Hlavní

Diabetes

Slovo význam laquo systole

Cystol (starověký-řecký. Ἡ συστολ сжат - komprese, redukce, redukce) t

Nadace Wikimedia. 2010

Podívejte se, co je Systole v jiných slovnících:

SISTOLA - (řecky). V anatomii: kontrakce srdce; v okamžiku, kdy jsou srdce a tepny nejvíce zúžené. Slovník cizích slov obsažený v ruském jazyce. Chudinov AN, 1910. SISTOLA grech. Kontrakce srdce, na rozdíl od jeho expanze,...... slovník cizích slov ruského jazyka

SISTOL - (z řecké systolické kontrakce), kontrakce atrií a komor srdce, ve kterých je krev vtlačována do tepen. Systole spolu s diastolou tvoří cyklus srdeční aktivity... Moderní encyklopedie

SISTOL - (z řecké. Systole redukce) redukce síní a komor srdce, ve kterém je krev čerpána do tepen. Systola spolu s diastolem (relaxací) atrií a komor tvoří cyklus srdeční aktivity...

Systole - (z řecké systoly - kontrakce), kontrakce atrií a komor srdce, ve kterých je krev čerpána do tepen. Systole spolu s diastolou tvoří cyklus srdeční aktivity.... Ilustrovaný encyklopedický slovník

SISTOL - SISTOL, období srdečního cyklu, kdy se svaly srdce stahují, tlačí krev ze SRDCE do oběhového systému... Vědecký a technický encyklopedický slovník

SISTOLA - SISTOLA, systole, pl. ne, žena (Řecké. Systolické zúžení) (fiziol.). Rytmická kontrakce svalového orgánu (prev. O srdci). Vysvětlující slovník Ushakov. D.N. Ushakov. 1935 1940... Ushakov Vysvětlující slovník

SISTOL - (z řečtiny. Systolická konstrikce, kontrakce), zúžení dutin srdce, způsobené kontrakcí svalů předsíní nebo komor, během kterých se snižuje objem krve v nich. Následujte A diastole tvoří cyklus srdce. U lidí...... Biologický encyklopedický slovník

systola - n., počet synonym: 1 • zkratka (63) ASIS Slovník synonym. V.N. Trishin. 2013... Synonyma slovník

systole - s; g. [Řek systolické zúžení, redukce] Med. Rytmicky opakovaná kontrakce srdečního svalu, ke kterému dochází po jeho uvolnění. Olic Systolický, th, oh. Systolický tlak C * * (z řecké. Systolické kontrakce), atriální kontrakce a...... encyklopedický slovník

SISTOLA - (systolické) období srdečního cyklu, během kterého dochází ke kontrakci srdečního svalu. Tento termín se obvykle vztahuje na komorovou systolu (ventrikulární systolu), která trvá přibližně 0,3 sekundy.

Co je systola a diastole

Pro pohyb krve přes cévy je nutné vytvořit pokles tlaku, protože průtok krve je z vysoké úrovně na nízkou úroveň. To je možné díky kontrakci (systole) komor. V období diastoly (relaxace) jsou naplněny krví, čím více je přijímáno, tím silnější svalová vlákna fungují a posouvají obsah do velkých nádob.

V případě onemocnění myokardu, endokrinních a nervových patologií je narušena synchronicita a doba trvání částí srdečního cyklu.

Přečtěte si v tomto článku.

Srdeční cyklus - systola a diastole

Postupná kontrakce a relaxace kardiomyocytů zajišťuje synchronní fungování celého srdce. Kardiální cyklus se skládá z:

 • pauzy - celková relaxace (diastole) všech částí myokardu, otevřené atrioventrikulární chlopně, krev prochází do srdeční dutiny;
 • systolická síň - pohyb krve do komor;
 • kontrakce komor - uvolnění velkých cév.

Předsíň

K redukci myokardu dochází v sinusovém uzlu. Po překrytí otvorů cév se uzavře atriální dutina. V době pokrytí celé svalové vrstvy excitací se vlákna stlačují a krev se vylučuje do komor. Listy ventilu se otevírají pod tlakem. Pak se atria uvolní.

Příspěvek síní k celkovému naplnění komor je obvykle zanedbatelný, protože během pauzy je 80% naplněn. Ale se zvýšením frekvence kontrakcí (blikání, flutter, fibrilace, supraventrikulární forma tachykardie) se významně zvyšuje jejich úloha při plnění.

A více o funkčním extrasitolu.

Ventrikulární

První období kontrakce se nazývá myokardiální napětí. Trvá tak dlouho, dokud se ventilové klapky velkých nádob neotevírají z otevřených komor. Skládá se ze dvou částí: nesouběžné redukce (asynchronní) a izometrické. To znamená zapojení do práce všech buněk myokardu. Průtok krve překrývá síňové ventily a komora je na všech stranách zcela uzavřena.

Druhá etapa (exil) začíná otevřením chlopní chlopně plicního trupu a aorty. Má také dvě období - rychlé a pomalé. Na konci srdečního výdeje tlak stoupá již v cévní síti a když se rovná srdečnímu tepu, systola se zastaví a dojde k diastole.

Rozdíl mezi systolou a diastolem

Pro srdeční sval je relaxace stejně důležitá jako kontrakce. Diagnóza způsobuje systolu. Toto období je stejné. Během jeho času v srdečním svalu je divergence aktinů a myosinových vláken, která podle Frank-Starlingova zákona určuje sílu srdečního výdeje - čím větší je strečink, tím větší je kontrakce.

