Hlavní

Diabetes

Přerušení srdce: chybí beaty, vyblednutí, co dělat

V tomto článku: proč srdce často bije přerušovaně a tam jsou přeskakování rytmu, zrychlení a zpomalení rytmu, nepravidelné kontrakce. Příznaky různých poruch, jak stanovit diagnózu a co dělat v případě patologie v normálním fungování srdce.

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

Kontrakce srdce ve stálém rytmu je zárukou normálního fungování všech orgánů. Pro rytmus kontrakcí se setkávají shluky kardiostimulátorů (kardiostimulátorů), vytvářející elektrický puls konstantní frekvence (sinus a atrioventrikulární uzly). Vlna vzrušení, která vznikla v této zóně, přes vodivé cesty (svazek Jeho), se šíří do všech částí srdce, což způsobuje kontrakci.

Přerušení práce srdce nebo arytmie jsou změny ve frekvenci mrtvice spojené se zhoršenou tvorbou nebo vedením excitační vlny.

Normální rytmus srdečních kontrakcí je 60–90 za minutu, každý úder ve stejném čase. Zdrojem elektrického impulsu je sinusový uzel.

Tři hlavní porušení:

 1. Tachykardie - zrychlení tepu.
 2. Bradykardie - zpomalení srdečního svalu.
 3. Extrasystole - další redukce na pozadí normálního rytmu.

Poruchy rytmu se mohou vyskytovat přerušovaně (paroxyzma), mohou být asymptomatické nebo rychle vést ke zhoršení zdraví a ke smrti. Arytmie, které nejsou spojeny se srdeční patologií, jsou dobře léčeny a chronická onemocnění s poškozením myokardu vyžadují neustálou terapii.

Změny v rytmické práci srdce nelze vynechat, to je důvod, proč se poradit s lékařem, aby se vyloučily arytmie. Terapeuti a kardiologové se zabývají léčbou pacientů s takovou patologií a ve specializovaných centrech - arytmologech.

Tachykardie

Kontrakce síní a (nebo) komor s frekvencí více než 100 za minutu.

Typy tachykardie

Paroxysmal (non-trvalé porušení, tam jsou období normálního pulsu nebo tam byla jen jedna epizoda porušení rytmu) t

Opakované (opakující se přerušení v srdci)

Podrobnější popis vývojového mechanismu naleznete v bloku Vývojový mechanismus dále v článku.

Vývojový mechanismus

Vzájemný (návratový) mechanismus vývoje představuje 80% všech tachyarytmií. Kvůli narušení pohybu excitační vlny se elektrický puls pohybuje v kruhu a znovu vzrušuje stejnou oblast srdce.

Fokální (automatické) tachykardie jsou 10%, spojené s metabolickými poruchami v důsledku zvýšené excitability cest. Za těchto podmínek způsobují všechny impulsy kontrakci. Normálně pro výskyt excitační vlny je nutná elektrická aktivita určité úrovně.

Triggerové (spoušťové) tachyarytmie jsou způsobeny výskytem elektrického impulsu, který překračuje normální úroveň: po provedení excitační vlny se zbytkový puls znovu spustí.

Důvody

Degenerace svalové tkáně v pojivové tkáni (myopatie)

Expanze nebo zahuštění komor (hypertrofie, plicní srdce)

Novotvary se srdečním poškozením

Intoxikace (alkohol, káva, nikotin)

Selhání ledvin

Léky proti poruchám rytmu

Stimulátory sympatického nervového systému

WPW syndromy a bradytechie

Příznaky tachykardie

 • Srdce bije přerušení.
 • Chybějící údery nebo zvýšený tep.
 • Nerovnoměrný rychlý rytmus srdeční frekvence.
 • Rychlá únava při normálním zatížení.
 • Rychlé dýchání, pocit nedostatku vzduchu při fyzické námaze.
 • Závrat, ztmavnutí očí, omdlení.
 • Nestabilní krevní tlak (zkráceně AD) s tendencí klesat.
 • Bolest v srdci.

S rozvojem závažných komplikací krevního oběhu (srdeční šok, plicní edém) jsou symptomy kardiovaskulární insuficience spojeny s rizikem zástavy srdce.

Průběh tachykardie je akutní nebo chronický, progresivní.

Přehled některých typů tachykardií

Fibrilace síní

Časté nepravidelné kontrakce síní. Je to 75–85% všech supraventrikulárních forem, vyskytuje se u 1–2% dospělé populace. Zřídkakdy diagnostikována do 25 let věku, která postihuje senilní a starší věkové skupiny.

Onemocnění se vyznačuje vysokým rizikem úmrtí, rozvojem nedostatečnosti srdečních funkcí, tvorbou krevních sraženin s jejich migrací do cév plic a mozku. Je asymptomatický po dlouhou dobu a po vzhledu kliniky rychle snižuje kvalitu života díky neschopnosti snášet i lehké zatížení.

Nezávislé zotavení rytmu během 2–7 dnů

Doba trvání epizody více než 7 dní

Odmítnutí léčby pacientem

Atriální flutter

Zrychlená, pravidelná kontrakce síní. Častěji jsou muži nemocní. Až 50 let, incidence 5 případů na 100 tisíc obyvatel, s rostoucím věkem, frekvence výskytu roste exponenciálně.

Má paroxyzmální charakter, extrémně vzácná je chronická forma. Pokud se neléčí, vede k náhlému úmrtí ve 20% případů.

Ve 20–35% případů v kombinaci s fibrilací síní. Klinický obraz má podobnou povahu, ale rychle vede k srdečnímu selhání s edematózním syndromem.

Ventrikulární tachykardie

Zdroj patologického excitačního pulsu je umístěn v myokardu komor nebo koncových větví vodivého systému. Příčinou výskytu jsou pouze srdeční faktory (70–80% ischemické onemocnění).

Nedostatek léčby vede k fibrilaci komor a zástavě srdce.

Vzácné formy

 • atrioventrikulární (nodulární a fokální);
 • sinus a síň.

Nalezen v 1-10% tachyarytmií. Fokální forma je častěji diagnostikována u dětí, když srdce bije s frekvencí až 210 za minutu.

Přerušení v srdci jsou paroxyzmální, jen zřídka se mění v trvalou formu. Dobře léčitelné.

