlastnosti průzkumu

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni pro fitness. Obsahuje seznam všech nákaz schválených na legislativní úrovni, pro které mladému člověku není dovoleno podrobit se vojenské službě.

Kardiovaskulární onemocnění mladého muže by měla věnovat pozornost členům komise, protože v případě závažných patologií je jakákoli služba v armádě kontraindikována. Existují však méně nebezpečné nemoci, při kterých je mladý muž povolán do armády v jedné z kategorií.

U lékařské komise je nutné, aby odvedenec projel sedmi lékaři - terapeutem, chirurgem, neuropatologem, psychiatrem, oftalmologem, otorinolaryngologem a zubařem a na tomto seznamu není žádný kardiolog. To je vysvětleno skutečností, že odborníci úzkých specializací každý mladý muž prochází individuálně v přítomnosti zaznamenaných odchylek nebo záznamů patologie v lékařském záznamu. Pokud takové nuance neexistují, ve většině případů je mladému člověku umožněno absolvovat službu bez dalšího vyšetření.

Tam je tendence, že lékařská komise ve vojenské registrační a přijímací kancelář neprochází příliš důkladně, protože lékaři mají zájem o přijetí draftee do armády. Z tohoto důvodu je nutné předem se na vyšetření připravit a vyšetřit lékařem, pokud má mladík nějaké příznaky. Doporučuje se, aby kardiolog podstoupil povinný postup, protože arytmie srdce se neprojevuje vždy jasně a může být odhalena pouze během instrumentálního vyšetření.

Má-li draftee nějaké nemoci, pak by měl mít osvědčení o této skutečnosti a záznam v lékařském záznamu. Měly by také uvádět symptomy, které byly pozorovány v průběhu onemocnění. S takovými dokumenty je nutné přijít k prvnímu úseku lékařské komise tak, aby lékaři neunikli patologii a platili rekrutovi kardiologovi za nezávislé vyšetření.

Ovlivňuje arytmii službu

Některá onemocnění srdce a krevních cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, která se zvyšuje se silnou fyzickou námahou. Existují však i takové patologie, s nimiž se mladí muži plně vyrovnávají se službou v armádě, mezi něž patří i některé typy arytmií.

Zejména sinusová arytmie ve většině případů není důvodem pro odstranění mladého člověka ze služby. Tento typ patologie se může projevit ve formě tachykardie (rychlý srdeční tep), bradykardie (pomalý srdeční tep) a extrasystolů (jednorázové rytmy s konstantní frekvencí kontrakcí).

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství. To je způsobeno nedostatečným vývojem nervového systému a špatným tréninkem srdečního svalu. Pro děti je to naprosto normální stav, který zpravidla přechází do dospívání, pokud je dítě dostatečně aktivní. V některých případech může sinusová arytmie přetrvávat až do dospělosti, pokud se v dětství a dospívání člověk nezabýval dostatečným časem fyzické námaze, preferuje jiné, uvolněnější formy rekreace. Tato situace se s časem stává běžnější, protože moderní děti se učí informační technologie od útlého věku a zájem o aktivní hry je ztracen.

Tak, sinusová arytmie, který nastane pro žádný zjevný důvod, ve většině případů se objeví u under-aktivní mladí muži. Srdce, stejně jako jakýkoli jiný sval lidského těla, musí být neustále vytrénováno, jinak vznikne nepohodlí při sebemenší fyzické námaze. S takovou patologií jsou branci odvezeni do armády, protože arytmie v tomto případě nepředstavuje hrozbu pro život a zdraví mladého muže a ve většině případů probíhá i během služby.

Situace je jiná, pokud sinusová arytmie srdce není samostatným symptomem, ale součástí klinického obrazu závažnějšího onemocnění kardiovaskulárního nebo jiného systému těla. V tomto případě musí mladý muž podstoupit důkladné vyšetření, aby zjistil, která patologie způsobuje poruchu rytmu srdečních kontrakcí. Následující onemocnění mohou ovlivnit výskyt arytmií:

 • ischemie;
 • arteriální hypertenze;
 • revmatismus srdce;
 • kardioskleróza;
 • srdeční selhání;
 • vrozené a získané srdeční vady;
 • endokarditida a myokarditida;
 • kardiomyopatie;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • neurózy;
 • bronchiální astma;
 • chronická anémie;
 • diabetes mellitus;
 • obezita;
 • onemocnění gastrointestinálního traktu;
 • infekčních nemocí.