Schopnost relaxovat závisí na kondici srdečního svalu, u sportovců, v důsledku prodloužené diastoly, klesá frekvence kontrakcí a v této době se zvyšuje průtok krve koronárními cévami. Během relaxačního období jsou dvě fáze:

 • protodiastolický (reverzní pohyb krve uzavírá chlopně chlopně);
 • izometrické - narovnání komor.

Poté následuje naplnění a pak začíná systolická systola. Po dokončení jsou komorové dutiny připraveny k další kontrakci.

Systole, diastole, pauza

Pokud je tepová frekvence normální, pak přibližná doba trvání celého cyklu je 800 milisekund. Z nich mají jednotlivé stupně (ms):

 • atriální kontrakce 100, relaxace 700;
 • ventrikulární systola 330 - asynchronní napětí 50, izometrický 30, vypuzení 250;
 • ventrikulární diastole 470 - relaxace 120, náplň 350.

Jaké jsou fáze systoly a diastoly?

Mezi faktory, které určují prodloužení a následnou kontraktilitu myokardu, patří:

 • pružnost stěn;
 • tloušťka srdečního svalu, jeho struktura (změny jizev, zánět, dystrofie způsobená podvýživou);
 • velikost dutiny;
 • struktura a propustnost chlopní, aorty, plicní tepny;
 • aktivita sinusového uzlu a rychlost šíření excitační vlny;
 • stav srdečního sáčku;
 • viskozita krve.

Sledujte video z cyklu:

Příčiny porušení ukazatelů

Porušení kontraktility myokardu a oslabení systoly způsobují ischemické a dystrofické procesy - anginu, kardiosklerózu, amyloidózu, myokardiální dystrofii, myokarditidu. V důsledku zúžení otvorů ventilů nebo obtížnosti uvolňování krve z komor se zvyšuje množství zbytkové krve v jejich dutinách a do cévní sítě vstupuje snížený objem.

Tyto změny jsou charakteristické pro vrozené a získané srdeční vady, hypertrofickou kardiomyopatii, zúžení velkých cév.

Porušení tvorby pulsu nebo jeho pohyb podél systému vedení mění sekvenci excitace myokardu, synchronizaci systoly a diastoly částí srdce, snižuje srdeční výdej arytmie mění dobu trvání srdečního cyklu, účinnost komorových kontrakcí a možnost jejich úplné relaxace.

Mezi onemocnění, která jsou doprovázena diastolickou a pak systolickou dysfunkcí, patří také:

 • perikarditida;
 • bakteriální endokarditida;
 • arteriální a plicní hypertenze;
 • hypotenze;
 • systémové autoimunitní patologie;
 • poruchy endokrinní regulace - onemocnění štítné žlázy, hypofýzy, nadledviny;
 • Vegetovaskulární dystonie - nerovnováha mezi částmi autonomního nervového systému.

Srdeční cyklus na EKG a ultrazvuku

Pro zkoumání synchronizace srdce a změn v jednotlivých fázích srdečního cyklu umožňuje EKG. Na něm vidíte následující období:

 • P-vlna - síňová systola, zbytek času pokračuje pro jejich diastole;
 • komorový komplex po 0,16 sekundách po P odráží proces komorové systoly;
 • T nastane o něco dříve, než se systola dokončí a začíná relaxace (komorová diastole).

Vizualizace a měření parametrů srdce pomáhá dopplerovi ultrazvuku. Tato diagnostická metoda poskytuje informace o rychlosti proudění krve do komor, o jejím vyhoštění, pohybu listů chlopně a množství srdečního výdeje.

Příklad echokardiografie sledující speckle. LV podél dlouhé osy od apikální polohy (APLAX), zadní a přední segmenty septa LV jsou označeny

Někdy se provádí EKG a echokardiografie spolu s funkčními testy (zátěžové testy). Pro měření tlaku v dutinách srdce v různých částech srdečního cyklu se doporučuje katetrizace. Scintigrafie může být předepsána ke studiu struktury myokardu.

A tady je více o častých extrasystolech.

Systole znamená období kontrakce a diastole - uvolnění srdce. Konzistentně a cyklicky se navzájem nahrazují. Každá část srdečního cyklu je rozdělena do fází. V době, kdy většina záznamů o diastole, závisí na tom užitečnost kontrakcí svalových vláken.

S patologií myokardu, chlopní, poruch vodivosti, systolických a diastolických funkcí. Změny v práci srdce mohou také nastat pod vlivem hormonální nebo nervózní dysregulation.

Systolický a diastolický tlak, přesněji rozdíl mezi nimi, řekne lékaři o mnoha věcech. Indikátory se mohou výrazně lišit. Například malý rozdíl, jako velký, jistě zaujme lékaře. Pokud je systolický vyšší / nižší, nízký diastolický s normálním systolickým atd.

Pod vlivem některých nemocí se vyskytují časté extrasystoly. Jsou různých typů - solitární, velmi časté, supraventrikulární, monomorfní komorové. Důvody jsou rozdílné, vč. cévní a srdeční onemocnění u dospělých a dětí. Jaká je předepsaná léčba?

Funkční extrasystoly se mohou vyskytovat u mladých i starých. Důvody často spočívají v psychickém stavu a přítomnosti nemocí, jako je IRR. Co je předepsáno pro detekci?