Léčba

Dva přístupy k terapii:

 1. Obnovte normální rytmus a udržujte jej.
 2. Monitorujte tachykardii bez obnovení rytmu.

Volba je individuální. Bez ohledu na to, co musíte udělat, existují obecná pravidla:

 • obnovit rytmus u mladých lidí bez poškození funkce srdce;
 • udržet frekvenci kontrakcí srdce až 90 minut za minutu v klidu a ne vyšší než 115 při cvičení u starších osob se srdečním onemocněním;
 • používat antikoagulancia (warfarin, nízkomolekulární hepariny) - prevence krevních sraženin v srdečních komorách;
 • léčit příčiny tachyarytmií.

Možnosti obnovení rytmu

Elektrický (vybíjecí proud)

Blokátory kalciových kanálů

Operace otevřeného srdce (používá se v případech, kdy je nutné provést operaci při jiných příležitostech)

Volba taktiky závisí na symptomech a stupni poruch oběhového systému. Závažná kardiopulmonální insuficience je indikací pro nouzovou elektrickou kardioverzi. U neohrožujících stavů se používá léková terapie, po níž následuje rozhodnutí o ablaci.

Kontrola tachykardie

Chcete-li to provést, použijte stejné antiarytmické léky, abyste obnovili rytmus. Často je vyžadována kombinace několika léků.

Účinnost léčby je dána příčinami. Bez primární patologie srdce nebo jeho sekundárních změn na pozadí dlouhé nepřítomnosti sinusového rytmu je možná úplná léčba. S tachykardiemi způsobenými chronickými onemocněními je antiarytmická terapie celoživotní.

Extrasystol

Extrasystol je mimořádná kontrakce srdečního svalu.

Extrasystoly se vyskytují ze stejných důvodů jako tachykardie. Často vyvolávají začátek paroxyzmů tachyarytmií.

Extrasystole je ve většině případů asymptomatická, někdy existují:

 • srdeční selhání;
 • pocit zvýšeného tepu nebo pauzy, blednutí srdce.

Při srdečním selhání se zhoršuje průběh onemocnění a zvyšuje se riziko úmrtí. U zdravých lidí se vyskytují jednotlivé extrasystoly, nevyžadují korekci. Dobře reagujte na léčbu.

Léčba arytmie související s poškozením srdečního svalu zahrnuje:

 • beta blokátory;
 • ablace ohnisek vysokofrekvenčních extrasystolů.

Bradykardie

Bradykardie je kontrakce předsíní a / nebo komor s frekvencí menší než 60 za minutu. Lékařský zásah vyžaduje komorovou bradyarytmii.

Atrioventrikulární blokáda (v jednoduchém jazyce - blokáda vedení srdečních impulzů v srdci)

Sick sinus syndrom

Snížení nebo vypnutí elektrické aktivity hlavního kardiostimulátoru - sinusového uzlu. Onemocnění postihuje lidi staršího a senilního věku, u mladých lidí je zřídka diagnostikováno. Míra výskytu - 3 případy na 5000 obyvatel.

V raných stadiích bez snížení rytmu o méně než 40 za minutu nejsou žádné příznaky. Rozlišuje postupný průběh. Léčba zlepšuje celkovou pohodu, ale ne vždy ovlivňuje délku života.

Atroventrikulární blokáda

Tam je porušení chování vlny excitace podél cest k komorám. Výskyt je 2–5%. Progresivní kurz.

Existují 3 stupně závažnosti jako excitace vlny excitace. Bloky 2-3 stupně rozlišují vysoké riziko zástavy srdce.

Důvody

 1. Faktory srdce, stejně jako tachyarytmie.
 2. Zvýšené hladiny draslíku, hořčíku.
 3. Nemoci jícnu, žaludku.
 4. Vedlejší účinek antiarytmik, analgetik morfinové skupiny.
 5. Vagotonie (převažující účinek parasympatického nervového systému).
 6. Nízká hladina funkce štítné žlázy.
 7. Bez příčiny

Příznaky

 • Snížení tepu.
 • Přerušení práce srdce, pocit jeho zastavení.
 • Výrazná, rostoucí slabost, neschopnost vykonávat běžné věci.
 • Nepravidelný krevní tlak, často - epizody zvýšení s nízkým účinkem léčby.
 • Vědomí k hlubokému omdlení.
 • Bolest na hrudi bez fyzické námahy.

Léčba

Co dělat s touto patologií:

 • provádět terapii hlavní poruchy, která způsobila pokles rytmu;
 • korigovat bradykardii léky (xantiny, anticholinergika);
 • instalovat kardiostimulátor (kardiostimulátor) - s vysokým rizikem zástavy srdce.

Taktika závisí na stupni bradyarytmie, na přítomnosti kliniky. Pokud je pokles rytmu spojen s poškozením myokardu, nedojde k úplnému uzdravení.

Fyziologická bradykardie u vyškolených osob a asymptomatické bradyarytmie nevyžadují léčbu.

Diagnostika srdce během jeho přerušované operace

 1. Pečlivě rozhovor s pacientem s cílem identifikovat charakteristické stížnosti.
 2. EKG - „zlatý standard“ při instalaci typu arytmie. V paroxyzmálních formách není epizoda porušení vždy registrována.
 3. Evidence EKG během dne (Holterův monitoring) nebo týden (monitorování událostí) - diagnostika paroxyzmů arytmie.

 • Ultrazvuk srdce přes hrudník a (nebo) jícen. Pro posouzení funkce myokardu zkontrolujte srdeční dutiny na sraženiny.
 • Předpověď

  Všechny arytmie mimokardiálního původu jsou kompletně léčitelné korekcí původní patologie.

  Při formách spojených s poškozením myokardu závisí prognóza na stupni poruch oběhového systému. Chronické srdeční onemocnění vyžaduje neustálou léčbu a postupné pokračování.

  Paroxyzmální formy srdečního selhání jsou běžnou příčinou náhlé smrti.

  V horní části komentáře se nachází posledních 25 bloků odpovědí na otázky. Galina Pivneva, vysokoškolské vzdělání v oblasti lidského zdraví, učitelka základů zdraví, odpovídá na otázky pod názvem Admin.

  Odpovědi na komentáře odesíláme jednou týdně, obvykle v pondělí. Prosím, neopakujte otázky - všechny se k nám dostanou.

