Hlavní

Ateroskleróza

Porušení vodivosti Jeho svazku: vše o typech, příčinách a léčbě

Jeho svazek je prvkem systému srdečního vedení, což je část myokardu speciální struktury, jejíž funkcí je provádět impulsy ze sinoaurikulárního uzlu. Právě touto strukturou se postupně snižují srdeční komory.

Tato skupina vláken je v komorách, takže porušení vodivosti v této oblasti může způsobit poruchu jejich práce. Ne vždy je blokáda paprsků považována za patologický stav. Částečná blokáda pravé nohy je tak často nalezena u zdravých lidí. Mnoho srdečních onemocnění se zároveň projevuje právě tímto druhem arytmie.

Jak impuls prochází svazkem Jeho: anatomie a fyziologie

Vodivý systém zajišťuje přenos nervových signálů, které způsobují kontrakci srdce. Tato struktura začíná v uších atria. Existuje sinusový uzel, který generuje pulsy. V tomto okamžiku se uzavírají atria. Pak vodivá vlákna jdou do atrioventrikulárního (AV) uzlu, kde dochází k mírnému zpoždění. To je nezbytné, aby komory měly čas naplnit se krví.

Svazek hisisy začíná výše uvedeným AV uzlem a rozšiřuje se dále k komorovému myokardu. Impuls nejprve projde intraventrikulární přepážkou, pak se přesune ke stěnám dutin. Rychlost elektrického signálu se v nich ještě více zpomaluje.

Téměř od samého počátku je svazek Jeho rozdělen do dvou částí - levé a pravé nohy. Na levé straně je rozdělena na zadní a přední větve. Koncové části těchto útvarů končí Purkyňovými vlákny.

Tudíž, kontrakce myokardu začíná atrií, poté, po krátkém zpoždění, interventrikulární přepážka je zapojena do procesu, a konečně samotné komory jsou pohlteny stimulací.

Typy blokád a poruch vodivosti

Hypertrofie myokardu, chlopňové vady, kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční, karditida, užívání některých léků - to vše může způsobit blokádu jeho svazků. Často se však tento stav vyvíjí za normálních podmínek, například s výrazným fyzickým nebo nervovým stresem.

Rozlišují se tyto varianty patologie:

V závislosti na pokrytí konstrukcí:

 • jeden svazek (blokáda nohou nebo větví);
 • dvoupaprskové (současně postižené nohy a jedna z větví);
 • tři paprsky (všechna oddělení jsou blokována).

V závislosti na závažnosti procesu:

 • nekompletní - signál je zpožděn, ale uložen, redukce je zpožděna;
 • plný - impuls je zcela zablokován, redukce není možná.

Podle průběhu onemocnění:

 • přerušovaný - přechodný;
 • trvalé - trvalé.

Většina projevů této patologie není specifická, mohou se objevit u jiných kardiovaskulárních onemocnění. Je téměř nemožné diagnostikovat poruchu rytmu doma. Pokud se tedy ocitnete v některém z následujících stavů, poraďte se se svým kardiologem.

Blokáda bloku větví pravého svazku (BPNPG)

Obvykle takové porušení není symptomatické. Srdeční tep se vyskytuje s určitým zpožděním, které lze zjistit pouze na elektrokardiogramu. Odhaduje se, že přibližně 20% lidí od narození má podobný rys. To je naprosto normální stav, není známkou jakékoli patologie.

Úplná blokáda se však někdy projevuje některým srdečním selháním:

 • pocit nepravidelného tepu;
 • bolest nebo těžkost na hrudi;
 • dušnost a slabost, ke kterým dochází při cvičení
 • zvýšená úzkost.

Blokáda bloku větve levého svazku (BLNPG)

Celková porucha může způsobit významné poruchy systolické funkce. Impulz bude stále pokračovat v objížďkách, ale zpoždění bude delší. Nejčastěji tento typ arytmie indikuje přítomnost srdečního onemocnění. Protože levá komora je důležitější v činnosti srdce, její patologie jsou nebezpečnější.

Varianty dvou a tří svazků

Poškození obou cest impulsu naznačuje vážný problém v myokardu a vede k významným poruchám oběhu a mohou se objevit následující příznaky srdečního selhání:

 • dušnost;
 • bolest na hrudi;
 • bradykardie (vzácný puls);
 • pocity narušení srdce;
 • špatná tolerance cvičení;
 • závratě, mdloby.

Diagnóza a další vyšetření pacienta

Pro detekci tohoto onemocnění je nezbytné EKG. Jedná se o jednoduchou a účinnou metodu, která ve většině případů postačuje pro stanovení diagnózy.

Musíte také sbírat anamnézu a provádět fyzikální vyšetření, které zahrnuje inspekci, palpaci, perkuse (perkuse) a auskultizaci. To je nezbytné pro zjištění možných změn, které by tato arytmie mohla způsobit. Další povinnou metodou je klinický test krve a moči.

Pokud zjistíte nějaké abnormality, měli byste poslat pacienta k dalšímu vyšetření, abyste si podrobněji stanovili diagnózu. Chcete-li to provést, použijte následující metody:

 • denně Holter EKG monitorování - do 24 hodin si lékaři vezmou EKG; zároveň je možné odhalit skryté arytmie a srdeční odpověď na stres;
 • funkční testy - umožňují nastavit reakci srdce na fyzickou aktivitu.
 • echokardiografie - ultrazvuková studie, která umožňuje studovat funkci srdce, hemodynamické poruchy, strukturální změny;
 • transesofageální elektrokardiografie - používá se k diagnostice arytmií, má vyšší citlivost než standardní EKG.
 • MRI, CT - používá se ke studiu struktury myokardu.
 • X-ray hrudních orgánů je standardní studie, která umožňuje detekci hypertrofie myokardu a změn v plicích.

Co ohrožuje pacienta a jaká je prognóza?

Porušení vodivosti podél pravé nohy jeho svazku je považováno za zcela neškodný stav, který se často vyskytuje u zcela zdravých lidí. Samozřejmě, pouze pokud neexistují žádné jiné projevy a stížnosti.