Pro každého je užitečné znát strukturální rysy lidského srdce, vzorec pro průtok krve, anatomické rysy vnitřní struktury u dospělých a dětí, stejně jako kruhy krevního oběhu. To pomůže lépe pochopit váš stav v případě problémů s chlopněmi, atrií, komorami.

Těžká komplikace je po srdečním infarktu považována za aneuryzma srdce. Prognóza je významně zlepšena po operaci. Někdy se léčba provádí pomocí léků. Kolik lidí žije s aneuryzmou po infarktu?

Pokud je asystolie komor, tj. Zastavení krevního oběhu v tepnách srdce, jejich fibrilace, pak nastane klinická smrt. I když je asystolie pouze v levé komoře, bez včasné pomoci, může člověk zemřít.

Detekují srdeční šelesty u dítěte v různém věku. Příčiny vzniku mohou být jak fyziologické, tak patologické. Proč se objeví systolický a diastolický šum? Je to pro novorozence nebezpečné?

Při onemocněních srdce, i když nejsou jasně vyjádřeny, se mohou objevit polytopické extrasystoly. Jsou ventrikulární, supraventrikulární, atriální, polymorfní, solitární, supraventrikulární, časté. Příčiny mohou být také úzkost, takže léčba sestává z kombinace léků.

Určuje syndrom komorové repolarizace různými metodami. Je časný, předčasný. Může být zjištěna u dětí a starších osob. Co je to nebezpečný syndrom komorové repolarizace? Jsou s diagnózou převezeni do armády?

Systole v srdci je to nebezpečné

Co je to extrasystoly v srdci?

Extrasystole - nejběžnější typ arytmie, charakterizovaný mimořádnými kontrakcemi celého srdce nebo jeho jednotlivých částí.

Míra mimořádných kontrakcí (extrasystolů) je až 200 komorových a dvě stě síňových denně.

Extrasystoly se vyskytují jak u pacientů, tak u zdravých lidí. Nejběžnější etiologie extrasystolů je: duševní stres, pití alkoholických nápojů, nápoje s kofeinem.

Klasifikace extrasystolů

Podle povahy výskytu:

 • Funkční extrasystoly se vyskytují během normální funkce srdce.
  Tento typ arytmie se objevuje u lidí v důsledku poruch autonomního nervového systému, projevů onemocnění páteře, stejně jako nemocí trávicího systému a dalších. Předispoziční faktory mohou zahrnovat psychickou zátěž, hypovitaminózu, konzumaci nápojů s kofeinem, čaj, nápoje obsahující alkohol, kouření.
 • Organické extrasystoly - vyskytují se u srdečních onemocnění: myokarditida (zánět srdečního svalu), koronární srdeční onemocnění, poinfarktová kardioskleróza, srdeční onemocnění. Nejčastěji se vyskytují u lidí, kteří utrpěli infarkt myokardu.
 • Ventrikulární extrasystole nebo ventrikulární (asi 63% případů) - častý extrasystol srdce: patologické zaměření excitace je pouze v komorách srdce. Při onemocněních kardiovaskulárního systému se vzácně vyskytuje: koronární srdeční onemocnění, arteriální hypertenze, kardiomyopatie.
 • Supraventrikulární extrasystole (asi 25% případů) - patologické zaměření excitace je v srdečních síních, impuls z atrií přes atrioventrikulární uzel je odeslán do komor. Vyskytují se u jakékoliv kardiogenní patologie: ischemické choroby srdeční, srdeční vady, srdeční abnormality, myokarditida, arteriální hypertenze.
 • Atrioventrikulární (asi 2% případů) - patologické zaměření excitace je umístěno v atrioventrikulárním uzlu (Ashov-Tavara) mezi komorami a atriemi a zasahuje do komor.

Podle četnosti výskytu:

 • Bigemenie - po každé normální kontrakci následuje jeden extrasystol;
 • Trigemie - po 2 normálních kontrakcích následuje jeden extrasystol;
 • Quadrimenia - po 3 normálních řezech následuje jeden extrasystol;
 • Alorytmie je uspořádaná extrasystoly, sledující určitý počet sinusových impulsů a normální kontrakce.

V závislosti na počtu zdrojů buzení:

 • Monotopické jsou mimořádné zkratky, které pocházejí z jedné části srdce a jsou charakterizovány stejným intervalem adheze;
 • Polytopy jsou mimořádné zkratky, které vycházejí z několika oblastí srdce, charakterizovaných různými intervaly adheze.
 • vzácné (mimořádné snížení) (méně než 1 za hodinu);
 • vzácné extrasystoly (1-9 za hodinu);
 • středně časté extrasystoly (10-30 za hodinu);
 • časté extrasystoly (31-60 za hodinu);
 • nejvíce více extrasystolů (více než 60 za hodinu).

Extrasystoly jsou rozděleny do tří skupin:

 1. Předčasné nebo (nevinné) extrasystoly - jsou charakterizovány bez viditelných hemodynamických poruch a bez morfologických změn v srdci. Prognóza je příznivá.
 2. Maligní extrasystoly - jsou charakterizovány přetrvávajícími hemodynamickými poruchami a morfologickými změnami v srdci.
 3. Střední forma - potenciálně nebezpečné extrasystoly - jsou charakterizovány porušením struktury srdce, ale bez narušení hemodynamiky.

Extrasystoly nejsou vždy klinicky vyslovovány. Záleží na funkčních a morfologických vlastnostech organismu.

