Hlavní

Dystonie

Příčiny, typy, symptomy a léčba srdeční arytmie

Z tohoto článku se dozvíte: jaké patologie se nazývají srdeční arytmie, nejběžnější mechanismy jejich vývoje. Jaké formy arytmie ohrožují život? Příčiny srdečních arytmií, symptomů a léčby. Projekce obnovy.

Autor článku: Victoria Stoyanova, lékař 2. kategorie, vedoucí laboratoře v diagnostickém a léčebném centru (2015–2016).

Srdeční arytmie označuje změny ve frekvenci, rytmii kontrakcí a bioelektrické vodivosti srdce a narušení sekvence mezi síňovými a komorovými kontrakcemi.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Co se děje v patologii? Vodivý komplex srdce je systém uzlů a vodivých paprsků, které jsou schopné generovat a přenášet bioelektrické impulsy, které způsobují kontrakci buněk myokardu určitou rychlostí. Rytmus práce nastavuje sinusový uzel, který se nachází v pravém atriu (normálně od 60 do 80 kontraktilních pohybů srdce za minutu), od něho se impulz šíří nejprve do síní a pak do komor, což způsobuje, že se rytmicky redukují, tlačí krev do cévního systému.

Z různých důvodů (kardiovaskulární onemocnění, metabolické poruchy, vrozené patologie) je narušena sekvence tvorby a vedení impulsů podél myokardu. V důsledku toho se vyvíjí:

 • zrychlený tep (tachykardie);
 • pomalý tep (bradykardie);
 • nekoordinovaná excitace a kontrakce komor a atrií (fibrilace a blikání, příčná blokáda);
 • předčasné kontrakce srdce (extrasystole).

Tyto četné formy patologií jsou seskupeny pod obecným názvem „srdeční arytmie“.

Část srdečních arytmií nepředstavuje ohrožení života, nekomplikuje průběh základního onemocnění (extrasystoly až 5 kusů za minutu, příčná blokáda 1 stupně).

Jiné formy (paroxysmální komorová tachykardie, ventrikulární fibrilace, úplná příčná blokáda) jsou velmi nebezpečné, po jejich vzhledu se prognóza zotavení výrazně zhoršuje. Takové arytmie mohou kdykoli vést k zástavě srdce (v 10–15% případů během následujících 5 let).

Když se neohrožující forma arytmie (vzácný funkční extrasystol) vyvíjí na pozadí důvodů, které mohou být eliminovány (intoxikace alkoholem, nikotin, závislost na nadměrném množství kávy, nervový stres), může být léčena úplně.

Většina poruch rytmu je důsledkem hlubokých organických změn v myokardu (regenerace nebo nahrazení buněk srdečního svalu pojivovou tkání). Je naprosto nemožné je vyléčit, léková terapie nebo chirurgické metody umožňují pouze stabilizaci patologie a zlepšení prognózy.

Život ohrožující forma arytmie srdce - co to je? Důvodem pravidelných vyšetření, sledování a léčby kardiologem.

Nejběžnější mechanismy pro rozvoj arytmií

Základem jakékoliv formy arytmie je několik charakteristických mechanismů poruchy vedení a kontraktility myokardu:

 1. Slabost sinusového uzlu umístěného v pravé síni. Jím generovaný impuls není dostatečně silný, nebo je na výstupu narušena vodivost impulsu, v důsledku čehož se vyvíjejí stabilní tachykardie a bradykardie.
 2. Atrioventrikulární blokáda způsobená poruchou impulsu ze sinusového uzlu do atrioventrikulárního (umístěného mezi síní a komorami). V důsledku toho je komorový myokard stimulován přerušovaně (1 a 2 stupně blokády) nebo nucen generovat bioelektrické pulsy nezávisle (s úplnou blokádou). Takto se vyvíjejí nesynchronní kontrakce komor a atrií (paroxysmální komorové tachykardie, fibrilace síní a komor).
 3. Cirkulace bioelektrického impulsu na omezené části předsíní nebo komor, poskytující nerovnoměrnou, chaotickou kontrakci kardiomyocytů (myokardiální buňky) v excitovaném fokusu (supraventrikulární a komorová tachykardie).

 • Předčasný, před normálním rytmem srdce, způsobený porušením vzrušivosti systému vedení (sinus nebo atrioventrikulární uzel). Nadměrně aktivní část systému vyvolává mimořádnou kontrakci srdce (supraventrikulární a komorové extrasystoly).
 • Pod vlivem kongenitálních abnormalit se mohou tvořit arytmie, v důsledku čehož existují další způsoby, jak provádět impuls v myokardu (metabolická nerovnováha sodíku a draslíku v kardiomyocytech).

  Podle lokalizace patologických ložisek excitability a vodivosti jsou arytmie rozděleny na:

  Arytmie srdce - co to je a jak se léčit?

  Arytmie srdce - porušování frekvence, rytmu a sledu kontrakcí srdce. Mohou se vyskytovat se strukturálními změnami v systému vedení při onemocněních srdce a (nebo) pod vlivem vegetativních, endokrinních, elektrolytových a jiných metabolických poruch, s intoxikací a některými léčivými účinky.

  Často i při výrazných strukturálních změnách v myokardu je arytmie způsobena částečně nebo hlavně metabolickými poruchami.

  Arytmie srdce, co to je a jak se léčit? Normálně se srdce stahuje v pravidelných intervalech s frekvencí 60–90 úderů za minutu. V souladu s potřebami těla může buď zpomalit jeho práci, nebo urychlit počet řezů za minutu. Podle definice, WHO, arytmie je jakýkoliv srdeční rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu.

  Důvody

  Proč dochází k arytmii srdce a co je to? Příčiny arytmie mohou být funkční poruchy nervové regulace nebo anatomické změny. Srdeční arytmie jsou často příznakem onemocnění.

  Mezi patologiemi kardiovaskulárního systému jsou následující stavy doprovázeny arytmiemi:

  • ischemická choroba srdce způsobená změnami struktury myokardu a expanzí dutin;
  • myokarditida způsobená zhoršenou elektrickou stabilitou srdce;
  • srdeční vady způsobené zvýšeným zatížením svalových buněk;
  • zranění a chirurgické zákroky na srdci vedou k přímému poškození cest.

  Mezi hlavní faktory vyvolávající vývoj arytmie patří:

  • závislost na energetických nápojích a kofeinu;
  • nadměrná konzumace alkoholu a kouření;
  • stres a deprese;
  • nadměrné cvičení;
  • metabolické poruchy;
  • srdeční patologie, jako jsou malformace, ischemické onemocnění, myokarditida, hypertenze a další stavy;
  • narušení práce a onemocnění štítné žlázy;
  • infekční procesy a plísňové infekce;
  • stavy v období menopauzy;
  • onemocnění mozku.