  Dobrý den
  Maminka (84 let), po fyzické námaze, jsou přerušení v práci srdce, pocit zastavení
  Dva nebo tři zásahy, pak pauza a znovu
  Pak je rytmus normalizován, zpravidla po nočním odpočinku.
  Je možné tento důvod předpokládat, protože tyto jevy nejsou vždy pozorovány ani při zatížení
  Malé náklady, práce ve vlastních domácnostech
  Děkuji

  Ahoj, Michaeli. Pokud dojde k pravidelnému přerušení, musí se objevit kardiolog a mělo by být provedeno EKG. Přístup k léčbě srdečního selhání je určen příčinou vývoje tohoto příznaku a může existovat mnoho důvodů! V některých situacích bude účinná konzervativní terapie, v jiných může být nutná operace. Pokud jde o symptomatickou léčbu srdečních přerušení, provádí ji následující skupiny léčiv: antiarytmická léčiva, sedativa a metabolické léky, které lze předepsat pouze po vyšetření.

  Dobrý den, doktor, mám 26 let. Poprvé se s přerušením srdce potýkaly za 13 let. Udělal ultrazvuk, ekg, denní monitorování. Na ultrazvuku byly odhaleny 3 falešné akordy a prolaps mitrální chlopně 1 stupeň. Na ekg (v březnu tohoto roku) sinusová tachykardie. Monitorování neříkají nic, všechno v místnosti, extrasystole. Je předepsáno pít hořčík, ze kterého se nic nezlepšuje. V březnu letošního roku jsem se zhoršila, nemohla jsem spát kvůli tachykardii a přerušení, ráno se stala horší tachykardie a přerušení. Musel jsem zavolat sanitku, která nepomohla. Až na to, jak byl výstřel na ekg, na kterém byla obvyklá tachykardie. I projít všechny analýzy na hormony štítné žlázy vše je normální, kreatinin je normální, draslík je normální, krevní destičky 436 (nad normou) by měla být až 320. A to se děje asi 2 roky. Šel jsem k hematologovi, zkontrolovali všechno, říkali, hledali příčinu v nějakém doplňování. Hemoglobin, feritin a sérové ​​železo jsou normální. Všechny indikátory jsou normální, s výjimkou destiček. Nevím, co mám dělat. Pocítil nedostatek vzduchu, pocit tlaku v jugulárním jámě. Nebo ze strany srdce, pocit, že jste naložili zátěž na vrchol. Na hrudi je nějaký tlak. Co to mohlo být. Už se bojím, že je to krevní sraženina. Kvůli zvýšeným krevním destičkám. Ale ujišťují mě, že to nejsou tak velká čísla. Kam jít? Co ještě zkoumat? Je těžké žít, musel jsem opustit svou práci. Už mě nebaví chodit k doktorům se stejnou věcí. Nápověda prosím)

  Ahoj Katya. Zvýšení krevních destiček je třeba upravit. Jinak se mohou vyvinout závažné komplikace. Relativní nárůst v těchto buňkách se vyskytuje se zvýšeným vylučováním tekutin při onemocněních ledvin (je nutné udělat ultrazvuk ledvin a projít moči podle Zimnitsky a Nechepurenko), s nedostatečným příjmem tekutin v těle (pít málo vody), s intoxikací těla hodně jiného medu. léky nebo toxiny. Příznaky, které popisujete, mohou být příčinou zvýšených krevních destiček.

  Snažte se minimalizovat stres a emoční zmatek ve vašem životě. Zvýšit množství citronu, zeleného čaje, řepy, rajčat ve stravě. Ve všech pokrmech zkuste přidat česnek a cibuli. Pravidelně pít drogy s hořčíkem a dodržovat správný režim dne a odpočinku.

  Tlak na hrudník může být na pozadí nervové úzkosti a pocitů. A srdce je třeba léčit.

  Dobrý den, mám přerušení, můžu strávit celý den a nic jiného, ​​než se stane během dne mnohokrát, v poslední době bylo mé srdce také velmi dlouhé a chvějící se, ultrazvuk nic neukazuje, taky EKG, co dělat není normální

  Dobrý den, Jana. Jsou přestávky v práci srdce nebezpečné? Záleží na tom, s čím jsou spojeny, protože arytmie může být nejen fyziologická. Přerušení v srdci často indikuje přítomnost určitých patologií kardiovaskulární, endokrinní nebo neurocirikulační povahy. A v kardiologii jsou klíčové příčiny přerušení spojeny s poruchami v normálním sledu elektrických impulzů v srdci, problémy s oběhem nebo strukturální změny v srdci.

  Je nutné projít kompletní krevní obraz a zkontrolovat počet červených krvinek, protože lidé s anémií z nedostatku železa se často setkávají s nepravidelnou funkcí srdce. Příčinou může být funkční aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) nebo autoimunitní tyreoiditida. Dokonce i osteochondróza může ovlivnit tep. Je třeba provést další vyšetření.

  Arytmie srdce - co to je a jak se léčit?

  Arytmie srdce - porušování frekvence, rytmu a sledu kontrakcí srdce. Mohou se vyskytovat se strukturálními změnami v systému vedení při onemocněních srdce a (nebo) pod vlivem vegetativních, endokrinních, elektrolytových a jiných metabolických poruch, s intoxikací a některými léčivými účinky.

  Často i při výrazných strukturálních změnách v myokardu je arytmie způsobena částečně nebo hlavně metabolickými poruchami.

  Arytmie srdce, co to je a jak se léčit? Normálně se srdce stahuje v pravidelných intervalech s frekvencí 60–90 úderů za minutu. V souladu s potřebami těla může buď zpomalit jeho práci, nebo urychlit počet řezů za minutu. Podle definice, WHO, arytmie je jakýkoliv srdeční rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu.

  Důvody

  Proč dochází k arytmii srdce a co je to? Příčiny arytmie mohou být funkční poruchy nervové regulace nebo anatomické změny. Srdeční arytmie jsou často příznakem onemocnění.

  Mezi patologiemi kardiovaskulárního systému jsou následující stavy doprovázeny arytmiemi:

  • ischemická choroba srdce způsobená změnami struktury myokardu a expanzí dutin;
  • myokarditida způsobená zhoršenou elektrickou stabilitou srdce;
  • srdeční vady způsobené zvýšeným zatížením svalových buněk;
  • zranění a chirurgické zákroky na srdci vedou k přímému poškození cest.

  Mezi hlavní faktory vyvolávající vývoj arytmie patří:

  • závislost na energetických nápojích a kofeinu;
  • nadměrná konzumace alkoholu a kouření;
  • stres a deprese;
  • nadměrné cvičení;
  • metabolické poruchy;
  • srdeční patologie, jako jsou malformace, ischemické onemocnění, myokarditida, hypertenze a další stavy;
  • narušení práce a onemocnění štítné žlázy;
  • infekční procesy a plísňové infekce;
  • stavy v období menopauzy;
  • onemocnění mozku.