Většina lidí necítí tuto arytmii, ale pouze náhodně jsou detekovány na elektrokardiografii:

 • Pocit narušení za hrudní kostí (v srdci);
 • Slabost;
 • Závratě;
 • Malaise;
 • Dušnost;
 • Neklid;
 • Strach z umírání;
 • Panický záchvat.

Diagnostika extrasystolů

Diagnóza je stanovena na základě:

 1. Stížnosti pacientů. Pocit přerušení v hrudní kosti, slabost, lhostejnost, potíže s dýcháním, neklid a další;
 2. Životní příběhy pacienta (anamnesis vitae);
 3. Historie nemoci (anamnéza morbi);
 4. Fyzické vyšetření pacienta: poslech tónů, rytmu a srdeční frekvence (auskultizace), stanovení hranic srdeční konfigurace (perkuse) a snímání pulsu na dolní třetině zápěstí.
 5. Metody laboratorního výzkumu: všeobecná analýza moči, kompletní krevní obraz, biochemický krevní test, stejně jako hormonální test, který umožňuje stanovit mimokardiální příčiny extrasystolů.
 6. Metody datového instrumentálního průzkumu. Nejspolehlivější informace o přítomnosti extrasystolů lze určit pomocí elektrokardiografie, Holterova monitorování, echokardiografie, údajů o zátěžových testech nebo testů, jejichž podstatou je provedení pacienta s mírnou fyzickou námahou, zatímco se zaznamenávají údaje o srdeční aktivitě, následované hodnocením.
 7. Je také nutné provádět zobrazování magnetickou rezonancí - k identifikaci komorbidit, které mohou způsobit extrasystoly.

Etiologie onemocnění

Důvody pro rozvoj extrasystolů jsou různé:

 • To může být jako srdeční (různé nemoci srdce sám) - to může být: koronární srdeční onemocnění (angina myokardiální infarkt), srdeční selhání, endomyokarditida, myokarditida, perikarditida, revmatismus, srdeční vady. abnormality srdce a další.
 • Extracardiac příčiny (nebo příčiny spojené mimo srdce). Jedná se především o velké dávky některých léků, jako je antiarytmie, srdeční glykosidy, některá diuretika, která mají velký počet nežádoucích účinků.
 • Endokrinní onemocnění mají také důležité místo ve vývoji extrasystolů, jako je hypertyreóza (nebo tyreotoxikóza - onemocnění štítné žlázy), diabetes mellitus, onemocnění nadledvinek. Změny ve složení některých stopových prvků (soli) (draslík, sodík, hořčík).
 • Pití nápojů obsahujících alkohol. kouření cigaret, které mají toxický účinek. Souběžná patologie orgánů, jako je gastrointestinální trakt (gastritida, žaludeční vřed a duodenální vřed, divertikul, kolitida, enteritida, ezofagitida, refluxní onemocnění, rakovina žaludku a dvanáctníku, rakovina tlustého střeva, proktitida, eroze žaludku), dorsopatie ( lordóza, kyfóza, skolióza, spondylolistéza, subluxace, osteochondróza).
 • Kromě mimokardiální a mimokardiální příčiny extrasitolia nejsou také známy idiopatické příčiny nebo příčiny.
 • Extrasitoly u dětí jsou často způsobeny lézí dvoukřídlého ventilu (prolaps dvoukřídlého ventilu).

Léčba extrasystolů

Otázka léčby extrasystolů je velmi složitá.

Při výběru antiarytmické léčby a její nutnosti je nutné vycházet z tabulky, kterou navrhl Větší:

 1. Arytmie, které mají benigní průběh - extrasystoly a ventrikulární arytmie nezpůsobují hemodynamické poruchy, jakož i nepřítomnost strukturálních poruch srdce. Prognóza je u těchto pacientů častěji příznivá a není nutná při antiarytmické léčbě.
 2. Arytmie, které mají zhoubný průběh - extrasystoly a ventrikulární arytmie způsobující hemodynamické poruchy, jakož i strukturální změny srdeční tkáně vyžadují etiologickou antiarytmickou léčbu.
 3. U mladých lidí se vzácnými extrasitoly není třeba provádět specifickou antiarytmickou léčbu, při volbě léčby postačí upřednostnit sedativní léčivo a dodržovat všechna preventivní opatření.

Při léčbě extrasystolů je také nutné vzdát se kouření, alkoholu, dlouhodobé fyzické námahy, vyhnout se stresovým situacím, omezit konzumaci čaje, kávy, mastných a kořenitých jídel.

V případě předávkování srdečními glykosidy je nutné glykosid zrušit, aplikovat draslík, defenin a detoxikovat pomocí unitolu.

Pro léčbu extrasystolů je nutné kontrolovat ionty draslíku, železa, hořčíku v krvi, protože při hypokalemii se významně snižuje účinnost antiarytmik.

Mezi léky mají nejlepší účinek beta-blokátory (propranolol, metoprolol, obzidan, oxprenolol, pindolol).