  Idiopatická arytmie označuje stav, kdy po komplexním vyšetření pacienta zůstávají příčiny nespecifikované.

  Klasifikace

  V závislosti na tepové frekvenci se rozlišují následující typy arytmií:

  1. Sinusová tachykardie. Vedení ve vzniku elektrických impulsů v myokardu je sinusový uzel. S sinusovou tachykardií srdeční frekvence přesahuje 90 úderů za minutu. Pociťuje to člověk jako tlukot srdce.
  2. Sinusová arytmie. Jedná se o abnormální změnu tepu. Tento typ arytmie se obvykle vyskytuje u dětí a dospívajících. Může být funkční a související s dýcháním. Když vdechujete, dojde k častějším stahům srdce a když vydechujete, stanou se méně častými.
  3. Sinusová bradykardie. Vyznačuje se snížením srdeční frekvence na 55 úderů za minutu nebo méně. To může být pozorováno u zdravých, fyzicky trénovaných jedinců v klidu, ve snu.
  4. Paroxyzmální fibrilace síní. V tomto případě mluvíme o bušení srdce se správným rytmem. Frekvence kontrakcí během útoku dosahuje 240 úderů za minutu, způsobuje slabý stav, zvýšené pocení, bledost a slabost. Důvod tohoto stavu spočívá ve vzniku dalších impulsů v atriích, v důsledku čehož se výrazně zkracuje doba odpočinku srdečního svalu.
  5. Paroxyzmální tachykardie. To je správný, ale častý rytmus srdce. Tepová frekvence se zároveň pohybuje od 140 do 240 úderů za minutu. Začíná a náhle zmizí.
  6. Extrasystol. Jedná se o předčasnou (mimořádnou) kontrakci srdečního svalu. Pocity s tímto typem arytmií mohou být buď zvýšeným pulsem v oblasti srdce nebo vyblednutím.

  V závislosti na závažnosti a závažnosti srdečních arytmií se stanoví léčebný režim.

  Příznaky srdeční arytmie

  V případě srdečních arytmií mohou být symptomy velmi rozdílné a jsou určeny četností a rytmem srdečních kontrakcí, jejich účinkem na intrakardiální, mozkovou, renální hemodynamiku a také funkcí myokardu levé komory.

  Hlavními známkami arytmie jsou srdeční tep nebo pocit přerušení, který se během práce srdce ztrácí. Průběh arytmií může být doprovázen asfyxií, anginou pectoris, závratě, slabostí, mdlobou a rozvojem kardiogenního šoku.

  Symptomatologie v závislosti na formě arytmie:

  1. Pociťují se časté, nepravidelné srdeční tepy s fibrilací síní.
  2. Srdeční vyblednutí a nepohodlí v oblasti srdce - se sinusovou arytmií.
  3. V extrasystolech si pacienti stěžují na pocity vyblednutí, třesu a přerušení práce srdce.
  4. Palpitace jsou obvykle spojeny se sinusovou tachykardií.
  5. Paroxyzmální tachykardie je charakterizována náhlým vývojem a ukončením záchvatů tepu až 140-220 úderů. v minutách
  6. Útoky závratí a mdloby - s sinusovou bradykardií nebo syndromem nemocného sinu.

  Existují tzv. „Hloupé“ arytmie, které se neprojevují klinicky. Obvykle jsou detekovány fyzikálním vyšetřením nebo elektrokardiografií.

  Arytmie během těhotenství

  Prognóza těhotenství a nadcházející porod závisí na tom, jak ženské srdce reaguje na očekávané události. Nesmíme však zapomínat, že samotné těhotenství, které není běžným stavem, může způsobit poruchu rytmu a způsobit arytmii. Například výskyt extrasystolu nebo paroxyzmální tachykardie během těhotenství zpravidla neindikuje organickou lézi myokardu a vyskytuje se přibližně u 19–20% těhotných žen. A pokud se k tomu připojí pozdní toxikóza, není nutné čekat na další ze srdce, arytmie se zesílí.

  Tento typ arytmie, jako úplný nebo neúplný atrioventrikulární blok, nepředstavuje zvláštní riziko pro zdraví ženy. Kromě toho těhotenství přispívá ke zvýšení komorové frekvence, takže opatření jsou přijímána pouze v případech padajícího pulsu na 35 a nižší tepy za minutu (porodnická pomůcka - uložení porodnických kleští). Ale s organickým srdečním onemocněním jsou ženy léčeny se zvýšenou pozorností, protože výskyt atriální fibrilace v takové situaci je kontraindikací pro zachování těhotenství. Kromě toho volba způsobu doručení před termínem také vyžaduje zvláštní péči. Zdá se, že je tak benigní, v jiných případech může být císařský řez u těchto pacientů ohrožen tromboembolií v systému plicních tepen (PE).

  Samozřejmě, nikdo nemůže zakázat těhotenství komukoliv, takže ženy se srdečním onemocněním si vědomě berou riziko řízené touhou stát se matkou. Ale protože těhotenství se již stalo, musí být přísně dodržovány předpisy a doporučení lékaře: dodržovat pracovní a odpočinkový plán, užívat potřebné léky a v případě potřeby hospitalizovat pod dohledem lékařů. Porod u těchto žen se zpravidla koná na specializované klinice, kde může žena v případě nepředvídaných okolností kdykoli přijmout pohotovostní lékařskou péči (s přihlédnutím k srdečním onemocněním).

  Diagnostika

  Pokud se objeví známky arytmie, lékař předepíše kompletní vyšetření srdce a cév, aby zjistil jeho příčinu. Primární diagnostické metody naslouchají srdci a EKG.

  Není-li patologie trvalého charakteru, používá se Holterův monitoring - nepřetržitý záznam rytmu srdečního rytmu pomocí speciálních senzorů (prováděných v lůžkovém oddělení). V některých případech nestačí pasivní výzkum. Pak lékaři indukují arytmii umělými způsoby. Pro tento účel bylo vyvinuto několik standardních testů. Zde jsou:

  • fyzická aktivita;
  • mapování;
  • elektrofyziologické vyšetření;
  • test se šikmým stolem.

  Léčba srdečních arytmií

  V případě diagnostikované srdeční arytmie se volba taktiky léčby provádí s ohledem na příčinu, typ poruchy srdečního rytmu a celkový stav pacienta. Někdy, k obnovení normální funkce srdce, stačí provést lékařskou korekci základního onemocnění. V jiných případech může pacient vyžadovat lékařskou nebo chirurgickou léčbu, která musí být nutně prováděna pod systematickou kontrolou EKG.

