Hlavní

Hypertenze

Vezmou do armády sinusovou arytmii?

Agenda v armádě přichází ke všem mužským reprezentantům, kteří dosáhli věku 18 let. Lidé, kteří trpí určitými chorobami, mohou získat status „bez dobrého“. Identifikujte je na lékařské desce v armádě. Zvláštní pozornost je věnována kardiovaskulárnímu systému (organickému poškození, srdečnímu selhání). Ve většině případů lékaři diagnostikují sinusovou formu arytmie u branců, ale ať už to vezme s armádou, bude záviset na příčinném faktoru. Pokud je ten chlap nervózní, pak není důvod odkládat. Úplně odlišná situace ve vývoji selhání na pozadí srdečních onemocnění. V tomto případě se provede důkladná kontrola, na jejímž základě bude rozhodnuto, že bude mít nárok na právní úpravu nebo uznat za nevhodnou.

Vezmou do armády sinusovou formu arytmie?

Rozhodnutí o přijetí mladého muže do vojenské služby přijímá lékařská komise. Zda jsou odvezeni do armády s arytmií sinusového srdce, závisí na její příčině a formě. Takové selhání znamená, že signál pochází z přírodního kardiostimulátoru. Jeho funkce se provádí sinusovým (sinusovým, sinusovým) uzlem. Během útoku může srdce stahovat více než je povolená rychlost (tachykardie) nebo méně (bradykardie). Frekvenci ovlivňují vnější a vnitřní faktory. Pokud je příčinou arytmie rozvoj srdečního onemocnění, pak bude mladík přijat pouze po určitém časovém intervalu nebo bude považován za nevhodný. Neúspěch způsobený úzkostí není důvodem pro odložení nebo porušení smlouvy.

Arytmie a armáda jsou nesrovnatelné, pokud má rekrut následující formy poruchy srdečního rytmu:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • výrazné komorové extrasystoly;
 • fibrilace síní (fibrilace síní);
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto formy arytmie jsou absolutní kontraindikací vojenské služby. Odpůrce nemůže plně sloužit sám sobě a vyrovnat se s požadavky vedení, komise ho proto nebude muset plnit svou armádní povinností na úkor svého zdraví. Do kategorie „omezeného použití“ je možné přeložit pouze na základě zlepšení stavu a snížení četnosti a závažnosti útoků.

Obecně platí, že sinusová arytmie a armáda jsou zcela kombinované, pokud není organická příčina. Výjimkou jsou případy, kdy k útoku častého nebo pomalého srdečního tepu dochází trvale nebo ve velmi výrazné formě. Lékaři provedou sérii testů a najdou mladého muže nevhodného pro vojenskou službu.

Kategorie trvanlivosti

S arytmií vezměte do armády jen s určitými omezeními. Zdravotnická komise se zaměřením na právní předpisy rozhodne o míře způsobilosti náboru. Celkem existuje 5 kategorií, které popisují, jak mladý muž přistupuje k vojenské službě:

Kategorie je vybrána individuálně na základě zdravotního stavu pacienta a přítomnosti patologických procesů v těle. V případě obtíží spojených s diagnózou je odběratel odložen na vyšetření. Podle jejich výsledků vypracuje Komise vlastní závěry.

Komplikace a příčiny arytmií, které brání vojenské službě

Poruchy srdečního rytmu jsou symptomem konkrétního faktoru a ne samostatným patologickým procesem. Odběratel nesmí být užíván pro sinusovou arytmii z důvodu její příčiny. Přísná kontraindikace je Sokolsky-Buyoova choroba (revmatická horečka) v kombinaci se srdečním selháním. Vyznačuje se zánětem svalové tkáně a rozvojem selhání hemodynamiky (průtok krve). Neméně nebezpečné je akutní srdeční selhání, které může být příčinou i následkem dlouhého průběhu sinusové arytmie. Když je odhalen, mladý muž je považován za nezpůsobilého pro vojenskou službu. Výjimky jsou mírná závažnost patologie.

Mezi jinými onemocněními spojenými s tímto typem selhání můžete zvýraznit nejčastější:

 • závažné porušení systému vedení srdce;
 • prolaps (neúplné uzavření) mitrální chlopně;
 • srdeční vady (získané a vrozené);
 • kardioskleróza (náhrada svalové tkáně pojivovou tkání);
 • stadium 3 hypertenze;
 • nebezpečné hemodynamické poruchy způsobené vaskulárním poškozením;
 • zanedbaná forma ischemické choroby srdeční.


Zvukové patologické procesy jsou příčinou nebo důsledkem arytmie. Výsledná zátěž při provádění služby může vyvolat zhoršení stavu pacienta, což zvýší pravděpodobnost život ohrožujících komplikací. Při zjištění takových srdečních onemocnění je rekrut přidělen do kategorie „D“.

Diagnostika nemocí při průchodu komise

V přijímací kanceláři brance je zdravotnická komise, která zahrnuje následující lékaře:

 • optometrist;
 • zubař;
 • psychiatr;
 • otolaryngolog;
 • terapeut;
 • chirurg;
 • neuropatolog.

Mladý muž bude postupně procházet každým odborníkem. Na začátku se lékař zeptá na několik otázek, jejichž účelem je zjistit zjištěná onemocnění a rušivé symptomy. Dále provede inspekci a seznámí se s údaji zdravotní karty. Pokud se v ní vyskytnou záznamy o srdečním selhání, musí se rekrutovat navíc ke kardiologovi. Lékař zkontroluje dostupné údaje a předepíše nezbytné vyšetření.

Většina případů sinusové arytmie je přisuzována vzrušení. Ten je předepsán elektrokardiografii (EKG) a podle výsledků nazývá kategorii fitness. Pokud se objeví odchylky, bude třeba provést další instrumentální výzkumné metody.

Mírné formy arytmie, například respirační tachykardie, komise nepovažuje za kontraindikaci vojenské služby. Pokud je identifikován závažnější typ selhání, jehož příčina může být částečně nebo úplně vyloučena, je léčba prodlevy prodloužena. Po jeho skončení mladý muž čeká na další vyšetření, jehož výsledky rozhodnou, zda je fit nebo ne.