  Idiopatická arytmie označuje stav, kdy po komplexním vyšetření pacienta zůstávají příčiny nespecifikované.

  Klasifikace

  V závislosti na tepové frekvenci se rozlišují následující typy arytmií:

  1. Sinusová tachykardie. Vedení ve vzniku elektrických impulsů v myokardu je sinusový uzel. S sinusovou tachykardií srdeční frekvence přesahuje 90 úderů za minutu. Pociťuje to člověk jako tlukot srdce.
  2. Sinusová arytmie. Jedná se o abnormální změnu tepu. Tento typ arytmie se obvykle vyskytuje u dětí a dospívajících. Může být funkční a související s dýcháním. Když vdechujete, dojde k častějším stahům srdce a když vydechujete, stanou se méně častými.
  3. Sinusová bradykardie. Vyznačuje se snížením srdeční frekvence na 55 úderů za minutu nebo méně. To může být pozorováno u zdravých, fyzicky trénovaných jedinců v klidu, ve snu.
  4. Paroxyzmální fibrilace síní. V tomto případě mluvíme o bušení srdce se správným rytmem. Frekvence kontrakcí během útoku dosahuje 240 úderů za minutu, způsobuje slabý stav, zvýšené pocení, bledost a slabost. Důvod tohoto stavu spočívá ve vzniku dalších impulsů v atriích, v důsledku čehož se výrazně zkracuje doba odpočinku srdečního svalu.
  5. Paroxyzmální tachykardie. To je správný, ale častý rytmus srdce. Tepová frekvence se zároveň pohybuje od 140 do 240 úderů za minutu. Začíná a náhle zmizí.
  6. Extrasystol. Jedná se o předčasnou (mimořádnou) kontrakci srdečního svalu. Pocity s tímto typem arytmií mohou být buď zvýšeným pulsem v oblasti srdce nebo vyblednutím.

  V závislosti na závažnosti a závažnosti srdečních arytmií se stanoví léčebný režim.

  Příznaky srdeční arytmie

  V případě srdečních arytmií mohou být symptomy velmi rozdílné a jsou určeny četností a rytmem srdečních kontrakcí, jejich účinkem na intrakardiální, mozkovou, renální hemodynamiku a také funkcí myokardu levé komory.

  Hlavními známkami arytmie jsou srdeční tep nebo pocit přerušení, který se během práce srdce ztrácí. Průběh arytmií může být doprovázen asfyxií, anginou pectoris, závratě, slabostí, mdlobou a rozvojem kardiogenního šoku.

  Symptomatologie v závislosti na formě arytmie:

  1. Pociťují se časté, nepravidelné srdeční tepy s fibrilací síní.
  2. Srdeční vyblednutí a nepohodlí v oblasti srdce - se sinusovou arytmií.
  3. V extrasystolech si pacienti stěžují na pocity vyblednutí, třesu a přerušení práce srdce.
  4. Palpitace jsou obvykle spojeny se sinusovou tachykardií.
  5. Paroxyzmální tachykardie je charakterizována náhlým vývojem a ukončením záchvatů tepu až 140-220 úderů. v minutách
  6. Útoky závratí a mdloby - s sinusovou bradykardií nebo syndromem nemocného sinu.

  Existují tzv. „Hloupé“ arytmie, které se neprojevují klinicky. Obvykle jsou detekovány fyzikálním vyšetřením nebo elektrokardiografií.

  Arytmie během těhotenství

  Prognóza těhotenství a nadcházející porod závisí na tom, jak ženské srdce reaguje na očekávané události. Nesmíme však zapomínat, že samotné těhotenství, které není běžným stavem, může způsobit poruchu rytmu a způsobit arytmii. Například výskyt extrasystolu nebo paroxyzmální tachykardie během těhotenství zpravidla neindikuje organickou lézi myokardu a vyskytuje se přibližně u 19–20% těhotných žen. A pokud se k tomu připojí pozdní toxikóza, není nutné čekat na další ze srdce, arytmie se zesílí.

  Tento typ arytmie, jako úplný nebo neúplný atrioventrikulární blok, nepředstavuje zvláštní riziko pro zdraví ženy. Kromě toho těhotenství přispívá ke zvýšení komorové frekvence, takže opatření jsou přijímána pouze v případech padajícího pulsu na 35 a nižší tepy za minutu (porodnická pomůcka - uložení porodnických kleští). Ale s organickým srdečním onemocněním jsou ženy léčeny se zvýšenou pozorností, protože výskyt atriální fibrilace v takové situaci je kontraindikací pro zachování těhotenství. Kromě toho volba způsobu doručení před termínem také vyžaduje zvláštní péči. Zdá se, že je tak benigní, v jiných případech může být císařský řez u těchto pacientů ohrožen tromboembolií v systému plicních tepen (PE).

  Samozřejmě, nikdo nemůže zakázat těhotenství komukoliv, takže ženy se srdečním onemocněním si vědomě berou riziko řízené touhou stát se matkou. Ale protože těhotenství se již stalo, musí být přísně dodržovány předpisy a doporučení lékaře: dodržovat pracovní a odpočinkový plán, užívat potřebné léky a v případě potřeby hospitalizovat pod dohledem lékařů. Porod u těchto žen se zpravidla koná na specializované klinice, kde může žena v případě nepředvídaných okolností kdykoli přijmout pohotovostní lékařskou péči (s přihlédnutím k srdečním onemocněním).

  Diagnostika

  Pokud se objeví známky arytmie, lékař předepíše kompletní vyšetření srdce a cév, aby zjistil jeho příčinu. Primární diagnostické metody naslouchají srdci a EKG.

  Není-li patologie trvalého charakteru, používá se Holterův monitoring - nepřetržitý záznam rytmu srdečního rytmu pomocí speciálních senzorů (prováděných v lůžkovém oddělení). V některých případech nestačí pasivní výzkum. Pak lékaři indukují arytmii umělými způsoby. Pro tento účel bylo vyvinuto několik standardních testů. Zde jsou:

  • fyzická aktivita;
  • mapování;
  • elektrofyziologické vyšetření;
  • test se šikmým stolem.

  Léčba srdečních arytmií

  V případě diagnostikované srdeční arytmie se volba taktiky léčby provádí s ohledem na příčinu, typ poruchy srdečního rytmu a celkový stav pacienta. Někdy, k obnovení normální funkce srdce, stačí provést lékařskou korekci základního onemocnění. V jiných případech může pacient vyžadovat lékařskou nebo chirurgickou léčbu, která musí být nutně prováděna pod systematickou kontrolou EKG.