Blokáda levé nohy srdce je považována za nebezpečnější. Často se na pozadí objevují další poruchy rytmu, jako je paroxyzmální tachykardie nebo fibrilace síní. Úplný nedostatek vodivosti může způsobit hemodynamické zhoršení. V tomto případě může být nezbytné předepsat léky antiarytmikami nebo chirurgickou léčbou. Rozsah intervence bude záviset na etiologii onemocnění.

Nejvíce zhoubný je blokáda trifasticikul, ve které jsou poškozeny všechny části jeho svazku. V takovém případě může být nutná okamžitá hospitalizace. Akutní koronární syndrom je často maskován pod tímto vzorem EKG.

Obecně platí, že prognóza pro tuto patologii je příznivá, většina pacientů má dobré šance na přežití a udržení schopnosti pracovat. U pacientů s touto diagnózou se však riziko úmrtí zvyšuje, a proto musí pečlivě sledovat své zdraví.

Další pozorování a naplánované kontroly: kdy a jak?

V přítomnosti BPNPG se kromě standardních rutinních kontrol, které se doporučuje provádět nejméně jeden rok, nevyžaduje žádné další monitorování.

V případě částečného nebo celkového BLNPG se doporučuje podstoupit lékařskou prohlídku častěji, nejméně jednou za šest měsíců. To je způsobeno větší pravděpodobností komplikací. Za nutnou příležitost k návštěvě kardiologa lze považovat výskyt jakýchkoli příznaků srdce.

Závěry

Blokáda svazku jeho větve je poměrně běžnou formou arytmie, která je charakterizována sníženým přenosem impulzů komorovým myokardem. Obvykle způsobené přetížením, vlivem chemických látek, individuálními genetickými vlastnostmi. Ve většině případů se to vše neprojevuje a nemá vážné následky.

Přítomnost jakýchkoli symptomů může indikovat patologický proces, na jehož pozadí se BNPG vyskytuje. V tomto případě se obraťte na odborníka.

Co je to porucha vodivosti podél pravé nohy jeho svazku?

Na nohách svazku Jeho dochází k procesu přenosu elektrické stimulace přímo srdečními komorami.

Často se vyskytují určité překážky, které zabraňují průchodu impulzů komorami.

Taková interference vede ke skutečnosti, že se podél pravé nohy jeho svazku vyvíjí porucha vedení.

Státní znak

Poruchy vedení podél pravé nohy jeho svazku: co to je? Mechanismus onemocnění je následující:

 1. Blokáda vede k pomalejšímu vedení nervových impulzů v celém srdci.
 2. Důsledkem tohoto procesu je výskyt excitace srdečních útvarů, které ovlivňují septum, umístěné mezi srdečními komorami.
 3. Po excitaci pravé poloviny srdce jsou větve a její levá polovina nadšeny.

Mezi důvody, které vyvolávají porušení vedení nervového impulsu, patří:

 • vrozené nebo získané srdeční vady u dětí a dospělých;
 • různé srdeční choroby (kardioskleróza, infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, koronární srdeční onemocnění atd.);
 • nedodržení dávky léku;
 • narušení metabolismu elektrolytů;
 • dysfunkce nervového autonomního systému.

Lidé, kteří utrpěli výše uvedené příčiny nebo nemoci, jsou v ohrožení.

Diagnostika

Odborníci identifikují řadu příznaků, jejichž přítomnost indikuje selhání vedení nervového impulsu:

 • dušnost;
 • omdlévání;
 • závratě atd.

K identifikaci přítomnosti těchto známek může být s přímým rozhovorem pacienta se specialistou.

Pro přesnější diagnostiku je nutné použít následující diagnostické metody:

 • elektrokardiogram - na něm bude jasně vidět zesílení a zvýšení výšky vlny P;
 • porušení intraventrikulárního vedení může být také určeno metodou poklepání hrudníku. V tomto případě může odborník zaznamenat zvýšení velikosti srdce;
 • krevní a močové testy ke stanovení množství hormonů - to pomůže určit příčiny vzniku retardace vedení, které nejsou spojeny s onemocněním srdce
 • elektrofyziologická studie - pomocí nízkoenergetických impulsů se provádí umělá stimulace srdce. K tomu je malá elektroda přiváděna do srdce přes střeva nebo přes myokard srdce.

Tyto metody pomohou určit co nejpřesněji fázi vývoje nemoci, jakož i důvody, které ji vyvolaly.

Léčba a prevence

Zpracování PNPG lze rozdělit do dvou oblastí:

 1. Drog. Podstatou tohoto trendu je přiřadit pacientovi průběh vitamínů, které stimulují fungování srdečního myokardu a upravují metabolické procesy v těle. V tomto případě musíte dodržovat přísnou dietu.
 2. Chirurgické V nepřítomnosti pozitivní dynamiky po ukončení konzervativní lékařské léčby, specialisté předepsat operaci. Podstatou operace je zavedení speciálního malého kardiostimulátoru přes srdeční sval. Kardiostimulátor uměle reguluje normální kontrakci srdce.

Čím dříve bude dítě porušovat vedení nervového impulsu srdcem, tím vyšší je pravděpodobnost vyléčení nemoci.

Nebezpečí poruchy vedení po pravé noze svazku Jeho je možnost náhlé zástavy srdce. Pokud se neprovádí včasná a účinná léčba, existuje také možnost vyvinout komplexní formu srdečního selhání nebo jiných následných patologií.

Prevence nemocí spočívá v udržení aktivního životního stylu, sledování denního režimu a výběru správné stravy. Je třeba kontrolovat množství konzumovaného alkoholu a tabáku.

Měli byste být pozorní na své zdraví a kontaktovat specialisty včas, když zjistíte první známky onemocnění. Požehnej vám!

Pomalé vedení po pravé noze svazku dítěte

Porušení intraventrikulárního vedení

Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

Vedení nervového vzrušení je jednou z jedinečných funkcí srdce. Poskytuje konzistentní přenos pulsu z hlavního uzlu do předsíní a komor. Za tímto účelem jsou uvnitř interventrikulární přepážky speciální buňky připojené do větve. Podle jména objevitele se nazývají svazky nebo nohy Jeho.