Většina srdečních onemocnění ze seznamu, doprovázená funkčními poruchami, zcela omezuje možnost vojenské služby a kategorie „D“ je přiřazena branci. Totéž platí pro astma, obezitu a žaludeční vředy. Pokud arytmie doprovází jiné patologické stavy nebo poruchy kardiovaskulárního systému probíhají v mírné formě bez závažných funkčních poruch, je mladý člověk částečně přijat do služby.

Pokud sinusová arytmie není příznakem jiné nemoci, ale je reprezentována jedním porušením, rozhodnutí lékařské komise může být jiné. Ve většině případů je mladý muž odvezen do armády, pokud stávající příznaky nepředstavují potenciální ohrožení zdraví a života. Kromě toho, pokud existují vážné pochybnosti ze strany lékařů, může být zaměstnanec vyslán k léčbě, přičemž ho dočasně uzná za neschopného služby. Po úspěšném ukončení terapie se mladý muž může bez překážek zapojit do řad určitých vojáků.

Pokud byla po léčbě léčba částečně vyloučena, ale zdravotní riziko mladého muže již není přítomno, může mu být přiřazena jiná kategorie trvanlivosti.

Jiné typy arytmií

Sinusová arytmie je nejpříznivějším typem mimo jiné nepravidelné srdeční tepy. Při správné léčbě a dodržování preventivních opatření je možné se jí zbavit bez komplikací a recidiv. Existují však závažnější odrůdy, které vyžadují dlouhou a komplexní léčbu, as nimi v armádě neberou.

Za prvé, zahrnují paroxyzmální tachykardii, která může způsobit fibrilaci komor, srdeční selhání a další komplikace. Jedná se o arytmii, která je charakterizována frekvencí kontrakcí 140 až 220 nebo více tepů za minutu a frekvenční porušení se vyskytuje libovolně. Za druhé, některé formy komorových předčasných tepů mohou vést k náhlé zástavě srdce. Tato patologie je charakterizována náhlými chaotickými kontrakcemi komor. Za třetí, v Adams-Stokes-Morgagniho syndromu může dojít k synkopě v důsledku poruchy srdečního rytmu. Za čtvrté, život ohrožující syndrom sinusového uzlu, který také nebere armádu, protože může vést k náhlé smrti.

Arytmie a armáda

Arytmie a armáda

Jakékoli porušení vodivosti a srdečního rytmu se v životě člověka téměř neprojeví a může významně zhoršit zdraví a dokonce způsobit smrt. Výskyt arytmií může být ovlivněn mnoha faktory (viz obrázek). Jaká kategorie vhodnosti pro narušení srdečního rytmu bude aplikována a zda s arytmií přijde do armády vůbec, budeme se na tento článek dívat podrobněji. Existují výňatky z Plánu nemocí na internetu, ale pro mnoho rekrutů existuje jednoznačná odpověď ještě před projetím návrhové desky. Zvažte tuto otázku podrobně pro každý typ arytmie.

Přebírají s armádou tachykardii?

Lékařský odkaz nám může pomoci při určování odpovědi, ať už vezmou do armády tachykardii. Ve zdroji je několik typů poruch rytmu: síňová, atrioventrikulární, komorová. Poměrně často se odvedenci projevili sinusovou tachykardií. Toto je správný sinusový rytmus, ale více zrychlený z 90 na 130 úderů za minutu. Způsobené řadou důvodů, od přirozených po patologické:

 • fyzická aktivita;
 • horečka, anémie;
 • thyrotoxikóza;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • myokarditida;
 • srdeční selhání;
 • drog.

Pokud má draftee v lékařské kartě záznam "sinus tachycardia", pak s největší pravděpodobností potřebuje připravit se na vojenskou službu. Obecně se sinusová tachykardie může vyskytnout pouze u těch rekrutů, kteří nejsou dostatečně fyzicky aktivní, měli výjimku ze třídy tělesné výchovy během školních let a vedou sedavý způsob života. Kvůli časté fyzické námaze nebo nedostatku fyzického vývoje v adolescenci jsou svaly srdce poněkud nedostatečně rozvinuté a draftee, zatímco zvyšuje aktivní práci, zažívá nepohodlí z rychlého srdečního tepu. Tento stav není známkou zhoršujícího se zdravotního stavu, takže Seznam nemocí vám umožní vzít do armády sinusovou tachykardii, pokud neexistují žádné jiné faktory.