  Léky používané při léčení arytmií:

  • blokátory kalciových kanálů - verapamil / diltiazem;
  • beta blokátory - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
  • blokátory draslíkových kanálků - cordaron / sogexal;
  • blokátory sodíkových kanálů - Novocainid / lidokain.

  Chirurgie je uchvácena ve stadiích těžké degradace svalové srdeční tkáně. Je možné přiřadit následující postupy:

  • srdeční stimulace;
  • implantace kardioverterového defibrilátoru;
  • radiofrekvenční katetrizační ablace.

  Léčbu srdečních arytmií, zejména jejích komplexních forem, provádí pouze kardiolog. Aplikujte výše uvedené přípravky pouze podle přísných indikací v závislosti na typu arytmie. Na začátku léčby by měl být výběr léku prováděn pod dohledem lékaře a v závažných případech pouze v nemocnici. Vzhledem k diagnóze lékař zvolí lékovou terapii.

  Lidové léky

  Ihned si všimneme, že v diagnostice srdeční arytmie by měly být lidové léky používány pouze jako doplněk k tradičním lékům, ale v žádném případě by neměly být nahrazeny. Ve skutečnosti, bylinky pouze urychlit proces hojení, ale nejsou schopni vyléčit člověka úplně. To je to, co by mělo probíhat při výběru vašich oblíbených receptů.

  1. Nalijeme 30 bobulí hlodavců sklenicí vroucí vody a dáme směs na malý oheň po dobu 10-15 minut. Odvar se používá čerstvě ve stejných porcích po celý den.
  2. Smíchejte jednu lahvičku lihoviny tinktury z valeriánu, hlohu a mamince. Směs dobře protřepejte a vložte ji do lednice na 1-2 dny. Lék se užívá 30 minut před jídlem, 1 čajovou lžičku.
  3. Vaříme sklenici vody do smaltované pánve a přidáme k ní 4 gramy adonis. Směs se vaří po dobu 4-5 minut nad nízkým teplem, pak se ochladí a umístí se na teplé, suché místo po dobu 20-30 minut. Napětí vývar je uložen v chladničce, vzít 1 lžíce 3 krát denně.
  4. Ořízněte 0,5 kg citronů a naplňte je čerstvým medem, přidejte do směsi 20 jader, vyjmutých ze semen meruněk. Důkladně promíchejte a vezměte 1 polévkovou lžíci ráno a večer.

  Důsledky

  Průběh jakékoli arytmie může být komplikován komorovou fibrilací a flutterem, což je ekvivalentní zastavení krevního oběhu, a může vést k úmrtí pacienta. Už v prvních sekundách se objevily závratě, slabost, pak ztráta vědomí, nedobrovolné močení a křeče. Krevní tlak a puls se nedetekují, dýchání se zastaví, žáci se roztáhnou - nastane stav klinické smrti.

  U pacientů s chronickým cirkulačním selháním (angina pectoris, mitrální stenóza) se při paroxyzmech tachyarytmií vyskytne dušnost a může se vyvinout plicní edém.

  S úplným atrioventrikulárním blokem nebo asystolií se mohou vyvinout synkopální stavy (Morgagni-Adems-Stokesovy útoky charakterizované epizodami ztráty vědomí) způsobené prudkým poklesem srdečního výdeje a krevního tlaku a snížením krevního zásobení mozku.

  Tromboembolické poruchy fibrilace síní v každém šestém případě vedou k mozkové mrtvici.

  Prevence

  I když víte, co je to nemoc, jakákoli rada, jak léčit arytmii, bude zbytečná, pokud nebudete dodržovat jednoduchá pravidla prevence doma:

  1. Ranní cvičení nebo atletika.
  2. Sledujte hladinu cukru v krvi a krevní tlak
  3. Vzdejte se všech špatných návyků.
  4. Udržujte svou váhu v normálních mezích.
  5. Vést nejvíce uvolněné, dokonce životní styl, minimálně vystavené nadměrné emoce, stres a stres.
  6. Správná strava, skládající se výhradně z přírodních produktů.

  Pokud se objeví první známky arytmie, pak byste neměli čekat na přidání závažnějších příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře, pak bude riziko komplikací a vážení celkové pohody mnohem nižší.

  Předpověď

  Z hlediska prognózy jsou arytmie extrémně nejednoznačné. Některé z nich (supraventrikulární extrasystoly, vzácné extrasystoly komor), které nejsou spojeny s organickým onemocněním srdce, nepředstavují ohrožení zdraví a života. Fibrilace síní může naopak způsobit život ohrožující komplikace: ischemická cévní mozková příhoda, těžké srdeční selhání.

  Nejzávažnější arytmie jsou flutter a ventrikulární fibrilace: představují bezprostřední ohrožení života a vyžadují resuscitaci.

  Je třeba vědět: co je sinusová arytmie srdce a jak je to nebezpečné?

  Srdce je významným orgánem, jehož práce dosud nebyla plně studována, navzdory úspěchům a průlomům moderní medicíny.

  Jedná se o druh čerpadla, který nutí krev, skrze kterou cirkuluje oběhovým systémem a vyživuje celé tělo.

  Někdy však jeho práce selže. Podívejme se, co to je - sinusová arytmie srdce, je to nebezpečná porucha rytmu a co.

  Obecné informace

  Sinusová arytmie implikuje poruchu srdce, kdy rozdíl mezi tepy srdce je více než 10% (pokud je tento ukazatel menší, neexistuje patologie). Současně puls zůstává v normálních mezích (60-80 úderů za minutu).

  Sinusová arytmie by měla být přítomna u člověka, protože srdce bije mírně v klidném stavu a v odezvě na úzkost nebo v okamžiku fyzické námahy je pulz zrychlen. To vám umožní vidět úroveň fitness srdečního svalu ke stresu a je, v určitých mezích, znamení dobrého zdraví.

  Podle statistik představuje podíl arytmií 10-15% všech srdečních onemocnění. V posledních letech roste počet případů. Sinusová arytmie je nejčastěji pozorována u starších osob, stejně jako u těch, kteří zneužívají alkohol nebo drogy.

  U dětí je sinusová arytmie přítomna poměrně často, ale ve většině případů nejde o patologii, protože nervový systém prostě nedrží krok s rostoucím organismem.