Konce v dolní části obou komor a vrchol srdce tvoří tenkou síť Purkyňových vláken.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Intraventrikulární blokáda sama o sobě nepředstavuje poškození srdce. Ale vážně komplikují základní onemocnění, ovlivňují další funkce myokardu a prognózu.

Porušení intraventrikulárního vedení nemá typické klinické symptomy, jsou detekovány během kontrolní studie EKG.

Jak časté jsou intraventrikulární blokády?

Narušení vodivosti uvnitř komor může být detekováno u dětí i dospělých. Mezi patologickými stavy identifikovanými elektrokardiografií je podíl intraventrikulární blokády až 2,4%. U starších pacientů dochází ke zvýšení četnosti detekce.

Podle prevalence mezi obyvatelstvem:

 • na prvním místě je blok v levé noze (přední větev);
 • na druhé - pravé noze.

Porucha vodivosti v zadním paprsku je vzácná.

Typy komorové blokády

Podle klasifikace V. L. Doshchitsyna jsou všechny poruchy intraventrikulárního vedení rozděleny na:

 • mono-, bi- a trifasticular v závislosti na poškození jednoho nebo dvou nebo tří paprsků;
 • fokální: lokální poškození není potvrzeno ve všech vedeních EKG;
 • arborizace: lokalizovaná v konečné části Purkyňových vláken;
 • přechodné: změny se střídají se správnou vodivostí;
 • perzistentní;
 • úplné a neúplné;
 • střídavě: je detekován jeden nebo jiný typ blokády.

V závislosti na místě přerušení pulsu se rozlišují blokády:

 • monofascicular (single-button): blok levé přední nebo zadní, pouze pravá noha Jeho;
 • bifascicular (dva-paprsek): k dispozici ve dvou verzích jako jednostranná (levá noha) nebo oboustranná (pravá s levou přední větví, vpravo s levou zadní).
 • trifascicular (trekhpuchkovye).

Druh blokády se odráží v dekódování elektrokardiogramu. Vedení impulsu ze supraventrikulárních srdečních uzlin je zpomaleno nebo zcela přerušeno. To narušuje sekvenci excitace komor, ovlivňuje biochemické procesy v myokardu, užitečnost srdečního výdeje.

Co se stane, když blokáda na pravé noze svazku Jeho

Mechanismus poruchy vedení: v případě úplného bloku pravé větve paprsku, pravá komora a přilehlá polovina interventrikulární přepážky dostanou excitaci jiným způsobem. Vlna depolarizace buněk přechází z levé strany interventrikulární přepážky z jiné komory. Nejprve jsou nadšeni a vlákna pomalu přenášejí impulsy do pravé komory.

Nekompletní blokáda se liší správným způsobem přenosu, ale pomalou rychlostí pulsu.

Příčiny úplného bloku jsou převážně onemocnění doprovázená přetížením pravé komory:

 • chronické plicní onemocnění s tvorbou "plicního srdce";
 • vrozené vady, selhání chlopně u dětí;
 • získaných poruch je důležitá mitrální stenóza, která vytváří zvýšený tlak v malém kruhu krevního oběhu;
 • chronické ischemické onemocnění kombinované s arteriální hypertenzí;
 • infarkt myokardu zadní a diafragmatické a apikální oblasti, detekce patologie je považována za indikátor vysoké prevalence nekrózy a ischemie.

Se zdravým srdcem je tento typ blokády vzácný.

Je třeba doplnit důvody neúplné blokády:

 • myokarditida (revmatická choroba srdce, důsledky infekčních virových onemocnění u dítěte);
 • difuzní a fokální kardioskleróza;
 • zesílení levé komory s hypertenzí;
 • intoxikace léky (deriváty digitalisu, chinidinu, β-adrenergních blokátorů).
 • nespecifické poruchy elektrolytů.

V těchto případech zpožděné vedení ukazuje ventrikulární hypertrofii. Možné jako varianta normy u sportovců.

Porušení v blokádě levé přední větve

Mechanismus poruchy vedení: jsou nutně překážky pro vedení excitace podél přední a boční stěny levé komory. Nejprve impulz projde levou zadní větví, aktivuje mezikomorové přepážku a dolní část zadní stěny. Poté podél Purkyňových vláken přechází excitační vlna směřující zdola nahoru do anterolaterální části levé komory.

Příčiny - patologie komor levého srdce:

 • infarkt myokardu přední nebo boční stěny;
 • fokální kardioskleróza;
 • hypertenze;
 • ne fúzi interatriální přepážky;
 • aortální malformace;
 • nedostatečnost cusps mitrální chlopně;
 • myokarditida;
 • hypertrofickou kardiomyopatii;
 • myokardiální dystrofie s metabolickými změnami.

Jak je blokáda v levé zadní větvi

Mechanismus poruchy vedení: dodávání impulsu je inhibováno v zadní části levé komory. Excitace probíhá podél levého předního svazku k myokardu anterolaterální oblasti, přes Purkyňova vlákna se rozprostírá do zadní a dolní části. Myokard se aktivuje na přední stěně shora dolů.

Tento typ bloku je zřídka izolovaný, je častější u blokády pravé nohy svazku Jeho.

Příčiny - fokální změny v levé komoře od zadní stěny s:

 • zadnefragmatický infarkt myokardu;
 • kardioskleróza;
 • myokarditida;
 • kardiomyopatie;
 • idiopatická kalcifikace vodivého systému.

Dvouproudý blok levé nohy

Mechanismus poruchy vedení: blok společného kmene levé nohy by měl být umístěn před větvením na přední a zadní větve nebo současně blokovat tok pulzů podél obou větví. Pravá komora je excitována obvyklým způsobem, poté se vlna přenáší kontraktilními buňkami do levé komory zprava doleva. V případě neúplného bloku se část impulzů, i když pomalu, „vydává“ podél levé nohy.

Důvody výskytu tohoto typu poruchy vedení by měly být vyhledány při velmi rozsáhlém poškození levé komory:

 • akutní transmurální infarkt myokardu;
 • difuzní kardioskleróza;
 • aortální malformace a koarktace;
 • maligní průběh arteriální hypertenze.