Sinusová arytmie není kontraindikací pro odvod. Pokud jsou k dispozici, mohou přiřadit pouze kategorii „B“ nebo „C“. Pokud má porucha srdečního tepu závažný průběh nebo se vyskytne v důsledku vývoje závažných patologických procesů, pak není povoleno provádět vojenskou službu. Tým lékařů, který je součástí lékařské komise u vojenského úřadu pro evidenci a zařazení, provádí vyšetření a vydává verdikt.

Ať už vezme armádu s arytmií

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, která může být pozorována nejen u starších lidí, ale také u dětí, dospívajících a mladých lidí vojenského věku. Existuje více než tucet druhů této poruchy a všechny mají své příčiny a následky a některé druhy jsou schopny způsobit nenapravitelné škody na zdraví. Rozhodnutí o tom, zda je draftee předmětem vojenské služby za přítomnosti srdečních arytmií, závisí na několika faktorech, takže je provedeno důkladné vyšetření, jehož výsledky vedou k závěru.

Vlastnosti průzkumu

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni pro fitness. Obsahuje seznam všech nákaz schválených na legislativní úrovni, pro které mladému člověku není dovoleno podrobit se vojenské službě.

Kardiovaskulární onemocnění mladého muže by měla věnovat pozornost členům komise, protože v případě závažných patologií je jakákoli služba v armádě kontraindikována. Existují však méně nebezpečné nemoci, při kterých je mladý muž povolán do armády v jedné z kategorií.

U lékařské komise je nutné, aby odvedenec projel sedmi lékaři - terapeutem, chirurgem, neuropatologem, psychiatrem, oftalmologem, otorinolaryngologem a zubařem a na tomto seznamu není žádný kardiolog. To je vysvětleno skutečností, že odborníci úzkých specializací každý mladý muž prochází individuálně v přítomnosti zaznamenaných odchylek nebo záznamů patologie v lékařském záznamu. Pokud takové nuance neexistují, ve většině případů je mladému člověku umožněno absolvovat službu bez dalšího vyšetření.

Tam je tendence, že lékařská komise ve vojenské registrační a přijímací kancelář neprochází příliš důkladně, protože lékaři mají zájem o přijetí draftee do armády. Z tohoto důvodu je nutné předem se na vyšetření připravit a vyšetřit lékařem, pokud má mladík nějaké příznaky. Doporučuje se, aby kardiolog podstoupil povinný postup, protože arytmie srdce se neprojevuje vždy jasně a může být odhalena pouze během instrumentálního vyšetření.

Má-li draftee nějaké nemoci, pak by měl mít osvědčení o této skutečnosti a záznam v lékařském záznamu. Měly by také uvádět symptomy, které byly pozorovány v průběhu onemocnění. S takovými dokumenty je nutné přijít k prvnímu úseku lékařské komise tak, aby lékaři neunikli patologii a platili rekrutovi kardiologovi za nezávislé vyšetření.

Ovlivňuje arytmii službu

Některá onemocnění srdce a krevních cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, která se zvyšuje se silnou fyzickou námahou. Existují však i takové patologie, s nimiž se mladí muži plně vyrovnávají se službou v armádě, mezi něž patří i některé typy arytmií.

Zejména sinusová arytmie ve většině případů není důvodem pro odstranění mladého člověka ze služby. Tento typ patologie se může projevit ve formě tachykardie (rychlý srdeční tep), bradykardie (pomalý srdeční tep) a extrasystolů (jednorázové rytmy s konstantní frekvencí kontrakcí).

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství. To je způsobeno nedostatečným vývojem nervového systému a špatným tréninkem srdečního svalu. Pro děti je to naprosto normální stav, který zpravidla přechází do dospívání, pokud je dítě dostatečně aktivní. V některých případech může sinusová arytmie přetrvávat až do dospělosti, pokud se v dětství a dospívání člověk nezabýval dostatečným časem fyzické námaze, preferuje jiné, uvolněnější formy rekreace. Tato situace se s časem stává běžnější, protože moderní děti se učí informační technologie od útlého věku a zájem o aktivní hry je ztracen.

Tak, sinusová arytmie, který nastane pro žádný zjevný důvod, ve většině případů se objeví u under-aktivní mladí muži. Srdce, stejně jako jakýkoli jiný sval lidského těla, musí být neustále vytrénováno, jinak vznikne nepohodlí při sebemenší fyzické námaze. S takovou patologií jsou branci odvezeni do armády, protože arytmie v tomto případě nepředstavuje hrozbu pro život a zdraví mladého muže a ve většině případů probíhá i během služby.

Situace je jiná, pokud sinusová arytmie srdce není samostatným symptomem, ale součástí klinického obrazu závažnějšího onemocnění kardiovaskulárního nebo jiného systému těla. V tomto případě musí mladý muž podstoupit důkladné vyšetření, aby zjistil, která patologie způsobuje poruchu rytmu srdečních kontrakcí. Následující onemocnění mohou ovlivnit výskyt arytmií:

 • ischemie;
 • arteriální hypertenze;
 • revmatismus srdce;
 • kardioskleróza;
 • srdeční selhání;
 • vrozené a získané srdeční vady;
 • endokarditida a myokarditida;
 • kardiomyopatie;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • neurózy;
 • bronchiální astma;
 • chronická anémie;
 • diabetes mellitus;
 • obezita;
 • onemocnění gastrointestinálního traktu;
 • infekčních nemocí.

Většina srdečních onemocnění ze seznamu, doprovázená funkčními poruchami, zcela omezuje možnost vojenské služby a kategorie „D“ je přiřazena branci. Totéž platí pro astma, obezitu a žaludeční vředy. Pokud arytmie doprovází jiné patologické stavy nebo poruchy kardiovaskulárního systému probíhají v mírné formě bez závažných funkčních poruch, je mladý člověk částečně přijat do služby.

Pokud sinusová arytmie není příznakem jiné nemoci, ale je reprezentována jedním porušením, rozhodnutí lékařské komise může být jiné. Ve většině případů je mladý muž odvezen do armády, pokud stávající příznaky nepředstavují potenciální ohrožení zdraví a života. Kromě toho, pokud existují vážné pochybnosti ze strany lékařů, může být zaměstnanec vyslán k léčbě, přičemž ho dočasně uzná za neschopného služby. Po úspěšném ukončení terapie se mladý muž může bez překážek zapojit do řad určitých vojáků.