  Nemoc nevyžaduje léčbu, pokud se vyvíjí na pozadí výrazných nervových zkušeností. Jakmile se člověk uvolní, projde sám. V tomto případě se mohou uklidnit bylinné léky (valeriány, maminky).

  Příznaky nemoci, zejména v raných stadiích, se nejeví jasně. Člověk může poměrně dlouhou dobu hádat o existenci jeho zdravotních problémů.

  Klasifikace

  Sinusová arytmie je rozdělena do následujících typů v důsledku srdeční frekvence (HR):

   Tachyarytmie, která monitoruje rychlý tep více než 80 úderů za minutu; krev nenaplňuje srdce v plném rozsahu, kvůli kterému trpí všechny vnitřní orgány, krevní tok je narušen.

  Detekce u lidí s problémy se štítnou žlázou, autonomním nervovým systémem;

  Sinusová bradykardie - srdeční frekvence pacienta je menší než 60 úderů za minutu; Důvodem může být hladovění nebo prodloužená dieta, zvýšený intrakraniální tlak, problémy se štítnou žlázou, užívání některých léků.

  Snížení srdeční frekvence pod 40 úderů za minutu může vést k mdloby nebo dokonce k zástavě srdce a smrti;

  Extrasystole - předčasná redukce srdečního svalu, ke které dochází v důsledku nervového přetížení a stresu, špatných návyků, nedostatku hořčíku a draslíku v těle.

  Příčinou mohou být i formy ICHS a dystrofie srdečního svalu. Srdeční výdej je neproduktivní. Pacient pociťuje pocit potopení srdce, bušení v srdci, úzkost a nedostatek vzduchu;

  Fyziologická (respirační) sinusová arytmie není odchylkou od normy, projevuje se zpomalením srdeční frekvence při výdechu a akcelerací během inspirace.

  U dětí a mladistvých je v dospělosti sinusová respirační arytmie někdy doprovázena vegetativně-cévní dystonií, mozkovými chorobami, které se objevují po těžkých infekcích.

  Fáze

  Rozlišují se tyto stadia onemocnění: t

   Mírná (střední) sinusová arytmie - z velké části se neprojevuje, může být specifickým rysem určitého organismu, stejně jako doprovázet starší osoby.

  Není to odchylka od normy, pokud je spojena s hormonálními změnami v těle (u dospívajících). Musíte se poradit se svým lékařem, abyste zjistili přesnou příčinu a povahu onemocnění. Sinusová arytmie prvního stupně - symptomy se vyskytují jen zřídka a zpravidla procházejí kolem sebe, pacient nemá pocity nepohodlí.

  Často se projevuje respiračními poruchami (respirační arytmie), zjištěnými u dospívajících v pubertě, u atletů, u starších osob. Je nutná konzultace, zejména pokud je přítomna častá synkopa. Druhé stupně sinusové arytmie - symptomy jsou nejvýraznější a koexistují s různými onemocněními srdce. Člověk má silnou slabost, únavu, dušnost.

  Existují šance na závažné komplikace. Je vyžadován přehled všech vnitřních orgánů.

  Příčiny

  U dětí a dospívajících:

  • těžký stres, psychická deprese;
  • intrauterinní malformace;
  • nádory a srdeční vady;
  • patologie vnitřních orgánů;
  • dědičnost;
  • otrava;
  • dlouhé a těžké infekce;
  • onemocnění myokardu.

  Mladí lidé a lidé středního věku:

  • vysoký krevní tlak;
  • srdeční vady;
  • chronické onemocnění plic a štítné žlázy;
  • alkoholismus a kouření;
  • virové infekce;
  • stres;
  • operace srdce;
  • nedostatek draslíku a hořčíku v těle.

  U starších lidí je sinusová arytmie, kromě výše uvedených důvodů, téměř vždy projevem dalšího srdečního onemocnění, následkem jiných zdravotních problémů, včetně věkových problémů. Rizikové faktory mohou být: léky, bohaté tukové potraviny, zneužívání kávy a cigaret.

  Příznaky a příznaky

  Symptomy sinusové arytmie jsou spojeny s poruchami srdečního rytmu. Člověk si stěžuje na „vyblednutí“ srdce, dušnost, nedostatek vzduchu, závratě, slabost a mdloby, má záchvaty paniky spojené se strachem a úzkostí.

  První příznaky onemocnění jsou:

  • hmatatelný tep;
  • bolest na levé straně hrudníku, zasahující do paže;
  • neschopnost nadechnout se;
  • dušnost;
  • pulsace v časové oblasti;
  • záchvaty těžké slabosti, závratě, mdloby;
  • studené končetiny.

  Diagnostika

  Následující metody se používají k diagnostice sinusové arytmie:

  • EKG (elektrokardiogram) - jako hlavní metoda;
  • EFI (elektrofyziologická studie);
  • echokardiogram;
  • monitorování (epizodické, Holter);
  • zátěžová zkouška;
  • ortostatický test;
  • laboratorní testy (obecný krevní test, krev pro hormony T3 a T4);
  • stanovení variability srdeční frekvence.

  Co znamená sinusová arytmie, zjistili jsme, a tady je to, jak to vypadá na EKG:

  Diferenciální diagnóza je rozpoznat nemoc včas a předcházet komplikacím. Proto lékař vždy předepisuje EKG pro poruchy rytmu a jako profylaktickou terapeutickou metodu, která rozpoznává patologii a funguje jako výchozí diagnostická metoda.

  První pomoc

  Útok může být překvapen, náhle začíná a končí stejným způsobem. Pacient by měl zavolat sanitku.

  Před příchodem brigády se musíte pokusit uklidnit osobu, vytvořit příjemné prostředí, otevřít okno, můžete dát sedativum (motherwort, valerian, valocordin).

  Pokud pacient ztratí vědomí, musíte naklonit hlavu dozadu a rozepnout obojek. V nepřítomnosti dýchání a srdečního tepu je nutné provést umělé dýchání před příchodem záchranné brigády.

  Léčba a rehabilitace

  Léčba by měla být přísně pod dohledem specialisty. Základní techniky:

  • zdravá vyvážená strava (odmítnutí z kávy, silného čaje, alkoholu, mastných a sladkých potravin);
  • odvykání kouření;
  • léčba drogami (sedativa, trankvilizéry, antiarytmika);
  • instalace kardiostimulátoru (s těžkým onemocněním);
  • chirurgie;
  • tradiční medicína (pouze se základní léčbou a se souhlasem lékaře): ošetření chřestem, citrony, vlašskými ořechy a medem, hloh;
  • pijavice.

  Jak léčit sinusovou arytmii v každém případě určuje ošetřující lékař.