Představuje dvoubukální blokádu pravé nohy s levou přední větví

Mechanismus rušení vedení: překážka je umístěna současně v pravé noze a levém předním nosníku (větve). Nejprve přes neporušenou levou zadní větev jsou zadní stěna a dolní část levé komory excitovány podél cest anastomózy - přední a laterální. S velkým zpožděním se do pravé komory dostanou průchody impulsy. Toto je nejběžnější varianta intraventrikulárních poruch šíření vzrušení.

 • chronické ischemické onemocnění;
 • akutní rozsáhlý infarkt myokardu s interventrikulárními záchvaty;
 • srdeční vady;
 • difuzní sklerotická, zánětlivá a degenerativní léze komor v Lenegrově nemoci (degenerace, kalcifikace a skleróza vodivostního systému uvnitř komor), Leviho choroba (fibrózní růst v interventrikulární přepážce).

Obsahuje blokádu pravé nohy s levou zadní větví

Mechanismus poruchy vedení: přes levou neporušenou přední větev vstupuje excitace do přední a boční stěny levé komory, poté do přední a dolní části anastomózy. Nakonec se impulsy dostanou do pravé komory.

Příčiny se neliší od běžných a hlubokých lézí stěny levé komory popsané výše. Znaky EKG kombinují změny v hrudníku, když je pravá noha blokována pravostrannou odchylkou elektrické osy.

Blokáda tří paprsků

Mechanismus narušení vodivosti: s neúplnou formou následuje elektrický impuls z předsíně k komorám podél jedné z větví (méně ovlivněných). Současně jsou zjištěny známky atrioventrikulárního bloku. Úplná blokáda je charakterizována třetím stupněm atrioventrikulární obstrukce a změnou zdroje komorového rytmu.

Příčiny - těžké organické léze myokardu, již uvedené výše.

Jaká je vodivost na EKG?

Známky zhoršené vodivosti závisí na typu blokády. Liší se v:

 • směr elektrické osy srdce;
 • forma komorových komplexů;
 • místo v hrudníku a standardní vedení;
 • šířka a rozteč zubů.

Blok typu dvou paprsků je považován za předchůdce vývoje poškození třemi paprsky. V případě třívrstvé varianty závisí tvar komorových komplexů na umístění zdroje poškození, přičemž částečné uchování vodivosti v jedné z větví se podobá variantám blokování dvou paprsků. Vzorec EKG je superponován na atrioventrikulární poruchy různé závažnosti.

Při posuzování charakteristik blokád pro lékaře je důležité se podívat na předchozí EKG, abyste si byli jisti délkou změn.

Léčba

Stabilní dlouhodobá intraventrikulární blokáda nevyžaduje specifickou léčbu. Primární detekce intraventrikulárních změn, zejména u starších pacientů, vyžaduje hospitalizaci a úplné vyšetření k určení příčin.

Ischemie zahrnuje použití koronarolytik a pečlivé použití slabých β-blokátorů.

Při detekci zánětlivé povahy změn se podává průběh antibakteriální terapie a hormonálních léků.

V případě kombinace s chronickým srdečním selháním se používají malé dávky digitalisu, diuretik.

Je důležité včas rozhodnout o vhodnosti instalace kardiostimulátoru. To platí zejména pro blokování dvou a tří paprsků.

Jak určit prognózu zhoršené vodivosti?

Vzhledem k tomu, že patologie vedení není izolována, ale je výsledkem jiných onemocnění, je predikce možná pouze s ohledem na klinický průběh, účinnost léčby základního onemocnění.

Blokáda levého svazku Jeho svazku zvyšuje riziko smrti 5krát. Blok pravé nohy není považován za rizikový faktor srdečních onemocnění.

Poruchy dvou svazků předcházejí přechodu na úplnou blokádu síňových komor ročně u 5% pacientů. Dávejte si pozor na zvýšení vodivosti s přerušovanými změnami typu.

Pokud se blokáda vyskytla v akutním stadiu infarktu myokardu, zvyšuje se úmrtnost na 50%. To ukazuje společné zaměření nekrózy.

Intraventrikulární vodivost nelze považovat za izolovanou od všech srdečních patologií. Typ blokády je důležitý při diagnostice, předepisování a výběru způsobu léčby.

Vedení v srdci, jeho zpomalení, porušení: příčiny, lokalizace, než nebezpečné

Vodivost srdečního svalu je koncept, který odráží vedení excitace podél částí systému vedení, který je reprezentován sinoatriálním uzlem v pravém atriu, vodivými vlákny ve stěně atria, atrioventrikulárním uzlem mezi síní a komorami a dvěma nohama jeho svazku v tloušťce komor končících Purkyňovými vlákny. Elektrický signál vzniká v buňkách sinoatriálního uzlu a postupně prochází těmito strukturami, což vede nejprve k excitaci atrií a pak k komorám. To přispívá k účinnému vylučování krve ze srdce do aorty.

práce systému srdečního vedení, identifikoval jeho klíčové komponenty

Při normální tepové frekvenci se provádí s frekvencí 60 - 80 řezů za minutu. Zpoždění při provádění impulsu, ke kterému může dojít v jakékoli části srdečního svalu, vede ke skutečnosti, že rytmus „vychází“ z normální frekvence a vyvíjí se úplný nebo částečný srdeční blok. Důvody pro to mohou být jak docela neškodné a způsobené vážnou srdeční chorobou.

Je třeba rozlišovat mezi pojmem "zpomalení" a "porušením" vodivosti. Například, pokud pacient v závěru EKG viděl takový výraz jako „zpomalení atrioventrikulární vodivosti“, znamená to, že má epizody atrioventrikulárního bloku 1 stupně.

Zpomalení vodivosti ukazuje, že pacient má v zásadě stupeň 1 blokování, v zásadě není nebezpečný, ale s vysokou pravděpodobností stupně 2 a 3, který postupuje do blokády, což již může představovat ohrožení zdraví a dokonce i života.

Pokud je protokol EKG porušením vedení, znamená to, že pacient má odpovídající blokádu 2 nebo 3 stupně.

Porušení vodivosti srdce může být úplné, když impuls není prováděn úplně přes jednu nebo druhou část srdce, nebo částečný (neúplný), když je impuls veden, ale se zpožděním. Úplná blokáda je mnohem nebezpečnější než neúplná.