Pokud byla po léčbě léčba částečně vyloučena, ale zdravotní riziko mladého muže již není přítomno, může mu být přiřazena jiná kategorie trvanlivosti.

Jiné typy arytmií

Sinusová arytmie je nejpříznivějším typem mimo jiné nepravidelné srdeční tepy. Při správné léčbě a dodržování preventivních opatření je možné se jí zbavit bez komplikací a recidiv. Existují však závažnější odrůdy, které vyžadují dlouhou a komplexní léčbu, as nimi v armádě neberou.

Za prvé, zahrnují paroxyzmální tachykardii, která může způsobit fibrilaci komor, srdeční selhání a další komplikace. Jedná se o arytmii, která je charakterizována frekvencí kontrakcí 140 až 220 nebo více tepů za minutu a frekvenční porušení se vyskytuje libovolně. Za druhé, některé formy komorových předčasných tepů mohou vést k náhlé zástavě srdce. Tato patologie je charakterizována náhlými chaotickými kontrakcemi komor. Za třetí, v Adams-Stokes-Morgagniho syndromu může dojít k synkopě v důsledku poruchy srdečního rytmu. Za čtvrté, život ohrožující syndrom sinusového uzlu, který také nebere armádu, protože může vést k náhlé smrti.

Arytmie srdce, zda vzít armádu

Pravděpodobnost náboru mladých mužů do armády je ovlivněna určitými omezeními zdraví a jeho stavu. Legislativa schválila seznam nemocí, jejichž přítomnost uznává mladé lidi za neschopné nebo vhodné pro vojenskou službu. Zodpovědnost za sestavení takového seznamu je zdravotní lékařská rada. Rovněž uzavírá - jsou v armádě s arytmií, například draftee.

Pravděpodobnost, že bude mladík vyvolán, je ovlivněna nejen přítomností nemocí, ale také formou proudění, všeobecným blahobytem, ​​příčinami a četností recidiv nemocí, pokud existují.

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, kterou lze pozorovat nejen u starších osob.

Kategorie definující vhodnost pro vojenskou službu

Speciální lékařská rada, která určuje způsobilost mladých mužů ve vojenském věku, tak pracuje s několika předpisy, které upravují nemoc s patologickými syndromy. Na tomto základě se dospělo k závěru, že osvobození od vojenské služby ze zdravotních důvodů, nebo brance braný do armády za všeobecných podmínek služby.

Každý soubor specifických procesů patologie v těle má své vlastní kategorie fitness:

 • A - vhodné pro bojovou službu;
 • B - dobré, ale existují určitá omezení;
 • B - hodí se pouze v době míru pro vojenské jednotky;
 • G - dočasně není vhodná pro vojenskou službu (skupina lidí s diagnózami, které lze léčit). Vhodnost je určena po podrobném stanovení diagnózy a získání opakovaných výsledků - zda je mladý člověk způsobilý sloužit;
 • D - nevejde se nebo zcela uvolní z provozu v ozbrojených silách.

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni z hlediska vhodnosti.

Je arytmie kontraindikací?

Nejčastěji mají srdeční onemocnění řadu komplikací a navíc mohou významně snížit fyzickou vytrvalost pacienta. Například při fyzickém cvičení může dojít ke snížení průtoku krve v důsledku zhoršeného rytmu a srdeční frekvence. Vzhledem k tomu, že se jedná o strukturu, která má značně vysoké nároky na fyzickou aktivitu, nepřijme se do armády se srdeční arytmií. Rozhodnutí bude učiněno ve vztahu k tomu, jaký druh arytmie u rekrutů. Přítomnost chronických forem s významným nárůstem nebo poklesem srdeční frekvence naznačuje, že v této situaci nejsou arytmie a armáda srovnatelné. Návrh zdravotnické komise vyvodí závěr, opírající se o opakované studie, jakož i o přítomnost jiných diagnóz:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze;
 • porušení funkční aktivity ledvin;
 • porušení funkční činnosti nervového systému.

Určitá onemocnění srdce a cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, což se zvyšuje se silnou fyzickou námahou.

Proto před odpovědí na otázku: „Budou sloužit s určitými zdravotními problémy?“, Je nutné podrobit se důkladnému vyšetření k identifikaci specifického onemocnění a jeho následků.

Sinusová arytmie a odvod

Srdeční choroba je v některých případech obvykle kombinována s vojenskou službou. Taková onemocnění jsou na stejné úrovni jako sinusová arytmie. Existují různé typy onemocnění a kromě identifikace druhu je zohledněn celkový stav mladého člověka.

Porušení srdeční frekvence není nutně kontraindikací služby, protože jednotlivé symptomy mohou být zcela bezpečné. Osvobození od armády je povinné pouze v případě, že existující typ sinusové arytmie má vážné riziko vzniku komplikací nebo může být příčinou jiné nebezpečné nemoci.

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství

Mezi nebezpečné typy arytmie patří:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • některé formy komorových extrasystolů;
 • projev Adams-Stokes-Morgagniho choroby,
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto nemoci jsou přísným kontraindikací pro vojenskou službu. Lidé s takovými nemocemi nemohou poskytovat sebe-péči. Kromě toho mohou být vystaveny myokarditidě, infarktu myokardu a kardioskleróze. Pouze pokud dojde ke zlepšení po léčbě, může být nábor převeden do kategorie B.

Příčiny sinusové arytmie

Zdraví, na první pohled lidé mohou být také ohroženi rozvojem sinusové arytmie. Odstranění příčin, můžete se zbavit nemoci. Nadměrná fyzická námaha a dokonce i stres mohou ji vyvolat.

Sinusová arytmie, která se vyskytuje bez zjevného důvodu, se ve většině případů objevuje u méně aktivních mladých mužů.