  Rehabilitace po záchvatu sinusové arytmie má za cíl získat lékařskou péči, která bude zaměřena na obnovení srdečního rytmu (lék nebo elektrická stimulace), což zajistí nejklidnější podmínky.

  Zjistěte více o tom, co znamená sinusová arytmie z videa:

  Prognóza, komplikace a důsledky

  Prognóza je velmi nejednoznačná. Fyziologická arytmie nepředstavuje ohrožení lidského zdraví. Pro mladé lidi je prognóza obecně příznivá. U jiných typů onemocnění je vývojový scénář určen povahou základního onemocnění.

  Komplikace a důsledky:

  Metody prevence předcházení a prevence:

  • pozitivní emoce a dobrá nálada;
  • vyhýbání se stresu;
  • vyhýbání se těžkým nákladům na srdce;
  • šetřící režim a maximální klid;
  • léčba souvisejících onemocnění;
  • správné výživy;
  • odmítnutí špatných návyků.

  Sinusová arytmie je impozantní porucha srdce, protože je téměř vždy příznakem jiné nemoci. Je velmi důležité včas diagnostikovat nemoc a přijmout vhodná opatření. Léčba by měla být prováděna pouze pod dohledem specialisty.

  Arytmie srdce 1 stupeň co to je

  Mitrální chlopně

  Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

  Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

  Mitrální chlopně je důležitou součástí lidského srdce. Nachází se mezi levými komorami srdce a zajišťuje prokrvení těla. Při porušování jeho činností proudí krev zpět do levého atria, protahuje a deformuje. Možná výskyt arytmií, městnavého srdečního selhání a dalších patologií.

  Časté příznaky onemocnění mitrální chlopně

  Běžné příznaky dysfunkce mitrální chlopně (MK) jsou charakteristické pro mnoho kardiovaskulárních onemocnění, proto je pro přesné stanovení diagnózy nutné určit specifické symptomy a diagnostikovat.

  Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
  Více zde...

  Jestliže patologie mitrální chlopně srdečních symptomů může být:

  • malátnost;
  • dušnost;
  • těžkost v hrudi;
  • specifický zvuk při poslechu tepu;
  • opuch;
  • únava;
  • bolest v srdci;
  • nevolnost;
  • kašel, v těžkých případech, s krvavým výbojem.

  Intenzita těchto symptomů závisí na typu onemocnění a stupni jeho zanedbávání. Vzhledem k tomu, že mnohé nemoci jsou charakterizovány znakem asymptomatického výskytu, aby se zabránilo rozvoji nevratných procesů, je nutné podstoupit každoroční vyšetření kardiologem, zejména po 40 letech.

  Nedostatek mitrální chlopně

  Nedostatek mitrální chlopně může sjednotit několik patologií. Jedná se spíše o obecný stav systému, než o název konkrétní choroby. Je spojen s porušením funkcí ventilu. Nejčastěji dochází ke zpětnému proudění krve do srdce během průchodu proudu z komory do komory. Jedná se o tzv. Regurgitaci mitrální chlopně, která do značné míry určuje stadium vývoje mitrální insuficience.

  • Nedostatek mitrální chlopně 1 stupeň - malá část krve se vrací do atria. V tomto ohledu dochází ke zvýšení intenzity kontrakcí jeho stěn, následovaných hypertrofií.
  • Selhání mitrální chlopně o 2 stupně - zpětný tok se dostává do středu atria, díky čemuž nemůže přirozeně vytlačit celou hmotu krve. Výsledkem je zvýšení tlaku v atriu a plicních cévách.
  • Nedostatek mitrální chlopně 3. stupně - reverzní tok krve se zvyšuje a časem se atrium stává neschopným vyrovnat se s transportem. Tělo roste ve velikosti pod tlakem přebytečné tekutiny. Méně často změny ovlivňují komory.

  Důvodem těchto změn může být onemocnění mitrální chlopně, pojivové tkáně, infekce, revmatismu. Tyto podmínky jsou přisuzovány organickému deficitu. Rozlišují se také funkční a relativní nedostatečnost ventilů. V prvním případě příčiny jsou patologie myokardu a chlopní upevňující svaly, ve druhé - velká velikost atrioventrikulárního otvoru.

  Pro léčbu počátečního stádia stačí vést zdravý životní styl s mírným cvičením. V závažnějších případech je nutné dočasné vyloučení srdce z krevního oběhu, částečná korekce nebo náhrada mitrální chlopně srdce.

  Regurgitace a prolaps MK

  Takováto společná porucha mitrální chlopně, jako prolaps, se často vyvíjí s věkem v důsledku opotřebení srdečního aparátu. Často je toto onemocnění pozorováno u dětí, zejména v období dospívání. To je dáno především nerovnoměrným vývojem těla. V následujícím defektu zmizí nezávisle.

  Ve svém jádru je prolapsem ochabující mitrální chlopně. Kvůli netěsnostem ventilů na stěnách cév může krev nekontrolovatelně proudit z komory do komory. Během kontrakcí se tok částečně vrací do atria. Závažnost onemocnění je dána intenzitou regurgitace.

  1. Stupeň 1 - ventil nepřesahuje více než 5 mm, je pozorována regurgitace mitrální chlopně 1. stupně.
  2. Stupeň 2 - existuje mezera až 9 mm, vyvíjí se regurgitace mitrální chlopně o 2 stupně.
  3. Ve stadiu 3 a 4 se odchylují od normální polohy o více než 10 mm, průtok krve se zvyšuje na 9 mm. Specifickým rysem prolapsu je to, že s významnou odchylkou chlopní může být regurgitace ve srovnání s počátečním stupněm menší.

  Podobná patologie je také známá jako myxomatózní degenerace mitrální chlopně. Riziková skupina zahrnuje starší osoby, stejně jako ty, kteří mají problémy s růstem, onemocněním tkáně chrupavky a hormonálními poruchami.

  Pokud zpočátku patologie prakticky nezpůsobuje nepohodlí, pak je s jejím vývojem možné, že výskyt vedlejších onemocnění, jako je srdeční arytmie, nedostatečnost, deformace orgánů kardiovaskulárního systému, utěsnění kordů mitrální chlopně atd.

  Kalcifikace, stenóza, fibróza

  Příčinou rozvoje mnoha onemocnění srdce je často kalcifikace mitrální chlopně. Při jeho vývoji dochází k ukládání minerálních solí na stěnách ventilů. Výsledkem je, že zesílí a ztratí schopnost plně plnit své funkce. V důsledku toho se vyvíjí zúžení lumenu MK, tzv. Stenózy mitrální chlopně. Výsledná depozice se stává překážkou pro normální průtok krve, vyvíjí se nedostatek kyslíku v orgánech, komory jsou přetěžovány a deformovány.