Porušení sinusové vodivosti

Jinak se nazývá sinoatriální blokáda. Elektrický impuls vznikající v sinusovém uzlu nemůže plně dosáhnout do síní a jejich excitace nastane se zpožděním. Často se vyskytuje u zdravých lidí a nevyžaduje aktivní léčbu, ale může se vyskytovat i při organických onemocněních srdeční tkáně.

Příčiny:

 • Neurocirkulační dystonie s převládajícím účinkem na sinusový uzel nervu vagus, který může zpomalit srdeční rytmus,
 • Zvětšené (hypertrofované) srdce u sportovců
 • Předávkování srdečními glykosidy (strofantin, Korglikon, digoxin) používané při léčbě jiných typů arytmií,
 • Různé srdeční vady,
 • Ischémie myokardu.

Příznaky:

 1. S částečným porušením vodivostních symptomů se vyskytuje jen zřídka,
 2. S úplným porušením vodivosti dochází k pocitu srdečního selhání, nepohodlí na hrudi, závratě v důsledku zhoršení krevního zásobení mozku v důsledku vzácných kontrakcí srdce.
 3. Pulz se stává vzácným - méně než 50 za minutu.

EKG během sinoatriální blokády - prolaps atriální a komorové kontrakce (komplex PQRS)

Retardace intrakardiálního vedení

Vnitřní předsíňová blokáda nenese bezprostřední ohrožení života, nicméně její přítomnost u pacienta může znamenat, že má vysoké riziko fibrilace síní, což může vést k nebezpečným komplikacím.

fibrilace síní - nebezpečná komplikace intraatriálního vedení

Příčiny:

Příznaky:

 1. Zpomalení intraatriálního vedení specifických symptomů zpravidla nemá a projevuje se pouze na EKG,
 2. Příznaky kauzální choroby jsou charakteristické - dušnost při chůzi nebo v klidu, otoky dolních končetin, cyanotické zabarvení kůže, bolest na hrudi atd.

Porušení vodivosti atrioventrikulárního uzlu

AV blokáda 1 a 2 stupně znamená, že vedení excitace k komorám z atria je zpožděno, ale impulsy dosahují komor. Kompletní 3stupňový blok indikuje, že neprochází ani jeden impuls do komor a jsou odděleny odděleně od síní. To je nebezpečný stav, protože 17% všech případů náhlé srdeční smrti je způsobeno blokádou stupně 3.

Příčiny:

  Atrioventrikulární blok se zpravidla vyvíjí s defekty, ischemickou chorobou srdeční, akutním infarktem myokardu, myokarditidou (zánětlivé poškození myokardu), kardiosklerózou (náhrada normálního srdečního svalu jizvou v důsledku infarktu myokardu, myokarditidy),

Příznaky:

 1. Blokáda 1 a 2 stupně nemusí být symptomatická, pokud dojde k mírnému poklesu pulsu (50 - 55 za minutu),
 2. Během blokády 3 stupně, a také v případě významné bradykardie (méně než 40 za minutu), se objevují záchvaty Morgagni-Edems-Stokes (záchvaty MES) - náhlá slabost, studený pot, slabost a ztráta vědomí na několik sekund. Záchvaty v důsledku zhoršeného průtoku krve v cévách mozku. Útok vyžaduje nouzovou péči, protože může způsobit kompletní zástavu srdce a smrt.

EKG ukazuje ztrátu komorových komplexů při normální frekvenci síňových kontrakcí (počet P-vln je větší než QRS komplexy)

Porušení intraventrikulárního vedení

Tento typ zahrnuje úplnou nebo neúplnou blokádu svazku svazku Jeho. Pokud dojde k narušení ventrikulárního vedení po pravé noze svazku His, pak dochází ke kontrakci pravé komory, pokud je vlevo, pak vlevo.

Příčiny:

 • U zdravých lidí může dojít k neúplné blokádě pravé nohy,
 • U dětí může otevřené oválné okno v srdci vést k lokálnímu narušení intraventrikulárního vedení,
 • Kompletní blokáda kteréhokoli z ramen indikujících srdeční choroby, jako je například hypertrofie (otok a zahušťování) myokardu v svěráků ventily, koronárního srdečního onemocnění, akutního infarktu myokardu, hypertrofie myokardu s bronchopulmonální onemocnění (obstrukční bronchitida, bronchiální astma, bronchiektázie), infarkt po infarktu kardioskleróza, kardiomyopatie.

typy intraventrikulární blokády - poruchy vedení na nohách svazku jeho svazku

Příznaky:

 1. Částečné porušení vodivosti se nemusí projevit klinicky,
 2. Úplná blokáda je charakterizována příznaky jako vzácný pulz, bolest na hrudi, ztráta vědomí,
 3. Pokud pacient náhle projevil intenzivní tlakovou bolest v hrudní kosti, těžkou slabost, studený pot, pocit slabosti, vzácný puls a úplné zablokování levé komory bylo zjištěno na EKG, s největší pravděpodobností se vyvíjí akutní infarkt myokardu, „skrytý“ na EKG za blokádou. Je to právě kvůli neschopnosti určit infarkt na jednom EKG u takových stížností, že je nutná naléhavá hospitalizace.

Nespecifickým porušením intraventrikulárního vedení je blokování impulsu v nejvzdálenějších částech srdečního svalu - v Purkyňových vláknech. Důvody jsou stejné nemoci jako v blokádě svazku Jeho, znaky na EKG jsou minimální a neexistují žádné klinické symptomy.

Na EKG - deformované komorové komplexy

Ve většině případů je tedy diagnóza „narušení intraventrikulárního vedení“ u relativně zdravých lidí variantou normy a je způsobena neúplnou blokádou správného svazku Jeho.

Wolffův Parkinsonův syndrom (ERW syndrom)

Vedení vzrušení srdcem může být nejen zpomaleno, ale také zrychleno. To je způsobeno fungováním dalších cest pro impuls, s touto patologií Kentových paprsků přes atrioventrikulární spojení. Výsledkem je, že excitace je přenášena do komor mnohem rychleji, než je obvyklé, což způsobuje jejich častější kontrakce, a navíc se impulsy pohybují v opačném směru než atria, což způsobuje supraventrikulární tachykardie.