Příčiny sinusové arytmie:

 • nedostatek Ca, Mg a K;
 • intoxikace;
 • špatné návyky (špatný životní styl);
 • nedostatek kyslíku;
 • vedlejší účinky léků;
 • onemocnění endokrinních orgánů;

Poměrně obyčejná sinusová arytmie je mezi dospívajícími, stejně jako chlapci a dívky ve věku 18-25 let. Bez paroxyzmálních srdečních arytmií není toto onemocnění příčinou vyloučení mužů z plnění občanské povinnosti. Tyto výsledky EKG navíc nijak neovlivňují sport.

V takových případech odborníci doporučují užívat sedativa spolu s vitamínovými komplexy. Musíte se vzdát špatných návyků, jíst správně a dočasně snížit intenzitu fyzické aktivity.

Servisní nemoci

Arytmie je zpravidla příznakem jiné nemoci, která může způsobit nebezpečné účinky. V takových případech se ovšem nábor nepřijímá do armády a je zcela vyloučen z řad občanů odpovědných za vojenskou službu.

Mezi tyto choroby patří:

 • revmatoidní typ onemocnění spojeného se srdečním selháním;
 • akutní srdeční selhání a jeho deriváty.

Všechna výše uvedená onemocnění jsou spojena s sinusovou arytmií, která je proto nebezpečná pro odvod. Příliš silná fyzická aktivita, stres, nedostatek denního režimu a vyvážená strava mohou dále zhoršit klinický obraz.

Mladí muži tedy nebudou sloužit v armádě, pokud je sinusová arytmie v nich příznakem jiné patologie. Pokud mladý muž nezjistil nic jiného než malé odchylky tepové frekvence, může být považován za způsobilého pro vojenské povinnosti.

Přijíždějí do armády s arytmií: kontraindikace vojenské služby

Mnozí se zajímají, zda berou do armády srdeční arytmii. Odpověď na tuto otázku závisí na mnoha faktorech. Například z přítomnosti průvodních onemocnění. Seznam patologií, ve kterých je vojenská služba kontraindikována, určuje stát. Na základě tohoto seznamu učiní návrh výboru svůj závěr.

Vezmou do armády srdeční arytmii?

Většina srdečních onemocnění s funkčními poruchami zcela omezuje možnost vojenské služby a kategorie „D“ je přiřazena branci.

Ať už jsou převezeni do armády se srdeční arytmií, záleží na jejím tvaru a důvodu jejího vzhledu. Sinusová arytmie není vždy kontraindikací vojenské služby. Pokud jsou onemocnění kardiovaskulárního systému příčinou arytmie, může být mladý muž považován za nezpůsobilého k službě nebo za určité období zpoždění. Pokud je srdeční selhání způsobeno stresovou situací, pak takové porušení není důvodem k rozpoznání nevhodnosti.

Armáda a arytmie jsou neslučitelné, jsou-li přítomny následující formy nepravidelného srdečního tepu:

 • fibrilace síní;
 • paroxyzmální tachykardie;
 • oslabený sinusový uzel (SSS).

V přítomnosti výše uvedených forem arytmie, rekrut nebude schopen řádně provádět vojenskou službu, takže jsou absolutní kontraindikací. Pokud se záchvaty vyskytnou jen zřídka a stav náboru se nezhorší, komise může kategorii „omezit na fit“.

Komise bere v úvahu obecný stav náboru, věnuje zvláštní pozornost ukazatelům krevního tlaku, přítomnosti srdečního selhání a funkčnímu poškození nervového systému. Proto není možné přesně odpovědět na otázku, zda do armády mohou vnést srdce s arytmií. Odběratel musí podstoupit důkladné vyšetření, které identifikuje příčiny a formu patologie.

Sinusová arytmie je v některých případech zcela slučitelná s vojenskou službou. Ale pouze v případě, že se stav fyzické osoby během fyzické námahy nezhorší a bude schopen plnit úkoly, které mu svěřila armáda.

Kontraindikace

Absolutní kontraindikace vojenské služby jsou následující typy arytmií:

 1. Útoky Morgagni-Adams-Stokes.
 2. Syndrom slabého sinusového uzlu.
 3. Komorová extrasystola.
 4. Paroxyzmální typ tachykardie.

Tyto podmínky jsou nejen kontraindikací vojenské služby, ale také představují vážné nebezpečí pro mladého člověka. Proto je nutné urychleně zahájit léčbu, v závažných případech může být nutná operace. Pokud lékařská komise odhalí přítomnost těchto typů arytmií, pak bude muset poslat kardinála k léčbě kardinála.

Drobné změny srdečního rytmu nejsou závažným zdravotním rizikem. Mladý muž v tomto případě může být bez omezení vyhlášen za vojáka. Pro přesné stanovení se doporučuje provést další vyšetření kardiologem. Ve většině případů je sinusová arytmie důvodem buď pro odložení armády, nebo pro uznání brance zcela nezpůsobilého.

Současná onemocnění

Zdravotní rada je vážně o srdečních onemocněních, proto, pokud je zjištěna arytmie nebo průvodní kardiální patologie, je rekrut uvolněn z výkonu v ozbrojených silách.

Často je arytmie jen důsledkem vážnější nemoci. Někdy to může být nebezpečný patologický proces, který vyžaduje neodkladnou léčbu a v případě potřeby operaci. V přítomnosti těchto nemocí je branec považován za zcela nezpůsobilého pro vojenskou službu. Patří mezi ně:

 1. Dekompenzované srdeční vady.
 2. Vady systému impulsního vedení.
 3. Onemocnění myokardu v chronické formě.
 4. Onemocnění revmatoidního typu (Sokolsky-Buyoova choroba).
 5. Srdeční selhání v akutní formě.
 6. Prolaps mitrální chlopně 2. a 3. stupně.

Všechny výše uvedené stavy jsou spojeny se srdeční arytmií. Proto, aby sloužil v armádě, je-li k dispozici, je velmi nebezpečný pro zdraví mladého muže. Vojenský režim může tyto patologické procesy vážně zhoršit.

Jak se vyhnout vojenské službě s arytmiemi?

Pro zajištění můžete být vyšetřeni na přítomnost srdečních kontraindikací v rozpočtové klinice a v soukromí

Vyhnout se vojenské službě legálně bude fungovat pouze v případě, že arytmie ovlivní blaho šoféra. Těžké formy poruch srdečního rytmu představují vážnou hrozbu pro vojenskou službu, a tak bude zákonodárce buď prohlášen za nevhodný nebo částečně vhodný. V přítomnosti určitých doprovodných nemocí je komise uznána jako zcela nezpůsobilá pro službu mladým člověkem.