  Léky používané při léčení arytmií:

  • blokátory kalciových kanálů - verapamil / diltiazem;
  • beta blokátory - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
  • blokátory draslíkových kanálků - cordaron / sogexal;
  • blokátory sodíkových kanálů - Novocainid / lidokain.

  Chirurgie je uchvácena ve stadiích těžké degradace svalové srdeční tkáně. Je možné přiřadit následující postupy:

  • srdeční stimulace;
  • implantace kardioverterového defibrilátoru;
  • radiofrekvenční katetrizační ablace.

  Léčbu srdečních arytmií, zejména jejích komplexních forem, provádí pouze kardiolog. Aplikujte výše uvedené přípravky pouze podle přísných indikací v závislosti na typu arytmie. Na začátku léčby by měl být výběr léku prováděn pod dohledem lékaře a v závažných případech pouze v nemocnici. Vzhledem k diagnóze lékař zvolí lékovou terapii.

  Lidové léky

  Ihned si všimneme, že v diagnostice srdeční arytmie by měly být lidové léky používány pouze jako doplněk k tradičním lékům, ale v žádném případě by neměly být nahrazeny. Ve skutečnosti, bylinky pouze urychlit proces hojení, ale nejsou schopni vyléčit člověka úplně. To je to, co by mělo probíhat při výběru vašich oblíbených receptů.

  1. Nalijeme 30 bobulí hlodavců sklenicí vroucí vody a dáme směs na malý oheň po dobu 10-15 minut. Odvar se používá čerstvě ve stejných porcích po celý den.
  2. Smíchejte jednu lahvičku lihoviny tinktury z valeriánu, hlohu a mamince. Směs dobře protřepejte a vložte ji do lednice na 1-2 dny. Lék se užívá 30 minut před jídlem, 1 čajovou lžičku.
  3. Vaříme sklenici vody do smaltované pánve a přidáme k ní 4 gramy adonis. Směs se vaří po dobu 4-5 minut nad nízkým teplem, pak se ochladí a umístí se na teplé, suché místo po dobu 20-30 minut. Napětí vývar je uložen v chladničce, vzít 1 lžíce 3 krát denně.
  4. Ořízněte 0,5 kg citronů a naplňte je čerstvým medem, přidejte do směsi 20 jader, vyjmutých ze semen meruněk. Důkladně promíchejte a vezměte 1 polévkovou lžíci ráno a večer.

  Důsledky

  Průběh jakékoli arytmie může být komplikován komorovou fibrilací a flutterem, což je ekvivalentní zastavení krevního oběhu, a může vést k úmrtí pacienta. Už v prvních sekundách se objevily závratě, slabost, pak ztráta vědomí, nedobrovolné močení a křeče. Krevní tlak a puls se nedetekují, dýchání se zastaví, žáci se roztáhnou - nastane stav klinické smrti.

  U pacientů s chronickým cirkulačním selháním (angina pectoris, mitrální stenóza) se při paroxyzmech tachyarytmií vyskytne dušnost a může se vyvinout plicní edém.

  S úplným atrioventrikulárním blokem nebo asystolií se mohou vyvinout synkopální stavy (Morgagni-Adems-Stokesovy útoky charakterizované epizodami ztráty vědomí) způsobené prudkým poklesem srdečního výdeje a krevního tlaku a snížením krevního zásobení mozku.

  Tromboembolické poruchy fibrilace síní v každém šestém případě vedou k mozkové mrtvici.

  Prevence

  I když víte, co je to nemoc, jakákoli rada, jak léčit arytmii, bude zbytečná, pokud nebudete dodržovat jednoduchá pravidla prevence doma:

  1. Ranní cvičení nebo atletika.
  2. Sledujte hladinu cukru v krvi a krevní tlak
  3. Vzdejte se všech špatných návyků.
  4. Udržujte svou váhu v normálních mezích.
  5. Vést nejvíce uvolněné, dokonce životní styl, minimálně vystavené nadměrné emoce, stres a stres.
  6. Správná strava, skládající se výhradně z přírodních produktů.

  Pokud se objeví první známky arytmie, pak byste neměli čekat na přidání závažnějších příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře, pak bude riziko komplikací a vážení celkové pohody mnohem nižší.

  Předpověď

  Z hlediska prognózy jsou arytmie extrémně nejednoznačné. Některé z nich (supraventrikulární extrasystoly, vzácné extrasystoly komor), které nejsou spojeny s organickým onemocněním srdce, nepředstavují ohrožení zdraví a života. Fibrilace síní může naopak způsobit život ohrožující komplikace: ischemická cévní mozková příhoda, těžké srdeční selhání.

  Nejzávažnější arytmie jsou flutter a ventrikulární fibrilace: představují bezprostřední ohrožení života a vyžadují resuscitaci.

  Symptomy, diagnostika a léčba arytmií

  Onemocnění, jako je srdeční arytmie, je specifická porucha rytmu, frekvence a sekvence kontrakce daného svalu. Pokud je člověk v klidu, pak se zpravidla cítí jen slabé tahy srdečního svalu, ale v přítomnosti arytmie je všechno úplně jiné - rytmus je nějak ztracen, srdce začíná dost silně bušit, jako by se snažilo vyskočit z hrudníku, navíc zkratky mají spíše chaotický charakter.

  Je důležité poznamenat, že tato arytmie může být určitým důsledkem přeneseného nebo přítomného srdečního onemocnění. Ale také nemoc se může projevit u docela zdravých lidí, kteří zažili těžký stres nebo to jen nějakou dobu zažili.

  Příznaky onemocnění

  Odborníci v současnosti rozlišují příznaky, jako jsou:

  • bolest na hrudi a tlak;
  • slabost, závratě a únava;
  • přítomnost mdloby a ztráty vědomí;
  • objevuje se dušnost nebo časté dýchání.

  Jakmile se objeví alespoň jeden z výše uvedených příznaků, stojí za to okamžitě se obrátit na specialisty. Odborník na základě určitých studií určí typ arytmie, nebo přesněji zjistí důvod jejího výskytu, neboť tento pojem je obecný.

  Typy arytmií

  Srdeční arytmie může být dvou hlavních typů, podrobněji o nichž bude diskutováno níže. Jedním z nich je tachykardie, což je jednoznačné zvýšení frekvence srdečního tepu. Zpravidla se jedná o těžkou fyzickou námahu. Tento typ onemocnění může být fyziologický a patologický. Bradykardie je přesným opakem tachykardie, stejně jako u této patologie dochází k určitému zpomalení tepu, který může dosáhnout méně než 60 úderů za minutu. Tato forma arytmie je nebezpečná, protože krevní oběh je mnohem pomalejší, což nemá příznivý vliv na práci celého organismu.