Schéma nemocí nebere v úvahu sinusovou tachykardii jako základ pro osvobození od armády, ale lékař brance může přímo vyšetřovat příčiny arytmie. Pokud je nemoc detekována, doprovázena arytmií, pak vojensko-lékařská komise bude zkoumat diagnózu pro jiný, specifický článek o harmonogramu chorob k vyšetření.

Do bradykardie se zapíše do armády?

Podobná situace nastává u sinusové bradykardie (charakterizované poklesem frekvence tepů méně než 60 za minutu). Snížení frekvence nemusí být nutně příznakem vývoje patologie. Některé léky mohou způsobit bradykardii a v jiných případech je třeba zkontrolovat štítnou žlázu, stejně jako stav srdce a sympatický nervový systém.

Seznam nemocí neposkytuje žádnou úlevu pro brance, pokud mají pokles srdeční frekvence, protože obecně není tachyarytmie nebezpečná. Pokud chcete být osvobozeni od armády se sinusovou bradykardií, pak musíte podstoupit další vyšetření. Porušení frekvence rytmu může být příznakem řady srdečních onemocnění. Nádory a poranění mozku, infekční meningitida, vysoký intrakraniální tlak, hypotyreóza, edém mozku, chřipka, hepatitida, žaludeční vřed a dvanáctníkový vřed, některé nádory atd. Mohou také vyvolat onemocnění. Pro mladého muže je nesmírně důležité identifikovat příčinu arytmie, protože na tom závisí rozhodnutí návrhové komise. Pro vyjasnění potřebujete kontaktovat svého osobního lékaře.

Chcete-li zjistit, zda sinusová arytmie umožňuje vyhnout se armádě, může nábor a před složením zkoušky. Vhodnost pro armádu s arytmií lze nalézt až po úplném vyšetření těla, protože sinusová arytmie sama o sobě není diagnózou zácpy. Sinusová arytmie se snížením nebo zvýšením frekvence rytmu může být považována za symptom jiného onemocnění. Z hlediska vojenské ponorové desky nejsou sinusová tachykardie nebo bradyarytmie důvodem pro propuštění, ale zvažují se arytmie, což vede k významnému zhoršení zdraví.

S extrasystolem, zda vzít armádu?

Předpokládá se, že se jedná o nejběžnější typ arytmie. Extrasystoly se vyznačují zvýšeným automatismem jednotlivých sekcí myokardu (předčasné kontrakce srdce). Způsobeno excitačním impulsem, který vzniká v centru heterotopického automatismu. Existuje několik typů extrasystolů, v závislosti na reakci atria. Než dáme přesnou odpověď, zda budou v armádě odebrány extrasystoly, je nutné studovat metodu vyšetření s touto nemocí. Klasifikace je znázorněna na obrázku.

Jas příznaků bude individuální. Typickými příznaky extrasystoly jsou pocity srdečního selhání, přerušení rytmu, silné otřesy na hrudi atd. Lidé mohou také pociťovat návaly horka, nedostatek vzduchu, slabost, úzkost a nepohodlí. Pokud je nemoc intenzivní, pak mohou vnitřní orgány trpět nedostatkem kyslíku, zejména je snížen koronární, cerebrální a renální oběh. Extrasystoly mohou vyvolat závratě, mdloby a záchvaty anginy pectoris.

Podle harmonogramu chorob, článku 42, osvobození armády s přiřazením kategorie „D“ těm rekrutům, kteří mají podle výše uvedené klasifikace stupeň komorové extrasystoly v gradaci Launa-Wolf III-V. Tuto diagnózu může provést pouze kardiolog po podrobném zkoumání fungování srdce. V armádě s jasnými příznaky rytmu neberte z důvodu náhlých projevů komplikací, zástavy srdce.

Jaké arytmie srdce nepřijdou do armády?

Budeme se řídit oficiálním dokumentem - seznamem nemocí, čl. 42 odst. „A“ nebo „b“, podle kterého mohou lékaři IHC přidělit kvalifikační kategorii službě „D“ nebo „C“ branci.