Dávky léků jsou určeny srdeční frekvencí, tělesnou hmotností, také berou v úvahu vedlejší účinky a kontraindikace:

 • Propranolol je předepsán pro 20-40 mg 3-4 krát denně po dobu 10 dnů, poté následují udržovací dávky 20-40 mg denně. Je-li použití beta-blokátorů nemožné nebo neúčinné užívání léčiva verpamil 20-40 mg 3-4krát denně po dobu 10 dnů.
 • Aby se zabránilo komplikacím v extrasystolech s organickými srdečními chorobami, používají se monitorovací EKG záznamy po dobu 3 dnů a ethmozin 300-600 mg po dobu 3-6 dnů 3-4krát denně, pak udržovací dávka 100-200 mg denně. Allapinin v dávce 250 mg 3-4krát denně, udržovací léčba 2x denně.
 • Propafenon 150 mg 3-4krát denně.
 • Novacainamid v dávce 250 mg 3-4krát denně, pak udržovací dávka 250 mg 2x denně.
 • Přípravek Cordarone 600-800 mg po dobu několika týdnů, dávkování v dávce 200-300 mg po dobu 5 dnů přerušovaně 2 dny.
 • Sotalol se podává jednotlivě, jednotlivá dávka do 80 mg, denní dávka až 320 mg, s velkými dávkami má výrazné vedlejší účinky.
 • V případě extrasystolů na pozadí infarktu myokardu je 1% lidokain podáván v proudu nebo kapání 5–20 ml a stejný selektivní účinek je podáván bretyliem, který je podáván intravenózně při 300 mg po 6 hodinách. S nízkým srdečním výdejem se používá glukagon, který má antiarytmický účinek.

Při výběru antiarytmického léčiva je třeba vzít v úvahu vedlejší účinky a kontraindikace užívání.

Jaké je nebezpečí onemocnění?

Nebezpečí onemocnění spočívá v komplikacích, přechodu na nebezpečnější typy arytmií, které mohou vést ke smrti pacienta, jako je atriální flutter, ventrikulární flutter, fibrilace síní, fibrilace síní a ventrikulární fibrilace.

Prevence

 • Při prvním podezření na extrasystolu okamžitě kontaktujte odborníka,
 • V žádném případě neošetřujte,
 • K dietě, jíst více rostlinných potravin a potravin s vysokým obsahem draslíku,
 • Odvykání kouření a pití nápojů obsahujících alkohol,
 • Léčba komorbidit, které mohou způsobit extrasystolu,
 • Vyvarujte se fyzického a duševního zatížení
 • Vezměte vitamíny do srdce, jako jsou (VITAMIN A, C, F, B6, B1).

Extrasystol je polyetiologické onemocnění, jehož morfologickým substrátem je mimořádná kontrakce srdce. Nejčastějším příznakem je subjektivní pocit narušení za hrudní kostí. Diagnóza se provádí na základě stížností pacienta na fyzikální, laboratorní, instrumentální a další metody vyšetření. Důvod pro mimořádné snížení lze měnit.

Terapie nízkých symptomů nebo vzácných typů extrasystolů nevyžaduje antiarytmickou léčbu, v závažnějších případech (organické extrasystoly, tzv. Maligní) vyžaduje pečlivé ošetření, s přihlédnutím k morfologickým rysům lidského těla a nežádoucím účinkům, jakož i kontraindikacím.

Nebezpečí onemocnění spočívá v komplikacích, které mohou později vést k nevratným následkům.

Je lepší, aby se zabránilo onemocnění, je nezbytné, aby rostlinné potraviny převažují ve stravě, vyhnout se konfliktům, stresu, přestat kouřit, alkohol, mastné potraviny, brát vitamíny, vzdát se těžké fyzické námaze, a co je nejdůležitější, aby se samo-léky, když první známky beatů se objeví a ne jen okamžitě konzultujte s odborníkem!

(Zatím žádné hodnocení)

Extrasystol

Srdce je jakýmsi „motorem“ pro naše tělo, ale kromě toho, že je to nejdůležitější orgán, je také obzvláště zranitelné. Řada škodlivých faktorů, které mohou negativně ovlivnit jeho život. Ihned si všimneme účinků stresu, špatných návyků, vrozených abnormalit a mnoho dalšího. Proto existuje mnoho nemocí, které mohou zhoršit kvalitu života pro každého.

Co bije srdce?

Přísná fixace této patologie výhradně na monitoru nic neříká. Když se k celkovému obrazu přidá tachykardie, stejně jako další příznaky této patologie, musíte „být ve zvonu“. Bez lékařského zásahu mohou být následky katastrofální. Nekontrolované extrasystoly vedou k destruktivním poruchám myokardu. Extrasystol je typ arytmie, ve které se předčasně stahuje srdeční sval. Tato extrasystolická komplexní červená nit, viditelná na EKG.

Přítomnost takových redukcí v lidském těle je zcela přirozená a je považována za normální. Navíc existuje norma o počtu extrasystolů za den, neměla by překročit 200. Tento jev může vyřešit běžný elektrokardiogram. V některých případech je vnímána jako fyziologická reakce těla a nevyžaduje žádnou léčbu. A nyní se podrobněji věnujme tomu, co je atriální extrasystol a další typy takové arytmie.