  Extrasystol je jistá předčasná kontrakce celého srdečního svalu nebo některých jeho jednotlivých částí. Symptomy zahrnují mírné srdeční selhání, závratě a slabost. Také dochází k fibrilaci síní, což je chaotická síňová kontrakce. V přítomnosti fibrilace síní je proces vyhození krve neúčinný, což může nepříznivě ovlivnit celý proces krevního oběhu v těle.

  Diagnóza onemocnění

  V současné době má kardiolog velké množství metod, které jsou určeny pro kvalitativní diagnostiku srdce. Tam je nejvíce informativní z nich - to je EKG. Takový postup umožňuje sestavit kardiogram v procesu výzkumu, který kvalitativně odráží některé elektrické impulsy, které zkracují srdce. Tato metoda poskytuje příležitost vidět poměrně úplný obraz práce srdce, která přispívá ke kvalitě diagnózy.

  Neméně populární je diagnostická metoda, jako je Holterův monitoring. Na rozdíl od EKG je tato metoda schopna poskytnout krátkodobý obraz o pracovním procesu srdce, zejména je možné získat údaje o práci tohoto orgánu do 24 hodin. Populární je také elektrofyziologický výzkum, který dokáže zobrazit nejúplnější obraz. Všechny ostatní metody takového úplného zobrazení nejsou schopny poskytnout. Pokud jde o charakteristické rysy této výzkumné metody, lze poznamenat, že všechny informace o fungování srdce jsou přijímány přímo z povrchu srdečního svalu. Za účelem kontroly funkce srdce tímto způsobem jsou zamýšlené senzory vloženy skrze žíly speciálně pro tento účel, v důsledku čehož se získá výsledek vyšetření komor popsaného orgánu.

  Léčba arytmie

  V průběhu léčby je nutné předepsat speciální antiarytmika. Pokud předepsaná léčba nedává pozitivní výsledek, může specialista předepsat použití elektrické kardioverze. V některých situacích může být použit chirurgický zákrok.

  Léčba je povinná provádět výhradně pod dohledem lékařů, samoobsluha je zcela nepřijatelná. Existují však určitá pravidla, která musí dodržovat ti, kteří mají některé z primárních symptomů arytmie, aby je mohli vyléčit úplně. To může zahrnovat diety, výživa musí být vyvážená. Vzhledem k tomu, že je nutná fyzická námaha, nedoporučujeme ukládat velké a vážné. Je důležité odpočívat v čase, stejně jako pozorovat zdravé psychologické klima v rodině a v práci.

  Tyto metody zpravidla nepřispívají k léčbě onemocnění v závažném stadiu. Jedná se o vynikající metodu prevence a eliminace onemocnění na počátku. Také, pokud jsou takové podmínky pozorovány, onemocnění se nevyskytne u lidí, kteří jsou k němu náchylní. Pokud se v tomto případě omezíme pouze na takové rady a pokud již byla nemoc zjištěna, může to mít za následek tragické následky.

  Prevence arytmie

  Arytmie je zpravidla přímo závislá na životním stylu, protože kardiologové důrazně doporučují udržovat aktivní a zdravý životní styl a pravidelně se věnují alespoň ne příliš intenzivnímu cvičení. Doporučuje se častěji chodit na čerstvém vzduchu. Stejně důležité je dodržovat režim a správnost stravy. Je například důležité vědět, že pravidelná a nadměrná infuace kávy může vést k srdečním arytmiím.

  Netřeba dodávat, že návyky jako alkohol a kouření jsou tak škodlivé. Nepochybně výrazně zvyšují pravděpodobnost arytmií. Věci jako stres, pocity, úzkost jsou také schopny negativně ovlivnit srdce.

  Je důležité si uvědomit, že je mnohem jednodušší a snazší předcházet nemoci než léčit. Jednoduše dodržujte tyto zásady a můžete minimalizovat nebezpečnou možnost arytmie.

  Srdeční arytmie

  Podíl onemocnění, jako je arytmie, představuje 15% všech srdečních onemocnění, které lékaři zjistili. Pokud má zdravý člověk v klidu tepovou frekvenci blízkou 60–75 úderů za minutu, pak pacienti s arytmií zažijí selhání v sekvenci, frekvenci nebo rytmu kontrakcí.

  Je třeba poznamenat, že tato porušení jsou někdy zjištěna u zdravých lidí v důsledku přejídání, přepracování nebo vysoké fyzické námahy. Pokud se srdce periodicky začíná projevovat poruchou (rány následují v různých intervalech, dochází ke zbytečným stahům srdečního svalu nebo prodlouženým pauzám), znamená to přítomnost arytmie. Pacienti často nepřikládají důležitost prvním menším projevům onemocnění, v takových případech mohou být detekováni a potvrzeni na EKG.

  Formy a typy arytmie

  Toto onemocnění není nezávislé, ale vždy indikuje přítomnost určitých patologií. Pokud tedy pacient v minulosti trpěl infarktem myokardu, vzniká v místě ruptury srdečního svalu bachor, který může narušit elektrickou vodivost buněk a stává se zdrojem arytmie. Často je pozorováno porušení frekvence a rytmu kontrakcí u myokarditidy, ischemického onemocnění, revmatismu a srdečních vad. V každém případě určí lékař příčinu porušení a určí formu arytmie:

  • Fibrilace síní. Hlavní stížnosti pacientů jsou sníženy na pocit "třepání" srdce, nedostatek vzduchu, dušnost, těsnost na hrudi. Tento typ arytmie je změnou elektrické aktivity atrií a jejich nekoordinované aktivity, což vede k nepravidelnému snížení různých částí srdce. Pokud se záchvaty často opakují, pacient zhorší kontrakční vlastnosti vláken srdečního svalu.
  • Paroxyzmální fibrilace síní. V tomto případě mluvíme o bušení srdce se správným rytmem. Frekvence kontrakcí během útoku dosahuje 240 úderů za minutu, způsobuje slabý stav, zvýšené pocení, bledost a slabost. Důvod tohoto stavu spočívá ve vzniku dalších impulsů v atriích, v důsledku čehož se výrazně zkracuje doba odpočinku srdečního svalu.
  • Sinusová arytmie. Onemocnění je rozděleno na sinusovou tachykardii a sinusovou bradykardii. V prvním případě pacient pociťuje zrychlený srdeční rytmus s normálním rytmem, stejně jako s vysokou fyzickou námahou. Ve druhém případě se pacienti stěžují na závratě, slabost a pomalý tep (zřídka 60 úderů za minutu).
  • Sinusová arytmie u dětí může být stanovena i v raném věku a je spojena s mnoha faktory, včetně dědičnosti. S tímto onemocněním se mění frekvence kontrakcí během inhalace a výdechu, což je způsobeno výskytem ložisek abnormální elektrické excitace. Nejčastěji je nemoc diagnostikována ve věku 7 let a u dospívajících má příznivou prognózu a často zmizí bez léčby.