Pro potvrzení srdečního selhání 1 nebo 2 funkčních tříd by měl mít zaměstnanec k dispozici výsledky diagnostiky: echokardiografie, ergometrie jízdního kola, test běžeckého pásu, 6 minutový test chůze. Analýza diagnostických výsledků lékaře by měla být obecně základem pro osvobození z armády s projevy arytmie. Shrneme-li to, lze říci, že je poměrně bezpečné sloužit v armádě s menšími arytmiemi, ale s vysokým stupněm srdečního selhání, přetrvávajících arytmií a srdečních problémů v armádě je služba kontraindikována.

Pokud lékaři u rekrutů nedeterminují srdeční selhání v žádné z těchto tříd, ale je zde jedna z výše uvedených nemocí, pak bude vyšetření provedeno podle článku 42, odstavce „b“ - kategorie B je dána, v tomto případě nábor v mírových podmínkách nečiní požádal o službu. V tomto případě můžete získat zdravotní kartu pro zdraví a klidně pokračovat v práci a získat nezbytnou léčbu.

To by si měl vzpomenout na brance Porucha srdečního rytmu může být způsobena řadou dalších onemocnění (viz obrázek), takže byste měli požádat o pomoc. Obecně platí, že arytmie není kontraindikací pro kruté vojenské služby, ale může být důvodem k identifikaci vážné nemoci. Dnes můžete na naše lékaře a právníky položit otázku online, poslat výsledky lékařské diagnostiky, konverzaci je zdarma a nezavazuje vás nic dělat. Můžete objasnit otázku arytmie a dalších poruch srdce.

Kardiolog provádějící léčbu arytmií zjistí nejen příčiny arytmií. Hledání příčiny je důležité z hlediska stanovení adekvátního léčebného režimu, stejně jako vyloučení arytmií jako symptomu závažnější nemoci (například myokarditidy nebo špatně projevené formy hypertyreózy). Kardiolog také určuje závažnost sníženého krevního oběhu, závažnost nedostatku krve v orgánech a systémech těla. Musí být zkontrolována možnost progrese arytmie před fibrilací síní nebo předčasných tepů komorových komor, u nichž existuje riziko úplné zástavy srdce.

Přijíždějí do armády s arytmií: kontraindikace vojenské služby

Mnozí se zajímají, zda berou do armády srdeční arytmii. Odpověď na tuto otázku závisí na mnoha faktorech. Například z přítomnosti průvodních onemocnění. Seznam patologií, ve kterých je vojenská služba kontraindikována, určuje stát. Na základě tohoto seznamu učiní návrh výboru svůj závěr.

Vezmou do armády srdeční arytmii?

Většina srdečních onemocnění s funkčními poruchami zcela omezuje možnost vojenské služby a kategorie „D“ je přiřazena branci.

Ať už jsou převezeni do armády se srdeční arytmií, záleží na jejím tvaru a důvodu jejího vzhledu. Sinusová arytmie není vždy kontraindikací vojenské služby. Pokud jsou onemocnění kardiovaskulárního systému příčinou arytmie, může být mladý muž považován za nezpůsobilého k službě nebo za určité období zpoždění. Pokud je srdeční selhání způsobeno stresovou situací, pak takové porušení není důvodem k rozpoznání nevhodnosti.

Armáda a arytmie jsou neslučitelné, jsou-li přítomny následující formy nepravidelného srdečního tepu:

 • fibrilace síní;
 • paroxyzmální tachykardie;
 • oslabený sinusový uzel (SSS).

V přítomnosti výše uvedených forem arytmie, rekrut nebude schopen řádně provádět vojenskou službu, takže jsou absolutní kontraindikací. Pokud se záchvaty vyskytnou jen zřídka a stav náboru se nezhorší, komise může kategorii „omezit na fit“.

Komise bere v úvahu obecný stav náboru, věnuje zvláštní pozornost ukazatelům krevního tlaku, přítomnosti srdečního selhání a funkčnímu poškození nervového systému. Proto není možné přesně odpovědět na otázku, zda do armády mohou vnést srdce s arytmií. Odběratel musí podstoupit důkladné vyšetření, které identifikuje příčiny a formu patologie.

Sinusová arytmie je v některých případech zcela slučitelná s vojenskou službou. Ale pouze v případě, že se stav fyzické osoby během fyzické námahy nezhorší a bude schopen plnit úkoly, které mu svěřila armáda.