Klasifikace extrasystolů

V závislosti na lokalizaci patologického zaměření se vyskytují různé typy asystolie. Zvažte některé z nich. Kompenzační nebo fyziologicky mimořádná extrasystola není nebezpečná. Vložené extrasystoly uchem lze rozpoznat jako předčasné kontrakce, které nejsou doprovázeny kompenzační pauzou. Pokud se však v komorách srdce objeví samostatné, nezávislé impulsy vedoucí k mimořádné kontrakci, je pozorován komorový extrasystol. Není funkční, tzn. je patologického charakteru. Taková nemoc se nejčastěji dotýká mužů ve zralém věku. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že neexistuje žádná zjevná symptomatologie. Obecně platí, že jeho příznaky jsou také typické pro jiné arytmické poruchy, pacient okamžitě pociťuje zvýšení srdeční frekvence, pak jasné „vyblednutí“ srdce. Ačkoli tento typ nemoci není život ohrožující, zjevné symptomatické nepohodlí vyžaduje opravu životního stylu a jmenování adekvátní terapie. Co vidíme na kardiogramu? Samozřejmě, že pouze kvalifikovaný odborník může přesně odpovědět na tuto otázku, ale stále se snaží přijít na to. Deformace komplexu QRS nám jasně dokazuje, že tento typ extrasystolu je přítomen u pacienta.

Zde je klasifikace extrasystolů od společnosti Lown:

1-vzácný, monomorfní (až 30 za hodinu);
2-časté, monotopické (více než 30 za hodinu);
3 polymorfní;
4A - spojené;
4B-salvo (běží VT ze 3 nebo více komplexů);
5 brzy („R až T“).

Někdy je nalezen a polytopický, jehož příčinou mohou být komplexní změny v srdci, kdy existuje několik ohnisek vzrušení.

Pokud je impulz generován a přiváděn ze supraventrikulární oblasti, má smysl hovořit o výskytu supraventrikulárního extrasystolu. Supraventrikulární a ventrikulární forma onemocnění v důsledku vzniku ektopických ložisek. Přirozeně, v některých případech existují také kombinace různých forem rytmů, které významně snižují kvalitu života pacienta a vedou k život ohrožujícím komplikacím.

Analyzujeme-li EKG data, kde je negativní P vlna a mimořádný QRS komplex, můžeme se domnívat, že pacient má atriální extrasystolu. Je zcela přirozené, že elektrická ohniska jsou v tomto případě koncentrována v síňové oblasti. Aberantní forma má předčasné komplexy, které mohou mít také znaky blokády přední větve levé nohy.

Sinusová arytmie pochází ze sinusového uzlu, který je "generátorem" impulzů v našem srdci. Existují však funkční poruchy, když se bez ohledu na sinusový rytmus objeví extrasystolický projev. Jedná se o vzácný případ, kdy existuje každý důvod uvést parasystol.

V závislosti na tom, jak často as jakou sekvencí pulsů dochází, lékaři rozlišují určité typy extrasystolů. Pokud tedy mimořádná snížení následují dva po sobě, znamená to, že máme pár beatů. Forma skupiny nebo salva je charakterizována skutečností, že po redukci následují skupiny, tj. rozhodně více než dva.

V některých případech, když se zjistí supraventrikulární předčasné údery u dítěte, Elkar je předepsán. Pro množství recenzí, on je dobře snášen a rychle zvládne problém. Nicméně, ne self-medicate. Když se objeví první nepříznivé příznaky poruchy srdce, okamžitě se obraťte na odborníka.

Další klasifikací, kterou musíme řešit, je diferenciace rytmů ve frekvenci výskytu. Vzácný extrasystol se vyznačuje tím, že k mimořádnému snížení dochází méně než pět za minutu. Se střední frekvencí se zaznamenává až 15 řezů za minutu a časté je více než 15 řezů.

Pokud jde o počet ektopických lézí, pak s jednou lézí - monotopickou, polytopickou - několika. Podle etiologického faktoru se rozlišují extrasystoly funkční, organické a toxické geneze.

Příznaky extrasystolového srdce

Doporučuje se konstatovat, že navzdory nebezpečí a závažnosti komplikací, které se objevují, se subjektivní známky extrasystoly ne vždy objevují. Kromě toho je tolerance onemocnění u každého člověka stále více individuální. Pacienti, kteří již mají srdeční onemocnění s organickými změnami, mohou snáze snášet onemocnění. Zatímco trpí VSD, zaznamenávají zhoršení zdraví a jasněji reagují na vzhled extrasystolů.

Jak se cítí extrasystole? Vzhledem k tomu, že se jedná o energetický impuls, cítí to jako rána do hrudi zevnitř. Právě v tomto okamžiku se komory intenzivně stahují a vyvolávají kompenzační pauzu.

Citlivější pacienti si všimnou „omílání a otáčení“ srdce, takové pocity jsou samozřejmě subjektivní, ale v této žíle jsou vyjádřeny stížnosti.

Funkční forma onemocnění se projevuje výraznými návaly horka, v oblasti hrudníku je slabost a nepohodlí, zvyšuje se pocit strachu a úzkosti, zdá se, že není dostatek vzduchu. Pokud má pacient příznaky aterosklerózy, může se mdloby a závratě spojit s obecnými příznaky. Důsledky, které jsou organické a funkční, vedou k šedivosti: časté extrasystoly vyvolávají pokles cerebrální a renální cirkulace. Hemodynamika uvnitř srdce také trpí.

Aby se zabránilo rozvoji onemocnění, stojí za to znát faktory, které ho mohou vyvolat. A tak označujeme příčiny úderů srdce. Funkční mimořádné snížení může být psychogenní povahy, ale také spojené s konzumací alkoholu, kouřením atd. Ve spravedlivém sexu se může během menstruace vyskytnout rytmus a je primárně fyziologický. To je idiopatický estrasystol, tj. nepředstavuje nebezpečí a může se čas od času vyskytovat v prakticky zdravých občanech. Také, jeho znamení jsou nalezená v atletech, kteří jsou rozlišováni dobrým fitness. Fyziologický extrasystol a pohlaví se navzájem nijak neovlivňují. Pokud bude patologická forma kombinována s intenzivním fyzickým a emocionálním stresem, pak o tom budeme mluvit později v článku.