Na lékařské komisi, je branec vyšetřen 7 lékaři, terapeut, chirurg, neuropatolog, psychiatr, otolaryngologist, optometrist a zubař. V komisi není kardiolog. Pokud nábor předem ví o svém problému s poruchou srdečního rytmu, doporučuje se podstoupit další vyšetření předem, provést EKG a získat od kardiologa závěr. Tento závěr bude nezbytný k tomu, aby komise byla v armádě.

Poruchy srdečního rytmu lze pozorovat na provizi, i když je mladý muž předtím podezříval. V tomto případě komise přiděluje další vyšetření kardiologem, na jehož základě komise rozhodne, zda je držitel povolení k výkonu vojenské služby.

Arytmie nemá vždy klinické projevy, často se o ní dozví až po důkladné diagnóze. Vzhledem k tomu, že arytmie může být důsledkem závažných onemocnění kardiovaskulárního systému, je nutné provést úplné vyšetření.

Pro diagnostiku arytmií pomocí několika rychlých testů:

 • test se šikmým stolem;
 • test s fyzickou aktivitou.

V některých případech může být typ arytmie určen pouze mapovací metodou (implantace tenkých elektrod v srdci).

Zkouška může být složena jak v rozpočtové poliklinice, tak v soukromé. Přijetí kardiologa na soukromé klinice bude stát v průměru 800-1200 rublů, nepočítaje náklady na EKG a další testy. Navíc můžete potřebovat 2000-2500 rublů.

Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, zda berou do armády arytmii. Záleží na závažnosti arytmické patologie a na přítomnosti průvodního onemocnění srdce.

Arytmie a armáda

Arytmie a armáda

Jakékoli porušení vodivosti a srdečního rytmu se v životě člověka téměř neprojeví a může významně zhoršit zdraví a dokonce způsobit smrt. Výskyt arytmií může být ovlivněn mnoha faktory (viz obrázek). Jaká kategorie vhodnosti pro narušení srdečního rytmu bude aplikována a zda s arytmií přijde do armády vůbec, budeme se na tento článek dívat podrobněji. Existují výňatky z Plánu nemocí na internetu, ale pro mnoho rekrutů existuje jednoznačná odpověď ještě před projetím návrhové desky. Zvažte tuto otázku podrobně pro každý typ arytmie.

Přebírají s armádou tachykardii?

Lékařský odkaz nám může pomoci při určování odpovědi, ať už vezmou do armády tachykardii. Ve zdroji je několik typů poruch rytmu: síňová, atrioventrikulární, komorová. Poměrně často se odvedenci projevili sinusovou tachykardií. Toto je správný sinusový rytmus, ale více zrychlený z 90 na 130 úderů za minutu. Způsobené řadou důvodů, od přirozených po patologické:

 • fyzická aktivita;
 • horečka, anémie;
 • thyrotoxikóza;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • myokarditida;
 • srdeční selhání;
 • drog.

Pokud má draftee v lékařské kartě záznam "sinus tachycardia", pak s největší pravděpodobností potřebuje připravit se na vojenskou službu. Obecně se sinusová tachykardie může vyskytnout pouze u těch rekrutů, kteří nejsou dostatečně fyzicky aktivní, měli výjimku ze třídy tělesné výchovy během školních let a vedou sedavý způsob života. Kvůli časté fyzické námaze nebo nedostatku fyzického vývoje v adolescenci jsou svaly srdce poněkud nedostatečně rozvinuté a draftee, zatímco zvyšuje aktivní práci, zažívá nepohodlí z rychlého srdečního tepu. Tento stav není známkou zhoršujícího se zdravotního stavu, takže Seznam nemocí vám umožní vzít do armády sinusovou tachykardii, pokud neexistují žádné jiné faktory.

Schéma nemocí nebere v úvahu sinusovou tachykardii jako základ pro osvobození od armády, ale lékař brance může přímo vyšetřovat příčiny arytmie. Pokud je nemoc detekována, doprovázena arytmií, pak vojensko-lékařská komise bude zkoumat diagnózu pro jiný, specifický článek o harmonogramu chorob k vyšetření.

Do bradykardie se zapíše do armády?

Podobná situace nastává u sinusové bradykardie (charakterizované poklesem frekvence tepů méně než 60 za minutu). Snížení frekvence nemusí být nutně příznakem vývoje patologie. Některé léky mohou způsobit bradykardii a v jiných případech je třeba zkontrolovat štítnou žlázu, stejně jako stav srdce a sympatický nervový systém.

Seznam nemocí neposkytuje žádnou úlevu pro brance, pokud mají pokles srdeční frekvence, protože obecně není tachyarytmie nebezpečná. Pokud chcete být osvobozeni od armády se sinusovou bradykardií, pak musíte podstoupit další vyšetření. Porušení frekvence rytmu může být příznakem řady srdečních onemocnění. Nádory a poranění mozku, infekční meningitida, vysoký intrakraniální tlak, hypotyreóza, edém mozku, chřipka, hepatitida, žaludeční vřed a dvanáctníkový vřed, některé nádory atd. Mohou také vyvolat onemocnění. Pro mladého muže je nesmírně důležité identifikovat příčinu arytmie, protože na tom závisí rozhodnutí návrhové komise. Pro vyjasnění potřebujete kontaktovat svého osobního lékaře.

Chcete-li zjistit, zda sinusová arytmie umožňuje vyhnout se armádě, může nábor a před složením zkoušky. Vhodnost pro armádu s arytmií lze nalézt až po úplném vyšetření těla, protože sinusová arytmie sama o sobě není diagnózou zácpy. Sinusová arytmie se snížením nebo zvýšením frekvence rytmu může být považována za symptom jiného onemocnění. Z hlediska vojenské ponorové desky nejsou sinusová tachykardie nebo bradyarytmie důvodem pro propuštění, ale zvažují se arytmie, což vede k významnému zhoršení zdraví.

S extrasystolem, zda vzít armádu?