  Nejnebezpečnějšími typy arytmií jsou ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie, která je pozorována při infarktu myokardu. Během útoku se krevní tok pacienta oslabuje nebo zcela zastaví, srdeční tep se zastaví a pulz zmizí, což může být fatální.

  Příznaky srdeční arytmie a její příznaky

  V závislosti na formě onemocnění mají pacienti následující příznaky a symptomy:

  • Těžkost nebo bolest v hrudi
  • Nedostatek vzduchu (dušnost)
  • Pocit rostoucí úzkosti
  • Pallor nebo modrá kůže
  • Slabé
  • Únava a špatné fyzické cvičení

  Lékaři zjistí při vyšetření tachykardie nebo bradykardie a poruchy srdečního rytmu. Přítomnost záchvatů arytmie nejčastěji indikuje srdeční onemocnění, srdeční selhání, přítomnost mitrálních malformací, i když někdy jsou takové stavy pozorovány u pacientů s neurózou nebo atlety. Při infarktu myokardu je arytmie pozorována v prvních dvou dnech spolu s těžkou bolestí, zvracením, omdlením a blanšírováním kůže.

  Příčiny srdeční arytmie

  U prakticky zdravých lidí může být arytmie pozorována při přehřátí, v nepříjemném pokoji, při přejídání a také v důsledku užívání některých léků. Vysoké riziko tohoto onemocnění u pacientů s diabetem, hypertenzí, obezitou. U žen je arytmie často uváděna během menopauzy a těhotenství, což je dočasný stav.

  Významně závažnější příčiny jsou srdeční onemocnění: myokarditida, koronární srdeční onemocnění, srdeční vady, infarkt myokardu, zhoubné novotvary. V těchto případech je arytmie ukazatelem, kterému musí lékař věnovat zvýšenou pozornost, aby předepsal správnou včasnou léčbu.

  Léčba arytmie

  Před předepsáním léčebného postupu musí lékař předat pacientovi vyšetření. Diagnóza zahrnuje krevní test, EKG (echo EKG), a pokud máte podezření na přítomnost průvodních onemocnění - další vyšetření o nich. Pokud nejsou zjištěny závažné abnormality a srdeční onemocnění, je třeba předepisovat sedativa:

  • Tinktura z valeriánu a mamutky o 20-30 kapek na recepci
  • Persen tablety
  • Altalex bylinný extrakt
  • Tinktura nebo tablety Novo-passit
  • Uklidňující kolekce bylin №2

  Pokud je arytmie doprovázena bolestí v srdci, Valocordin a Corvalol mají být předepsány 25–30 kapek na dávku.

  Léčba léky závisí na základním onemocnění, provokujícím ataky arytmie u pacienta. Kromě těchto farmaceutických přípravků jsou pacientovi připisovány tablety, jejichž účelem je působit na srdeční sval, zlepšit vodivost buněk a urychlit metabolické procesy. Mezi tyto léky patří:

  • Aymalin (ke snížení excitability myokardu a prevence tachykardie)
  • Pulsnorma
  • Chinidin
  • Lidokain (má analgetický účinek)
  • Allapinin (pro normalizaci iontů sodíku v krvi)
  • Ritmonorm a další

  Pokud léčba nemá požadovaný účinek nebo pacient má srdeční bolest nebo nepohodlí na hrudi, návštěva u lékaře by neměla být odložena! To může znamenat vývoj závažnějších srdečních patologií nebo nesnášenlivosti antiarytmických léčiv.

  V druhém případě může lékař převést pacienta na léčbu trankvilizéry a předepsat jeden z těchto léků:

  Doporučujeme také bezpečné a účinné homeopatické léky - Nevrohel nebo Claronin. Při použití fibrilace síní se používá fyzioterapie: elektrické, oxid uhličitý a radonové koupele. Ujistěte se, že předepsat dietu, která zahrnuje potraviny bohaté na draslík a vápník se současným poklesem tuku v potravinách.

  Tradiční léčba a léčba arytmie

  Velkou pomocí při léčbě arytmií budou tradiční metody léčby tohoto onemocnění, založené na použití bylin:

  • Dogrose bujón
  • Viburnum bobule, mleté ​​s medem
  • Čaj citronový
  • Černé rybízové ​​šťávy
  • Hadí tinktura
  • Broth horsetail

  Bujóny a tinktura z mláďat a valeriánů jsou také široce používány, a navíc k nim, vitaminové směsi užitečné pro srdeční sval. Příkladem takového léku je směs brusinkové šťávy a česneku s medem, vícezložkové složení sušených meruněk, citronů, rozinek, ořechů, aloe šťávy a medu, stejně jako nápoj z čekanky se lžící medu. Tato léčba je zvláště užitečná pro oslabené a starší osoby s ledvinovými nebo jaterními problémy.

  Užitečné video

  Arytmie, její příčiny. Léčba arytmie.

  Program "Žít zdravě". Fibrilace síní.

  Arytmie a její typy. Příčiny

  Arytmií se rozumí změna v obdobích kontrakcí srdce, ke kterým může dojít i v klidném stavu. Pokud je člověk zdravý, pak je ve stavu klidu, jeho puls kolísá v rozmezí od šedesáti do devadesáti úderů za minutu.

  Člověk ani necítí proces svého srdce.

  V důsledku fyzické námahy srdce funguje mnohem intenzivněji, puls se zvyšuje.

  Podobná situace nastává, když je člověk nervózní nebo zažívá - to je reakce srdečního svalu na nadměrnou stimulaci nervového systému.

  U téměř jakéhokoliv srdečního onemocnění se může objevit arytmie, což je extrémně běžný patologický stav.