Organické předčasné poranění se objevují na pozadí existujících lézí myokardu a provokují je. Mezi tyto patologie patří ischemická choroba srdce, srdeční infarkt, myokarditida (zánět myokardu určité etiologie), srdeční vady a tak dále. Příjem některých léků může navíc vyvolat mimořádné kontrakce: kofein, aminofylin, antidepresiva atd. Proto byste neměli brát nekontrolovaně žádné léky, konzultovat jejich použití s ​​lékaři. Se všemi druhy horečných stavů, kdy tělo aktivně bojuje s toxiny a účinky jejich působení, mohou nastat toxické extrasystoly. Často zneužívání diuretinu, bez draslíku „zakrývajícího“ spořivými prostředky, vede k tomu, že je narušena rovnováha mikro a makroprvků. To zase vede k narušení systému vedení srdce, což má nepříznivý vliv na tvorbu a vedení srdečních impulsů.

Léčba arytmie

Bez ohledu na to, jak moc říkáme, že je nemožné se zapojit do samoléčby a je nutné se poradit s lékařem, nedbalost občanů je plně pociťována pouze ve stadiu komplikací. A to, co může "vtipy se zdravím" vést. Porucha rytmu je jednou z nejhorších komplikací této patologie. Když se ve skupinách objeví extrasystoly, může se brzy rozvinout atriální flutter. Komorové poruchy vyvolávají vznik paroxyzmální tachykardie. A samozřejmě nejhorší a nejnebezpečnější je náhlá srdeční zástava. Neustálá přítomnost extrasystolů vede ke zhoršené cirkulaci mozku, zhoršení funkce jater a ledvin a minimalizaci prokrvení životně důležitých orgánů. Jak a co léčit extrasystol srdce? Volba taktiky léčby je ovlivněna formou rytmu, zaměřením ektopického podráždění a mnoha dalšími. Je také velmi důležité, abyste včas kontaktovali zdravotnické zařízení a nečekali, až se nemoc prohlásí.

Když jsou mimořádná snížení jednoduchá a nejsou způsobena patologií samotného srdce, není třeba s nimi zacházet. Je dostačující k prevenci kardiogenních poruch, správného životního stylu a dodržování obecných doporučení.

Jak se zbavit extrasystoly? Je-li způsobena neurogenními změnami a poruchami, je čas postarat se o zdravější a návštěvu s radou neurologa. Racionální užívání sedativ, jako je mateřská výživa, tinktura pivoňka, stejně jako lehká sedativa (jak předepsal lékař). Když se objeví patologie v reakci na použití nějakého léku jako vedlejšího účinku, jeho zrušení a úprava léčby povede ke zlepšení pohody.

Intenzivní léčba drogami se doporučuje jmenovat v případě, kdy počet extrasystolů denně překročí normu a pacient má stížnosti na zdraví. Může být také přítomna anamnéza srdečních onemocnění, která bude sloužit jako záminka pro předepsání plánované terapie pod lékařským dohledem, aby se vyléčila srdeční tep. Vzhledem k tomu, že není vždy možné „zachytit“ extrasystolu v okamžiku odstranění tradičního elektrokardiogramu, je zcela přirozené, že je předepsán Holterův výzkum.

Extrasystoly dobře reagují na léčbu kordaronem, mexylenem, prokainamidem, lidokainem, chinidinem, sotalolem, diltiazemem a dalšími léky. Mnozí čtenáři se obávají otázky - jak se navždy zbavit beatů? Tento proces by měl splňovat tyto zásady: průběžně, cíleně, systematicky. Co to znamená? Léčba může trvat zvláště dlouho, pokud jde o zhoubné formy patologie s nepříznivou prognózou, ale to není důvod, proč by to mělo být rozrušené. Navíc, v lékařské praxi s komorovou antiarytmickou formou užívanou pro život, je hlavní věcí správně zvolit průběh terapie a prognóza bude příznivá. Je možné léčit předčasné údery v raných fázích a odpověď bude určitě příjemná pro mnoho pacientů. Nepokračujte s léčbou a nemoc může být překonána.

Arytmie a extrasystole Jaký je rozdíl

Porucha srdečního rytmu podle typu rytmu je jedním z typů arytmií. Dále se podívejte na následující změny. Podle Laun, oni jsou rozlišeni v komorové extrasystole pěti odstupňováním u pacientů s infarktem myokardu.

Je-li rytmus se střídáním normální systoly a extrasystolů, existuje každý důvod k podezření, že pacient má extrasystolu typu bigeminie. Léčba a prevence takové nemoci je komplexní. V první řadě je nutné napravit životní styl, zbavit se špatných návyků, navštívit kardiologické konzultace v čase atd. Protože na nervech často vznikají mimořádné extrasystoly. Abychom se zbavili extrasystolů v úzkostných poruchách, doporučuje se přijmout opatření k odstranění základních příčin.