Předpokládá se, že se jedná o nejběžnější typ arytmie. Extrasystoly se vyznačují zvýšeným automatismem jednotlivých sekcí myokardu (předčasné kontrakce srdce). Způsobeno excitačním impulsem, který vzniká v centru heterotopického automatismu. Existuje několik typů extrasystolů, v závislosti na reakci atria. Než dáme přesnou odpověď, zda budou v armádě odebrány extrasystoly, je nutné studovat metodu vyšetření s touto nemocí. Klasifikace je znázorněna na obrázku.

Jas příznaků bude individuální. Typickými příznaky extrasystoly jsou pocity srdečního selhání, přerušení rytmu, silné otřesy na hrudi atd. Lidé mohou také pociťovat návaly horka, nedostatek vzduchu, slabost, úzkost a nepohodlí. Pokud je nemoc intenzivní, pak mohou vnitřní orgány trpět nedostatkem kyslíku, zejména je snížen koronární, cerebrální a renální oběh. Extrasystoly mohou vyvolat závratě, mdloby a záchvaty anginy pectoris.

Podle harmonogramu chorob, článku 42, osvobození armády s přiřazením kategorie „D“ těm rekrutům, kteří mají podle výše uvedené klasifikace stupeň komorové extrasystoly v gradaci Launa-Wolf III-V. Tuto diagnózu může provést pouze kardiolog po podrobném zkoumání fungování srdce. V armádě s jasnými příznaky rytmu neberte z důvodu náhlých projevů komplikací, zástavy srdce.

Jaké arytmie srdce nepřijdou do armády?

Budeme se řídit oficiálním dokumentem - seznamem nemocí, čl. 42 odst. „A“ nebo „b“, podle kterého mohou lékaři IHC přidělit kvalifikační kategorii službě „D“ nebo „C“ branci.

Pro potvrzení srdečního selhání 1 nebo 2 funkčních tříd by měl mít zaměstnanec k dispozici výsledky diagnostiky: echokardiografie, ergometrie jízdního kola, test běžeckého pásu, 6 minutový test chůze. Analýza diagnostických výsledků lékaře by měla být obecně základem pro osvobození z armády s projevy arytmie. Shrneme-li to, lze říci, že je poměrně bezpečné sloužit v armádě s menšími arytmiemi, ale s vysokým stupněm srdečního selhání, přetrvávajících arytmií a srdečních problémů v armádě je služba kontraindikována.

Pokud lékaři u rekrutů nedeterminují srdeční selhání v žádné z těchto tříd, ale je zde jedna z výše uvedených nemocí, pak bude vyšetření provedeno podle článku 42, odstavce „b“ - kategorie B je dána, v tomto případě nábor v mírových podmínkách nečiní požádal o službu. V tomto případě můžete získat zdravotní kartu pro zdraví a klidně pokračovat v práci a získat nezbytnou léčbu.

To by si měl vzpomenout na brance Porucha srdečního rytmu může být způsobena řadou dalších onemocnění (viz obrázek), takže byste měli požádat o pomoc. Obecně platí, že arytmie není kontraindikací pro kruté vojenské služby, ale může být důvodem k identifikaci vážné nemoci. Dnes můžete na naše lékaře a právníky položit otázku online, poslat výsledky lékařské diagnostiky, konverzaci je zdarma a nezavazuje vás nic dělat. Můžete objasnit otázku arytmie a dalších poruch srdce.

Kardiolog provádějící léčbu arytmií zjistí nejen příčiny arytmií. Hledání příčiny je důležité z hlediska stanovení adekvátního léčebného režimu, stejně jako vyloučení arytmií jako symptomu závažnější nemoci (například myokarditidy nebo špatně projevené formy hypertyreózy). Kardiolog také určuje závažnost sníženého krevního oběhu, závažnost nedostatku krve v orgánech a systémech těla. Musí být zkontrolována možnost progrese arytmie před fibrilací síní nebo předčasných tepů komorových komor, u nichž existuje riziko úplné zástavy srdce.

Můžu sloužit v armádě se sinusovou arytmií?

Poruchy rytmu patří mezi komplikace mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Příznaky srdečního selhání, ztráta kontrakcí, doprovázená krátkost dechu a další známky dekompenzace významně zhoršují kvalitu lidského života. Vývoj patologie v mladém věku do značné míry omezuje fyzickou aktivitu, která určuje možnost sloužit v armádě a profesionálním sportu. Pro posouzení funkčního stavu, účelu léčby a doporučení je nutné provést podrobné vyšetření pacienta.

Fyzická omezení u pacientů se sinusovou arytmií

Sinusová arytmie je skupina poruch vodivosti a automatismu, ve kterých je zachována dominantní pozice hlavního kardiostimulátoru umístěného v sinusovém uzlu pravé stěny síně.

Přítomnost ektopické (patologické, mimo hlavní struktury vodivého systému) fokusu excitace je nejčastěji pozorována při fibrilaci síní (fibrilace síní).

Výskyt poruch spojených s organickou lézí koronárních cév a svalových vláken po zánětlivých, infekčních onemocněních. Vrozené a získané srdeční vady přispívají k remodelaci myokardu (restrukturalizaci) a zhoršené vnitřní hemodynamice (krevní oběh v atriích a komorách).

Nejčastější příčiny sinusové arytmie v mladém věku:

 • prolaps mitrální chlopně (MVP) je patologie charakterizovaná abnormálním pohybem hrbolků pravého atrioventrikulárního ventilu. Během kontrakce levé komory, krev vstupuje do aorty a částečně do atria, působit latter expandovat;
 • revmatická srdeční choroba (anamnéza časté angíny, horečka, chorea, karditida a erytém ve tvaru prstence);
 • vrozené malformace a kombinované syndromy (otevřený arteriální kanál, stenóza úst plicního trupu, koarktace aorty a další);
 • myokarditida je zánětlivá patologie svalové stěny srdce.

Cvičení pro pacienty s poruchami rytmu způsobuje zvýšené napětí myokardu. Svalová práce využívá velké množství kyslíku dodávaného krví, takže frekvence a síla srdečních kontrakcí (tachykardie) jsou zvýšeny tak, aby dostatečně zásobovaly tkáně.