Šipka ukazuje na elektrokardiogramu charakteristický příznak syndromu ERW - „delta“ vlny na začátku komorového komplexu.

Důvody

Syndrom ERW je vrozené onemocnění, protože po 20 týdnech těhotenství se obvykle uzavírají další způsoby u plodu. V případě ERW syndromu zůstávají funkční. Genetická predispozice, negativní faktory působící na plod (radiace, užívání drog, alkohol, toxické léky těhotné ženy) mohou ovlivnit výskyt této patologie.

Příznaky

Syndrom se může projevit jak v dětství, tak v dospělosti, nebo se nemusí projevit vůbec a pak je diagnostikován pouze EKG. Příznaky sinusové tachykardie nebo fibrilace síní jsou charakteristické - zvýšení tepové frekvence o více než 200 za minutu, bolest na hrudi, dušnost a pocit nedostatku vzduchu. Ve velmi vzácných případech dochází k rozvoji život ohrožujících arytmií - komorové fibrilace.

Syndrom zkrátil interval PQ

Jedná se o zvláštní formu syndromu ERW, pouze abnormální dráhy jsou tvořeny pouze Jamesovými svazky mezi síní a dolní částí atrioventrikulárního uzlu. Je to také vrozený rys. Pokud je diagnostikována pouze EKG, aniž by byla doprovázena příznaky, pak hovoří o fenoménu zkráceného PQ, a pokud je doprovázena příznaky tachykardie, pak o syndromu zkráceného PQ. Rozdíly mezi syndromem ERW a PQ v příznakech na EKG.

Který lékař kontaktovat pro diagnózu poruch vedení?

Pokud pacient zjistil podobné příznaky, musí se obrátit na kardiologa a lépe na arytmologa k dalšímu vyšetření a rozhodnout o potřebě léčby.

Lékař předepíše další výzkumné metody:

 • Monitorování EKG Holter pro přesnější diagnostiku poruch vedení v různých časech dne,
 • Vzorky EKG se zátěžovým testem, ergometrie jízdního kola. Chůze na běžeckém pásu nebo šlapání na stabilním kole s navrstvenými elektrodami EKG pomůže přesněji identifikovat vztah poruch vedení k zátěži,
 • Ultrazvuk srdce (echokardiografie) zobrazuje anatomickou strukturu srdce, odhaluje srdeční onemocnění a také umožňuje vyhodnotit funkci kontraktility myokardu.

Je to důležité! Pokud jste si všimli příznaků poruch vedení, nebo byly zjištěny na EKG, měli byste se co nejdříve poradit s lékařem, abyste vyloučili nebezpečná onemocnění srdce, která vyžadují aktivní léčbu.

Okamžitě volejte potřebu sanitky, jsou-li takové známky:

 1. Vzácný puls menší než 45 - 50 za minutu nebo rychlý puls vyšší než 120 za minutu,
 2. Ztráta vědomí, slabost,
 3. Bolest srdce,
 4. Studený pot, slabost
 5. Těžká dušnost.

Léčba poruch vedení

Léčba se provádí pod dohledem místního lékaře na klinice nebo v oddělení kardiologie (arytmologie). Terapie by měla začít odstraněním příčiny poruchy vedení. Pokud není zjištěno srdeční onemocnění, předepisují se vitamíny a léky, které zlepšují výživu srdečního svalu, například preduktální, ATP atd.

V případě úplného porušení vodivosti, která způsobuje výraznou bradykardii, je vyřešena otázka instalace umělého kardiostimulátoru.

Se syndromem ERW a zkráceným PQ s výraznými symptomy tachyarytmií je možná radiofrekvenční ablace (RFA). Toto je zničení dalších svazků vedení zavedením zařízení tepnami do srdeční dutiny.

Komplikace a prognóza

S částečně narušeným vedením v srdci je prognóza příznivá. Pokud dojde k úplnému zablokování kterékoliv části srdečního svalu, je prognóza nepříznivá, protože může vést ke komplikacím - zástavě srdce a náhlé smrti, fibrilaci komor a tromboembolickým komplikacím, jako je plicní embolie a ischemická mrtvice.

Porušení vedení v pravé noze Jeho svazku: příznaky a léčba

Svazek Jeho je jednou z hlavních složek systému srdečního vedení, který obsahuje uzly, vlákna a celé komplexy podobných prvků. Jeho funkcí je přenos elektrického impulsu do komor srdce. Ale kvůli rušení vedení může být zlomeno, kvůli kterému tělo selže.

Celkový obraz onemocnění


Struktura svazku Jeho zahrnuje přítomnost dvou předních nohou a zad. Tato větev, která se nachází vpravo, má široký svazek, který proniká do svalových vrstev pravé komory. Abychom pochopili, co je blokáda pravého srdce srdce, je třeba vzít v úvahu vlastnosti změn pozorovaných v tomto případě:

 • V celém srdečním systému se zpomaluje vedení impulzů.
 • Pravé části orgánu jsou vzrušené a ovlivňují přepážku přítomnou mezi komorami.
 • Do procesu je zapojena neblokovaná levá komora, a ta pravá je vzrušená.

Porušení vodivosti podél pravé nohy jeho svazku může negativně ovlivnit práci komor, v důsledku čehož se čas jejich excitace změní. V důsledku toho ztráta normální pracovní kapacity správních oddělení.

Na pozadí vývoje této patologie mohou impulsy do levého svazku Jeho dosáhnout bez změny, ne šíření na pravou nohu. Vzhledem k této disociaci v práci částí srdce se mohou vyvinout závažné patologické stavy orgánu.

Důvody

Tyto změny se nejčastěji vyskytují v důsledku restrukturalizace srdečního svalu. Důvodem může být jedno z následujících onemocnění:

 • různé typy srdečních vad;
 • ischemie;
 • hemochromatóza;
 • srdeční infarkt, kardioskleróza a jiná onemocnění srdce;
 • plicní srdce;
 • tromboemol tepen plic;
 • amyloidóza;
 • otravy léky nebo překročení doporučených dávek;
 • hypertenze.