Patologická forma extrasystoly, která následuje po extrasystolech po každé třetí normální kontrakci následuje typ quadragimenie. Je nesmírně důležité léčit patologii, v níž vrchol patologických impulzů pochází z mezikomorové přepážky. Komorová forma je extrémně nepříjemná, když frekvence extrasystolů bez nadsázky dosahuje 20-30 tisíc za den. Tato forma je často rezistentní vůči antiarytmické terapii. Proto se na základě anamnézy a výsledků vyšetření kardiologové uchylují k srdeční RFA (radiofrekvenční ablace). Prognóza diagnózy - extrasystole je obecně velmi příznivá.

Jak nebezpečné jsou extrasystoly v srdci

Mnoho pacientů se zajímá o otázku, co je to extrasystoly v srdci a je to nebezpečné pro život? Extrasystole - běžný jev, při kterém je srdeční rytmus narušen. Tato patologie se vyznačuje mimořádnými kontrakcemi srdce.

Důvodem je předčasná excitace v myokardu. Po mimořádné kontrakci srdečního svalu dochází k pauze. Extrasystoly se mohou vyskytovat ve zdravém těle, ale aby se zmírnily obavy, je nutné určit příčiny těchto jevů.

Příčiny extrasystolů v srdci

Tato patologie má mnoho různých důvodů. Srdce má ochranný mechanismus, který reaguje na změny srdečního rytmu. Někdy je příčina orgánových kontrakcí neznámá a pak se beaty nazývají idiopatické.

Pokud jsou poruchy rytmu způsobeny fyziologickými faktory, extrasystoly v srdci nejsou patologické. Zmizí ihned po odstranění podnětů. Mezi tyto důvody patří:

 • nervózní a emocionální výbuchy
 • vysoký krevní tlak
 • zneužívání alkoholu,
 • kouření
 • těžké cvičení
 • těhotenství nebo menopauze.

Další příčiny arytmie zahrnují:

 • organické léze srdce,
 • osteochondróza,
 • nedostatek draslíku v těle,
 • Vegetativní dystonie.

Typy extrasystolů

Existují čtyři typy tohoto onemocnění - sinus, atrioventrikulární, síňová, komorová. První dvě jsou velmi vzácné.

Atriální extrasystole je, že v atriích vznikají patologické impulsy. Pauza v této patologii je krátká a kompenzační a může být zcela nepřítomná. Má organické příčiny, vyskytuje se zřídka a pacient si je nemusí všimnout.

Komorové extrasystoly - nejčastější. Impulzy se vyskytují ve stejné komoře, což má za následek dlouhou pauzu (interval od náhlého vzrušení k vlastní kontrakci srdečního svalu).

S tímto typem patologie jsou také možné párové extrasystoly (dvě patologické kontrakce v řadě).

Příznaky extrasystoly

Pacienti s extrasystolem často nepociťují jeho příznaky. Příznaky této patologie jsou výraznější u lidí trpících cévní dystonií.

V některých organických lézích srdce mohou být extrasystoly přenášeny ještě snadněji než v nepřítomnosti průvodních onemocnění.

S extrasystoly si pacienti všimnou zvláštních otřesů, „otočení“ srdce, jinými slovy náhlého přerušení a úniku. U funkčních poruch lze pozorovat obecný nepohodlí, slabost, návaly horka, pocení a nedostatek vzduchu.

U lidí s aterosklerózou, možné porušení koronárního oběhu, závratě, paréza, synkopa.

Jaké jsou nebezpečné mimořádné kontrakce srdce?

Podle statistik, porušení srdeční frekvence se nachází téměř ve všech lidech. To je způsobeno tím, že osoba není neustále v klidu. Na jeho těle ovlivňuje množství vnějších faktorů.

Přirozeně, jakékoli nepohodlí spojené se srdcem způsobuje úzkost u lidí. Arytmie zdravého srdečního svalu je však pouze přirozenou reakcí na stimulační faktory. Léčba v tomto případě není poskytována.

Je nutné uchýlit se k lékařské terapii pouze v případě, kdy má extrasystole patologický charakter. Extrasystoly v srdci, vyvolané neurogenními příčinami, mohou po určité době projít sami.

Mezi vážnými následky arytmie, srdečního selhání, fibrilace síní a změny v síňové konfiguraci se bude rozlišovat. Nejnebezpečnější jsou komorové předčasné údery, protože to může být smrtelné. Extrasystoly s VSD mají obvykle neurogenní charakter, ale mohou proudit do tachykardie.

Diagnostika a léčba

Hlavní diagnostickou metodou pro léčbu srdečního selhání je elektrokardiografie. Pro přesnější představu o onemocnění lékař předepíše kompletní vyšetření krve a moči. Další vyšetření je možné vyloučit patologie jiných orgánů.

Konzervativní léčba je předepsána na základě stavu pacienta a diagnostických výsledků. Obvykle se jedná o užívání antiarytmik. Pacientům s průvodními organickými patologiemi srdce jsou předepsány sotalol, amiodaron, stejně jako adrenoblockery.

Pacient, který přemýšlí, co je to extrasystoly nebezpečné, by měl přehodnotit svůj životní styl, vzdát se špatných návyků, eliminovat nervové zatížení. Vyvážená strava, správný způsob práce a odpočinku - klíč k rychlému zotavení.

Prognóza extrasystolů je poměrně příznivá, ale neznamená to, že by nemoc mohla mít svůj průběh. Kromě kardiologa může pacient potřebovat pravidelné konzultace s dalšími odborníky - neuropatologem, endokrinologem a terapeutem.