V podmínkách arytmie srdeční komory nemohou adekvátně udržovat sled fází s potřebným intervalem pro expanzi a naplnění dutin krví. Vysoká úroveň stresu přispívá k progresi patologie, výskytu charakteristických arytmických symptomů:

 • mačkání charakteru bolesti na hrudi;
 • pocit přerušení v práci srdce;
 • bušení srdce;
 • respirační poruchy: kašel, dušnost.

Přípustná úroveň zátěže v klinické praxi se stanoví pomocí funkčních testů pod kontrolou krevního tlaku, elektrokardiogramu (EKG), s přihlédnutím k celkovému stavu pacienta a vlastnostem patologie.

Berou arytmii do armády z dutin?

Možnost vojenské služby podle smlouvy je určena rozhodnutím vojensko-lékařského vyšetření, které zahrnuje i specializovanou lékařskou komisi. Výsledkem komplexního průzkumu je stanovení kategorie vhodnosti:

 • "A" - vhodné pro provoz ve všech divizích (včetně loďstva a přistání);
 • "B" - omezení služby na konkrétní jednotku;
 • "B" - vhodné pro provoz jako součást skladu;
 • „G“ je dočasné omezení způsobené zdravotním stavem, který vyžaduje období rehabilitace, po němž následuje re-komise;
 • "D" - nevhodné pro servis.

Nábor armádních rekrutů se srdeční arytmií se provádí podle standardního vyšetřovacího postupu, který zahrnuje objektivní vyšetření terapeuta a kardiologa, záznam EKG, ultrazvukové vyšetření (echokardiografie, echoCG) a hodnocení dalších orgánových systémů.

Přiřazení kategorie v závislosti na typu a stupni porušení je uvedeno v tabulce.

Arytmie srdce, zda vzít armádu

Vedoucí právního oddělení asistenční služby pro úřady.

Expert na lékařské a vojenské právo.

Tel. 8 800-333-53-63

Arytmie a armáda: kdy mohou zavolat k službě?

Pro určení možného rozhodnutí vojenského štábu je nutné podrobně prostudovat příčinu, četnost recidiv a potřebu jít k lékaři, když dojde k dalšímu útoku.

Nejčastěji se mezi draky nacházela sinusová arytmie. Armáda s touto diagnózou je možná: pokud patologie nepředstavuje vážné ohrožení zdraví a nevyžaduje lékařský zásah, může být zaměstnán nábor. Tělesná výchova pro takové rekruty je dokonce užitečná, pomůže trénovat srdce a snížit frekvenci záchvatů.

Při jaké arytmii je služba zrušena?

Někdy může být syndrom součástí závažnější nemoci. Příčinou jeho vzniku nebo vývoje může být ischemie, hypertenze, závažná obezita, srdeční selhání, neurózy a srdeční vady. V tomto případě musíte podstoupit vyšetření, abyste zjistili, co způsobilo poruchu tepu.

Všechny tyto diagnózy mohou být ne-přitažlivé, ale pro osvobození od vojenské služby budete potřebovat plný balíček lékařských dokumentů potvrzujících diagnózu a splňujících požadavky Plánu nemocí.

Kromě sinus, tam jsou jiné druhy anomalies, které nejsou vzaty do armády. Všechny jsou uvedeny v článku 44 harmonogramu chorob. Patří mezi ně:

 • paroxyzmální a atriální fibrilace,
 • výrazné komorové extrasystoly.

Podle harmonogramu nemocí, osoby odpovědné za vojenskou službu s přetrvávajícími srdečními rytmy a poruchami vedení, které vyžadují antiarytmickou léčbu a jsou obnoveny po léčbě, jsou osvobozeny od odvodu. Kategorie "B" nebo "D" pro tyto pacienty je stanovena na základě FC - funkční třídy srdečního selhání. Pokud není FC, obdrží rekrut kategorie „B“ a je připsán do rezervy.

Arytmie: Vezmou do armády komplikace?

Hlavní problém spočívá v tom, že změna rytmu srdečního tepu může být způsobena jinými, závažnějšími onemocněními. Vojenský komisariát proto musí před rozhodnutím o odvodu zjistit příčinu této anomálie.

Podle zákona, chirurg nebo terapeut - jeden z členů vojensko-lékařské komise musí dát mladému muži doporučení k dalšímu vyšetření kardiologovi. Během tohoto vyšetření budou provedeny různé lékařské prohlídky a bude provedena konečná diagnóza, na jejímž základě bude náborová kancelář schvalovat kategorii platnosti.

V praxi to není vždy snadné. Tento problém je zvláště důležitý pro ty mladé lidi, kteří nemají doklady potvrzující jejich odvolání ke kardiologovi - pouze ústní zdravotní stížnosti. Pokud výsledky EKG (elektrokardiogramu) - metody studie, které musí rekrutovat před provedením lékařské prohlídky - nevykazují změny nebo nesrovnalosti, vojenská lékařská komise bude moci odmítnout vydat akt pro další vyšetření.

Chcete vědět, zda vzít armádu s arytmií? Obraťte se bezplatně na advokáta.

Jsou branci přijati do armády se srdeční arytmií?

Vždy bezplatnou právní pomoc:

 • Moskevský čas: 8 (499) 703-35-33 ext. 579
 • Petrohrad: 8 (812) 309-06-71 ext. 231
 • Celkově: 8 (800) 555-67-55 ext. 206

Problémy v práci srdce, jako je arytmie a frekvence kontrakcí, mohou být důkazem různých patologií. V tomto případě bude vhodnost brance pro vojenskou službu záviset na typu srdeční arytmie, její závažnosti a na přítomnosti dalších závažných somatických onemocnění.

Nejčastěji je lékařská komise vážná s onemocněním srdce, takže při identifikaci arytmií existuje mnoho případů propuštění občanů vojenského věku ze služby v ozbrojených silách. Podívejme se však hlouběji na otázku, zda berou do armády s arytmií.

Vlastnosti onemocnění a jeho typy

Lidské srdce s velkou aproximací lze přirovnat k čerpadlu, které pomáhá cirkulovat krev skrze tělo. Hlavní práce je věnována myokardu (srdečnímu svalu), který se stahováním a narovnáváním tlačí do krevního oběhu určitý objem krve. Práce svalu je neustále, bez zastavení, je redukována s určitou frekvencí, v pravidelných intervalech. Normální frekvence srdce je určena 60-80 kontrakcemi za 1 minutu.