  Příčiny srdeční arytmie

  1. Nemoci nervového systému - mezi ně patří: neurózy, poranění hlavy, mrtvice, mozkové nádory
  2. Různé srdeční vady (získané nebo vrozené)
  3. Srdeční selhání, chronické plicní onemocnění, kvůli nedostatečnému přívodu kyslíku do krve
  4. Infarkt
  5. Vliv různých toxinů (jedovatých látek, bakterií)

  Typy arytmií

  Existuje několik typů. Mezi nejčastější patří následující.

  1. TACHYCARDIA - tato choroba znamená změnu směru zvyšování rytmu srdečních kontrakcí v klidu, tj. Více než devadesát úderů za minutu. Je možné změnit puls v rozsahu 130-230 úderů za minutu.

  2. BRADICARDIA - tento typ onemocnění znamená změnu ve směru snížení rytmu srdečních kontrakcí v klidném stavu. Srdeční frekvence může být nižší než čtyřicet úderů za minutu.

  3. FOOTAL ARITHMIA je kontrakce srdečního svalu s jinou frekvencí v chaotickém a nepravidelném rytmu.

  4. EXTRASISTOLIE je jednou z nejčastějších forem arytmie, což je skupina nebo individuální mimořádné kontrakce srdečního svalu.

  Když člověk pociťuje ostrý srdeční tep, takzvané „vyblednutí“ (to znamená cítí poklesy mezi stahy srdečního svalu), může to znamenat výskyt arytmií.

  Charakteristickými rysy arytmií mohou být: změny v jednom směru nebo jiné ukazatele krevního tlaku, mdloby, závratě.

  Je nutné pravidelně sledovat vaše zdraví a alespoň jednou za šest měsíců navštívit kardiologa a podstoupit elektrokardiogram, který pomáhá určit, zda má člověk arytmii.

  Léčba arytmie se v každém případě provádí individuálně podle doporučení lékaře a závisí na příčinách a typech srdečních arytmií.

  Záchvaty arytmie v těžké kategorii a vyskytující se poprvé vyžadují okamžité zavolání „ambulance“ a v některých případech hospitalizaci.

  Zde je seznam produktů, které jsou doporučeny pro prevenci arytmie: mrkev, ořechy, řepa, brusinky, brusinky, sušené meruňky, pomeranče.

  NĚKTERÉ RECEPTY NÁRODNÍHO ZPRACOVÁNÍ SRDCE ARRYTHMIA

  Když je arytmie užitečná pro příjem odvarů z květů a listů hloh. Jedna polévková lžíce tohoto produktu se nalije do tří šálků vroucí vody a naplní se půl hodiny na teplém místě. Kmen, třikrát denně po jídle jednoho skla za měsíc.

  Pro další odvar, budete potřebovat dvě polévkové lžíce suchých hloh bobulí, nalijte jeden litr vařící vody a vařte asi 20-30 minut, pak přidejte jeden šálek bobulí šípky a pokračujte v vaření dalších deset minut.

  Poté ho nechte vařit na chladném místě po dobu 24 hodin a namáhejte. Doporučuje se uchovávat v chladničce.

  Vezměte dvě polévkové lžíce denně před jídlem půl hodiny. Délka kurzu je půl měsíce, kurz doporučujeme opakovat v deseti dnech.

  Pro přípravu další infuze podle předpisu pro léčbu srdeční arytmie je nutné: nalít tři nebo čtyři sklenice zralých bobulí kalina do třílitrové nádoby. Nalijte dva litry vroucí vody, zavřete víko a nechte ho vařit sedm hodin. Na konci této doby, kmen infuze, zmáčknout bobule, přidejte sklenici medu (půl litru).

  Vezměte jednu třetinu sklenice půl hodiny před jídlem, během měsíce. Doporučuje se provádět několik takových kurzů (2-3) s intervalem deseti dnů mezi nimi. Infuze uchovávaná v chladničce.

  Dále bych se rád zabýval jedním z výše uvedených typů arytmií - tachykardií.

  U osoby trpící tachykardií v klidu se zvyšuje tepová frekvence, srdeční frekvence prudce roste (ze 170 úderů za minutu a vyšší). Je zde zvýšené vzrušení srdečního svalu. Pokud dojde k tachykardii, doporučuje se okamžitě se poradit s lékařem.

  Existují dvě hlavní skupiny tachykardie: supraventrikulární a ventrikulární. Tyto dvě skupiny se dále dělí na fyziologické a patologické poddruhy. Za prvé, dochází k němu v procesu zvýšeného zatížení, fyzického i emocionálního. Patologická tachykardie je nebezpečnější. Příčinou jeho vzniku může být jak získaná, tak vrozená srdeční vada.

  Mezi hlavní známky tachykardie patří: dušnost, nespavost, špatná chuť k jídlu, bodavá bolest v srdci, zhoršení pracovní kapacity. Abychom pochopili, jak léčit tachykardii, je nutné zjistit příčiny jejího vývoje. Existují případy, kdy jednoduchá změna v životním rytmu, klid, odmítnutí špatných návyků, snížení fyzické námahy, vede k požadovanému výsledku.

  Příčiny tachykardie

  • Pravidelné kouření a alkohol, kofein.
  • Trvalé fyzické a duševní přetížení.
  • Krvácení a různé zánětlivé procesy.
  • Tachykardie se může rozvinout jako nezávislé onemocnění a může být příčinou jiných onemocnění. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že typ léčby tachykardie je určen pouze ošetřujícím specialistou a je čistě individuální, protože závisí na příčině onemocnění a charakteristických vlastnostech organismu každé osoby.

  FOLKOVÉ ZPRACOVÁNÍ SRDCE ARRYTIE (TACHYCARDIA)

  • Při tachykardii se doporučuje užívat 7-8 kapek mandlového oleje třikrát denně.
  • Doporučuje se, aby se travní šťáva dodder evropské. 10 ml najednou.
  • Jedna čajová lžička suché vonné bylinné rue nalila dva šálky studené vařené vody. Trvejte na 7-8 hodinách, čas od času míchejte, filtrujte. Take půl šálku 3-4 krát denně po dobu půl hodiny před jídlem.
  • Vezměte jednu polévkovou lžíci kořene chřestu (drceného), nalijte vařící vodu (jeden šálek), vařte dvě nebo tři minuty, pak vložte dvě polévkové lžíce chřestové byliny do připraveného vývaru a nechte ho vařit na teplém místě dvě hodiny. Vezměte měsíc na dvě lžíce třikrát denně, třicet minut před jídlem.

  Existují i ​​jiné typy arytmií: bradykardie, fibrilace síní a extrasystole. Populární léčba srdečních arytmií je také použitelná na tyto typy. Více bude diskutováno v dalším článku.