Kontraindikace

Absolutní kontraindikace vojenské služby jsou následující typy arytmií:

 1. Útoky Morgagni-Adams-Stokes.
 2. Syndrom slabého sinusového uzlu.
 3. Komorová extrasystola.
 4. Paroxyzmální typ tachykardie.

Tyto podmínky jsou nejen kontraindikací vojenské služby, ale také představují vážné nebezpečí pro mladého člověka. Proto je nutné urychleně zahájit léčbu, v závažných případech může být nutná operace. Pokud lékařská komise odhalí přítomnost těchto typů arytmií, pak bude muset poslat kardinála k léčbě kardinála.

Drobné změny srdečního rytmu nejsou závažným zdravotním rizikem. Mladý muž v tomto případě může být bez omezení vyhlášen za vojáka. Pro přesné stanovení se doporučuje provést další vyšetření kardiologem. Ve většině případů je sinusová arytmie důvodem buď pro odložení armády, nebo pro uznání brance zcela nezpůsobilého.

Současná onemocnění

Zdravotní rada je vážně o srdečních onemocněních, proto, pokud je zjištěna arytmie nebo průvodní kardiální patologie, je rekrut uvolněn z výkonu v ozbrojených silách.

Často je arytmie jen důsledkem vážnější nemoci. Někdy to může být nebezpečný patologický proces, který vyžaduje neodkladnou léčbu a v případě potřeby operaci. V přítomnosti těchto nemocí je branec považován za zcela nezpůsobilého pro vojenskou službu. Patří mezi ně:

 1. Dekompenzované srdeční vady.
 2. Vady systému impulsního vedení.
 3. Onemocnění myokardu v chronické formě.
 4. Onemocnění revmatoidního typu (Sokolsky-Buyoova choroba).
 5. Srdeční selhání v akutní formě.
 6. Prolaps mitrální chlopně 2. a 3. stupně.

Všechny výše uvedené stavy jsou spojeny se srdeční arytmií. Proto, aby sloužil v armádě, je-li k dispozici, je velmi nebezpečný pro zdraví mladého muže. Vojenský režim může tyto patologické procesy vážně zhoršit.

Jak se vyhnout vojenské službě s arytmiemi?

Pro zajištění můžete být vyšetřeni na přítomnost srdečních kontraindikací v rozpočtové klinice a v soukromí

Vyhnout se vojenské službě legálně bude fungovat pouze v případě, že arytmie ovlivní blaho šoféra. Těžké formy poruch srdečního rytmu představují vážnou hrozbu pro vojenskou službu, a tak bude zákonodárce buď prohlášen za nevhodný nebo částečně vhodný. V přítomnosti určitých doprovodných nemocí je komise uznána jako zcela nezpůsobilá pro službu mladým člověkem.

Na lékařské komisi, je branec vyšetřen 7 lékaři, terapeut, chirurg, neuropatolog, psychiatr, otolaryngologist, optometrist a zubař. V komisi není kardiolog. Pokud nábor předem ví o svém problému s poruchou srdečního rytmu, doporučuje se podstoupit další vyšetření předem, provést EKG a získat od kardiologa závěr. Tento závěr bude nezbytný k tomu, aby komise byla v armádě.

Poruchy srdečního rytmu lze pozorovat na provizi, i když je mladý muž předtím podezříval. V tomto případě komise přiděluje další vyšetření kardiologem, na jehož základě komise rozhodne, zda je držitel povolení k výkonu vojenské služby.

Arytmie nemá vždy klinické projevy, často se o ní dozví až po důkladné diagnóze. Vzhledem k tomu, že arytmie může být důsledkem závažných onemocnění kardiovaskulárního systému, je nutné provést úplné vyšetření.

Pro diagnostiku arytmií pomocí několika rychlých testů:

 • test se šikmým stolem;
 • test s fyzickou aktivitou.

V některých případech může být typ arytmie určen pouze mapovací metodou (implantace tenkých elektrod v srdci).

Zkouška může být složena jak v rozpočtové poliklinice, tak v soukromé. Přijetí kardiologa na soukromé klinice bude stát v průměru 800-1200 rublů, nepočítaje náklady na EKG a další testy. Navíc můžete potřebovat 2000-2500 rublů.

Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, zda berou do armády arytmii. Záleží na závažnosti arytmické patologie a na přítomnosti průvodního onemocnění srdce.