K kontrakci myokardu dochází, když je nervový impuls přijat ze sinusového uzlu, který se nachází v pravé síni. Je to impuls, který způsobuje, že svalová vlákna se stahují. Porušení frekvence kontrakcí a správného rytmu se nazývá arytmie. V současné době jsou určeny následující typy srdečních arytmií:

 • Sinus. Z názvu je zřejmé, že problémy vznikají z sinusového uzlu, který není připraven dát impulsy v normálním režimu. Buď je generuje příliš často, pak se srdce častěji stahuje (tachykardie) nebo méně často (bradykardie).
 • Předsíň Impulsy ze sinusového uzlu se dostanou do srdečního svalu skrze vykládací systém ušních boltců. Pokud se vyskytnou problémy v atriích, mohou způsobit patologické impulsy, které narážejí na normální rytmus práce.
 • Ventrikulární. Podobný patologický impuls může také vznikat v systému ventrikulárního vedení. Budou také přímo ovlivňovat práci myokardu.
 • Paroxyzmální. S průchodem pulsu z atria do komor se mohou vyskytnout zablokování, které zcela pozastaví systém vedení. V tomto případě se nevyhnutelně vyskytnou poruchy srdečního rytmu a tento jev je často trvalý.

Takové typy srdečních onemocnění se velmi často stávají příčinou závažných komplikací a během klidného průběhu onemocnění významně zvyšují únavu člověka, snižují zásoby jeho fyzické síly. Arytmie nepříznivě ovlivňuje krevní oběh, takže během fyzické námahy se tělo rychle unavuje a nedostává potřebné množství čerstvé krve bohaté na kyslík.

Podobné nemoci se objevují iu lidí, kteří na první pohled vypadají docela zdravě. Příčiny těchto problémů mohou být:

 • těžké fyzické námaze;
 • těžké napětí;
 • nedostatek minerálů v těle, zejména vápníku, hořčíku, draslíku;
 • intoxikace organismu, například spojená se špatnými návyky;
 • nedostatek kyslíku;
 • onemocnění endokrinního systému.

Často je sinusová arytmie u adolescentů vojenského věku od 18 do 25 let. Nicméně, bez paroximálních poruch srdečního rytmu, taková arytmie není důvodem pro vyhození draftee z vojenské služby, stejně jako sportování.

Verdikty lékařů vojenského registračního úřadu

Rozhodnutí lékařské komise vojenského evidenčního a přijímacího úřadu berou v úvahu skutečnost, že pro běžný průchod vojenské služby je nutný dobrý přenos fyzické aktivity. To je důvod, proč rekruti s chronickou srdeční arytmií a průvodními onemocněními často prohlašují kategorii C, D, D.

Výrok o osvobození od vojenské služby v případě sinusové arytmie závisí na jejím typu. Pokud má nemoc trvalou formu a srdeční frekvence je významně snížena nebo zvýšena, pak drftee obdrží kategorii D.

Poruchy v rytmu srdce jsou považovány za nebezpečné, protože existuje možnost komplikací nebo výskyt jiných závažných onemocnění:

 • paroxyzmální typ tacardie;
 • primární prolaps;
 • kardioskleróza;
 • některé typy komorových extrasystolů;
 • Adams Stokes Morgagniho choroba;
 • syndrom slabého sinusu.

Pokud odvedl výše zmíněné nemoci, může se spolehnout na úplné osvobození od služby. V tomto případě se doporučuje, aby nejmladší osoba okamžitě zahájila léčbu, aby nedošlo k průvodní myokarditidě, srdečnímu infarktu nebo kardioskleróze. Po ošetření je možné získat kategorii B, která vám umožní zavolat během války.

Rozhodnutí, zda vzít armádu nebo ne, se provádí po důkladném lékařském vyšetření, které je vždy předepsáno pro onemocnění srdce a kardiovaskulárního systému, a kardiolog bude zde hlavním lékařem.

Během vyšetření je pečlivě vyšetřen odběratel pomocí EKG a je odstraněn jak ve stavu klidu, tak i ve vzrušeném stavu. Aby byla provedena správná diagnóza, byly provedeny testy, testy, byly provedeny řádné testy a až po absolvování všech výzkumných postupů se jedná o kolegiální rozhodnutí několika lékařů.

Všimněte si, že začátek globálního průzkumu může sloužit jako záznam z lékařského záznamu kliniky, ve které byl dříve odveden branec. Pokud takové údaje neposkytnete, nemusí být arytmie s určitým stupněm pravděpodobnosti zaznamenána, s malými problémy na EKG na úkor vzrušení.

Současně se slabým projevem srdeční arytmie a nepřítomností průvodních onemocnění je mladý muž považován za způsobilého pro vojenskou službu.

Nemoci spojené s arytmií

Arytmie může být příznakem jiné nemoci, někdy ještě vážnější, pro kterou je třeba pečlivě sledovat, aby bylo zajištěno normální fungování srdce. Takové nemoci jsou důvodem pro propuštění brance ze služby.

Můžete vybrat následující typy:

 • akutní srdeční selhání;
 • revmatoidní onemocnění;
 • chronická onemocnění myokardu;
 • onemocnění impulsního systému;
 • prolaps mitrální chlopně;
 • srdeční onemocnění;
 • dysfunkce kardiovaskulárního systému.

Všechny výše uvedené nemoci jsou nějakým způsobem spojeny se sinusovou arytmií srdce, proto je prostě nebezpečné sloužit s takovými problémy v těle. Fyzická námaha, psychický stres, přísný denní režim, nevyvážená strava, všechny tyto faktory mohou zhoršit špatný zdravotní stav mladého vojáka se srdečními problémy.

V závěru stojí za povšimnutí, že pokud má branec sinusovou arytmii, je okamžitě jednoznačně řečeno, zda jsou s jeho nemocí odvezeni do armády. Mělo by vyjasnit závažnost jeho nemoci a kontrolovat, zda se u těla nevyskytují souběžná onemocnění, což je služba, která není povolena.