V některých případech může jeden z extrakardiálních faktorů způsobit poruchu vodivosti:

 • systémová onemocnění pojivové tkáně;
 • problémy s vodou a elektrolytem;
 • vrozené abnormality spojené s vedením srdce.

Neměli bychom zapomenout na rysy těla. Podle statistik má každý dvacátý pacient vrozenou poruchu vedení v pravém pedikulu, což je norma.

Symptomatologie

Komplikace v diagnóze onemocnění se objevují v důsledku skutečnosti, že porucha vedení pravého svazku Jeho nemá žádné významné projevy. Pacient nemůže tuto odchylku zjistit sám.

Nejčastěji je nemoc detekována náhodně s plánovaným průchodem EKG. Pacient však může mít potíže, jako jsou bolesti v srdci, dušnost, přerušení srdečního rytmu, závažná únava, která je způsobena progresí základního onemocnění, které způsobilo blokádu.

S porážkou jiných sektorů jsou možné následující příznaky:

 1. Známky hemiblokády zadní nebo přední levé větve závisí na základním onemocnění. Obvykle jsou mírné a naznačují bolest srdce, dušnost, únavu.
 2. Úplná blokáda levého pedálu srdce se projevuje závratí, bolestí srdce a silným tepem. Vzhled těchto příznaků může být způsoben rozsáhlými změnami v levé komoře, včetně akutního infarktu myokardu.
 3. Blokování tří paprsků může být charakterizováno úplnou absencí vodivých pulzů. Pacienti mají časté závratě, přerušení práce srdce, mdloby. Pokud neprovedete adekvátní léčbu, pak existují různé komplikace až do infarktu.

Diagnostické funkce

Jakákoli porucha vedení může být detekována během elektrokardiografie. Podle výsledků tohoto postupu určí odborník následující kroky:

 1. Pokud byla zjištěna neúplná správná blokáda v nepřítomnosti jiných kardiologických onemocnění, pak to může být přičítáno vlastnostem organismu. Další výzkum v tomto případě není přiřazen.
 2. Zjištěná blokáda dvou paprsků bude vyžadovat hloubkovou diagnostiku. Pokud tato odchylka nebyla u pacienta dříve pozorována, potřebuje naléhavou hospitalizaci, i když nejsou žádné stížnosti. Pokud je úplná levá blokáda po dlouhou dobu, pak není nutná hospitalizace.
 3. Je-li u pacienta detekována blokáda tří paprsků, je nutná neodkladná hospitalizace. V krátké době zde bude provedeno úplné vyšetření, aby se určil další průběh léčby.

Metody zpracování

Tuto patologii je třeba řešit pouze v případě, že pacient má onemocnění, které vyvolalo rozvoj blokády. V nepřítomnosti této terapie se neprovádí.

Pro pacienty, kteří trpí jednovrstvým nebo dvouproudým nevodivým léčivem, je zvolena léčba, která zahrnuje následující léčiva:

 • antioxidanty;
 • vitamíny;
 • sedativní rostlinné přípravky;
 • prostředky k odstranění arteriální hypertenze;
 • antibiotika;
 • srdeční glykosidy a diuretika.

Průběh léčby se volí v závislosti na základním onemocnění a stadiu jeho vývoje. V pokročilých případech může být blokáda léčena chirurgicky. Zahrnuje instalaci kardiostimulátoru pacienta.

Životní styl pacienta a prognóza onemocnění

Pokud pacient nemá žádné srdeční onemocnění a blokování pravé nohy nohy bez komplikací v jeho těle, může vést normální život s mírnou fyzickou námahou. V případě, že patologie je způsobena jiným onemocněním, pak by měl pacient omezit stresové situace a námahu, odstranit špatné návyky, dodržovat dietu.

Pokud byl pacient během operace nainstalován EX, měl by dodržovat tato opatření:

 • mít s sebou certifikát kardiostimulátoru;
 • chránit implantační plochu před nárazem mobilního telefonu nebo elektrických spotřebičů;
 • jednou ročně podstoupit EKG (nebo častěji, je-li k dispozici zvláštní lékařský předpis).

Protože blokáda svazku Jeho nepředstavuje nezávislé onemocnění, ale působí jako důsledek jiných onemocnění, prognóza přímo závisí na onemocnění, které tuto patologii vyvolalo. Blokáda vpravo-doprava vpravo bez výrazného poškození srdce nepředstavuje ohrožení lidského zdraví.

Pokud byl v důsledku srdečního infarktu blokován impuls levé větve, pak je prognóza méně příznivá (míra úmrtnosti je až 50% během exacerbace onemocnění). Třípatrová patologie má také vážné následky, protože na jejím pozadí se zvyšuje pravděpodobnost asystoly.

Blokáda samotného svazku je znakem organismu a nemůže ovlivnit kvalitu života pacienta. Ale s rozvojem komorbidit mohou být důsledky této patologie velmi žalostné. Aby se předešlo problémům, je nutné podstoupit systematické vyšetření na EKG.

Léčba poruch vedení v pravé noze jeho svazku

Porušení vodivosti podél pravé nohy jeho svazku je patologický proces, kterým se přenos impulsu podél vodivých vláken srdečního svalu zpomaluje nebo zastavuje. Tyto částice jsou zodpovědné za dodávku signálu komorám srdce, což způsobuje jejich kontrakci. Rytmus, rychlost a síla kontraktilních pohybů jsou narušeny, nebo je aktivita jedné z oblastí srdce zcela zastavena. Onemocnění v raných stadiích je asymptomatické. Při úplné blokádě se mohou objevit příznaky, jako je respirační selhání, celková slabost, chronická únava, ztráta vědomí, závratě.

Podle stupně vyjádření může být porucha částečná (zpomalení přenosu impulsů) a úplná (ukončení signálu). V závislosti na počtu prvků jeho svazku, které jsou součástí patologického procesu, může být blokáda jedno-, dvou- nebo tří-paprsková. V prvním případě chybí vedení elektrického signálu v jednom z prvků jeho svazku - porušení vodivosti pravé nohy, přední nebo zadní části levé nohy. Blokády druhého typu znamenají porušení přenosu hybnosti ve 2 prvcích paprsku. V případě třípatrového charakteru patologie je vodivost porušena ve všech částech Jeho svazku.