  Identifikace problému není tak snadná, protože často jsou symptomy podobné projevům zcela odlišných onemocnění, jako je revmatismus, kardioskleróza nebo hypertenze. Pokud se neléčí, onemocnění se může rozvinout do fibrózy mitrální chlopně. Vyvolává degeneraci pojivové tkáně. Infekční léze tento proces pouze zhoršují a v důsledku toho ztrácí ventil schopnost fungovat jako ventil. Zesílení stěn často vede k zjizvení, ztrátě pohyblivosti a úniku.

  Dopplerovské skenování přesně určuje kalcifikaci mitrální chlopně. Léčba je předepsána na základě údajů získaných při diagnóze příčin onemocnění. Existují-li doprovodné nemoci, musí být vzaty v úvahu. Lékař v zásadě předepisuje léky zaměřené na jejich působení na destrukci a odstranění ložisek soli, stimuluje průtok krve a obnovuje srdeční rytmus. Protetika mitrální chlopně se provádí v případě vzniku nevratných procesů a nutnosti urgentní korekce srdeční funkce.

  Všechna onemocnění jsou úzce spjata, takže výskyt jedné nemoci může vést k rozvoji dalšího onemocnění ve formě komplikací. Některé defekty jsou vrozené nebo jsou zděděné, zatímco jiné se vyvíjejí na základě špatných způsobů života, nadměrného stresu na srdce a vývoje onemocnění jiných orgánů a systémů.

  Diagnostika a léčba srdečních vad chlopní

  Významnou roli v procesu krevního oběhu hraje mitrální chlopně srdce. V případě patologií jakékoli povahy je nutná neodkladná léčba. Diagnostika problémů se provádí pomocí metod, jako jsou:

  • EKG;
  • Echokardiografie;
  • dopplerova sonografie;
  • radiografie;
  • auskultace;
  • srdeční katetrizace.

  Lékař nejčastěji předepisuje koagulační přípravky, diuretika, antibiotika a antiarytmika k léčbě. Povinnou podmínkou je dodržování diety a mírné fyzické aktivity, vyhnutí se vážným emocionálním šokům. V těžkých případech je náhrada mitrální chlopně. Následky takového zásahu jsou vyjádřeny v potřebě přijímání koagulantů. V opačném případě hrozí riziko trombózy.

  Včasné odstranění vad MK těmto problémům brání. Nejlepším způsobem, jak zabránit opotřebení srdečního aparátu, je prevence jeho onemocnění. K tomu musíte jíst správně, jíst potraviny bohaté na draslík, například sušené meruňky. Sportovní vydrží celé tělo v dobrém stavu. Je také důležité přestat kouřit a nadměrně pít. Péče o vaše zdraví dnes - nepřítomnost nemoci zítra.

  Video o fungování mitrální chlopně:

  Co způsobuje komorové arytmie a jsou tyto podmínky nebezpečné?

  Ventrikulární arytmie (extrasystole) je diagnostikována na EKG přibližně u 80% pacientů. Většina lidí necítí žádné nepříjemné symptomy s poruchami rytmu, ale u některých pacientů mohou být tyto projevy doprovázeny závažnými příznaky. Je však tato choroba vždy nebezpečná?

  Jak jsou ventrikulární extrasystoly?

  Srdce má kardiostimulátor (sinusový uzel), který generuje puls, který způsobuje kontrakce myokardu. Pod vlivem impulsu vyvolaného sinusovým uzlem, nejprve atriem a pak komorami.

  Sinusový kardiostimulátor však není jediný, srdce má několik „náhradních“ systémů v případě, že hlavní generátor kontrakcí selže. Jeden z nich se nachází v dolních (komorových) úsecích myokardu. Pod vlivem impulzů nižších dělení na pozadí normálního provozu sinusového uzlu dochází k dalším komorovým kontrakcím. Mohou to být:

  • Jednolůžkový pokoj. Impulz se občas vyskytuje na pozadí absence srdečních patologií, jejich vzhled je možný iu zdravých lidí. Ve většině případů není léčba nutná.
  • Tachykardie. Extrasystoly se vyskytují často a vedou k oběhovým poruchám. Léčba se volí individuálně v závislosti na závažnosti stavu.
  • Fibrilace Časté, chaotické kontrakce jednotlivých sekcí myokardu se vyskytují v různých částech komor, zatímco komory nemohou plně uzavřít kontrakt, který tlačí část krve do tepen. Život ohrožující stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Bez včasné léčby vede k rozvoji akutního srdečního selhání a smrti.

  Klasifikace závažnosti patologie

  Aby bylo možné určit, jak často se vyskytují komorové arytmie, nestačí jediné odstranění EKG, osoba je denně monitorována EKG, během které se provádí záznam práce srdce v pravidelných intervalech po celý den. V závislosti na získaných datech se rozlišují následující třídy porušení:

  • 0 - vůbec nebyly zaznamenány žádné extrasystoly nebo jednotlivé vzácné zkratky (1-5 během celého vyšetřovacího období). Je považován za variantu normy.
  • 1 - každou hodinu se zaznamenává méně než 30 kontrakcí komorové oblasti.
  • 2 - více než 30 dalších kontraktilních impulzů dolních částí myokardu.
  • 3 - existuje polymorfní extrasystola (více než 2 extrasystoly, EKG se objeví bez přerušení pro atriální kontrakci) v dlouhých intervalech.
  • 4 - jsou pozorovány časté extrasystolické projevy (2 najednou). Může se vyskytovat buď čas od času, nebo má polymorfní povahu výskytu.
  • 5 - na EKG jsou na EKG zaznamenány záchranné (3-5 po sobě jdoucí po dobu 30 sekund) extrasystoly nebo opakované ataky komorové paroxyzmální tachykardie.

  Třída 0-1 nemá žádné klinické projevy a není doprovázena organickými změnami v myokardiálních tkáních (pokud je identifikována třída 0-1 pacientů, jsou kardiologem předvedeni na profylaktický záznam bez předepisování lékařských postupů). Stupně 2-5 mohou vyvolat rozvoj organických změn ve struktuře srdce a zvyšují riziko komorové fibrilace.

  Průběh onemocnění vylučuje:

  • Benigní (funkční). Neexistují žádné organické léze srdce, riziko komplikací a rozvoj fibrilace síní je minimální.
  • Potenciálně maligní. Srdeční výdej krve je snížen o 25-30%. Změny redukovatelnosti myokardu jsou diagnostikovány, zvyšuje se riziko vzniku život ohrožujících stavů.
  • Maligní. Existuje mnoho organických lézí srdce, ve kterých výskyt arytmií vede k život ohrožujícímu stavu a smrti.

  Závažnost a sklon k rozvoji fibrilace se stanoví až po sérii klinických vyšetření.

  Proč se nemoc vyvíjí?

  Příčiny další patologické excitability srdce jsou různé. Komorové arytmie jsou nejčastěji komplikací těžké srdeční choroby:

  • ischemické onemocnění;
  • infarkt myokardu;
  • poinfarktová kardioskleróza (velké části jizevní tkáně se objevují v myokardu);
  • defekt mitrální chlopně;
  • zánět myokardu nebo perikardu;
  • maligní hypertenze (A / D často stoupá k vysokým číslům a dlouhodobě neklesá);
  • patologie plic, což vede ke stagnaci v plicním oběhu.

  V některých případech mohou změny krční páteře (kýla, osteochondróza) nebo IRR způsobit ventrikulární arytmii, pokud se vyskytnou závažné poruchy cévní funkce.

  Vnější faktory mohou také vyvolat arytmii:

  • kouření;
  • zneužívání alkoholu;
  • nadměrná konzumace čaje, kávy nebo jiných kofeinových výrobků;
  • nesprávná výživa (porušení rovnováhy elektrolytů v krvi může vyvolat výskyt patologie);
  • užívání medikamentů bez lékařského dohledu;
  • časté stresy (pokud je na vině stresový faktor, pak v klidu symptomy žaludeční arytmie zcela zmizí).

  Vnější faktory způsobují benigní průběh onemocnění. Zpravidla po jejich odstranění zmizí symptomy nemoci.

  Kdy se předpokládá komorová arytmie

  V mírných případech se změny rytmu v žádném případě neprojevují, mohou být detekovány pouze pomocí EKG. Ve vážnějších případech si pacient stěžuje na:

  • slabost;
  • závratě;
  • ztmavnutí očí;
  • migrénové bolesti hlavy;
  • nepřiměřené omdlení;
  • dušnost nebo pocit nedostatku dechu;
  • periodické křeče;
  • bolest a pocit nárazů, které zůstaly za hrudní kostí;
  • zažívací potíže (průjem, nevolnost, zvracení);
  • poruchy spánku;
  • podrážděnost;
  • výskyt dlouhotrvajícího edému v nohou;
  • snížení a / d.

  V těžkých případech se vyvíjí hypoxie mozku.

  Pacienti si stěžují na vyblednutí nebo přerušení práce srdce. Při primární lékařské prohlídce bude odhaleno:

  • pulsace krčních žil, které se objeví po neplánované komorové kontrakci;
  • nepravidelný puls.

  Všechny tyto příznaky ukazují na vývoj komorové arytmie, ale konečnou diagnózu lze provést až po důkladném vyšetření pacienta.

  Diagnostické testy

  Symptomy komorové arytmie jsou v mnoha ohledech podobné jiným poruchám excitability srdce a pro diferenciální diagnózu onemocnění jsou prováděny:

  • Monitorování EKG (záznam práce srdce během dne);
  • Elektrokardiogram se zátěží (elektrokardiogram je odebrán osobě během chůze na běžeckém pásu nebo na stacionárním kole).

  Kromě toho je krev testována na obsah elektrolytů a biochemie. Tyto krevní testy nejsou jen pro diagnózu, ale také pro nalezení vhodné léčby.

  V případech poškození myokardu, kdy je poranění sekundárním onemocněním, lze provést další vyšetření pacienta:

  Léčba patologií bude záviset na těchto údajích.

  Jak léčit nemoc

  Při detekci poruchy rytmu se léčba antiarytmiky provádí pouze ve velmi závažných případech - léky mají mnoho vedlejších účinků. V mnoha kardiologických patologiích jsou kontraindikovány, například po nedávném infarktu myokardu nemohou být léky na arytmii předepsány, mohou způsobit smrt v důsledku zástavy srdce. Terapeutická opatření začínají odstraněním faktorů vyvolávajících arytmický stav:

  • normalizace spánku a odpočinku;
  • příprava stravy, která zahrnuje všechny potřebné živiny;
  • odmítnutí špatných návyků;
  • snížení množství potravin obsahujících kofein;
  • odstranění stresových situací;
  • zvýšení doby pobytu na čerstvém vzduchu.

  U benigních arytmií má tato léčba téměř vždy pozitivní účinek. Pokud během této doby blednutí nebo srdeční tlaky nepříznivě ovlivňují emocionální stav pacienta, pak jsou předepsány lehké trankvilizéry nebo sedativa.

  Léčba je předepsána v následujících případech:

  • byla identifikována maligní forma patologie a existuje vysoké riziko vzniku komorové fibrilace;
  • objevilo se těžké srdeční selhání, doprovázené stagnací v tkáních a orgánech;
  • ataky tachykardie jsou pro pacienta bolestivé.

  Léčba však nezačíná předepisováním léků na arytmii, ale zlepšováním myokardiální práce. K tomu potřebujete:

  Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
  Více zde...

  • léčbu srdečního onemocnění, které způsobuje normální selhání rytmu (stabilizaci hypertenze, obnovení plných respiračních funkcí atd.);
  • normalizovat chemický vzorec krve (v těžkých případech, draslíku nebo hořčíku přípravky jsou předepsány, v plicích stačí změnit dietu).

  Neméně důležitý je psychologický stav pacienta, někdy má pacientův klidný a pozitivní postoj větší terapeutický účinek než medikace. Lidé, kteří jsou náchylní k depresi a hypochondrii, jsou kromě hlavního léčení poučeni o psychoanalytických zasedáních.

  V závažných případech je chirurgická léčba možná, když se provádí kauterizace nebo excize ektopického fokusu. Chirurgický zákrok je také indikován, pokud nedostatečnost mitrální chlopně ovlivňuje kontraktilní práci srdce.

  Pokud se provádí protéza ventilu, pak se okamžitě odstraní patologické zaměření excitability.

  Operace pro léčbu komorových arytmií však nejsou prováděny často, zpravidla konzervativní terapie ve většině případů poskytuje stabilní terapeutický účinek. Po odstranění provokujících faktorů a při správném výběru léků se pacienti mohou zbavit bolestivých útoků.