Příčiny vedoucí k nástupu patologického procesu jsou rozděleny do několika skupin. Pro srdce patří:

 • IHD, způsobující nedostatek kyslíku v tkáních;
 • infarkt myokardu (nekróza části srdečního svalu s jeho náhradou pojivovou tkání);
 • akutní nebo chronické srdeční selhání je patologický proces, při kterém se srdce nevyrovnává se svými funkcemi v prokrvení těla, přispívá k poruchám vedení a kardiomyopatii (zničení vláken srdečního svalu);
 • vrozené a získané abnormality srdce;
 • zánětlivé procesy v srdci;
 • chirurgický zákrok a poškození hrudníku;
 • autoimunitní poškození tkání srdečního svalu (porucha imunitního systému, ve kterém začíná ničit zdravé buňky těla).

Velmi často se blokáda pravé nohy svazku His nachází na pozadí dlouhého průběhu arteriální hypertenze.

Léčivými příčinami vzniku onemocnění jsou dlouhodobé léčebné postupy diuretiky (léky, které urychlují vylučování tekutin z těla), antiarytmické léky a srdeční glykosidy. Poškození svazku Jeho může nastat při porušení rovnováhy elektrolytů v těle, otravy alkoholem nebo nikotinem.

Poruchy autonomního nervového systému, které jsou zodpovědné za fungování orgánů, které zajišťují životně důležité funkce těla, mohou vést k onemocněním srdce. Z hormonálních důvodů patří: zvýšená aktivita žláz s vnitřní sekrecí, diabetes mellitus. Blokáda pravé nohy jeho svazku může být způsobena chronickým hladem kyslíku při onemocněních dýchacích cest (pneumonie, bronchitida, rakovina plic). Idiopatické formy patologie vznikají z neznámých důvodů.

Předběžná diagnóza může být provedena na základě symptomů pacienta - dušnost, celková slabost, záchvaty paniky, náhlé mdloby. Pacient by měl informovat lékaře o době výskytu prvních příznaků, sdělit o předchozích onemocněních a léčbě, zda se projevy patologie během procesu užívání léků změnily. Analýza historie života má za cíl shromažďovat informace o předchozích chirurgických výkonech, životním stylu, špatných návycích, životních a pracovních podmínkách, genetické predispozici.

Obecné vyšetření pacienta zahrnuje měření pulsu a krevního tlaku, sušení srdce (umožňuje určit poruchu rytmu a povahu tepu). Při poklepání na hrudník může být detekována expanze okrajů srdce způsobená patologií, která způsobila blokádu. Studium krve a moči, analýza obsahu hormonů, které umožňují identifikovat příčiny, které nesouvisejí se srdcem.

Je povinné provádět EKG, které pomáhá identifikovat sebemenší příznaky zhoršené funkce srdečního svalu. Nejúčinnějším způsobem vyšetřování je denní sledování srdeční aktivity, které spočívá v připojení osoby k přenosnému EKG zařízení po dobu 24 hodin. Pacient musí vést deník, ve kterém budou zaznamenány všechny provedené úkony a znaky, které z toho vyplývají. Data deníku a EKG jsou porovnána, což umožňuje detekovat dočasné poruchy vedení spojené se zvýšenou fyzickou aktivitou, stravováním, probuzením a spaním.

Analyzovaná a data elektrofyziologických studií - umělá stimulace srdce nízkoenergetickými pulsy se současným EKG. Elektroda může být vložena přes jícen a ovlivňovat jen atria, a může proniknout do srdečního svalu přes velkou tepnu. Na základě výsledků echokardiografie jsou diagnostikovány kardiální příčiny poruch vedení.

Drogová léčba užívá vitamíny a posilující látky. Důležitou součástí terapie je dodržování speciální diety - odmítnutí mastných, kořenitých a sladkých potravin, konzumace velkého množství čerstvé zeleniny a ovoce. Je také nutné odstranit základní onemocnění, které vede k rozvoji blokády. Operace je prováděna s neúčinností konzervativní léčby, rychlým rozvojem patologie a častou ztrátou vědomí. Během operace je kardiostimulátor vložen do srdečního svalu, což je malé zařízení, které nastavuje normální tepovou frekvenci.

Nejnebezpečnější komplikací zhoršeného přenosu signálu v pravé noze jeho svazku je náhlá srdeční zástava. Pokud se neléčí blokádou, může se vyvinout srdeční selhání a současně se zhorší patologické stavy. Neméně nebezpečnými důsledky jsou tromboembolie - blokování velkých tepen a mrtvice - nekróza mozkové oblasti v důsledku poruch oběhového systému.

Jak se vyhnout rozvoji patologického procesu? Především je nutné udržovat zdravý životní styl, dodržovat režim práce a odpočinku. Zvláštní pozornost by měla být věnována stravě, přednost výrobkům s obsahem vlákniny. Potraviny s vysokým obsahem cukru a tuku by měly být zlikvidovány. U srdečních chorob jsou ze stravy vyloučeny smažené, uzené, marinované a kořeněné pokrmy. Pití alkoholu a kouření na srdeční choroby je přísně zakázáno. Musíte se vyhnout konfliktům a stresovým situacím. Všechny léky musí předepsat lékař. Všechna chronická onemocnění by měla být včas odhalena a vyřešena.

Typické formy poruch vedení v pravé noze jeho svazku nevyžadují vždy léčbu. Mnohem více pozornosti sleduje důvody vedoucí k dalšímu vývoji patologie. Když je v mladém věku zjištěna blokáda, potom se prognózy jeví jako příznivé. Izolovaná blokáda pravé nohy málokdy jde do nepřítomnosti přenosu signálu podél celého svazku Jeho. Je však možný vývoj takové blokády v atrioventrikulární blokádě různých stupňů.

Riziko úmrtí se zvyšuje, pokud jsou tyto stavy doprovázeny hypertenzí.

To zhoršuje celkový stav pacienta, dochází ke zvýšení srdeční frekvence a akutnímu srdečnímu selhání.