  Prognóza nemoci

  Predikce úspěchu terapeutických opatření ovlivňuje:

  • četnost extrasystolů;
  • forma onemocnění (maligní nebo benigní);
  • patologické změny v myokardu;
  • frekvence ektopických impulzů;
  • příznaky srdečního selhání.

  Mírná forma onemocnění se vzácnými extrasystoly a bez organických nepravidelností v srdečním svalu má příznivou prognózu - většina lidí možná ani netuší, že mají poruchu rytmu. S dlouhodobým vystavením nepříznivým vnějším faktorům (špatné návyky, nezdravá strava, vzácný pobyt na čerstvém vzduchu) se může benigní forma onemocnění stát maligní.

  Arytmické poruchy na pozadí závažných srdečních patologií nemají příliš příznivou prognózu. Trvání a kvalita života těchto pacientů závisí na včasné zahájení léčby a na závažnosti patologických procesů v myokardu (myokarditida po vyléčení má příznivější prognózu ve srovnání s infarktem myokardu).

  Ventrikulární arytmie, dokonce i v mírné formě, je nebezpečné ignorovat. Pouze plánovaný lékařský monitoring srdečního výkonu a realizace všech lékařských doporučení zabrání rozvoji život ohrožujících komplikací.

  Příčiny, typy a léčba sinoatriální blokády

  Sinoatriální blokáda je charakterizována poruchou vedení pulsu vycházejícího ze sinusového uzlu do atria. Kvůli této patologii je narušena frekvence kontrakcí srdečního svalu. Současně může být sinoatriální blokáda způsobena ischemickou chorobou i intoxikací těla. V procesu jeho vývoje je primárně postižen kardiovaskulární systém. Pak se v důsledku narůstajících přerušení dodávek krve začnou vyvíjet patologické stavy vnitřních orgánů a tkání.

  Tak blokáda SA může přinést nesoulad v práci všech systémů lidského těla. Výsledkem může být předinfarkt a smrt.

  Důvody

  Existuje několik důvodů, proč se pacient začíná vyvíjet toto onemocnění:

  • obtížné procházení pulsu ze sinusového uzlu do atria;
  • nedostatečný pulzní výkon;
  • snížení síňové citlivosti na impuls;
  • zastavení tvorby pulsu v sinusovém uzlu.

  Všechny tyto poruchy v srdci se zpravidla vyskytují během degenerativních procesů vyskytujících se v oblasti sinusového uzlu. Následující faktory je mohou provokovat:

  • vaskulární aterosklerózy;
  • vrozené srdeční onemocnění;
  • myokarditida (virová);
  • leukémie;
  • srdeční nádory;
  • revmatismus;
  • porucha vegetativního systému;
  • intoxikace léky.

  Poslední bod by měl být zvažován odděleně. Lékařská praxe ukazuje, že často pacient sám vyvolává rozvoj blokády SA užíváním určitých léků. Za prvé, beta-adrenergní blokátory, glykosidy, amiodaron a verapamil lze přičíst jejich počtu. Předávkování těmito léky vede k rozvoji intoxikace a zahájení zánětlivých procesů v sinusovém uzlu. Zvláště lidé, kteří trpí nesnášenlivostí vůči některým složkám drog, mohou trpět.

  Dalším důvodem pro rozvoj sinoatriální blokády může být patologické podráždění nervu vagus. S nadměrným zvýšením jeho tónu se může snížit propustnost pulsu do atria. Nejčastěji trpí touto patologií mladí lidé, kteří mají problémy s prací vegetativního systému.

  Odrůdy nemoci

  Doposud odborníci rozlišují tři stupně vývoje blokády SA: I, II a III.

  První stupeň je velmi obtížné diagnostikovat a nemůže být detekován při vedení povrchového EKG. Může být detekován pouze při vyšetření pomocí intrakardiálního EFI. Jak se vyvíjí patologie, je mnohem snazší ji diagnostikovat: onemocnění začíná být doprovázeno typickými příznaky. V tomto případě dochází k poruchám v rytmu vedení srdce.

  Stupeň sinoatriální blokády II je rozdělen do dvou typů.

  • První typ je charakterizován postupným snižováním vodivosti sinusového uzlu. Pacient ještě necítí změnu pulsu a jeho pocity zpočátku klesají na slabost a občasné závratě. V procesu vývoje onemocnění má stále více stavů před nevědomím. Zpravidla jsou provokovány otáčením hlavy, silným kašlem a zvýšenou fyzickou námahou. Ztráta vědomí v takových případech netrvá dlouho a pacient se může zotavit sám.
  • V druhé sinoatriální blokádě druhého typu se u pacienta může vyskytnout časté zpoždění srdce. Po další kontrakci se zpravidla opět okamžitě uzavře srdce, po kterém nastane dlouhá pauza. V tomto bodě, osoba zažije závratě a slabost v důsledku nedostatku krve. Mozek, který postrádá kyslík, může dočasně vypnout vědomí a způsobit synkopu. V jednotlivých případech může pacient během příští srdeční pauzy nejen ztratit vědomí, ale také zemřít.

  Poslední stupeň III je nejnebezpečnější a je charakterizován úplnou blokádou vedení pulsu. Pacientovo srdce vstupuje do „nepolapitelného“ náhradního rytmu charakteristického pro asystolii. Když se používá jako diagnostika EKG, lze vidět, že komplexy PQRST jako takové chybí v grafu. U lidí dochází k úplné sinoatriální blokádě a srdce přestane přijímat impulsy ze sinusového uzlu.

  Léčba

  Volba léků pro léčbu sinoatriální blokády přímo závisí na stupni jejího vývoje. Ve fázi I tedy pacient nepodstupuje léčbu, která je pod dohledem ošetřujícího lékaře. Terapie je omezena pouze na odstranění příčin vzniku patologie. Ve stadiích II a III jsou obvykle předepsány účinné léky a léčba. Nejčastěji k potírání použití blokády SA:

  1. Anticholinergní činidla.
  2. Nifedipin.
  3. Nonahlazin.
  4. Platifillin.
  5. Depot nitráty.

  Všechny tyto léky vedou ke krátkodobému zvýšení frekvence srdečních kontrakcí a měly by být pravidelně podávány na doporučení lékaře. Bohužel, mnoho pacientů má individuální intoleranci na složky některých léků. V takových případech je léčba drogami zcela nahrazena léčebnými postupy. Mezi nejefektivnější patří:

  • síňová stimulace v režimu AAI;
  • masážní karotický sinus;
  • tlak na oční bulvy.

  V těžkých případech se intenzivní terapie používá k záchraně života pacienta. Pacient je napojen na systém umělé ventilace plic a provádí pro něj uzavřenou masáž srdce.